Meer informatie

Opties voor hulpprogramma voor herstel

Het hulpprogramma voor .NET Framework-herstel volgt een vierstapsproces:

 1. Probeert installatieproblemen op te lossen

 2. De fixes (vereist toestemming van de gebruiker)

 3. Wordt geprobeerd alle geïnstalleerde versies van .NET Framework te herstellen

 4. Logboeken verzamelen (hiervoor is toestemming van de gebruiker vereist)

Het hulpprogramma kan een of meer wijzigingen aanbrengen in de geïnstalleerde versie van .NET Framework. Het kan bijvoorbeeld de status van Windows Installer op de computer corrigeren, de discretionaire toegangsbeheerlijsten (DACL's) voor bepaalde mappen opnieuw instellen of problemen oplossen die te maken hebben met een ongeldige of beschadigde updateregistratie.

Offlineondersteuning

Het .NET Framework Repair Tool biedt een optie voor het herstellen van de versies van .NET Framework die op de computer zijn geïnstalleerd (stap 3 van het proces in de sectie Opties voor hulpprogramma voor herstel). Het hulpprogramma vereist dat de herdistribueerbare bestanden van deze versies beschikbaar zijn op het moment van reparatie. Deze pakketten worden tijdens de reparatie standaard van internet gedownload. Als uw computer beperkt of helemaal geen internetverbinding heeft, kunt u het beste de offlinemodus gebruiken ter reparatie. Geef hiervoor de optie /addsource op samen met het pad van de map die de herdistribueerbare bestanden bevat, zoals in het volgende voorbeeld:

NetfxRepairTool.exe /addsource \\SHARE_PC\SHARE_FOLDER Als het herstelprogramma het vereiste herdistribueerbare bestand niet in de opgegeven map vindt, wordt geprobeerd het bestand van internet te downloaden. Het herstelprogramma kan dit niet doen als het vereiste bestand niet kan worden gedownload. De volgende tabel bevat de .NET Framework-herdistribueerbare bestanden.

Versie en profiel

Architectuur

Bestandsnaam van installatieprogramma

URL

.NET Framework 4.8

x86, x64

NDP48-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=2088631

.NET Framework 4.7.2

x86, x64

NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=863265

.NET Framework 4.7.1

x86, x64

NDP471-KB4033342-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=852104

.NET Framework 4.7

x86, x64

NDP47-KB3186497-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=825302

.NET Framework 4.6.2

x86, x64

NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=780600

.NET Framework 4.6.1

x86, x64

NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=671743

.NET Framework 4.6

x86, x64

NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528232

.NET Framework 4.5.2

x86, x64

NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=328855

.NET Framework 4.5.1

x86, x64

NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=321332

.NET Framework 4.5

x86, x64

dotNetFx45_Full_x86_x64.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=255995

.NET Framework 4-clientprofiel

x86

dotNetFx40_Client_x86.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247966

.NET Framework 4-clientprofiel

x86, x64

dotNetFx40_Client_x86_x64.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247965

.NET Framework 4 Full

x86

dotNetFx40_Full_x86.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247964

.NET Framework 4 Full

x86, x64

dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247962

.NET Framework 3.5 SP1, .NET Framework 3.0 SP2, .NET Framework 2.0 SP2 (als .NET Framework 3.0 en 3.5 zijn geïnstalleerd)

x86, x64

dotnetfx35.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=259762

Stille modus en passieve modus

Alle functies van het hulpprogramma voor herstel kunnen worden geautomatiseerd door het hulpprogramma in de stille of passieve modus uit te voeren. Dit heeft het voordeel dat er geen interactie van de gebruiker nodig is om het hulpprogramma uit te voeren. Dit is vooral handig bij grote implementaties waarin systeembeheerders het hulpprogramma kunnen configureren (via de opdrachtregel) en ook logboeken kunnen verzamelen op bepaalde locaties.

Gegevensverzameling

Het .NET Framework-herstelprogramma verzamelt naast het verzamelen van diagnostische installatiegegevens informatie over het gebruik van hulpprogramma's. De gebruiksinformatie wordt gebruikt om de kwaliteit van het .NET Framework-hulpprogramma voor herstel te verbeteren en de installatiegegevens worden gebruikt om de installatie van .NET Framework te verbeteren. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketing of worden verkocht aan derden. Lees de privacyverklaring van het Microsoft .NET Framework-herstelprogrammavoor meer informatie. 

Zie het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden:

119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via online services

Microsoft heeft dit bestand gecontroleerd op virussen. Hierbij is gebruikgemaakt van software voor virusdetectie die volledig bijgewerkt was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

Opmerking Met de functie voor gegevensverzameling wordt een gecomprimeerd cab-bestand van de .NET Framework-installatielogboeken gemaakt. Nadat de logboeken zijn verwerkt, wordt er een CAB-bestand met de naam FixDotNet*.cab of iets dergelijks gemaakt en opgeslagen op het bureaublad van de huidige gebruiker (als dit wordt uitgevoerd in de gebruikersinterfacemodus) of op een opgegeven locatie. Wanneer u in de wizard op Voltooien klikt, wordt het CAB-bestand met de logboeken naar Microsoft verzendt.

Het bestand FixDotNet*.cab blijft op uw bureaublad (of opgegeven locatie) staan, ongeacht of u de gegevens naar Microsoft wilt verzenden.

Als u de optie /q gebruikt, wordt u aangeraden ook de optie '/logs' te gebruiken om de logboeken op te slaan op een specifieke locatie of op een netwerk share voor ondersteunende bedrijfsscenario's.

Als u de optie /q gebruikt, wordt u aangeraden ook de optie '/logs' te gebruiken om de logboeken op te slaan op een specifieke locatie of op een netwerk share voor ondersteunende bedrijfsscenario's.  


Versiegeschiedenis

Release v1.4

Ondersteunde talen: Engels (Verenigde Staten)

Hiermee wordt ondersteuning toegevoegd voor .NET Framework 4.6.2 tot en met .NET Framework 4.8.

Release v1.3

Ondersteunde talen: Engels (Verenigde Staten)

Biedt ondersteuning voor .NET Framework 4.5.2, .NET Framework 4.6 en .NET Framework 4.6.1.

Release v1.2

Ondersteunde talen: Engels (Verenigde Staten)

Voor de functie worden de stille modus en de passieve modus ondersteund via de opdrachtregel. U hoeft het hulpprogramma niet alleen uit te voeren in de gebruikersinterfacemodus. Daarom kan de taak worden geautomatiseerd.

Het hulpprogramma ondersteunt nu .NET Framework 4.5 en .NET Framework 4.5.1. Daarom zijn repareren en herstellen ook van toepassing op deze producten.

Er wordt een nieuwe, optionele schakelknop voor opdrachtregel toegevoegd om herstel van specifieke .NET Framework-versies mogelijk te maken, zodat het herstel van andere geïnstalleerde versies tegelijkertijd wordt overschrijven.

Het door het hulpprogramma gegenereerde logboekbestand kan nu desgewenst worden opgeslagen op een door de gebruiker opgegeven locatie met behulp van een opdrachtregeloptie. Deze nieuwe optie overschrijven de standaardlocatie, het bureaublad van de huidige gebruiker in de gebruikersinterfacemodus en de map %temp% in de modus Stilte of Passieve modus.

Met een nieuwe optie kunt u het hulpprogramma alleen in de modus Logboekverzameling uitvoeren zonder correcties of reparaties toe te passen. Deze optie biedt de flexibiliteit om logboeken te verzamelen en te onderzoeken voordat u werkelijke oplossingen gaat toepassen.

Er is nieuwe, optionele ondersteuning toegevoegd, die het mogelijk maakt om gegevensverzamelingen niet te gebruiken in de modus Stille of Passieve modus.  

Release: v1.1

Ondersteunde talen: Engels (Verenigde Staten)
Release v1.1 biedt ondersteuning voor .NET Framework 3.5 SP1 (waaronder .NET Framework 3.0 SP2 en .NET Framework 2.0 SP2). Release v1.1 voegt ook offlineondersteuning toe voor computers met beperkte of geen internetverbinding.

Release: v1.0

Ondersteunde talen: Engels (Verenigde Staten)
Release v1.0 is de eerste versie van het hulpprogramma met ondersteuning voor .NET Framework 4 en de updates ervan.

Betrokken configuraties

U kunt het .NET Framework-herstelprogramma gebruiken om installatieproblemen voor de volgende configuraties op te lossen:

 • .NET Framework 4.8 op de volgende besturingssystemen:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.7.2 op de volgende besturingssystemen:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.7.1 op de volgende besturingssystemen:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.6.1 op de volgende besturingssystemen:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.6 op de volgende besturingssystemen:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.5.2 op de volgende besturingssystemen:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.5.1 op de volgende besturingssystemen:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.5 op de volgende besturingssystemen:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4 op de volgende besturingssystemen:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 3.5 SP1 op de volgende besturingssystemen:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×