Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

Een aangepaste woordenlijst kan handig zijn als u tijdens uw werk vaak gebruik moet maken van bepaalde terminologie, zoals het juridische jargon. U kunt ook een aangepaste woordenlijst maken van de namen van uw contactpersonen, zodat u zeker weet dat u hun namen altijd goed spelt.

Als u de spellingcontrole gebruikt, worden de woorden in uw document vergeleken met de woorden in de hoofdwoordenlijst. De hoofdwoordenlijst bevat de meest gebruikte woorden, maar bevat mogelijk geen eigennamen, technische termen of afkortingen die u gebruikt. Daarnaast kan het hoofdlettergebruik in de hoofdwoordenlijst anders zijn dan in uw bestand. Als u dergelijke woorden of dergelijk hoofdlettergebruik toevoegt aan een aangepaste woordenlijst, voorkomt u dat deze bij de spellingcontrole als fouten worden aangemerkt. U kunt extra aangepaste woordenlijsten maken als aanvulling op de standaardwoordenlijst die bij Office voor Mac-toepassingen wordt geleverd.

Opmerking: Elke wijziging die u aanbrengt in een instelling van een aangepaste woordenlijst in een Office voor Mac-toepassing, heeft gevolgen voor alle andere toepassingen. U stelt bijvoorbeeld in Word een groot aantal instellingen voor aangepaste woordenlijsten in, waarna de wijzigingen worden weergegeven wanneer u PowerPoint of Excel de volgende keer opent.

Een woord uit een document toevoegen aan een aangepaste woordenlijst

 1. Selecteer in het document het woord dat u wilt toevoegen.

 2. Klik in het menu Extra op Spelling- en grammaticacontrole.

  Opmerking: Het dialoogvenster Spelling- en grammaticacontrole wordt niet geopend als er geen spelfouten of grammaticafouten zijn gevonden of als het woord dat u wilt toevoegen, al bestaat in de woordenlijst.

 3. Selecteer in het menu Woorden toevoegen aan de woordenlijst waaraan u het woord wilt toevoegen.

 4. Klik op Toevoegen.

Een nieuwe aangepaste woordenlijst maken in Word

U kunt een nieuwe aangepaste woordenlijst maken op elke gewenste locatie op uw computer. Als u ook andere gebruikers toegang wilt geven tot uw aangepaste woordenlijst, slaat u deze op in een netwerkmap.

Opmerking: Elke aangepaste woordenlijst die u maakt in Word, wordt ook gebruikt in de andere Office voor Mac-toepassingen.

 1. Zorg ervoor dat er een document is geopend.

  Als er geen document is geopend, kunt u de volgende stap niet uitvoeren.

 2. Klik in het Word-menu{b> <b}op Voorkeuren.

 3. Klik onder Ontwerpfuncties en taalprogramma's op Spelling en grammatica.

 4. Klik onder Spelling op Woordenlijsten.

 5. Klik op Nieuw.

  Belangrijk: Als het dialoogvenster Bestand converteren of Bestandsconversie wordt geopend, brengt u geen wijzigingen aan, maar klikt u op OK. (De juiste instelling voor tekstcodering is Andere codering: Unicode 5.1 (Little-Endian).)

 6. Typ in het vak Opslaan als een naam voor de aangepaste woordenlijst.

  Opmerking: Wanneer u een nieuwe aangepaste woordenlijst maakt, wordt deze automatisch door Office voor Mac gebruikt voor de spellingcontrole.

 7. Klik op Opslaan en klik nogmaals op OK om het dialoogvenster Spelling- en grammaticacontrole te sluiten.

Een aangepaste woordenlijst in Word importeren

In het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten in Word worden de beschikbare aangepaste woordenlijsten weergegeven die de toepassing kan gebruiken voor de spellingcontrole. Als de woordenlijst die u wilt gebruiken, bijvoorbeeld een woordenlijst die u hebt aangeschaft bij een ander bedrijf, is geïnstalleerd op uw computer maar niet in het vak Lijst van woordenlijsten voorkomt, kunt u deze toevoegen.

 1. Zorg ervoor dat er een document is geopend.

  Als er geen document is geopend, kunt u de volgende stap niet uitvoeren.

 2. Klik in het Word-menu{b> <b}op Voorkeuren.

 3. Klik onder Ontwerpfuncties en taalprogramma's op Spelling en grammatica.

 4. Klik onder Spelling op Woordenlijsten.

 5. Klik op Toevoegen, navigeer naar de aangepaste woordenlijst die u wilt importeren en dubbelklik erop.

  Als de aangepaste woordenlijst niet de bestandsnaamextensie .dic heeft, klikt u in het snelmenu Inschakelen op Alle bestanden.

Woorden toevoegen aan, verwijderen uit of bewerken in een aangepaste woordenlijst in Word

U kunt een aangepaste woordenlijst in Word bewerken. U kunt woorden in de woordenlijst wijzigen of meer woorden toevoegen. Wanneer u een aangepaste woordenlijst bewerkt, begint Word deze niet automatisch te gebruiken. u moet dit selecteren. De gereviseerde versie van de woordenlijst is beschikbaar in alle Office-toepassingen.

 1. Zorg ervoor dat er een document is geopend.

  Als er geen document is geopend, kunt u de volgende stap niet uitvoeren.

 2. Klik in het Word-menu{b> <b}op Voorkeuren.

 3. Klik onder Ontwerpfuncties en taalprogramma's op Spelling en grammatica.

 4. Klik onder Spelling op Woordenlijsten.

 5. Klik op de naam van de woordenlijst die u wilt bewerken en klik vervolgens op Bewerken.

  Als er een bericht wordt weergegeven dat Word de spellingcontrole stopt wanneer u de woordenlijst bewerkt, klikt u op OK. Als vervolgens het dialoogvenster Bestandsconversie - Aangepaste woordenlijst wordt weergegeven, klikt u op OK.

  Belangrijk: Als het dialoogvenster Bestand converteren of Bestandsconversie wordt geopend, brengt u geen wijzigingen aan, maar klikt u op OK. (De juiste instelling voor tekstcodering is Andere codering: Unicode 5.1 (Little-Endian).)

 6. Breng de gewenste wijzigingen aan in het woordenlijstbestand en klik vervolgens in het menu Bestand op Opslaan.   

  Opmerking: U moet elk woord dat u toevoegt, op een aparte regel typen.

 7. Klik in het menu Bestand op Sluiten.

De taal wijzigen die is gekoppeld aan een aangepaste woordenlijst

Wanneer u een nieuwe aangepaste woordenlijst maakt, wordt de woordenlijst standaard ingesteld op alle talen, wat betekent dat de woordenlijst wordt gebruikt wanneer u de spelling van tekst in een taal controleert. U kunt echter wel een aangepaste woordenlijst met een bepaalde taal koppelen, zodat de toepassing de woordenlijst alleen gebruikt wanneer u de spelling van tekst in een bepaalde taal controleert.

 1. Zorg ervoor dat er een document is geopend.

  Als er geen document is geopend, kunt u de volgende stap niet uitvoeren.

 2. Klik in het Word-menu{b> <b}op Voorkeuren.

 3. Klik onder Ontwerpfuncties en taalprogramma's op Spelling en grammatica.

 4. Klik onder Spelling op Woordenlijsten.

 5. Klik op de naam van de woordenlijst die u wilt bewerken, en klik vervolgens in het snelmenu Taal op de taal die u aan de aangepaste woordenlijst wilt koppelen.

Notities: 

 • Als u Office 2016 voor Mac en Office voor Mac 2011 naast elkaar hebt geïnstalleerd, worden aangepaste woordenlijsten die u hebt toegevoegd en ingeschakeld in Office voor Mac 2011 automatisch gekopieerd naar Office 2016 voor Mac. Als Office aangepaste woordenlijsten vindt op een andere locatie dan de standaardlocatie voor woordenlijsten, wordt u mogelijk gevraagd om toegang te verlenen tot de bestanden. In dat geval selecteert u het bestand of de bestanden en klikt u op Selecteren om toegang te geven tot aangepaste woordenlijsten.

 • Zie Office installeren op uw PC of Macvoor meer informatie over het installeren van Office 2016 voor Mac, inclusief informatie over het uitvoeren van Office 2016 voor Mac op een computer met Office voor Mac 2011.

Zie ook

Automatische correcties toevoegen, bewerken of uitschakelen

Spelling en grammatica controleren in een andere taal

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×