Inleiding

Update Rollup 14 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 is nu beschikbaar. In dit artikel worden de hotfixes en updates beschreven die in deze update-rollup zijn opgenomen. Deze rollup is beschikbaar voor alle talen die worden ondersteund door Microsoft Dynamics CRM 2011.

Opmerking Voor eerdere ondersteunings- en functionaliteitsintroductie, bekijkt u de afzonderlijke artikelen over samenvoeging die worden weergegeven bij Microsoft Dynamics CRM 2011 en hotfixes.


Opmerking: De registersleutels DisableMapiCaching en AddressBookIzedViewsEnabled zijn niet meer geldig na Update Rollup 14. Deze waarden moeten worden gewijzigd met het OrgDbOrgSettings Tool. Zie de onderstaande koppeling:

OrgDBOrgSettings Tool for Microsoft Dynamics CRM 2011

Meer informatie

Buildnummer- en bestandsnamen voor deze update-rollup

Rollup-pakket

Buildnummer

Bestandsnaam (32-bits versies)

Bestandsnaam (64-bits versies)

Microsoft Dynamics CRM 2011 Server

5.0. 9690.3557

Niet van toepassing

CRM2011-Server-KB2849744-LangID--amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2011 voor Microsoft Office Outlook

5.0. 9690.3557

CRM2011-Client-KB2849744-LangID--i386.exe

CRM2011-Client-KB2849744-LangID--amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2011 e-mailrouter

5.0. 9690.3557

CRM2011-Router-KB2849744-LangID--i386.exe

CRM2011-Router-KB2849744-LangID--amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2011 taalpakket

5.0. 9690.3557

CRM2011-Mui-KB2849744-LangID--i386.exe

CRM2011-Mui-KB2849744-LangID--amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2011 Reporting Extensions

5.0. 9690.3557

Niet van toepassing

CRM2011-Srs-KB2849744-LangID--amd64.exe

Gegevens voor rollup bijwerken

Update Rollup 14 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 is nu beschikbaar voor on-premises klanten.

Het volgende bestand kan worden gedownload in het Microsoft Downloadcentrum:Downloaden Download het
2849744-pakket nu.

Belangrijk U kunt een database die is gemaakt met Microsoft Dynamics CRM 2011 Rollup 6 of een latere versie van Microsoft Dynamics CRM 2011 niet importeren in een implementatie van Microsoft Dynamics CRM 2011 Rollup 5 of een eerdere versie van Microsoft Dynamics CRM 2011.

Windows Update-installatie Gebruik Windows Update om Update Rollup 14 automatisch te installeren voor Microsoft Dynamics CRM 2011. Deze update-update komt in juli 2013 beschikbaar voor Windows-updates.

U kunt Windows zo configureren dat aanbevolen updates automatisch worden geïnstalleerd. Met deze instelling worden niet-kritieke problemen opgelost en wordt uw computerervaring verbeterd. Optionele updates worden niet automatisch gedownload of geïnstalleerd wanneer u deze instelling gebruikt.

Ga naar de volgende Microsoft-websites voor meer informatie over de instellingen voor het installeren van Windows-updates:

Automatisch bijwerken in- of uitschakelen

Wijzigen hoe Windows wordt geïnstalleerd of een update ontvangt
Als u Update Rollup 14 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 installeren met behulp van Windows Update, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op Starten typ Vervolgens Bijwerken in het vak Zoeken starten.

 2. Klik in de lijst met resultaten op Windows Update.

 3. Klik in het navigatiedeelvenster op Controleren op updatesen wacht terwijl Windows controleert op de meest recente updates voor uw computer.

 4. Als u een bericht ontvangt met de melding dat er belangrijke updates beschikbaar zijn of waarin u wordt gevraagd belangrijke updates te bekijken, selecteert u de selectievakjes voor de updates die u wilt installeren en klikt u op OK. Klik op een update voor meer informatie.

 5. Klik op Updates installeren.

 6. Lees en accepteer de licentievoorwaarden en klik vervolgens op Voltooien (als deze actie vereist is voor de update). Als u wordt gevraagd een beheerderswachtwoord in te voeren, typt u het wachtwoord. Bevestig dat u akkoord gaat met de voorwaarden als u hier om wordt gevraagd.


Handmatige installatieAan handmatig update-rollup 14 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 installeren, volgt u deze stappen.

 1. Ga naar de volgende website van de Microsoft Update-catalogus:

  Microsoft Update-catalogus

 2. Typ 2849744 in het zoekvak en klik op Zoeken.

 3. Klik op Toevoegen om de update toe te voegen aan het mandje.

 4. Klik op Downloaden.

 5. Klik op Bladeren,geef de map op waar u de update naar wilt downloaden en klik op OK.

 6. Klik opDoorgaan en vervolgens op Ik ga akkoord om de licentievoorwaarden voor Microsoft-software te accepteren.

 7. Wanneer de update is gedownload naar de locatie die u hebt opgegeven, klikt u op Sluiten.

Klik op het volgende artikelnummer voor meer informatie over de Microsoft Update-catalogus om het artikel in de Microsoft Knowledge Base te bekijken:

323166 Updates met stuurprogramma's en hotfixes downloaden via de Windows Update-catalogus

Aanvullende installatiegegevens

 • Nadat u deze update-rollup hebt geïnstalleerd, sluit u alle bestaande Microsoft Dynamics CRM-sessies af en start u vervolgens een nieuwe Microsoft Dynamics CRM-sessie.

 • Wanneer u een taalpakket uitprobeert, worden de taalinstellingen van alle Gebruikers van Microsoft Dynamics CRM die deze taal gebruiken, terug ingesteld op de standaardtaalinstellingen. Bij het opnieuw instellen worden de taalinstellingen van gebruikers niet bijgewerkt. Daarom moeten gebruikers hun taalinstellingen opnieuw instellen in de sectie met persoonlijke opties wanneer ze zich aanmelden bij Microsoft Dynamics CRM 2011.

VereistenU moet Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 6 (build 5.0.9690.1992) of een latere versie van Microsoft Dynamics CRM 2011 hebben geïnstalleerd om deze update-rollup toe te passen. Klik op het volgende artikelnummer voor meer informatie over Update Rollup 6 om het artikel in de Microsoft Knowledge Base te bekijken:

2600640 Update rollup 6 Microsoft Dynamics CRM 2011 is beschikbaar voor informatie over compatibiliteit, klik op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base te bekijken:

2669091 Compatibiliteitslijst van Microsoft Dynamics CRM

Herstartvereiste Als u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten, doet u dit nadat u het update-rollup hebt toegepast.

Informatie verwijderenU kunt Update Rollup 14 verwijderen van een server die Microsoft Dynamics CRM gebruikt. U kunt echter wel een back-up van uw databases maken voordat u Update Rollup 14 verwijdert. Ga naar de volgende MSDN-websites (Microsoft Developer Network) voor meer informatie:

Een volledige back-up van een database maken (SQL Server)

Een back-up van een database terugzetten (SQL Server Management Studio)

Opmerking: als u update-rollup 10v2 als aanvulling op Update Rollup 10v1 gebruikt en u vervolgens Update Rollup 10v2 verwijdert, moet u Microsoft Dynamics CRM opnieuw configureren voor de Outlook-client.


Update Rollup 14 lost de volgende problemen op:

 • Betere prestaties bij caching van gebruikers en teams. Een gebruiker is bijvoorbeeld lid van 15.000 teams. Als u zich als deze gebruiker aanmeldt, duurt het lang voordat alle gegevens in de cache zijn opgeslagen. Als u zich als een andere gebruiker aanmeldt, wordt hetzelfde probleem veroorzaakt door het wissen van de cache.

 • 'Geselecteerde weergaven tonen' werkt niet in CRM-dashboard.

 • Beschrijvingsveld in activiteitsweergaven bevat informatie over de HTML-stijl.

 • Beschrijvingsveld en notities worden niet correct weergegeven tijdens het afdrukvoorbeeld na Update Rollup 12.

 • Wanneer u een zoekopdracht voor Snel zoeken in Outlook voert, zijn de kolommen die worden weergegeven in de weergave het snijpunt van de kolommen uit de vorige weergave die werd weergegeven in Outlook en de definitie van de weergave Snel zoeken. Dit verschilt van wat u ziet wanneer u een zoekopdracht in de webclient doet. Nadat de zoekopdracht is uitgevoerd, worden er geen kolommen weergegeven omdat de specifieke kolom niet is opgenomen in de weergave Snel zoeken.

 • WRPC-token ontbreekt wanneer u SharePoint-integratie gebruikt.

 • Als u een e-mailsjabloon toevoegt in CRM nadat Update Rollup 12 fouten heeft veroorzaakt.

 • Rich Text Editor-fouten treden op wanneer u inhoud plakt tijdens het maken van samenvoegsjablonen in CRM 2011 online.

 • De weergave Activiteiten van mijn teamleden geeft onjuiste resultaten weer via CRM voor Outlook-client.

 • AddressBookIzedViewsEnabled zorgt voor een crash als de entiteit geen e-mailadres heeft.

 • Outlook-mappen worden alleen gefilterd op de beveiliging van de gebruiker en houden geen rekening met de beveiliging van het team waar de gebruiker deel van uitmaakt.

 • SQL CE-verbindingen in 32 bitsversies van de Microsoft Dynamics CRM 2011 Client voor Outlook worden niet uitgebracht.

 • Geheugenfouten in de 32 bitsversie van CRM voor Outlook wanneer u offline gaat.

 • Sjablonen worden toegepast op gedistribueerde campagne-e-mailberichten, ondanks dat ze niet zijn geselecteerd.

 • Uitzonderingen op opmaak treden op tijdens het importeren van gegevens.

 • Platform traceringen van Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions Data Connector worden niet geschreven wanneer SSRS op een andere computer dan CRM wordt gebruikt.

 • Dubbele aanhalingstekens worden gewijzigd in enkele aanhalingstekens in KB-artikelen.

 • Als OverrideTrackInCrmBehaviour is ingeschakeld, kunt u e-mail niet meer bijschakelen in de CRM Outlook-client.

 • Met 'Alleen mijn records weergeven' worden in het opzoekdialoogvenster niet altijd alleen mijn records weergegeven.

 • Wanneer u in de Outlook-client op Bestaande record weergeven in CRM klikt, gebeurt er niets.

 • Er treden fouten op wanneer u direct e-mail verzendt in de CRM Outlook-client terwijl u offline bent.

 • Bij de som van het valutatypeveld wordt een onjuist valutasymbool weergegeven.

 • In Outlook Snel zoeken worden filtercriteria onjuist weergegeven nadat Update Rollup 12 is geïnstalleerd.

 • Gebruikers kunnen artikelen publiceren zonder de machtiging Artikel publiceren.

 • E-mailrouter stopt met het verwerken van e-mailberichten nadat een bericht wordt aangetroffen dat geen veldwaarde Van heeft.

 • Printer vraagt om papier van 8,3 x 11", wanneer u een rapport afdrukt dat is gemaakt in de wizard Rapport.

 • Als u de entiteit verwijderd, wordt System.Array.Copy veroorzaakt, wordt ArrayTypeMismatchException veroorzaakt.

 • Base64-kenmerken worden geretourneerd als MemoAttributeMetadata in plaats van als StringAttributeMetadata.

 • De naam van het Excel-blad wordt niet correct weergegeven in Update Rollup 12 wanneer resultaten van Geavanceerd zoeken worden geëxporteerd naar Excel.

 • Het lint van Microsoft CRM verdwijnt in Outlook 2007-clients.

 • Proces met voorwaarde voor e-mailontvanger mislukt als de ontvanger niet kan worden opgelost.

 • Het tabblad Taken is leeg in het dialoogvenster Synchronisatie wanneer u offline gaat.

 • Afzonderlijke exemplaren van een terugkeerpatroon tijdens een vergaderings- en terugkeerpatroon worden bijgewerkt.

 • Outlook-client loopt vast wanneer u probeert e-mailactiviteit toe te voegen aan een bestelling vanuit de Outlook-client.

 • Foutmelding 'Fout in LoadSiteWideSettings' bij het starten van Implementatiebeheer. .Update Rollup 14 voor Microsoft Dynamics CRM heeft geen hotfixes of updates die u handmatig moet inschakelen of configureren.

Update Rollup 13 voor Microsoft Dynamics CRM heeft geen hotfixes of updates die u handmatig moet inschakelen of configureren.

Samenvrol 12 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat de volgende update die u handmatig moet inschakelen of configureren: Synchroniseer de persoonlijke eigenschap van Outlook-afspraken naar Microsoft Dynamics CRM 2011 met Update


Rollup 13

Update Rollup 11 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 lost een probleem op. U moet dit probleem handmatig oplossen nadat u Update Rollup 11 voor Microsoft Dynamics CRM 2011.


De wizard Regelimplementatie van E-mailrouter in Microsoft Dynamics CRM werkt niet in een gemengde omgeving van Exchange 2003 en Exchange 2010

Update Rollup 10 Microsoft Dynamics CRM 2011 geen hotfixes of updates die u handmatig moet inschakelen of configureren.

Rollup 8 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat de volgende update die u handmatig moet inschakelen of configureren:

2651621 De prestaties zijn slecht wanneer u Beschikbare tijden zoeken gebruikt in Microsoft Dynamics CRM 2011 Rollup 7 bijwerken voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat geen hotfixes of updates die u handmatig moet inschakelen of configureren.

Rollup 6 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat de volgende update die u handmatig moet inschakelen of configureren:

2664150 De tabelgroei in PrincipalObjectAccess in CRM 2011 beheersen Om de tabel PrincipalObjectAccess op te schonen nadat u Update Rollup 6 hebt geïnstalleerd, volgt u de stappen in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:

2741514 Langzame prestaties bij het vastmaken van weergaven in Microsoft Dynamics CRMUpdate Rollup 5 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat geen hotfixes of updates die u handmatig moet configureren.

Update Rollup 4 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat geen hotfixes of updates die u handmatig moet configureren.

Rollup 3 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat geen hotfixes of updates die u handmatig moet configureren.

Rollup 2 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat de volgende update die u handmatig moet inschakelen of configureren:

2535245 De prestaties zijn traag als u query's voor RetrieveMultiple op grote gegevenssets in Microsoft Dynamics CRM 2011Update Rollup 1 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 voert en geen hotfixes of updates bevat die u handmatig moet configureren.


De volgende problemen zijn opgelost met behulp van essentiële COD-fixes (On-Demand:

 • Wanneer u geadresseerden toevoegt aan een activiteitsrecord, wordt de record onverwacht gedeeld met alle geadresseerden.

 • Wanneer u een telefoongesprek maakt, wordt de Waarde Van niet bijgewerkt door een in plug-in voor de bewerking.

 • Een stackoverloop doet zich voor op de nullijn in een Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook-client.

 • Wanneer u tekstgegevens importeert, treedt er een fout op bij "SecLib::CheckPrivilege".

 • Antwoorden en doorgestuurde berichten van een bij te houden e-mailbericht worden onverwacht bij gehouden in Microsoft Dynamics CRM.

 • Stel dat u de functie Set Regarding gebruikt voor een item in een Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook-client. Nadat u de wizard Rondom instellen hebt geannuleerd, wordt het item onverwacht bijgehouden.

 • Nadat u een beheerde oplossing in Microsoft Dynamics CRM hebt geïmporteerd, wordt met labels op het formulier voor de oplossing onjuiste informatie weergegeven.

 • Stel dat een gegevensimportbewerking mislukt voor bepaalde records in een andere organisatie. Wanneer u de foutgeschiedenis probeert te exporteren, wordt een foutbericht weergegeven met de melding dat de record niet beschikbaar is.

 • De WSDL-gegevens (Web Service Definition Language) voor het bestand Organization.svc worden onverwacht geretourneerd bij het laden van Secure Sockets Layer (SSL).

 • Wanneer u eigenschappen wijzigt in een stap 'e-mail verzenden' of 'e-mail maken' in een werkstroom, treedt er een uitzonderingsfout op.

 • Tijdens het proces BackgroundSendEmail treedt een uitzonderingsfout op die nooit op dit punt mag komen.

 • Wanneer u een nieuwe tijd voor een terugkerende afspraak hebt voorgesteld, wordt de terugkerende afspraak geconverteerd naar een niet-terugkerende afspraak.

 • Wanneer aan gebeurtenissen in de voorwaarde Wachten tot wordt voldaan, wordt de voorwaarde niet geactiveerd.

 • Wanneer u een contactpersoon wilt bijhouden die eerder is bijgemaakt in Outlook, wordt het dialoogvenster Dubbele record weergegeven.

 • De invoegversie Van E-mail voor Outlook werkt niet in een Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook-client.

De producten van derden die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door bedrijven die onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×