Time-out voor i/o-bewerkingen voor bestanden die zijn opgeslagen in de off line opslag in Windows 8 en Windows Server 2012

Werk overal vanaf elk apparaat met Microsoft 365

Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om overal te werken met de nieuwste functies en updates.

Nu upgraden

Symptomen

Overweeg het volgende scenario:

 • U hebt een op basis van Windows 8 of Windows Server 2012 Server Message Block (SMB)-server die gebruikmaakt van Verwisselbare opslag (zoals een bandwisselaar) als een bestandsshare.

 • Hebt u een clientcomputer die is verbonden met de SMB-server via het protocol SMB3.

 • U probeert een i/o-bewerking uitvoeren op bestanden die zijn opgeslagen op de tape die niet is geladen. De bestanden hebben het kenmerk FILE_ATTRIBUTE_OFFLINE is ingesteld.

In dit scenario kan de i/o-bewerking wordt geblokkeerd.

Opmerking Een vergelijkbaar probleem doet zich voor in Windows 7 en Windows Server 2008 R2. Zie voor meer informatie.

Oorzaak

Het probleem treedt op omdat SMB3 de FILE_ATTRIBUTE_OFFLINE-kenmerk niet wordt herkend. Wanneer de timer voor de verloopdatum is verstreken voordat de tape is geladen, de i/o-bewerking een time-out optreedt.

Oplossing

Deze hotfix is ook beschikbaar op de .

Het probleem op te lossen moet u de hotfix toepassen op de SMB-server. Nadat u de hotfix hebt toegepast, worden de i/o-bewerkingen asynchroon uitgevoerd. U moet de registervermelding ExtendedSessTimeout op de SMB-client uit te breiden van de time-outwaarde voor asynchrone aanvragen wijzigen. Bovendien is het raadzaam dat u de waarde van de registervermelding AsynchronousCredits op de SMB-server verhogen. Zie de sectie informatie over het register voor meer informatie.

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop de in dit artikel beschreven problemen zich voordoen. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige hinder ondervindt van dit probleem, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix gedownload kan worden, is er een sectie 'Hotfix downloaden' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem dan contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

Opmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.

Vereisten

Deze hotfix moet worden uitgevoerd in Windows 8 of Windows Server 2012.

Informatie over het register

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging maakt u een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up van het register kunt maken en terugzetten, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

het back-up maken en het register terugzetten in WindowsAls u wilt wijzigen van de registervermelding ExtendedSessTimeout op de SMB-client als volgt te werk:

 1. Start de Register-Editor.

 2. Zoek en klik op de volgende registersubsleutel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters

 3. Dubbelklik op de vermelding ExtendedSessTimeout in het detaildeelvenster.

 4. Voer in het vak Waardegegevens de time-outperiode voor asynchrone bewerkingen.

  Type: DWORD
  Waarde:-vertraging in seconden
  Standaardwaarde: 240


Als de registervermelding ExtendedSessTimeout niet bestaat, maken. U kan beginnen met de standaardwaarde wordt verdubbeld.

Als u wilt wijzigen van de registervermelding AsynchronousCredits op de SMB-server waarop deze hotfix is toegepast, als volgt te werk:

 1. Start de Register-Editor.

 2. Zoek en klik op de volgende registersubsleutel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters

 3. Dubbelklik op de vermelding AsynchronousCredits in het detaildeelvenster.

 4. Voer in het vak Waardegegevens het maximum aantal gelijktijdige asynchrone bewerkingen.

Het waardetype van deze vermelding is REG_DWORD. De gegevens van deze post is het decimale en is het maximum aantal gelijktijdige SMB-aanvragen. Als de registervermelding AsynchronousCredits niet bestaat, maken. De standaardwaarde is 512. Deze parameter wordt beperkt het aantal gelijktijdige asynchrone SMB-opdrachten die zijn toegestaan voor een enkele verbinding. Sommige clients bestand zoals IIS-servers vereisen een grote hoeveelheid gelijktijdigheid, met name met de melding bestandsaanvragen. De waarde van deze vermelding kan worden verhoogd om deze clients te ondersteunen. U kan beginnen met de standaardwaarde wordt verdubbeld.

Opnieuw opstarten

Nadat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, moet u de computer opnieuw opstarten.

Informatie over het vervangen van hotfixes

Deze hotfix vervangt geen eerder uitgebrachte hotfix.

De Engelse (Verenigde Staten) versie van deze hotfix installeert bestanden met de bestandskenmerken die in de volgende tabellen worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). De datums en tijden voor deze bestanden op uw lokale computer worden weergegeven in uw lokale tijd samen met het huidige verschil met de zomertijd (DST). Bovendien kunnen de datums en tijden veranderen wanneer u bepaalde bewerkingen op de bestanden uitvoert.

Opmerkingen over bestandsinformatie in Windows 8 en Windows Server 2012Belangrijk Hotfixes voor Windows 8 en Windows Server 2012 worden opgenomen in de pakketten hetzelfde. Echter wordt alleen "Windows 8" weergegeven op de pagina aanvraag Hotfix. Als u het hotfix-pakket wordt toegepast op een of beide besturingssystemen, schakelt u de hotfix die wordt vermeld onder 'Windows 8 ' op de pagina. Raadpleeg altijd de sectie 'Van toepassing op' in de artikelen om het besturingssysteem te bepalen waarop elke hotfix van toepassing is.

 • De bestanden die gelden voor een specifiek product, specifieke mijlpaal (RTM, SPn) en servicestructuur (LDR, GDR) kunnen controleren of het bestand zoals aangegeven in de volgende tabel worden geïdentificeerd:

 • De MANIFEST-bestanden (.manifest) en MUM-bestanden (.mum) die zijn geïnstalleerd voor elke omgeving zijn apart vermeld in de sectie 'Bestandsinformatie voor Windows 8 en Windows Server 2012'. MUM- en MANIFEST-bestanden- en de bijbehorende beveiligingscatalogusbestanden (.cat)-bestanden zijn zeer belangrijk voor het statusbeheer van het bijgewerkte onderdelen. De beveiligingscatalogusbestanden, waarvan de kenmerken niet worden vermeld, zijn ondertekend met een digitale handtekening van Microsoft.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over het kenmerk FILE_ATTRIBUTE_OFFLINE .

Voor meer informatie over terminologie voor software-updates klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven

Aanvullende bestandsinformatie voor Windows 8 en Windows Server 2012

Extra bestanden voor alle ondersteunde x86-versies van Windows 8

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×