Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV 2013 voor alle landen en taalinstellingen.

Overzicht

Dit cumulatieve updatepakket bevat alle hotfixes en reglementaire functies die zijn uitgebracht voor Microsoft Dynamics NAV 2013, inclusief hotfixes en reglementaire functies die zijn uitgebracht in eerdere updatepakketten. Dit updatepakket vervangt eerder uitgebrachte updatepakketten. U dient altijd de meest recente update samen te installeren. Voor een lijst met updatepakketten die zijn uitgebracht voor Microsoft Dynamics NAV 2013, kiest u het volgende artikelnummer voor het weergeven van het artikel in de Microsoft Knowledge Base:

2842257 Uitgebrachte updatepakketten voor Microsoft Dynamics NAV 2013Voor een volledige lijst met alle hotfixes die werden uitgebracht in update-pakketten voor Microsoft Dynamics NAV 2013, bekijkt u de volgende pagina's van CustomerSource en PartnerSource:

CustomerSource

Overzicht van uitgebrachte hotfixpakketten voor de toepassing voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Overzicht van uitgebrachte platform hotfixbestanden voor Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Overzicht van uitgebrachte hotfixpakketten voor de toepassing voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Overzicht van uitgebrachte platform hotfixbestanden voor Microsoft Dynamics NAV 2013Update pakketten zijn bedoeld voor nieuwe en bestaande klanten die werken met Microsoft Dynamics NAV 2013.BelangrijkU wordt aangeraden contact op te nemen met uw Microsoft Dynamics-partner voordat u hotfixes of updates installeert. Het is belangrijk om te controleren of de omgeving compatibel is met de hotfixes of updates die worden geïnstalleerd. Een hotfix of update kan leiden tot compatibiliteitsproblemen met aanpassingen en producten van derden die samenwerken met uw Microsoft Dynamics NAV-oplossing.

Problemen die in dit updatepakket worden opgelost

In dit updatepakket worden de volgende problemen opgelost:

Platform hotfixbestanden

-ID

Titel

2852682

De werkdatum in de Windows-client verandert niet wanneer de systeemdatum wordt gewijzigd

2852682

Het foutbericht ' index valt buiten het bereik ' wordt weergegeven wanneer u gegevens in een tabel invoegt die een veld met het gegevenstype code en SQL-gegevenstype van geheel getal bevat

2852682

Foutbericht ' compilatie van assembly ' is mislukt wanneer u een rapport uitvoert dat de bewerkbare eigenschap op de aanvraagpagina bevat

2852682

Het is niet mogelijk om NewCompanyName-cmdlet te gebruiken

2843313

In het foutopsporingsprogramma wordt C/AL-code niet weergegeven

2843313

De Windows-client wordt verbroken wanneer u een type uitvoert. ontbrekende objecten op de client. Het object loopt prima op de server

2843313

Automatisering van gegevenstype is niet beschikbaar voor variabelen

2843313

De ontwikkelomgeving loopt vast wanneer u een type methode wijzigt in de totalen voor een veld in een queryobject

2843313

De subpagina op een pagina waarop LookupMode is ingesteld op waar, kan niet worden bewerkt wanneer de pagina wordt uitgevoerd

2843313

"De lengte van de tekenreeks overschrijdt de grootte van de tekenreeksbuffer" wanneer u een tabel aan het wijzigingslogboek toevoegt en de tabel een veld bijschrift heeft dat langer is dan 80 tekens.

2843313

De operatoren DIV en '/' werken niet met het gegevenstype BigInteger

2843313

Het nummer. filters van eerder afgedrukte documenten worden gebruikt wanneer u het rapport opnieuw afdrukt, ook al is het juiste nummer. het filter wordt weergegeven op de pagina aanvraag voor rapport wanneer u ook Nee instelt. Afgedrukt filter

2843313

Een subpagina met vaste indeling toont geen gegevens totdat u de grootte van de pagina wijzigt wanneer de pagina op de modale plaats wordt uitgevoerd

2843313

De OnInsert-triggers worden niet uitgevoerd wanneer u gegevens in de machtigings tabel invoegt

2843309

Thread probleem met WordHandler

2843309

De volgende functie retourneert onjuiste record als deze wordt gebruikt met een parameterwaarde die groter is dan 49

2843309

Foutbericht ' de opgegeven tekenreeks bevat niet het formulier vereist voor een e-mailadres ' wanneer u een e-mailbericht verzendt

2843309

De Windows-client loopt vast wanneer u een rapport afdrukt

2843309

De zichtbaarheid van voorwaardelijke actie werkt niet zoals verwacht voor acties op een subpagina

2843309

De functie aantal retourneert een onjuist resultaat als DataCacheSize te klein is

2843307

Nieuwe cmdlets voor webtoepassingen die voor een website en de eigenschappen ervan worden geïnstalleerd: Get-NAVWebServerInstance

2843307

De Windows-client loopt op willekeurige momenten vast bij het wijzigen van records in grote documentpagina's

2843307

Foutbericht ' configuratie-instellingen ' ServiceAccount ' is niet geldig voor Microsoft Dynamics NAV server ' wordt weergegeven wanneer u een nieuw Server-exemplaar maakt op basis van Microsoft Dynamics NAV Server Administration Tool met Build 34645 of nieuwere versies

2843307

".NET Interop: interne fout, ongeldige id ' 27:1 ' of ' kan het type Microsoft. Office. Interop. Excel ' niet laden wanneer u een codeunit compileert met een XlApp DotNet Microsoft. Office. Interop. Excel. ApplicationClass.

2843307

U kunt geen velden groepen toevoegen aan de gebruikerstabel

2843307

Prestatieverbeteringen voor de functie CaptionClassTranslate in codeunit 1

2843307

De NAS-service maakt onjuiste gebruik van een gebruikerssessie

2843303

De Windows-client loopt vast wanneer u de naam van een bedrijf wijzigt

2843303

XMLports werken geen voornaam vaste naamruimten

2843303

Een FlowField die wordt berekend op basis van een tabel die DataPerCompany heeft ingesteld op Ja, geeft gegevens voor alle bedrijven weer wanneer het FlowField wordt toegevoegd aan een tabel waarop DataPerCompany is ingesteld op Nee

2843303

De huidige pagina wordt niet gewijzigd wanneer u in het afdrukvoorbeeld van het rapport een paginanummer opgeeft in het veld huidige pagina

2843303

Microsoft Excel loopt vast wanneer u de opdracht verzenden naar Excel uitvoert

Opmerking Mogelijk moet u de objecten in uw database compileren nadat u deze hotfix hebt toegepast.

Toepassings hotfixbestanden

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

347946

Nieuwe dimensies die nog niet voorkomen in de database, worden niet goed gemaakt bij het importeren van gegevens met RapidStart Services

Administratieve

COD 8611

346937

Dimensiesets worden niet geïmporteerd wanneer u een Configuration Pack importeert met Rapid Rapid-Services

Administratieve

COD 8614

348288

Het foutbericht ' het ingevoerde nummer is geen geldig IBAN ' wordt weergegeven wanneer u een IBAN-nummer invoert dat niet voldoet aan de validatiecontrole, zelfs wanneer het nummer is gevalideerd door de Bank

Kasbeheer

TAB 79

348282

Budget bedragen worden verdubbeld in analyses op basis van dimensies

Factuurkop

PAG 120 COD 410

348275

' U moet een foutbericht voor de bestandsnaam opgeven wanneer u een rapportageschema exporteert naar Excel

Factuurkop

VERKOPER 29

347111

Grote hoeveelheden worden onjuist afgedrukt in meerdere rapporten

Factuurkop

REP 3 REP 4 REP 9 REP 17 REP 37 REP 104 REP 105 REP 129 REP 304 REP 305

346851

Filter informatie ontbreekt in het rapport van het account schema

Factuurkop

REP 25

346730

Met het rapport Proefbalans drukt u niet slechts één rekening per pagina af wanneer het veld nieuwe pagina is geselecteerd op de financiële rekeningkaart

Factuurkop

REP 6

346729

De analyseweergave vermeldingen ontbreken op de pagina vermelding analyseweergave wanneer datumcompressie is ingesteld op geen in de analyseweergave

Factuurkop

COD 413

348241

Er worden geen lege regels afgedrukt tussen accounts wanneer u de rapporten Proefbalans en Proefbalans/vorig jaar afdrukt en Nee. Lege regels worden ingesteld op een getal dat groter is dan 0 op de financiële rekeningkaart

Factuurkop

REP 6 REP 7

347089

"Selecteer dimensiewaardecode <dimensiewaarde> voor de dimensiecode <dimensiecode> voor resource <resource nr. > ' wanneer u een assemblageorder met een resource post.

Winkelvoorraad

COD 905

347019

Reserverings vermeldingen zijn niet goed gemaakt voor speciale orders

Winkelvoorraad

TAB 37

346721

Items die geen artikelposten hebben, worden niet geadviseerd wanneer u de functie Voorraad berekenen uitvoert in het inventarisatiedagboek

Winkelvoorraad

REP 790

346386

U kunt de functie Voorraad berekenen in het inventarisatiedagboek op een onjuiste manier uitvoeren voor locaties met de optie bin verplicht

Winkelvoorraad

REP 790

347714

Dimensies worden niet gekopieerd van taak taakregels wanneer u de methode OHW en OHW-boek berekening uitvoeren instelt op per projectpost voor de taak.

Arbeids

TAB 210 COD 408

347658

Het boekingsdatumfilter wordt genegeerd wanneer u OHW en project post OHW naar G/L uitvoert voor een taak waarvoor de methode OHW-boeking is ingesteld op per projectpost.

Arbeids

COD 1000

347512

Het berekende bedrag Recog. Het kostenbedrag klopt niet nadat u OHW voor een projecttaak hebt berekend

Arbeids

COD 1000

347440

Voor de regel van het projectpost regel wordt het bedrag niet weergegeven in de vreemde valuta voor een factuur die is gefactureerd in vreemde valuta

Arbeids

COD 1004

347123

Er worden geen records weergegeven wanneer u inzoomt op het aantal. Gefactureerd veld op een projectplanningsregel

Arbeids

TAB 1003 PAG 1007

347093

Onjuiste functie voor hernoemen van functie voor hernoemen in Project post-regel codeunit kan leiden tot prestatieproblemen

Arbeids

COD 1001

346934

Onjuiste tabelrelatie in tabel factuurregel project

Arbeids

TAB 1022

346743

De velden Begindatum, einddatum en persoon die verantwoordelijk zijn, worden gewist wanneer u de factuur voor de factuur wijzigt. veld op een projectkaart

Arbeids

TAB 167

348310

Foutbericht ' lengte van tekenreeks is 12, maar moet minder dan of gelijk zijn aan 10 tekens ' wanneer u locatie-ID in de productieprognose invoert

Matige

PAG 7004 PAG 99000919

347963

Reserverings vermeldingen worden verwijderd voor een MTO-productieorder wanneer de planningsregels voor de productieorder worden verwijderd

Matige

KABELJAUW 99000813 COD 99000854

347106

Wijzigings regels van de order worden verkeerd gerespecteerd voor uitgaand-en planningsregels wanneer u regeneratief abonnement op het planningswerkblad uitvoert

Matige

COD 99000854

346335

Een subcontract met een uitbestede aankoop wordt ten onrechte beschouwd als geprojecteerde voorraad op de pagina Artikelbeschikbaarheid per locatie

Matige

REP 99001015 COD 90

347511

U ontvangt een overloopfout wanneer u inzoomt op Nee. het veld mailings groepen op een visitekaartje, als de beschrijving van de mailings groep langer is dan 30 tekens. Dit probleem doet zich voor bij Nee. met zakenrelaties en Nee. velden van de groep sectoren

Marketing

TAB 5054 TAB 5058 TAB 5060 TAB 5067

346756

De taal van samenvoegvelden in Word is afhankelijk van de taal die is geselecteerd voor de Windows-client in plaats van de taalcode in de interactiesjabloon.

Marketing

TAB 5062 TAB 5080 TAB 5103 5104 TABBLAD 5196

346871

' De lengte van de tekenreeks is <lengte> lengte, maar het moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 30 tekens ' wanneer u de export naar Excel uitvoert en uw gebruikers-ID langer is dan 30 tekens.

Multiple

TAB 370

347567

Codes voor dimensiewaarden van de aankooporder regels worden niet ingevuld volgens de standaardinstellingen voor de dimensieprioriteit wanneer een aankooporder wordt gemaakt van het werkblad vacatures

Gekocht

COD 333

347954

Onjuiste lengte van de Description2-variabele in het verzoek. Werkblad met terugkerend verzoek Werkbladpagina's voor werkbladen en subcontractsen

Purchase/Manufacturing

PAG 291 PAB 296 PAG 99000886

348548

Directe eenheidskosten excl. BTW en kosten per eenheid (LV) ' zijn onjuist in de retourorder wanneer u de functie geboekte document regels ophalen gebruikt voor het terugboeken van een geboekte ontvangst of geboekte verzending in vreemde valuta

Purchase/Sales

KABELJAUW 6620 PAG 5850 PAG 5855

348287

De dimensiecode van de grootboekposten klopt niet wanneer u een verkoopfactuur of een aankoopfactuur ongedaan maakt

Purchase/Sales

REMBOURS 12

346942

Het veld bedrag inclusief BTW wordt niet weergegeven wanneer een verkooporder opnieuw wordt geopend

Purchase/Sales

KABELJAUW 414 COD 415

346760

Uitgebreide tekstregels worden niet verwijderd uit verkoop-en aankoopdocumenten wanneer u het veld type van de artikelregel in het document verwijdert.

Purchase/Sales

PAG 46 PAG 47 PAG 54 PAG 55 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 PAG 435 PAG 447 PAG 508 PAG 510 PAG 1007 PAG 5905 PAG 5907 PAG 5934 PAG 5936 PAG 5966 PAG 6631 PAG 6641

346448

Wanneer het achterstallige bedrag op de pagina's en feitenblokken van de klant en leverancier wordt berekend, wordt er geen rekening gehouden.

Purchase/Sales

TAB 18 TAB 23

348132

Er worden geen BTW-vermeldingen geboekt wanneer u een verkoopfactuur ongedaan met de contantkortingstolerantie-tolerantie opeen

Vertegenwoordiger

REMBOURS 12

347535

Vertragingen bij het toepassen van klantenposten

Vertegenwoordiger

COD 426

347415

U mag de aankoop code voor de levering van een verzending of een speciale order wijzigen na verzending van een verkooporder

Vertegenwoordiger

TAB 37

347046

Het filter van de divisie wordt niet toegepast wanneer het aantal verkooporders in de verkoop hints in de rolecenter wordt berekend.

Vertegenwoordiger

PAG 9057 PAG 9060 PAG 9063 PAG 9066 TAB 9052

348134

Wanneer u een Servicefactuur maakt van een vooruitbetaald jaar servicecontract 12 service-regels worden gemaakt in plaats van 1

Service

TAB 5964 REP 5984 COD 5940

347128

U kunt dimensies op een serviceregel met een contractnummer niet wijzigen.

Service

TAB 5902

348388

Cross-Dock opslaglocatiecode wordt niet gebruikt bij het maken van een opslaglocatie en er bestaat een verkoopkans

Magazijn

COD 7313

346737

Met de functie zendings ongedaan maken maakt u inconsistente magazijnposten

Magazijn

COD 5815

346492

"De Traceringsspecificatie bestaat al. De foutmelding velden en waarden: Volgnr. nr. =<vermelding nr. > ' wordt weergegeven wanneer u een keuze registreert met loten die zijn opgeslagen op meerdere opslaglocaties

Magazijn

COD 7307

Hotfixes voor lokale toepassingen

DE-Duitsland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

347412

"De lengte van de tekenreeks is <tekenreekslengte>, maar het moet minder dan of gelijk zijn aan 30 tekens" wanneer u regels van een inventaris berekenen uitvoert. Voorraad order in de Duitse versie

Magazijn

TAB 5005351 TAB 5005353 TAB 5005355 TAB 5005357

FR-Frankrijk

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

2804365

U kunt het rapport ' vaste activa Book ' niet afdrukken (5606) als u de taal voor het Engels instelt in Microsoft Dynamics NAV 2013

Vaste activa

REP 5606

348306

Onjuiste negatieve afschrijving wordt berekend in het rapport vaste activa-geschatte waarde in de Franse versie

Vaste activa

REP 5607

2804379

Het SEPA-bestand gebruikt een onjuiste indeling in de Franse versie van Microsoft Dynamics NAV 2013

Vertegenwoordiger

REP 10883 PAG 10865

IT-Italië

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

2804350

Het zwarte lijstbestand meldt geen fiscale code voor de softwareleverancier in de Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV

Factuurkop

COD 12130

347125

Het account boek blad-afdruk rapport afdrukken onjuiste debet-en creditbedragen in de Italiaanse versie

Factuurkop

REP 12109

345516

In het rapport rapport afdrukken-afdrukken worden geen totalen afgedrukt in de Italiaanse versie

Factuurkop

REP 12121

345401

Het account boek blad-rapport afdrukken drukt onjuiste totalen in de Italiaanse versie af

Factuurkop

REP 12109

344986

Informatie wordt niet overgebracht van een overdrachts order naar de overdrachts verzending wanneer u de transferorder in de Italiaanse versie boekt

Winkelvoorraad

COD 5704

347681

De nummerreeks voor redencode van transport wordt niet gebruikt wanneer u een uitbestede transferorder in de Italiaanse versie boekt

Matige

COD 5704

2804640

Code correcties voor sommige Microsoft Dynamics NAV 2013-rapporten om compilatiefouten met Report Viewer 2012 te voorkomen wanneer u een upgrade uitvoert naar latere versies van Microsoft Dynamics NAV

Gekocht

REP 412

348286

Het bedrag voor de velden betaling en bronbelastingbedrag in de kaart van de leveranciersfactuur klopt niet wanneer ze worden ingevoegd met de handleiding voor het invoegen van de leveranciersfactuurregel in de Italiaanse versie

Gekocht

TAB 12182 COD 12101

348284

Alle records worden verwijderd wanneer u OK selecteert op de pagina voorhand matige betaling van leverancier in de Italiaanse versie

Gekocht

PAG 12188

348283

De tabelrelatie voor het veld Bank rekening leverancier op de paginahand matige betaal regel van leverancier is onjuist in de Italiaanse versie

Gekocht

PAG 12188

344206

Er ontbreekt informatie in het rapport van de Leveranciersfactuur en de Italiaanse versie

Gekocht

REP 12175

344120

Foutbericht ' ingezetene moet gelijk zijn aan ' niet Resident ' wanneer u gegevens invoegt voor een leverancier die is ingesteld als een individuele persoon in de Italiaanse versie

Gekocht

TAB 18 TAB 23

343944

' Factuur bevat BTW mag niet rechtstreeks worden toegepast. Gebruik functie Betalingsjournalen-> betalingen-> withh. Tax-Soc. sec. ' foutbericht wanneer u een betaling toepast op een factuur met bronbelasting in de Italiaanse versie

Gekocht

REMBOURS VOOR 12 COD 12173

343943

"Vereffenings-naar-doc. nr. moet een waarde op de regel Fin. dagboek hebben. Het foutbericht kan niet nul of leeg worden weergegeven wanneer u een betaling boekt met bronbelasting in de Italiaanse versie

Gekocht

REMBOURS VOOR 12 COD 12173

343649

In het rapport Bronbelastingaangifte en de betalings tabel voor bronbelasting wordt onjuiste informatie weergegeven voor de tweede maand van de Italiaanse versie

Gekocht

REP 12101

343072

Toepassen op doc. nr. moet een waarde op de regel Fin. dagboek hebben. Het foutbericht kan niet nul of leeg worden weergegeven wanneer u een factuur boekt met bronbelasting in de Italiaanse versie

Gekocht

REMBOURS VOOR 12 COD 12173

348489

Voor archief tabellen verkoop en aankoop ontbreken gelokaliseerde velden in de Italiaanse versie

Purchase/Sales

TAB 5107 TAB 5108 TAB5109 TAB5110

2804303

U kunt een invoer die de niet-gerealiseerde BTW over de toegevoegde waarde bevat, niet ongedaan maken in de Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2013

Vertegenwoordiger

REMBOURS 12

348317

' Er is geen klant. Foutbericht over posten in het filter "wanneer u een verkooporder boekt met een betaalmethode met een tegenrekening in de Italiaanse versie

Vertegenwoordiger

COD 80

2802049

De datum waarop de bewerking is uitgevoerd, wordt niet bijgewerkt zoals verwacht wanneer u de boekingsdatum van een servicedocument wijzigt in de Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV

Service

TAB 5900

2802081

Er worden geen vermeldingen weergegeven wanneer u het rapport ' BTW-register-afdrukken ' (12120) in Italiaans afdrukt in de Italiaanse versie van Microsoft Dynamics NAV 2013

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 12120

345554

Vooruitbetalingsbedrag wordt niet correct omgekeerd wanneer u een betaling boekt voor een verkoopfactuur met niet-gerealiseerde BTW

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 254 COD 12

345073

Het berekende bedrag het rapport BTW-vereff. afdrukken klopt niet in de Italiaanse versie van het BTW-bedrag voor de nieuwe periode

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 20

202420

Het voorgestelde bedrag in het Intrastat-dagboek is onjuist wanneer u een EU-service aankooporder boekt in de Italiaanse versie

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 263

NB-Noord-Amerika

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

346763

Totaal is onjuist in het deposito rapport in de Noord-Amerikaanse versie

Kasbeheer

REP 10403

346961

Er worden extra lege pagina's afgedrukt wanneer u het rapport G/L registreert in de Noord-Amerikaanse versie

Factuurkop

REP 10019

346959

Het foutbericht "object van het rapport met id 3 kon niet worden gevonden" wordt weergegeven wanneer u G/L registreert onder financieel beheer/grootboek/geschiedenis in de Noord-Amerikaanse versie

Factuurkop

PAG 116

346943

Er worden lege regels afgedrukt tussen regels wanneer u het rapport G/L registreert, en niet de rekening desc opnemen selecteert. of opties voor dimensies opnemen in de Noord-Amerikaanse versie

Factuurkop

REP 10019

347437

De foutmelding ' de transactie kan niet worden voltooid omdat het foutbericht wordt weergegeven wanneer u een aankooporder in Amerikaanse dollars post en de extra rapportagevaluta in Canada dollars in de Noord-Amerikaanse versie

Gekocht

TAB 10011 COD 80 REMBOURS 90 COD 398

346732

Totaal incl. Belasting veld toont het onjuiste bedrag in de pagina's geboekte aankoopfactuur en factuur met inkoopcreditnota's in de Noord-Amerikaanse versie

Gekocht

PAG 10045 PAG 10046

347987

Klant Details worden niet afgedrukt in het rapport verouderd account en leveranciersdetails worden niet afgedrukt in het rapport verouderd account wanneer u de optie Afdrukken naar Excel selecteert in de Noord-Amerikaanse versie

Purchase/Sales

REP 10040 REP 10085

346926

Eenheidsprijs is leeg in het rapport prijslijst prijslijst in de Noord-Amerikaanse versie

Vertegenwoordiger

REP 10148

NL-Nederland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

347726

In het KBG-boekings test rapport worden niet alle geopende vermeldingen weergegeven wanneer u de optie toegepaste vermeldingen weergeven selecteert in de Nederlandse versie

Kasbeheer

REP 11400

VK (Verenigd Koninkrijk)

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

347435

Bedragen worden niet altijd weergegeven in account schema's in de United Koninkrijk-versie

Factuurkop

REMBOURS 8

348281

Het rapport niet gefactureerd papier bevat onjuiste subtotalen en totalen in de versie Verenigd Koninkrijk

Vertegenwoordiger

REP 10541

Reglementaire functies

FR-Frankrijk

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

341824

Update van te late updates voor Frankrijk voor herinneringen en NAV-facturen NAV 2013

Kasbeheer

REP 117 REP 118 REP 122 REP 123

IT-Italië

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

342555

Update van te late updates voor herinneringen en Finance-facturen NAV 2013

Kasbeheer

REP 117 REP 118 REP 122 REP 123

Oplossing

De Microsoft Dynamics NAV-updatebestanden verkrijgen

Deze update is beschikbaar voorhand matig downloaden en installeren van het Microsoft Downloadcentrum.

Cumulatieve update van CU 03 voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Welk hotfixpakket u wilt downloaden

Dit updatepakket bevat meerdere hotfix-pakketten. Selecteer en Download één van de volgende pakketten, afhankelijk van de land versie van de Microsoft Dynamics NAV 2013-database:

Land

Hotfixpakket

DE-Duitsland

Download de KB2852685 de package

DK-Denemarken

Download het pakket KB2852685 DK

FR-Frankrijk

Download het KB2852685 FR pakket

IT-Italië

Download het KB2852685 IT pakket

NB-Noord-Amerika

Download het pakket KB2852685 NA

NL-Nederland

Download het pakket KB2852685 NL

VK (Verenigd Koninkrijk)

Download het pakket KB2852685 GB

Alle andere landen

Download het pakket KB2843305 W1

Lokale hotfixes voor de volgende landen zijn niet opgenomen in updatepakketten:

 • BIJ-Oostenrijk

 • AU-Australië

 • TE-België

 • CH-Zwitserland

 • ES-Spanje

 • FI-Finland

 • IN-India

 • IS-IJsland

 • Nee-Noorwegen

 • NZ-Nieuw-Zeeland

 • SE-Zweden

Ga naar de volgende pagina's van CustomerSource en PartnerSource voor informatie over het zoeken naar lokale hotfixes voor deze landen:

CustomerSource

Overzicht van de hotfixes voor lokale toepassingen die niet zijn opgenomen in update pakketten voor Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Overzicht van de hotfixes voor lokale toepassingen die niet zijn opgenomen in update pakketten voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Een updatepakket voor Microsoft Dynamics NAV 2013 installeren

Voor meer informatie over het installeren van een updatepakket klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

2834770 Een update pakket voor Microsoft Dynamics NAV 2013 installeren

Vereisten

U kunt deze hotfix alleen toepassen als Microsoft Dynamics NAV 2013 is geïnstalleerd.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over de terminologie van software-updates, kiest u het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt voor het beschrijven van Microsoft-software-updatesGa naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over Microsoft Dynamics NAV 2013:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×