OneNote Class Notebook gebruiken in Teams

Elk klasteam heeft zijn eigen gekoppelde OneNote Class Notebook. Uw klasnotitieblok is een digitaal notitieblok waarin de hele klas tekst, afbeeldingen, handgeschreven notities, bijlagen, koppelingen, spraak, video en meer kan opslaan.

Teams levert deze essentiële onderdelen voor het werken met OneNote Class Notebook:

 • Notitieblokken voor leerlingen/studenten: een ruimte die wordt gedeeld door de docent en elke afzonderlijke leerling/student. Docenten hebben toegang tot het notitieblok van elke leerling/student, terwijl de leerlingen/studenten alleen hun eigen notitieblok kunnen zien.

 • Inhoudsbibliotheek: een alleen-lezenruimte waar docenten hand-outs kunnen delen met leerlingen/studenten.

 • Ruimte voor samenwerking: een ruimte waar iedereen in uw klas kan delen, organiseren en samenwerken. 

In dit artikel

Klasnotitieblok vinden in Teams

Het klasnotitieblok in het kanaal Algemeen is de centrale locatie voor het bekijken van en werken met de inhoudsbibliotheek, de ruimte voor samenwerking en elke eigen ruimte van een student.

 1. Ga naar het kanaal Algemeen onder het gewenste klaslokaal en kies vervolgens het tabblad Class Notebook.

  Tabblad Class Notebook in een klasteam

 2. Pagina's toevoegen of bewerken via het uitvouwbare menu aan de linkerkant van het notitieblok.

Het Class Notebook instellen

Als u uw klasnotitieblok nog niet hebt ingesteld, wordt u door de juiste stappen begeleid de eerste keer dat u naar het tabblad Klasnotitieblok gaat. U kunt een nieuw blanco notitieblok maken of inhoud vanuit een bestaand Class Notebook kopiëren.

Maak een Class Notebook met inhoud van bestaande notitieblokken.

Klasnotitieblok gebruiken in een kanaal

Telkens wanneer u een nieuw kanaal in een klasteam maakt, wordt automatisch een nieuwe sectie gemaakt in de ruimte voor samenwerking van het klasnotitieblok. Alle studenten en docenten kunnen OneNote-pagina's in een kanaal bewerken en hieraan samenwerken.

 1. Ga naar een klasteam en selecteer een kanaal.

 2. Selecteer het tabblad Notities.

  De notitiesectie in het kanaal van een klasteam markeren. Gebruik deze knop om toegang te krijgen tot het Class Notebook in een kanaal.

Class Notebook openen in volledig scherm

Vouw het tabblad Class Notebook uit naar een groter formaat door het tabblad Uitvouwen te selecterenPictogram voor Class Notebook in Teams uitvouwen.

Instellingen voor Class Notebook beheren

Beheer de instellingen van uw Class Notebook door naar uw notitieblok in Teams te gaan, het tabblad Class Notebook te selecteren en vervolgens Notitieblokken beheren.

De muisaanwijzer hangt boven het zwarte notitieblok in de sectie Class Notebook in OneNote. Gebruik deze functie om uw Class Notebooks te beheren.

Gebruik deze instellingen voor het volgende:

 • Notitiebloksecties bewerken 

 • Een koppeling naar uw notitieblok delen

 • Een sectiegroep Alleen voor docenten maken

 • De ruimte voor samenwerking vergrendelen

Class Notebook-opties beheren

Opmerking: Als u aparte machtigingen voor de samenwerkingsruimte wilt maken in uw klasnotitieblok, voert u deze stappen uit. Alle klasnotitieblokken die u hebt gemaakt in Microsoft Teams worden vermeld onder uw Notitieblokken met meerdere eigenaars.

Opdrachten maken met Class Notebook-pagina's

Voeg Class Notebook-pagina's toe aan opdrachten die studenten kunnen bewerken of waarnaar ze kunnen verwijzen. Een opdracht maken met Class Notebook-pagina:

 1. Voeg de pagina toe aan de inhoudsbibliotheek en samenwerkingsruimte van uw notitieblok.

 2. Ga naar het tabblad Opdrachten en kies de knop Maken.

 3. Vul de details voor uw opdracht in en kies Selecteer om een bestand bij te voegen.Resources toevoegen. Kies in het venster dat wordt geopend Class Notebook en blader door de secties van het notitieblok om de pagina te kiezen die u wilt bijvoegen.

  Tip: Wanneer u een pagina toevoegt vanuit uw inhoudsbibliotheek, klikt u op Pagina toewijzen voor studenten om te lezen, maar niet bewerken om resources toe te voegen als alleen-lezen materiaal. Als u deze optie selecteert, slaat u stap 4 over.

 4. Kies de sectie met notitieblokken van uw studenten waarnaar u de pagina wilt distribueren. Bijvoorbeeld: Handouts.

 5. Kies Gereed wanneer u klaar bent. Elke student heeft nu een kopie van de pagina in zijn/haar Class Notebook. Ze kunnen de pagina ook rechtstreeks vanuit de opdrachtkaart in Microsoft Teams openen.

Pagina als opdracht toewijzen in Teams met OneNote Class Notebook

Opmerking: Controleer welke versie van OneNote studenten gebruiken voordat u uw opdracht maakt. Met deze versies van OneNote zorgt u ervoor dat notitieblokpagina's die u toewijst, worden vergrendeld en dat studenten ze niet kunnen bewerken na de vervaldatum van de opdracht. De pagina van de student wordt vergrendeld wanneer hij/zij de opdracht inlevert, maar wordt ontgrendeld wanneer u een opdracht teruggeeft of wanneer de student Inleveren ongedaan maken selecteert.

Opdrachten beoordelen met Class Notebook-pagina's

Opdrachten beoordelen en eenvoudig feedback toevoegen zonder Microsoft Teams te verlaten:

 1. Navigeer naar het tabblad Opdrachten in het kanaal Algemeen van uw klasteam.

 2. Open de opdracht en kies de knop Ingeleverd onder de werkstatus van de student.

  De muisaanwijzer hangt boven de knop Ingeleverd binnen een geselecteerde opdracht in Microsoft Teams.

 3. Het werk van de student beoordelen en feedback of punten toevoegen. U kunt rechtstreeks feedback toevoegen aan de pagina Class Notebook of via het vak Feedback. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

  Tips: 

  • Als u de pagina in de desktop-app of de browser wilt openen en bewerken, kiest u Meer bijlageoptiesMeer naast de naam van de pagina Class Notebook.

  • Voeg feedback toe aan een opdracht voor studenten met de invoegtoepassing Class Notebook in Microsoft Teams-opdrachten.

 4. Wanneer u het werk van uw student wilt teruggeven, kiest u Teruggeven.

Class Notebook openen in OneNote

Kies Openen in OneNote om in OneNote te starten en toegang te krijgen tot alle trainingsfuncties van Class Notebook.

Notities: 

 • Wanneer u een OneNote Class/Staff Notebook gebruikt dat is gemaakt via Microsoft Teams, kunt u online geen studenten of leden toevoegen of verwijderen met de wizard Class Notebook.

 • Notitieblokleden moeten worden toegevoegd/verwijderd via Microsoft Teams.

Meer informatie

Ondersteuningsbibliotheek voor Class Notebook 

Meer informatie over het gebruik van Class Notebook in OneNote

Webversie van OneNote gebruiken

Aanvullende informatie voor docenten

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×