Microsoft heeft een Microsoft-beveiligingsadvies voor IT-professionals over dit probleem uitgebracht. Dit beveiligingsadvies bevat aanvullende beveiligingsinformatie. Het beveiligingsadvies kunt u vinden op de volgende website van Microsoft:

http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/2562937.mspx

Inleiding

Downloadpakketten

U kunt de volgende bestanden downloaden via het Microsoft Downloadcentrum:

Windows 7, 32-bits versies

Het pakket Windows6.1-KB2562937-x86.msu nu downloaden.

Windows 7, 64-bits versies

Het pakket Windows6.1-KB2562937-x64.msu nu downloaden.

Windows Server 2008 R2, x64-versies

Het pakket Windows6.1-KB2562937-x64.msu nu downloaden.

Windows Server 2008 R2, Itanium-systemen

Het pakket Windows6.1-KB2562937-ia64.msu nu downloaden.

Windows Vista, 32-bits versies

Het pakket Windows6.0-KB2562937-x86.msu nu downloaden.

Windows Vista, x64-versies

Het pakket Windows6.0-KB2562937-x64.msu nu downloaden.

Windows Server 2008, 32-bits versies

Het pakket Windows6.0-KB2562937-x86.msu nu downloaden.

Windows Server 2008, x64-versies

Het pakket Windows6.0-KB2562937-x64.msu nu downloaden.

Windows Server 2008, Itanium-systemen

Het pakket Windows6.0-KB2562937-ia64.msu nu downloaden.

Windows XP, x86-versies

Het pakket WindowsXP-KB2562937-x86-ENU.exe nu downloaden.

Windows XP Professional x64 Edition

Het pakket WindowsServer2003.WindowsXP-KB2562937-x64-ENU.exe nu downloaden.

Windows Server 2003, x64-versies

Het pakket WindowsServer2003.WindowsXP-KB2562937-x64-ENU.exe nu downloaden.

Windows Server 2003, x86-versies

Het pakket WindowsServer2003-KB2562937-x86-ENU.exe nu downloaden.

Windows Server 2003 voor Itanium-systemen

Het pakket WindowsServer2003-KB2562937-ia64-ENU.exe nu downloaden.

Releasedatum: 09.08.11

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:

119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via online services Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.

Windows XP

Naslagtabel

De volgende tabel bevat beveiligingsupdate-informatie voor deze software. Zie de sectie Informatie over de implementatie voor meer informatie.Opname in toekomstige servicepacks

De update voor dit probleem wordt mogelijk opgenomen in een toekomstig servicepakket of updatepakket

Implementatie

Installatie zonder tussenkomst van de gebruiker

Windows XP:
Windowsxp-KB2562937-x86-enu/quiet

Windows XP Professional x64 Edition:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2562937-x64-enu/quiet

Installatie zonder opnieuw opstarten

Windows XP:
Windowsxp-KB2562937-x86-enu/norestart

Windows XP Professional x64 Edition:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2562937-x64-enu/norestart

Logboekbestand bijwerken

Alle ondersteunde versies van Windows XP en Windows XP Professional:
KB2562937.log

Meer informatie

Zie de sectie Hulpmiddelen en richtlijnen voor detectie en implementatie.

Computer opnieuw opstarten

Is opnieuw opstarten noodzakelijk?

In sommige gevallen hoeft u de computer niet opnieuw op te starten nadat u de update hebt geïnstalleerd. Als opnieuw opstarten noodzakelijk is, wordt er een bericht weergegeven waarin u wordt geadviseerd om de computer opnieuw op te starten.

HotPatching

Niet van toepassing.

Informatie over verwijderen

Alle ondersteunde versies van Windows XP en Windows XP Professional:
Gebruik het onderdeel Software uit het Configuratiescherm of gebruik het hulpprogramma Spuninst.exe. Dit hulpprogramma bevindt zich in de map %Windir%\$NTUninstallKB2562937$\Spuninst.

Verificatie van registersubsleutels

Windows XP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP4\KB2562937\Filelist

Windows XP Professional x64 Edition:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP Version 2003\SP3\KB2562937\Filelist

Opmerking De beveiligingsupdate voor ondersteunde versies van Windows XP Professional x64 Edition is hetzelfde als de beveiligingsupdate voor ondersteunde versies van Windows Server 2003 x64 Edition.

Informatie over de implementatie

De update installeren

Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over terminologie met betrekking tot software-updates:

824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijvenBij de installatie van deze beveiligingsupdate kunnen de volgende schakelopties worden gebruikt.Schakeloptie

Beschrijving

/help

De schakelopties worden weergeven.

Installatiemodi

/passive

Installatiemodus zonder toezicht. Er is geen tussenkomst van de gebruiker vereist, maar de installatiestatus wordt wel weergegeven. Als de computer na de installatie opnieuw moet worden opgestart, wordt een dialoogvenster weergegeven met een waarschuwing voor de gebruiker. De waarschuwing meldt dat de computer over 30 seconden opnieuw wordt opgestart.

/quiet

Stille modus. Deze modus fungeert op dezelfde wijze als de modus zonder toezicht, maar er worden geen status- of foutberichten weergegeven.

Opties voor opnieuw starten

/norestart

De computer wordt niet opnieuw opgestart wanneer de installatie is voltooid.

/forcerestart

De computer wordt opnieuw gestart nadat de installatie is voltooid en andere toepassingen worden gesloten wanneer de computer wordt afgesloten. Geopende bestanden worden niet opgeslagen wanneer de toepassingen worden gesloten.

/warnrestart[:x]

Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt vermeld dat de computer over x seconden opnieuw wordt opgestart. (De standaardinstelling is 30 seconden.) Bedoeld voor gebruik met de schakelopties /quiet en /passive.

/promptrestart

Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin de gebruiker wordt gevraagd of hij de computer opnieuw wil opstarten.

Speciale opties

/overwriteoem

OEM-bestanden worden overschreven zonder dat dit wordt gevraagd.

/nobackup

Er wordt geen back-up gemaakt van bestanden die nodig zijn voor het verwijderen.

/forceappsclose

Andere programma's worden gedwongen gesloten wanneer de computer wordt afgesloten.

/log:pad

De locatie van de logboekbestanden voor de installatie wordt opnieuw ingesteld.

/integrate:pad

De update wordt geïntegreerd in de Windows-bronbestanden. De locatie van deze bestanden wordt ingesteld via het pad dat bij de schakeloptie wordt opgegeven.

/extract[:pad]

Bestanden worden uitgepakt. Het installatieprogramma wordt niet gestart.

/ER

De uitgebreide foutenrapportage wordt ingeschakeld.

/verbose

De uitgebreide logboekregistratie wordt ingeschakeld. Tijdens de installatie wordt het bestand %Windir%\CabBuild.log aangemaakt. Dit logboek bevat gedetailleerde informatie over de bestanden die zijn gekopieerd. Wanneer u deze schakeloptie gebruikt, verloopt de installatie mogelijk langzamer.

Opmerking U kunt deze schakelopties combineren in één opdracht. De beveiligingsupdate ondersteunt ten behoeve van de terugwaartse compatibiliteit tevens de installatieschakelopties die in de eerdere versie van het installatieprogramma zijn gebruikt.
Klik voor meer informatie over de ondersteunde schakelopties voor de installatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:

262841Opdrachtregelparameters voor updatepakketten voor Windows-software

De update verwijderen

Opmerking Het is niet raadzaam beveiligingsupdates te verwijderen.

Bij de installatie van deze beveiligingsupdate kunnen de volgende schakelopties worden gebruikt.Schakeloptie

Beschrijving

/help

De schakelopties worden weergeven.

Installatiemodi

/passive

Installatiemodus zonder toezicht. Er is geen tussenkomst van de gebruiker vereist, maar de installatiestatus wordt wel weergegeven. Als de computer na de installatie opnieuw moet worden opgestart, wordt een dialoogvenster weergegeven met een waarschuwing voor de gebruiker. De waarschuwing meldt dat de computer over 30 seconden opnieuw wordt opgestart.

/quiet

Stille modus. Deze modus fungeert op dezelfde wijze als de modus zonder toezicht, maar er worden geen status- of foutberichten weergegeven.

Opties voor opnieuw starten

/norestart

De computer wordt niet opnieuw opgestart wanneer de installatie is voltooid.

/forcerestart

De computer wordt opnieuw gestart nadat de installatie is voltooid en andere toepassingen worden gesloten wanneer de computer wordt afgesloten. Geopende bestanden worden niet opgeslagen wanneer de toepassingen worden gesloten.

/warnrestart[:x]

Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt vermeld dat de computer over x seconden opnieuw wordt opgestart. (De standaardinstelling is 30 seconden.) Bedoeld voor gebruik met de schakelopties /quiet en /passive.

/promptrestart

Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin de gebruiker wordt gevraagd of hij de computer opnieuw wil opstarten.

Speciale opties

/forceappsclose

Andere programma's worden gedwongen gesloten wanneer de computer wordt afgesloten.

/log:pad

De locatie van de logboekbestanden voor de installatie wordt opnieuw ingesteld.

Controleren of de update is toegepast
 • Microsoft Baseline Security Analyzer

  Gebruik het hulpprogramma Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) om te controleren of de beveiligingsupdate is toegepast op het systeem waarvoor het probleem geldt. Zie de sectie Hulpmiddelen en richtlijnen voor detectie en implementatie voor meer informatie.

 • Verificatie van registersubsleutels

  U kunt mogelijk ook verifiëren welke bestanden door deze beveiligingsupdate zijn geïnstalleerd door de registersubsleutels te controleren die in de naslagtabel in deze sectie worden vermeld. Deze registersubsleutels bevatten mogelijk niet de complete lijst met bestanden die zijn geïnstalleerd. Het is tevens mogelijk dat deze registersubsleutels niet op de juiste wijze zijn gemaakt wanneer een beheerder of een OEM-fabrikant de beveiligingsupdate heeft geïntegreerd of toegepast in de bronbestanden van de Windows-installatie.

Windows Server 2003

Naslagtabel

De volgende tabel bevat beveiligingsupdate-informatie voor deze software. Zie de sectie Informatie over de implementatie voor meer informatie.Opname in toekomstige servicepacks

De update voor dit probleem wordt mogelijk opgenomen in een toekomstig servicepakket of updatepakket

Implementatie

Installatie met tussenkomst van de gebruiker

Windows Server 2003:
Windowsserver2003-KB2562937-x86-enu /quiet

Windows Server 2003, x64-versies:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2562937-x64-enu/quiet

Windows Server 2003 voor Itanium-systemen:
Windowsserver2003-KB2562937-ia64-enu /quiet

Installatie zonder opnieuw opstarten

Windows Server 2003:
Windowsserver2003-KB2562937-x86-enu /norestart

Windows Server 2003, x64-versies:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2562937-x64-enu/norestart

Windows Server 2003 voor Itanium-systemen:
Windowsserver2003-KB2562937-ia64-enu /norestart

Logboekbestand bijwerken

Alle ondersteunde Windows Server 2003 x86-versies, x64-versies en Itanium-versies van Windows Server 2003:
KB2562937.log

Meer informatie

Zie de sectie Hulpmiddelen en richtlijnen voor detectie en implementatie.

Computer opnieuw opstarten

Is opnieuw opstarten noodzakelijk?

In sommige gevallen hoeft u de computer niet opnieuw op te starten nadat u de update hebt geïnstalleerd. Als opnieuw opstarten noodzakelijk is, wordt er een bericht weergegeven waarin u wordt geadviseerd om de computer opnieuw op te starten.

HotPatching

Deze beveiligingsupdate biedt geen ondersteuning voor hotpatching. Zie het Microsoft Knowledge Base-artikel 897341 voor meer informatie over hotpatching.

Informatie over verwijderen

Alle ondersteunde x86-versies, x64-versies en Itanium-versies van Windows Server 2003:
Gebruik het onderdeel Software uit het Configuratiescherm of gebruik het hulpprogramma Spuninst.exe. Dit hulpprogramma bevindt zich in de map %Windir%\$NTUninstallKB2562937$\Spuninst.

Verificatie van registersubsleutels

Alle ondersteunde versies van Windows Server 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB2562937\Filelist

Informatie over de implementatie

De update installeren

Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over terminologie met betrekking tot software-updates:

824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijvenBij de installatie van deze beveiligingsupdate kunnen de volgende schakelopties worden gebruikt.Schakeloptie

Beschrijving

/help

De schakelopties worden weergeven.

Installatiemodi

/passive

Installatiemodus zonder toezicht. Er is geen tussenkomst van de gebruiker vereist, maar de installatiestatus wordt wel weergegeven. Als de computer na de installatie opnieuw moet worden opgestart, wordt een dialoogvenster weergegeven met een waarschuwing voor de gebruiker. De waarschuwing meldt dat de computer over 30 seconden opnieuw wordt opgestart.

/quiet

Stille modus. Deze modus fungeert op dezelfde wijze als de modus zonder toezicht, maar er worden geen status- of foutberichten weergegeven.

Opties voor opnieuw starten

/norestart

De computer wordt niet opnieuw opgestart wanneer de installatie is voltooid.

/forcerestart

De computer wordt opnieuw gestart nadat de installatie is voltooid en andere toepassingen worden gesloten wanneer de computer wordt afgesloten. Geopende bestanden worden niet opgeslagen wanneer de toepassingen worden gesloten.

/warnrestart[:x]

Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt vermeld dat de computer over x seconden opnieuw wordt opgestart. (De standaardinstelling is 30 seconden.) Bedoeld voor gebruik met de schakelopties /quiet en /passive.

/promptrestart

Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin de gebruiker wordt gevraagd of hij de computer opnieuw wil opstarten.

Speciale opties

/overwriteoem

OEM-bestanden worden overschreven zonder dat dit wordt gevraagd.

/nobackup

Er wordt geen back-up gemaakt van bestanden die nodig zijn voor het verwijderen.

/forceappsclose

Andere programma's worden gedwongen gesloten wanneer de computer wordt afgesloten.

/log:pad

De locatie van de logboekbestanden voor de installatie wordt opnieuw ingesteld.

/integrate:pad

De update wordt geïntegreerd in de Windows-bronbestanden. De locatie van deze bestanden wordt ingesteld via het pad dat bij de schakeloptie wordt opgegeven.

/extract[:pad]

Bestanden worden uitgepakt. Het installatieprogramma wordt niet gestart.

/ER

De uitgebreide foutenrapportage wordt ingeschakeld.

/verbose

De uitgebreide logboekregistratie wordt ingeschakeld. Tijdens de installatie wordt het bestand %Windir%\CabBuild.log aangemaakt. Dit logboek bevat gedetailleerde informatie over de bestanden die zijn gekopieerd. Wanneer u deze schakeloptie gebruikt, verloopt de installatie mogelijk langzamer.

Opmerking U kunt deze schakelopties combineren in één opdracht. De beveiligingsupdate ondersteunt ten behoeve van de terugwaartse compatibiliteit tevens de installatieschakelopties die in de eerdere versie van het installatieprogramma zijn gebruikt.
Klik voor meer informatie over de ondersteunde schakelopties voor de installatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:

262841Opdrachtregelparameters voor updatepakketten voor Windows-software

De update verwijderen

Opmerking Het is niet raadzaam beveiligingsupdates te verwijderen.

Bij de installatie van deze beveiligingsupdate kunnen de volgende schakelopties worden gebruikt.Schakeloptie

Beschrijving

/help

De schakelopties worden weergeven.

Installatiemodi

/passive

Installatiemodus zonder toezicht. Er is geen tussenkomst van de gebruiker vereist, maar de installatiestatus wordt wel weergegeven. Als de computer na de installatie opnieuw moet worden opgestart, wordt een dialoogvenster weergegeven met een waarschuwing voor de gebruiker. De waarschuwing meldt dat de computer over 30 seconden opnieuw wordt opgestart.

/quiet

Stille modus. Deze modus fungeert op dezelfde wijze als de modus zonder toezicht, maar er worden geen status- of foutberichten weergegeven.

Opties voor opnieuw starten

/norestart

De computer wordt niet opnieuw opgestart wanneer de installatie is voltooid.

/forcerestart

De computer wordt opnieuw gestart nadat de installatie is voltooid en andere toepassingen worden gesloten wanneer de computer wordt afgesloten. Geopende bestanden worden niet opgeslagen wanneer de toepassingen worden gesloten.

/warnrestart[:x]

Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt vermeld dat de computer over x seconden opnieuw wordt opgestart. (De standaardinstelling is 30 seconden.) Bedoeld voor gebruik met de schakelopties /quiet en /passive.

/promptrestart

Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin de gebruiker wordt gevraagd of hij de computer opnieuw wil opstarten.

Speciale opties

/forceappsclose

Andere programma's worden gedwongen gesloten wanneer de computer wordt afgesloten.

/log:pad

De locatie van de logboekbestanden voor de installatie wordt opnieuw ingesteld.

Controleren of de update is toegepast
 • Microsoft Baseline Security Analyzer

  Gebruik het hulpprogramma Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) om te controleren of de beveiligingsupdate is toegepast op het systeem waarvoor het probleem geldt. Zie de sectie Hulpmiddelen en richtlijnen voor detectie en implementatie voor meer informatie.

 • Verificatie van registersubsleutels

  U kunt mogelijk ook verifiëren welke bestanden door deze beveiligingsupdate zijn geïnstalleerd door de registersubsleutels te controleren die in de naslagtabel in deze sectie worden vermeld. Deze registersubsleutels bevatten mogelijk niet de complete lijst met bestanden die zijn geïnstalleerd. Het is tevens mogelijk dat deze registersubsleutels niet op de juiste wijze zijn gemaakt wanneer een beheerder of een OEM-fabrikant de beveiligingsupdate heeft geïntegreerd of toegepast in de bronbestanden van de Windows-installatie.

Windows Vista

Naslagtabel

De volgende tabel bevat beveiligingsupdate-informatie voor deze software. Zie de sectie Informatie over de implementatie voor meer informatie.Opname in toekomstige servicepacks

De update voor dit probleem wordt mogelijk opgenomen in een toekomstig servicepakket of updatepakket

Implementatie

Installatie zonder tussenkomst van de gebruiker

Alle ondersteunde 32-bits versies van Windows Vista:
Windows6.0-KB2562937-x86/quiet

Alle ondersteunde 64-bits versies van Windows Vista:
Windows6.0-KB2562937-x64/quiet

Installatie zonder opnieuw opstarten

Alle ondersteunde 32-bits versies van Windows Vista:
Windows6.0-KB2562937-x86/quiet/norestart

Alle ondersteunde 64-bits versies van Windows Vista:
Windows6.0-KB2562937-x64/quiet/norestart

Computer opnieuw opstarten

Is opnieuw opstarten noodzakelijk?

In sommige gevallen hoeft u de computer niet opnieuw op te starten nadat u de update hebt geïnstalleerd. Als opnieuw opstarten noodzakelijk is, wordt er een bericht weergegeven waarin u wordt geadviseerd om de computer opnieuw op te starten.

HotPatching

Niet van toepassing.

Verwijderen

WUSA.exe biedt geen ondersteuning voor het verwijderen van updates. Als u een update die door WUSA is geïnstalleerd, wilt verwijderen, opent u het Configuratiescherm en klikt u vervolgens op Beveiliging. Klik onder Windows Update op Geïnstalleerde updates weergeven en selecteer vervolgens het gewenste item in de lijst met updates.

Verificatie van registersubsleutels

Er bestaat geen registersubsleutel op basis waarvan de aanwezigheid van deze update kan worden gevalideerd.

Informatie over de implementatie

De update installeren

Wanneer u deze beveiligingsupdate installeert, wordt gecontroleerd of een of meer van de bestanden die op uw systeem worden bijgewerkt, al eerder door een Microsoft-hotfix zijn bijgewerkt.
Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over terminologie met betrekking tot software-updates:

824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijvenBij de installatie van deze beveiligingsupdate kunnen de volgende schakelopties worden gebruikt.Ondersteunde schakelopties bij de installatie van de beveiligingsupdate

Schakeloptie

Beschrijving

/?, /h, /help

Help over ondersteunde schakelopties weergeven.

/quiet

De weergave van status- of foutberichten onderdrukken.

/norestart

Als deze schakeloptie wordt gecombineerd met de schakeloptie /quiet, wordt het systeem niet opnieuw opgestart wanneer het systeem opnieuw moet worden opgestart om de installatie te voltooien.

Klik voor meer informatie over het installatieprogramma op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:

934307 Beschrijving van het zelfstandige installatieprogramma voor Windows Update (Wusa.exe) en van MSU-bestanden in Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 en in Windows Server 2008 R2

Controleren of de update is toegepast

Microsoft Baseline Security Analyzer

Gebruik het hulpprogramma Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) om te controleren of de beveiligingsupdate is toegepast op het systeem waarvoor het probleem geldt. Zie de sectie Hulpmiddelen en richtlijnen voor detectie en implementatie voor meer informatie.

Windows Server 2008

Naslagtabel

De volgende tabel bevat beveiligingsupdate-informatie voor deze software. Zie de sectie Informatie over de implementatie voor meer informatie.Opname in toekomstige servicepacks

De update voor dit probleem wordt mogelijk opgenomen in een toekomstig servicepakket of updatepakket

Implementatie

Installatie zonder tussenkomst van de gebruiker

Alle ondersteunde 32-bits versies van Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2562937-x86/quiet

Alle ondersteunde 64-bits versies van Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2562937-x64/quiet

Alle ondersteunde Itanium-versies van Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2562937-ia64/quiet

Installatie zonder opnieuw opstarten

Alle ondersteunde 32-bits versies van Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2562937-x86/quiet/norestart

Alle ondersteunde 64-bits versies van Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2562937-x64/quiet/norestart

Alle ondersteunde Itanium-versies van Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2562937-ia64/quiet/norestart

Meer informatie

Zie de sectie Hulpmiddelen en richtlijnen voor detectie en implementatie.

Computer opnieuw opstarten

Is opnieuw opstarten noodzakelijk?

In sommige gevallen hoeft u de computer niet opnieuw op te starten nadat u de update hebt geïnstalleerd. Als opnieuw opstarten noodzakelijk is, wordt er een bericht weergegeven waarin u wordt geadviseerd om de computer opnieuw op te starten.

HotPatching

Niet van toepassing.

Verwijderen

WUSA.exe biedt geen ondersteuning voor het verwijderen van updates. Als u een update die door WUSA is geïnstalleerd, wilt verwijderen, opent u het Configuratiescherm en klikt u vervolgens op Beveiliging. Klik onder Windows Update op Geïnstalleerde updates weergeven en selecteer vervolgens het gewenste item in de lijst met updates.

Verificatie van registersubsleutels

Er bestaat geen registersubsleutel op basis waarvan de aanwezigheid van deze update kan worden gevalideerd.

Informatie over de implementatie

De update installeren

Wanneer u deze beveiligingsupdate installeert, wordt gecontroleerd of een of meer van de bestanden die op uw systeem worden bijgewerkt, al eerder door een Microsoft-hotfix zijn bijgewerkt.
Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over terminologie met betrekking tot software-updates:

824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijvenBij de installatie van deze beveiligingsupdate kunnen de volgende schakelopties worden gebruikt:Schakeloptie

Beschrijving

/?, /h, /help

Help over ondersteunde schakelopties weergeven.

/quiet

De weergave van status- of foutberichten onderdrukken.

/norestart

Als deze schakeloptie wordt gecombineerd met de schakeloptie /quiet, wordt het systeem niet opnieuw opgestart wanneer het systeem opnieuw moet worden opgestart om de installatie te voltooien.

Klik voor meer informatie over het installatieprogramma op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:

934307 Beschrijving van het zelfstandige installatieprogramma voor Windows Update (Wusa.exe) en van MSU-bestanden in Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 en in Windows Server 2008 R2

Controleren of de update is toegepast

Microsoft Baseline Security Analyzer

Gebruik het hulpprogramma Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) om te controleren of de beveiligingsupdate is toegepast op het systeem waarvoor het probleem geldt. Zie de sectie Hulpmiddelen en richtlijnen voor detectie en implementatie voor meer informatie.

Windows 7

Naslagtabel

De volgende tabel bevat beveiligingsupdate-informatie voor deze software. Zie de sectie Informatie over de implementatie voor meer informatie.Opname in toekomstige servicepacks

De update voor dit probleem wordt mogelijk opgenomen in een toekomstig servicepakket of updatepakket

Implementatie

Installatie zonder tussenkomst van de gebruiker

Alle ondersteunde 32-bits versies van Windows 7:

Windows6.1-KB2562937-x86/quiet

Alle ondersteunde 64-bits versies van Windows 7:

Windows6.1-KB2562937-x64/quiet

Alle ondersteunde 64-bits versies van Windows 7:

Windows6.1-KB2562937-ia64/quiet

Installatie zonder opnieuw opstarten

Alle ondersteunde 32-bits versies van Windows 7:

Windows6.1-KB2562937-x86/quiet /norestart

Alle ondersteunde 32-bits versies van Windows 7:

Windows6.1-KB2562937-x64/quiet/norestart

Alle ondersteunde 64-bits versies van Windows 7:

Windows6.1-KB2562937-ia64/quiet /norestart

Computer opnieuw opstarten

Is opnieuw opstarten noodzakelijk?

In sommige gevallen hoeft u de computer niet opnieuw op te starten nadat u de update hebt geïnstalleerd. Als opnieuw opstarten noodzakelijk is, wordt er een bericht weergegeven waarin u wordt geadviseerd om de computer opnieuw op te starten.

HotPatching

Niet van toepassing.

Informatie over verwijderen

WUSA.exe biedt geen ondersteuning voor het verwijderen van updates. Als u een update die door WUSA is geïnstalleerd, wilt verwijderen, opent u het Configuratiescherm en klikt u vervolgens op Beveiliging. Klik onder Windows Update op Geïnstalleerde updates weergeven en selecteer vervolgens het gewenste item in de lijst met updates.

Verificatie van registersubsleutels

Er bestaat geen registersubsleutel op basis waarvan de aanwezigheid van deze update kan worden gevalideerd.

Informatie over de implementatie

De update installeren

Wanneer u deze beveiligingsupdate installeert, wordt gecontroleerd of een of meer van de bestanden die op uw systeem worden bijgewerkt, al eerder door een Microsoft-hotfix zijn bijgewerkt.
Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over terminologie met betrekking tot software-updates:

824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijvenBij de installatie van deze beveiligingsupdate kunnen de volgende schakelopties worden gebruikt.Ondersteunde schakelopties bij de installatie van de beveiligingsupdate

Schakeloptie

Beschrijving

/?, /h, /help

Help over ondersteunde schakelopties weergeven.

/quiet

De weergave van status- of foutberichten onderdrukken.

/norestart

Als deze schakeloptie wordt gecombineerd met de schakeloptie /quiet, wordt het systeem niet opnieuw opgestart wanneer het systeem opnieuw moet worden opgestart om de installatie te voltooien.

Klik voor meer informatie over het installatieprogramma op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:

934307 Beschrijving van het zelfstandige installatieprogramma voor Windows Update (Wusa.exe) en van MSU-bestanden in Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 en in Windows Server 2008 R2

Controleren of de update is toegepast

Microsoft Baseline Security Analyzer

Gebruik het hulpprogramma Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) om te controleren of de beveiligingsupdate is toegepast op het systeem waarvoor het probleem geldt. Zie de sectie Hulpmiddelen en richtlijnen voor detectie en implementatie voor meer informatie.

Windows Server 2008 R2

Naslagtabel

De volgende tabel bevat beveiligingsupdate-informatie voor deze software. Zie de sectie Informatie over de implementatie voor meer informatie.Opname in toekomstige servicepacks

De update voor dit probleem wordt mogelijk opgenomen in een toekomstig servicepakket of updatepakket

Implementatie

Installatie zonder tussenkomst van de gebruiker

Alle ondersteunde 32-bits versies van Windows Server 2008 R2:

Windows6.1-KB2562937-x86/quiet

Alle ondersteunde 64-bits versies van Windows Server 2008 R2:

Windows6.1-KB2562937-x64/quiet

Alle ondersteunde Itanium-versies van Windows Server 2008 R2:

Windows6.1-KB2562937-ia64/quiet

Installatie zonder opnieuw opstarten

Alle ondersteunde 32-bits versies van Windows Server 2008 R2:

Windows6.1-KB2562937-x86/quiet /norestart

Alle ondersteunde 64-bits versies van Windows Server 2008 R2:

Windows6.1-KB2562937-x64/quiet/norestart

Alle ondersteunde Itanium-versies van Windows Server 2008 R2:

Windows6.1-KB2562937-ia64/quiet /norestart

Meer informatie

Zie de sectie Hulpmiddelen en richtlijnen voor detectie en implementatie.

Computer opnieuw opstarten

Is opnieuw opstarten noodzakelijk?

In sommige gevallen hoeft u de computer niet opnieuw op te starten nadat u de update hebt geïnstalleerd. Als opnieuw opstarten noodzakelijk is, wordt er een bericht weergegeven waarin u wordt geadviseerd om de computer opnieuw op te starten.

Hotpatching

Niet van toepassing.

Informatie over verwijderen

WUSA.exe biedt geen ondersteuning voor het verwijderen van updates. Als u een update die door WUSA is geïnstalleerd, wilt verwijderen, opent u het Configuratiescherm en klikt u vervolgens op Beveiliging. Klik onder Windows Update op Geïnstalleerde updates weergeven en selecteer vervolgens het gewenste item in de lijst met updates.

Verificatie van registersubsleutels

Er bestaat geen registersubsleutel op basis waarvan de aanwezigheid van deze update kan worden gevalideerd.

Informatie over de implementatie

De update installeren

Wanneer u deze beveiligingsupdate installeert, wordt gecontroleerd of een of meer van de bestanden die op uw systeem worden bijgewerkt, al eerder door een Microsoft-hotfix zijn bijgewerkt. Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over terminologie met betrekking tot software-updates:

824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijvenBij de installatie van deze beveiligingsupdate kunnen de volgende schakelopties worden gebruikt.Schakeloptie

Beschrijving

/?, /h, /help

Help over ondersteunde schakelopties weergeven.

/quiet

De weergave van status- of foutberichten onderdrukken.

/norestart

Als deze schakeloptie wordt gecombineerd met de schakeloptie /quiet, wordt het systeem niet opnieuw opgestart wanneer het systeem opnieuw moet worden opgestart om de installatie te voltooien.

Klik voor meer informatie over het installatieprogramma op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:

934307Beschrijving van het zelfstandige installatieprogramma voor Windows Update (Wusa.exe) en van MSU-bestanden in Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 en in Windows Server 2008 R2

Controleren of de update is toegepast

Microsoft Baseline Security Analyzer

Gebruik het hulpprogramma Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) om te controleren of de beveiligingsupdate is toegepast op het systeem waarvoor het probleem geldt. Zie de sectie Hulpmiddelen en richtlijnen voor detectie en implementatie voor meer informatie.

Hulpmiddelen en richtlijnen voor detectie en implementatie

In deze sectie is beschreven hoe u de software en de beveiligingsupdates kunt beheren die u moet implementeren op de servers, desktopcomputers en draagbare computers binnen uw organisatie. Ga naar de volgende Microsoft TechNet Update Management Center-webpagina voor meer informatie:

http://technet.microsoft.com/en-us/updatemanagement/default.aspxGa naar de volgende Microsoft TechNet Security-webpagina voor meer informatie over de beveiliging van Microsoft-producten:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/default.aspx Beveiligingsupdates zijn verkrijgbaar via Microsoft Update, Windows Update en Office Update. Beveiligingsupdates zijn tevens verkrijgbaar via het Microsoft Downloadcentrum. U kunt deze eenvoudig vinden wanneer u zoekt op het trefwoord beveiligingsupdate.

Tot slot kunnen beveiligingsupdates tevens worden gedownload via de Microsoft Update-catalogus. Ga voor meer informatie naar de volgende Microsoft-website:

http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Home.aspx De Microsoft Update-catalogus voorziet in een catalogus met doorzoekbare inhoud en is toegankelijk via Windows Update en Microsoft Update. Deze inhoud omvat beveiligingsupdates, stuurprogramma's en servicepacks. Wanneer u voor uw zoekopdracht gebruikmaakt van een beveiligingsbulletinnummer, zoals MS08-010, kunt u alle toepasselijke updates aan uw updateverzameling toevoegen. U kunt tevens verschillende taalversies voor een update aan uw updateverzameling toevoegen en u kunt de inhoud downloaden naar een map van uw keuze. Ga naar de volgende webpagina met veelgestelde vragen voor meer informatie over de Microsoft Update-catalogus:

http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/faq.aspx

Richtlijnen voor detectie en implementatie

Microsoft voorziet in richtlijnen voor het detecteren en implementeren van de beveiligingsupdates voor deze maand. Deze richtlijnen verschaffen IT-professionals inzicht in hoe zij verschillende hulpmiddelen kunnen gebruiken ter ondersteuning van de implementatie van de beveiligingsupdate. Deze hulpmiddelen omvatten Windows Update, Microsoft Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), Office Detection Tool, Microsoft Systems Management Server (SMS) en Extended Security Update Inventory Tool.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

910723Overzicht van maandelijkse artikelen met detectie- en implementatierichtlijnen

Microsoft Baseline Security Analyzer

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) stelt beheerders in staat om lokale en externe systemen te scannen op ontbrekende beveiligingsupdates. Microsoft Baseline Security Analyzer is bovendien in staat om algemene onjuiste beveiligingsconfiguraties te detecteren. Ga naar de volgende Microsoft Baseline Security Analyzer-webpagina voor meer informatie:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/cc184924.aspx De volgende tabel voorziet in een MBSA-detectieoverzicht voor deze beveiligingsupdate:Software-

MBSA 2.1

Windows XP

Ja

Windows XP Professional x64 Edition

Ja

Windows Server 2003, x86-versies

Ja

Windows Server 2003, x64-versies

Ja

Windows Server 2003, Itanium-systemen

Ja

Windows Vista

Ja

Windows Vista, 64-bits versies

Ja

Windows Server 2008 voor 32-bits systemen

Ja

Windows Server 2008 voor 64-bits systemen

Ja

Windows Server 2008 voor Itanium-systemen

Ja

Windows 7

Ja

Windows 7, 64-bits versies

Ja

Windows Server 2008 R2 voor 64-bits systemen

Ja

Windows Server 2008 R2 voor Itanium-systemen

Ja

Ga naar de volgende webpagina met veelgestelde vragen voor meer informatie over MBSA 2.1:

http://technet.microsoft.com/en-us/security/cc184922.aspx

Windows Server Update Services

Via WSUS (Windows Server Update Services) kunnen beheerders de nieuwste essentiële updates en beveiligingsupdates voor ondersteunde versies van Windows, Office, Exchange Server en SQL Server implementeren. Ga naar de volgende webpagina voor meer informatie over hoe u deze beveiligingsupdate kunt implementeren met Windows Server Updates Services:

http://technet.microsoft.com/en-us/wsus/bb466208.aspx

Systems Management Server

De volgende tabel bevat het SMS-detectie- en implementatieoverzicht voor deze beveiligingsupdate.Software-

SMS 2003 met ITMU

Configuration Manager 2007

Windows XP Service Pack 3

Ja

Ja

Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2

Ja

Ja

Windows Server 2003 Service Pack 2

Ja

Ja

Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2

Ja

Ja

Windows Server 2003 met SP2 voor Itanium-systemen:

Ja

Ja

Windows Vista Service Pack 1 en Windows Vista Service Pack 2

Ja

Ja

Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 en Windows Vista x64 Edition Service Pack 2

Ja

Ja

Windows Server 2008 voor 32-bits systemen en Windows Server 2008 voor 32-bits systemen met Service Pack 2

Ja

Ja

Windows Server 2008 voor x64-systemen en Windows Server 2008 voor x64-systemen met Systems Service Pack 2

Ja

Ja

Windows Server 2008 voor Itanium-systemen en Windows Server 2008 voor Itanium-systemen met Service Pack 2

Ja

Ja

Windows 7 voor 32-bits systemen en Windows 7 voor 32-bits systemen met Service Pack 1

Ja

Ja

Windows 7 voor x64-systemen en Windows 7 voor x64-systemen met Systems Service Pack 1

Ja

Ja

Windows Server 2008 R2 voor x64-systemen en Windows Server 2008 R2 voor x64-systemen met Systems Service Pack 1

Ja

Ja

Windows Server 2008 R2 voor Itanium-systemen en Windows Server 2008 R2 voor Itanium-systemen met Service Pack 1

Ja

Ja

Voor SMS 2.0 en voor SMS 2003 kan SMS SUS Feature Pack (SUSFP) worden gebruikt. SUSFP bevat Security Update Inventory Tool (SUIT) dat door SMS kan worden gebruikt voor het detecteren van beveiligingsupdates. Ga naar de volgende Microsoft-webpagina voor downloads voor Systems Management Server 2.0 voor meer informatie:

http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676799.aspx Voor SMS 2003 kan SMS 2003 ITMU (Inventory Tool for Microsoft Updates) worden gebruikt. ITMU kan door SMS worden gebruikt voor het detecteren van beveiligingsupdates die worden aangeboden via Microsoft Update en die worden ondersteund door Windows Server Update Services. Ga naar de volgende Microsoft-webpagina voor SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates voor informatie over SMS 2003 ITMU:

http://technet.microsoft.com/en-us/sms/bb676783.aspx SMS 2003 kan ook gebruikmaken van Microsoft Office Inventory Tool voor het detecteren van vereiste updates voor Microsoft Office-toepassingen. Ga voor meer informatie naar de volgende Microsoft-webpagina's:

System Center Configuration Manager (SCCM) 2007 maakt gebruik van WSUS 3.0 voor het detecteren van updates. Ga voor meer informatie over SCCM 2007 Software Update Management naar de volgende Microsoft-webpagina:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb735860.aspxOpmerking met betrekking tot Windows Vista en Windows Server 2008

Microsoft Systems Management Server 2003 met Service Pack 3 is voorzien van ondersteuning voor Windows Vista en voor Windows Server 2008. Ga voor naar de volgende Microsoft SMS-webpagina voor meer informatie over SMS:

http://www.microsoft.com/netherlands/smserver/default.aspxKlik voor meer informatie over artikelen met detectie- en implementatierichtlijnen op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:

910723Overzicht van maandelijkse artikelen met detectie- en implementatierichtlijnen

Meer informatie

Met de Engelse (VS) versie van dit updatepakket worden de bestanden geïnstalleerd met de kenmerken die in de volgende tabellen worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in uw lokale tijd, waarbij rekening is gehouden met de zomer- of wintertijd. De datums en tijden kunnen veranderen wanneer u bepaalde acties op de bestanden uitvoert.

Bestandsinformatie voor Windows Vista en Windows Server 2008

 • Of bestanden betrekking hebben op een specifiek product, specifieke mijlpaal (SPn) of specifieke servicestructuur (LDR, GDR), kunt u controleren aan de hand van het nummer van de bestandsversie in de volgende tabel:  Versie

  Product

  Mijlpaal

  Servicestructuur

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 en Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 en Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • GDR-servicestructuren bevatten uitsluitend de oplossingen die op grote schaal beschikbaar zijn gesteld om wijdverbreide kritieke problemen te verhelpen. LDR-servicestructuren bevatten hotfixes als aanvulling op de wijdverbreid beschikbaar gestelde oplossingen.

 • De MANIFEST-bestanden (.manifest) en MUM-bestanden (.mum) die voor elke omgeving zijn geïnstalleerd, vindt u in een afzonderlijke lijst. MUM- en MANIFEST-bestanden zijn, met de bijbehorende beveiligingscatalogusbestanden (.CAT), van cruciaal belang voor het statusbeheer van het bijgewerkte onderdeel. De beveiligingscatalogusbestanden (waarvan de kenmerken niet worden vermeld) hebben een digitale handtekening van Microsoft.

Voor alle ondersteunde x86-versies van Windows Vista en Windows Server 2008

File name

Package_1_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,372

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,100

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,229

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,953

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,013

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,733

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,681

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,708

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,446

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,677

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,704

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,418

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,438

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,681

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,708

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,446

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,789

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

X86_a3c1b13c097fd853a1588d822416eb97_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_7414cbcf160371e0.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_bbc322c57896de70fbe83471651f3f7d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_54b48b6a2d63087d.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_f7e1a0cf00ee7669.manifest

File version

Not Applicable

File size

97,913

Date (UTC)

27-Jun-2011

Time (UTC)

17:52

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_f880df5819fbdb78.manifest

File version

Not Applicable

File size

97,913

Date (UTC)

30-Jun-2011

Time (UTC)

15:26

Platform

Not Applicable

Voor alle ondersteunde x64-versies van Windows Vista en Windows Server 2008

File name

Amd64_237dde0414f71e4de313152824610176_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_2409f60e12d77611.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,050

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_59a045f0e03a199bdd969520dcc2ec96_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_04176a2e8c9f6df8.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,050

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_54003c52b94be79f.manifest

File version

Not Applicable

File size

97,915

Date (UTC)

27-Jun-2011

Time (UTC)

18:00

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_549f7adbd2594cae.manifest

File version

Not Applicable

File size

97,915

Date (UTC)

30-Jun-2011

Time (UTC)

15:40

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,603

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,560

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,458

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,411

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,240

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,189

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,693

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,720

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,454

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,689

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,716

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,426

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,446

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,693

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,720

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,454

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,811

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_f7e1a0cf00ee7669.manifest

File version

Not Applicable

File size

97,913

Date (UTC)

27-Jun-2011

Time (UTC)

17:52

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_f880df5819fbdb78.manifest

File version

Not Applicable

File size

97,913

Date (UTC)

30-Jun-2011

Time (UTC)

15:26

Platform

Not Applicable

Voor alle ondersteunde IA-64-versies van Windows Server 2008

File name

Ia64_3d1199fb7f047d99a9e2ebfdbf4277e1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_72ebef4c0e552a68.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_ffd213d4162dcceba963fe08a45b9529_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_a57dfc65e202ef7b.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_f7e344c500ec7f65.manifest

File version

Not Applicable

File size

97,914

Date (UTC)

27-Jun-2011

Time (UTC)

16:56

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_f882834e19f9e474.manifest

File version

Not Applicable

File size

97,914

Date (UTC)

30-Jun-2011

Time (UTC)

15:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,288

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,235

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

2,071

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

3,014

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,521

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,544

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,422

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,441

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,525

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,548

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,430

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum

File version

Not Applicable

File size

1,449

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:35

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,004

Date (UTC)

01-Jul-2011

Time (UTC)

19:36

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18488_none_f7e1a0cf00ee7669.manifest

File version

Not Applicable

File size

97,913

Date (UTC)

27-Jun-2011

Time (UTC)

17:52

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22668_none_f880df5819fbdb78.manifest

File version

Not Applicable

File size

97,913

Date (UTC)

30-Jun-2011

Time (UTC)

15:26

Platform

Not Applicable

Bestandsgegevens van Windows 7 en Windows Server 2008 R2

 • Of bestanden betrekking hebben op een specifiek product, specifieke mijlpaal (RTM, SPn) of specifieke servicestructuur (LDR, GDR), kunt u controleren aan de hand van het nummer van de bestandsversie in de volgende tabel:

  Versie

  Product

  Mijlpaal

  Servicestructuur

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 en Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 en Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7601.17xxx

  Windows 7 en Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.21xxx

  Windows 7 en Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • GDR-servicestructuren bevatten uitsluitend de oplossingen die op grote schaal beschikbaar zijn gesteld om wijdverbreide kritieke problemen te verhelpen. LDR-servicestructuren bevatten hotfixes als aanvulling op de wijdverbreid beschikbaar gestelde oplossingen.

 • De MANIFEST-bestanden (.MANIFEST) en MUM-bestanden (.MUM) die in afzonderlijke omgevingen zijn geïnstalleerd, worden afzonderlijk vermeld in de sectie Aanvullende bestandsinformatie voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2. MUM- en MANIFEST-bestanden zijn, met de bijbehorende beveiligingscatalogusbestanden (.CAT), van cruciaal belang voor het statusbeheer van het bijgewerkte onderdeel. De beveiligingscatalogusbestanden, waarvan de kenmerken niet worden vermeld, zijn ondertekend met een digitale handtekening van Microsoft.

Voor alle ondersteunde x86-versies van Windows 7

File name

Package_1_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,772

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,676

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,758

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,648

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,964

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,480

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,936

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,466

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,872

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,909

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,872

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,908

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,243

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_3046671d7b7a87dbb7caae60491740c7_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_3b0bde10d5639789.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_4d9776d73da49b65958c3b1a3783b02b_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_8868308e248190ae.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_8dfa8152ef43ee48787cb6965d289d11_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_39b8b36cbaa9737f.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_c89fbc8dbef8e87caf6342bd1675633a_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_7e8f2f435136cc16.manifest

File version

Not Applicable

File size

701

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_11105521dbbb7ef0.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,146

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

05:13

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_1166e32ef4fef674.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,146

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

05:07

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_12f5b1ddd8e2d185.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,146

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

05:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_1379802ef2040bf3.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,146

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

06:27

Platform

Not Applicable

Voor alle ondersteunde x64-versies van Windows 7 en Windows Server 2008 R2

File name

Amd64_45d9fb78deae2d68d60db65e2484dcef_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_8ada04bbf4e25d67.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,050

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_9c076e57253e6e2a45152e8b316bfeb7_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_880aab4c1e04de45.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,050

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_9dbf429b17aaebb3e7afc28a25581ea4_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_547914214ec5afda.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,050

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_a8e4a61aa12f6fb12eb32b315eb8cc89_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_78ad0b0d8c46898c.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,050

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_6d2ef0a59418f026.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,148

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

06:20

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_6d857eb2ad5c67aa.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,148

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

06:09

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_6f144d61914042bb.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,148

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

06:10

Platform

Not Applicable

File name

Amd64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_6f981bb2aa617d29.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,148

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

07:19

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,995

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,130

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,981

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,102

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,189

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_3_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,932

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,161

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_4_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,918

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,884

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,921

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,884

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,920

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

2,259

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_11105521dbbb7ef0.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,146

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

05:13

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_1166e32ef4fef674.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,146

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

05:07

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_12f5b1ddd8e2d185.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,146

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

05:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_1379802ef2040bf3.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,146

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

06:27

Platform

Not Applicable

Voor alle ondersteunde IA-64-versies van Windows Server 2008 R2

File name

Ia64_015aaf78b60784466a2b7c90b78b2bd9_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_551f06dd71753738.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:34

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_4fd24ec25e47d3e766ddfbfaadbfed1d_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_89883ceb5909a098.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:34

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_7d2c4aed311ec0a9aec1dc9bde9a889d_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_23efb786b8a18298.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:34

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_baefaec087f7120b3ca4b01eb02cbca1_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_222b6c79f923fa68.manifest

File version

Not Applicable

File size

1,048

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:34

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_1111f917dbb987ec.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,147

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

06:17

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_11688724f4fcff70.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,147

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

06:07

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_12f755d3d8e0da81.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,147

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

06:06

Platform

Not Applicable

File name

Ia64_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_137b2424f20214ef.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,147

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

07:23

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,990

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_1_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

3,122

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2562937_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,183

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_2_for_kb2562937~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

2,925

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,453

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:34

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,434

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

Package_for_kb2562937_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum

File version

Not Applicable

File size

1,453

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:34

Platform

Not Applicable

File name

Update-bf.mum

File version

Not Applicable

File size

1,892

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

21:35

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16835_none_11105521dbbb7ef0.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,146

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

05:13

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20988_none_1166e32ef4fef674.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,146

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

05:07

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17634_none_12f5b1ddd8e2d185.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,146

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

05:09

Platform

Not Applicable

File name

X86_microsoft-windows-activexcompat_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21749_none_1379802ef2040bf3.manifest

File version

Not Applicable

File size

85,146

Date (UTC)

17-Jun-2011

Time (UTC)

06:27

Platform

Not Applicable

Bestandsgegevens

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×