Microsoft .NET Framework Repair Tool is beschikbaar

Meer informatie

Opties voor reparatie gereedschap

Het .NET Framework-reparatieprogramma volgt een proces van vier stappen:

 1. Probeert Setup-problemen op te lossen

 2. De correcties worden toegepast (vereist toestemming van de gebruiker)

 3. Probeert alle geïnstalleerde versies van .NET Framework te herstellen

 4. Verzamelt Logboeken (vereist toestemming van de gebruiker)

Het hulpprogramma kan een of meer wijzigingen aanbrengen in de geïnstalleerde versie van .NET Framework. Het kan bijvoorbeeld de status van Windows Installer op de computer corrigeren, de discretionaire toegangsbeheerlijsten (Dacl's) opnieuw instellen voor bepaalde mappen of problemen oplossen die te maken hebben met een ongeldige of beschadigde update registratie.

Offline ondersteuning

Het hulpprogramma voor .NET Framework biedt een optie voor het herstellen van de versies van .NET Framework die op de computer zijn geïnstalleerd (stap 3 van het proces in de sectie ' opties voor het reparatieprogramma '). Het hulpprogramma vereist dat de herdistribueerbare bestanden van deze versies beschikbaar zijn op het moment van reparatie. Het hulpprogramma downloadt deze pakketten standaard van het internet tijdens de reparatie. Als uw computer een beperkte of geen internetverbinding heeft, moet u de offline modus gebruiken voor de reparatie. Hiertoe geeft u de optie /addsource samen met het pad van de map die de herdistribueerbare bestanden bevat, zoals in het volgende voorbeeld:

NetfxRepairTool.exe /addsource \\SHARE_PC\SHARE_FOLDER Als het reparatieprogramma het vereiste herdistribueerbare bestand niet in de opgegeven map vindt, wordt geprobeerd het te downloaden van het internet. Het reparatieprogramma kan dit niet doen als het vereiste bestand niet kan worden gedownload. In de volgende tabel worden de herdistribueerbare bestanden van .NET Framework vermeld.

Versie en profiel

Architectuur

Naam van Installer-bestand

Url

.NET Framework 4,8

x86, x64

NDP48-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=2088631

.NET Framework 4.7.2

x86, x64

NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=863265

.NET Framework 4.7.1

x86, x64

NDP471-KB4033342-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=852104

.NET Framework 4,7

x86, x64

NDP47-KB3186497-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=825302

4.6.2 van .NET Framework

x86, x64

NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=780600

.NET Framework 4.6.1

x86, x64

NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=671743

.NET Framework 4,6

x86, x64

NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528232

.NET Framework 4.5.2

x86, x64

NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=328855

.NET Framework 4.5.1

x86, x64

NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=321332

.NET Framework 4,5

x86, x64

dotNetFx45_Full_x86_x64.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=255995

.NET Framework 4 client profile

x86

dotNetFx40_Client_x86.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247966

.NET Framework 4 client profile

x86, x64

dotNetFx40_Client_x86_x64.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247965

.NET Framework 4 full

x86

dotNetFx40_Full_x86.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247964

.NET Framework 4 full

x86, x64

dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247962

.NET Framework 3,5 SP1, .NET Framework 3,0 SP2, .NET Framework 2,0 SP2 (als .NET Framework 3,0 en 3,5 zijn geïnstalleerd)

x86, x64

dotnetfx35.exe

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=259762

Stille modus en passieve modus

Alle functies van de reparatie tool kunnen worden geautomatiseerd door het hulpprogramma uit te voeren in de stille of passieve modus. Dit heeft als voordeel dat er geen gebruikersinteractie nodig is om het hulpprogramma uit te voeren. Dit is vooral handig bij grote implementaties waarin systeembeheerders het hulpprogramma kunnen configureren (via de opdrachtregel) en ook logboeken verzamelen op bepaalde locaties.

Gegevensverzameling

Het hulpprogramma voor .NET Framework verzamelt informatie over het gebruik van hulpprogramma naast het verzamelen van diagnostische installatiegegevens. De gebruiksinformatie wordt gebruikt om de kwaliteit van het .NET Framework-reparatieprogramma te verbeteren en de installatiegegevens worden gebruikt om .NET Framework Setup te verbeteren. Deze informatie wordt niet gebruikt voor marketing of verkoop aan derden. Lees de privacyverklaring van Microsoft .NET Framework Repair Toolvoor meer informatie.

Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden:

119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via online services

Microsoft heeft dit bestand op virussen gescand. Microsoft heeft de meest recente software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum waarop het bestand werd gepost. Het bestand wordt opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen in het bestand helpen voorkomen. Opmerking Met de functie gegevensverzameling maakt u een gecomprimeerd CAB-bestand van de installatielogboeken van .NET Framework. Nadat het hulpprogramma de logboeken verwerkt, wordt een CAB-bestand met de naam ' FixDotNet*. cab ' of iets dergelijks gemaakt en opgeslagen op het bureaublad van de huidige gebruiker (als deze wordt uitgevoerd in de UI-modus) of op een opgegeven locatie. Wanneer u op Voltooien klikt in de wizard, verzendt het hulpprogramma het CAB-bestand dat de logboeken naar Microsoft bevat. Het bestand FixDotNet*. cab blijft op uw bureaublad (of de opgegeven locatie), ongeacht of u besluit de gegevens naar Microsoft te verzenden. Als u de optie '/q ' gebruikt, is het raadzaam dat u ook de optie '/logs ' gebruikt om de logboeken op te slaan op een specifieke locatie of op een netwerkshare voor het ondersteunen van bedrijfsscenario's. When you are using the "/q" option, we recommended that you also use the "/logs" option to save the logs to some specific location or to a network share for supporting enterprise scenarios. 

Versiegeschiedenis

Versie v 1.4

Ondersteunde talen: Engels (Verenigde Staten) Ondersteuning voor .NET Framework 4.6.2 toegevoegd via .NET Framework 4,8.

Versie v 1.3

Ondersteunde talen: Engels (Verenigde Staten) Breidt de ondersteuning voor .NET Framework 4.5.2, .NET Framework 4,6 en .NET Framework 4.6.1.

Versie v 1.2

Ondersteunde talen: Engels (Verenigde Staten) De Stille modus en de passieve modus ondersteuning via de opdrachtregel wordt toegevoegd voor het hulpprogramma. Het hulpprogramma hoeft u nu niet alleen in de UI-modus uit te voeren. Daarom kan de taak worden geautomatiseerd. Het hulpprogramma biedt nu ondersteuning voor .NET Framework 4,5 en .NET Framework 4.5.1. Daarom zijn het repareren en repareren ook van toepassing op deze producten. Er wordt een nieuwe, optionele opdrachtregeloptie toegevoegd om het herstellen van specifieke versies van .NET Framework mogelijk te maken om de reparatie van andere geïnstalleerde versies op hetzelfde moment te overschrijven. Het logboekbestand van de reparatie tool gegenereerd kan nu optioneel worden opgeslagen in een door de gebruiker opgegeven locatie met behulp van een opdrachtregeloptie. Deze nieuwe optie overschrijft de standaardlocatie, het bureaublad van de huidige gebruiker in de UI -modus en de map% Temp% in de stille of passieve modus. Met een nieuwe optie u het reparatieprogramma uitvoeren in de modus Logboekverzameling alleen zonder correcties of reparaties toe te passen. De optie biedt de flexibiliteit voor het verzamelen en onderzoeken van Logboeken voordat u werkelijke correcties toepast. Nieuwe, optionele ondersteuning wordt toegevoegd om u af te melden voor een gegevensverzameling in de stille of passieve modus.   Versie: v 1.1 Ondersteunde talen: Engels (Verenigde Staten) Release v 1.1 breidt ondersteuning voor .NET Framework 3,5 SP1 (dit omvat het .NET Framework 3,0 SP2 en .NET Framework 2,0 SP2). Release v 1.1 voegt ook offline ondersteuning toe voor computers met beperkte of geen internetverbinding. Versie: v 1.0 Ondersteunde talen: Engels (Verenigde Staten) Release v 1.0 is de eerste versie van het hulpprogramma dat ondersteuning voor .NET Framework 4 en de bijbehorende updates had.

Getroffen configuraties

U het .NET Framework Repair Tool gebruiken om Setup problemen voor de volgende configuraties te corrigeren:

 • .NET Framework 4,8 op de volgende Operating Systems:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.7.2 op de volgende Operating Systems:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.7.1 op de volgende besturingssystemen:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.6.1 op de volgende besturingssystemen:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4,6 op de volgende Operating Systems:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.5.2 op de volgende besturingssystemen:

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4.5.1 op de volgende besturingssystemen:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4,5 op de volgende Operating Systems:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 4 op de volgende besturingssystemen:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

  • Windows Server 2008 R2

  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

 • .NET Framework 3,5 SP1 op de volgende besturingssystemen:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×