U kunt TCP/IP opnieuw instellen als er problemen met de internetverbinding zijn. In dit artikel worden twee manieren beschreven op TCP/IP opnieuw in te stellen. Door ons wilt laten opnieuw instellen van TCP/IP voor u, gaat u naar de sectie "hier is een eenvoudige oplossing". Als u TCP/IP handmatig opnieuw instellen, gaat u naar de sectie ' hetprobleem zelf oplossen'.

Automatisch opnieuw instellen van TCP/IP

Als u TCP/IP automatisch herstellen, klikt u op de knop downloaden . Klik op uitvoeren of openenin het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard gemakkelijk herstellen.

Windows 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2

Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 of Windows Server 2003

Opmerkingen

 • Mogelijk is de wizard alleen in het Engels. De automatische oplossing werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

 • Als u niet op de computer bent waarop het probleem zich voordoet, slaat u de eenvoudige oplossing op een flash-station of een CD op en voert u deze later uit op de computer waarop het probleem optreedt.

 

 

Mandmatig opnieuw instellen van TCP/IP

Ga als volgt te werk om TCP/IP handmatig opnieuw in te stellen:
 

 1. Typ CMD in het startscherm. In de zoekresultaten met de rechtermuisknop op opdrachtprompt en selecteer Als administrator uitvoeren.

 2. Voer de volgende opdracht bij de opdrachtprompt in en druk vervolgens op Enter: netsh int ip reset c:\resetlog.txt Opmerking Als u niet een pad voor het logboekbestand wilt opgeven, moet u in plaats daarvan de volgende opdracht uitvoeren: netsh int ip reset

 3. Start de computer opnieuw op.

 1. Klik op Start en typ cmd in het vak Zoeken in programma's en bestanden wilt openen vanaf de opdrachtprompt.

 2. Klik onder programma'smet de rechtermuisknop op het pictogram CMD.exe en selecteer Als administrator uitvoeren.

 3. Wanneer het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt geopend, selecteert u Ja.

 4. Voer de volgende opdracht bij de opdrachtprompt in en druk vervolgens op Enter: netsh int ip reset c:\resetlog.txt Opmerking Als u niet een pad voor het logboekbestand wilt opgeven, moet u in plaats daarvan de volgende opdracht uitvoeren: netsh int ip reset resetlog.txt

 5. Start de computer opnieuw op.

 1. Als u wilt openen vanaf de opdrachtprompt, klik op Start > uitvoeren. Voer de volgende opdracht in het vak openen en druk vervolgens op Enter: netsh int ip reset c:\resetlog.txt Opmerking Als u niet een pad voor het logboekbestand wilt opgeven, moet u in plaats daarvan de volgende opdracht uitvoeren: netsh int ip reset resetlog.txt

 2. Start de computer opnieuw op.

 

Wanneer u de opdracht reset uitvoert, worden de volgende registersleutels overschreven die door TCP/IP worden gebruikt:

SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters 
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP\Parameters

Dit heeft hetzelfde effect als het verwijderen en opnieuw installeren van TCP/IP. Om de opdracht handmatig uit te voeren, moet u een naam opgeven voor het logboekbestand waarin de acties van netsh worden vastgelegd. (Dit bestand is aangeduid als "resetlog.txt" in de handmatige procedures die eerder in deze sectie werden beschreven.)

 

Opmerking  U moet zijn aangemeld bij de computer als een beheerder om de stappen uit te voeren.

Meer informatie

Is het probleem hiermee opgelost?Controleer of het probleem is verholpen. Als dat het geval is, bent u klaar met dit artikel. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met Support.

Hier volgt een voorbeeld van het logbestand dat door netsh wordt gegenereerd wanneer de opdracht IP reset wordt toegepast. Het werkelijke logboekbestand kan variëren, afhankelijk van de configuratie van de computer. Als de TCP/IP-registersleutels van de oorspronkelijke configuratie niet is gewijzigd, is er mogelijk geen acties vastgelegd in het bestand.reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Parameters\Options\15\RegLocation
old REG_MULTI_SZ =
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\?\DhcpDomain
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters\DhcpDomain

added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\NetbiosOptions
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\NetbiosOptions
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\NameServerList
old REG_MULTI_SZ =
10.1.1.2

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableLmhosts
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\AddressType
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DefaultGatewayMetric
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DisableDynamicUpdate
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DontAddDefaultGateway
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\EnableDhcp
old REG_DWORD = 0

added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\NameServer
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\RawIpAllowedProtocols
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\TcpAllowedPorts
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\UdpAllowedPorts
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\DisableDynamicUpdate
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\EnableDhcp
old REG_DWORD = 0

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAddress
old REG_MULTI_SZ =
12.12.12.12

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationSeed
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\RawIpAllowedProtocols
old REG_MULTI_SZ =
0

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\SubnetMask
old REG_MULTI_SZ =
255.255.255.0

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\TcpAllowedPorts
old REG_MULTI_SZ =
0

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\UdpAllowedPorts
old REG_MULTI_SZ =
0

added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\AddressType
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DefaultGatewayMetric
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DisableDynamicUpdate
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DontAddDefaultGateway
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\EnableDhcp
old REG_DWORD = 0

added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\NameServer
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\RawIpAllowedProtocols
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\TcpAllowedPorts
added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\UdpAllowedPorts
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DefaultGateway
old REG_MULTI_SZ =
10.1.1.2


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DefaultGatewayMetric
old REG_MULTI_SZ =
0


added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DisableDynamicUpdate
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\EnableDhcp
old REG_DWORD = 0

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAddress
old REG_MULTI_SZ =
10.1.1.1


deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationAddress
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationMask
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationSeed
reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\NameServer
old REG_SZ = 10.1.1.2,10.1.1.3

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\RawIpAllowedProtocols
old REG_MULTI_SZ =
0

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\SubnetMask
old REG_MULTI_SZ =
255.255.255.0


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\TcpAllowedPorts
old REG_MULTI_SZ =
0

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\UdpAllowedPorts
old REG_MULTI_SZ =
0

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DontAddDefaultGatewayDefault
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableIcmpRedirect
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableSecurityFilters
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList
deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution
<completed> Note In Windows Server 2003 Service Pack 1, you can use the netsh winsock reset command to repair Winsock.

Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base te bekijken:

314067 het oplossen van TCP/IP-verbindingen in Windows XP

811259 het bepalen en herstellen van Winsock2-beschadiging in Windows Server 2003, Windows XP en Windows Vista

314053 TCP/IP- en NBT-configuratieparameters voor Windows XP

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×