You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Er bestaan verschillende soorten toetsenborden voor pc's. Vaak wordt een extern toetsenbord gebruikt dat wordt aangesloten op de pc. Maar Windows heeft een ingebouwd toegankelijkheidshulpmiddel genaamd het schermtoetsenbord (OSK) dat kan worden gebruikt in plaats van een fysiek toetsenbord.

U hoeft niet over een touchscreen te beschikken als u het schermtoetsenbord wilt gebruiken. Er wordt een visueel toetsenbord met alle standaardtoetsen weergegeven dus u kunt de muis of een ander aanwijsapparaat gebruiken om toetsen te selecteren. U kunt de toetsen ook een voor een op het scherm weergeven via één fysieke toets of groep toetsen.

Opmerking: Een pc met een touchscreen beschikt eveneens over een schermtoetsenbord. Het schermtoetsenbord wordt weergegeven wanneer u in een tekstvak tikt wanneer uw pc zich in tabletmodus bevindt.

Het schermtoetsenbord openen

Ga naar Start en selecteer Instellingen > Toegankelijkheid> toetsenbord en schakel de schakelknop Schermtoetsenbord in. Een toetsenbord, waarmee u kunt navigeren op het scherm en tekst kunt invoeren, wordt op het scherm weergegeven. Het toetsenbord blijft op het scherm staan totdat u het sluit.

Opmerking: Als u de OSK wilt openen vanuit het aanmeldingsscherm, selecteert u de knop Toegankelijkheid in de rechterbenedenhoek van het aanmeldingsscherm en selecteert u Schermtoetsenbord.

Ga als volgt te werk om de manier te wijzigen waarop informatie wordt ingevoerd in het schermtoetsenbord:

Selecteer terwijl het schermtoetsenbord is geopend de toets Opties en kies de gewenste opties:

 • Klik op geluid:Gebruik deze optie als u een geluid wilt horen wanneer u op een toets drukt.

 • Toon toetsen om het gemakkelijker temaken om over het scherm te bewegen: Gebruik deze optie als u de toetsen wilt laten oplichten terwijl u typt.

 • Numeriek toetsenblok in- of uitvijveren: Gebruik deze optie om het OSK uit te vouwen om een numeriek toetsenblok weer te geven.

 • Klik op toetsen:gebruik deze modus als u liever op de schermtoetsen klikt of tikt om tekst in te voeren.

 • Muisaanwijzer boven toetsen:gebruik deze modus als u een muis of een joystick gebruikt om naar een toets te wijzen. De tekens die u aanwijst, worden automatisch ingevoerd wanneer u deze gedurende de opgegeven tijdsduur aanwijst.

 • Toetsen scannen:gebruik deze modus als u wilt dat het osk het toetsenbord voortdurend scant. In de scanmodus worden de gebieden gemarkeerd waarin u toetsenbordtekens kunt typen door op een sneltoets te drukken via een invoerapparaat met schakelaars of een apparaat dat een muisklik simuleert.

 • Tekstvoorspellinggebruiken: gebruik deze optie als u wilt dat de OSK woorden voor u voorstelt terwijl u typt, zodat u niet elk volledig woord hoeft te typen.

Notities: 

 • Tekstvoorspelling is beschikbaar in het Engels, Frans, Italiaans, Duits en Spaans. Als u een van deze talen wilt gebruiken en deze is nog niet geïnstalleerd op de pc, installeer dan eerst de taalbestanden voor die taal.

 • Als u in de aanwijsmodus of de scanmodus het schermtoetsenbord per ongeluk minimaliseert, kunt u dit opnieuw weergeven door het aan te wijzen op de taakbalk (voor de aanwijsmodus) of door op de scantoets te drukken (voor de scanmodus).

 • Als u het schermtoetsenbord minimaliseert en overschakelt naar tabletmodus, gebruikt u de knop Taakweergave om terug te keren naar het schermtoetsenbord.

Er bestaan verschillende soorten toetsenborden voor pc's. Vaak wordt een extern toetsenbord gebruikt dat wordt aangesloten op de pc. Windows heeft echter een ingebouwd toegankelijkheidshulpprogramma, genaamd het schermtoetsenbord (OSK), dat in plaats van een fysiek toetsenbord kan worden gebruikt.

U hoeft niet over een touchscreen te beschikken als u het schermtoetsenbord wilt gebruiken. Er wordt een visueel toetsenbord met alle standaardtoetsen weergegeven dus u kunt de muis of een ander aanwijsapparaat gebruiken om toetsen te selecteren. U kunt de toetsen ook een voor een op het scherm weergeven via één fysieke toets of groep toetsen.

Opmerking: Een pc met een touchscreen beschikt eveneens over een schermtoetsenbord. Het schermtoetsenbord wordt weergegeven wanneer u in een tekstvak tikt wanneer uw pc zich in tabletmodus bevindt.

Het schermtoetsenbord openen

Ga naar Start en selecteer Instellingen > Toegankelijkheid > Toetsenbord en schakel de schakelknop in onder Het schermtoetsenbord gebruiken. Een toetsenbord, waarmee u kunt navigeren op het scherm en tekst kunt invoeren, wordt op het scherm weergegeven. Het toetsenbord blijft op het scherm staan totdat u het sluit.

Opmerking: Als u het schermtoetsenbord wilt openen op het aanmeldingsscherm, selecteert u de knop Toegankelijkheid rechtsonder in het aanmeldingsscherm en selecteert u vervolgens Schermtoetsenbord.

Ga als volgt te werk om de manier te wijzigen waarop informatie wordt ingevoerd in het schermtoetsenbord:

Selecteer terwijl het schermtoetsenbord is geopend de toets Opties en kies de gewenste opties:

 • Klikgeluid gebruiken. Gebruik deze optie als u een geluid wilt weergeven wanneer u een toets indrukt.

 • Toetsen weergeven om eenvoudiger in het scherm te navigeren. Gebruik deze optie als u wilt dat de toetsen oplichten terwijl u typt.

 • Het numerieke toetsenblok inschakelen. Gebruik deze optie als u de weergave van het schermtoetsenbord wilt uitbreiden, zodat het numerieke toetsenblok wordt weergegeven.

 • Klikken op toetsen. Gebruik deze modus als u er de voorkeur aan geeft om op de schermtoetsen te tikken of klikken voor het invoeren van tekst.

 • Toetsen aanwijzen. Gebruik deze modus als u een muis of joystick gebruikt voor het aanwijzen van toetsen. De tekens die u aanwijst, worden automatisch ingevoerd wanneer u deze gedurende de opgegeven tijdsduur aanwijst.

 • Toetsen opeenvolgend weergeven en selecteren. Gebruik deze modus als u wilt dat het schermtoetsenbord het toetsenbord voortdurend scant. In de scanmodus worden de gebieden gemarkeerd waarin u toetsenbordtekens kunt typen door op een sneltoets te drukken via een invoerapparaat met schakelaars of een apparaat dat een muisklik simuleert.

 • Tekstvoorspelling gebruiken. Gebruik deze optie als u wilt instellen dat het schermtoetsenbord woorden voorstelt terwijl u typt, zodat u niet telkens het volledige woord hoeft te typen.

Notities: 

 • Tekstvoorspelling is beschikbaar in het Engels, Frans, Italiaans, Duits en Spaans. Als u een van deze talen wilt gebruiken en deze is nog niet geïnstalleerd op de pc, installeer dan eerst de taalbestanden voor die taal.

 • Als u in de aanwijsmodus of de scanmodus het schermtoetsenbord per ongeluk minimaliseert, kunt u dit opnieuw weergeven door het aan te wijzen op de taakbalk (voor de aanwijsmodus) of door op de scantoets te drukken (voor de scanmodus).

 • Als u het schermtoetsenbord minimaliseert en overschakelt naar tabletmodus, gebruikt u de knop Taakweergave om terug te keren naar het schermtoetsenbord.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

Er bestaan verscheidene typen toetsenborden. Vaak wordt een extern toetsenbord gebruikt dat wordt aangesloten op de pc.

Windows is uitgerust met Schermtoetsenbord, een hulpprogramma van Toegankelijkheid. U kunt in plaats van een fysiek toetsenbord het schermtoetsenbord gebruiken om op de pc te navigeren en tekst in te voeren. U hoeft niet over een touchscreen te beschikken als u het schermtoetsenbord wilt gebruiken. Via het schermtoetsenbord wordt een visueel toetsenbord met alle standaardtoetsen weergegeven. Selecteer toetsen met de muis of een ander aanwijsapparaat, of gebruik één fysieke toets of groep toetsen om een voor een door de toetsen op het scherm te navigeren.

Opmerking: Een pc met een touchscreen beschikt eveneens over een schermtoetsenbord. Wanneer u een Windows-pc met een aanraakscherm gebruikt, wordt het schermtoetsenbord weergegeven zodra u tikt in een tekstveld of een ander gebied waarin u kunt typen. Zie Het schermtoetsenbord gebruiken voor meer informatie.

Het schermtoetsenbord openen

 1. Swipe vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  (Als u een muis gebruikt, wijs dan de rechterbenedenhoek van het scherm aan, verplaats de muisaanwijzer omhoog en klik op Zoeken.)

 2. Typ schermtoetsenbord in het zoekvak en tik of klik op Schermtoetsenbord.

  Er wordt een toetsenbord weergegeven op het scherm dat kan worden gebruikt om op uw pc te bewegen en tekst in te voeren. Het toetsenbord blijft op het scherm staan totdat u het sluit.
   

  Opmerking: Als u de OSK wilt openen vanuit het aanmeldingsscherm, tikt of klikt u op de knop Toegankelijkheid Knop Toegankelijkheid in de linkerbenedenhoek van het aanmeldingsscherm en tikt of klikt u vervolgens op Schermtoetsenbord .

Ga als volgt te werk om de manier te wijzigen waarop informatie wordt ingevoerd in het schermtoetsenbord:

Tik of klik terwijl het schermtoetsenbord is geopend op de toets Opties  van het schermtoetsenbord en selecteer de gewenste opties:

 • Klikgeluid gebruiken. Gebruik deze optie als u een geluid wilt weergeven wanneer u een toets indrukt.

 • Toetsen weergeven om eenvoudiger in het scherm te navigeren. Gebruik deze optie als u wilt dat de toetsen oplichten terwijl u typt.

 • Het numerieke toetsenblok inschakelen. Gebruik deze optie als u de weergave van het schermtoetsenbord wilt uitbreiden, zodat het numerieke toetsenblok wordt weergegeven.

 • Klikken op toetsen. Gebruik deze modus als u er de voorkeur aan geeft om op de schermtoetsen te tikken of klikken voor het invoeren van tekst.

 • Toetsen aanwijzen. Gebruik deze modus als u een muis of joystick gebruikt voor het aanwijzen van toetsen. De tekens die u aanwijst, worden automatisch ingevoerd wanneer u deze gedurende de opgegeven tijdsduur aanwijst.

 • Toetsen opeenvolgend weergeven en selecteren. Gebruik deze modus als u wilt dat het schermtoetsenbord het toetsenbord voortdurend scant. In de scanmodus worden de gebieden gemarkeerd waarin u toetsenbordtekens kunt typen door op een sneltoets te drukken via een invoerapparaat met schakelaars of een apparaat dat een muisklik simuleert.

 • Tekstvoorspelling gebruiken. Gebruik deze optie als u wilt instellen dat het schermtoetsenbord woorden voorstelt terwijl u typt, zodat u niet telkens het volledige woord hoeft te typen.

Notities: 

 • Tekstvoorspelling is beschikbaar in het Engels, Frans, Italiaans, Duits en Spaans. Als u een van deze talen wilt gebruiken en deze is nog niet geïnstalleerd op de pc, installeer dan eerst de taalbestanden voor die taal.

 • Als u in de aanwijsmodus of de scanmodus het schermtoetsenbord per ongeluk minimaliseert, kunt u dit opnieuw weergeven door het aan te wijzen op de taakbalk (voor de aanwijsmodus) of door op de scantoets te drukken (voor de scanmodus).

 • Als u het schermtoetsenbord minimaliseert en naar het startscherm of een volledige schermweergave van een app schakelt, kunt u het schermtoetsenbord niet weergeven. U moet het schermtoetsenbord eerst openen en daarna naar het startscherm of de app gaan.

U kunt in plaats van een fysiek toetsenbord het schermtoetsenbord gebruiken voor het invoeren van gegevens. Via het schermtoetsenbord wordt een visueel toetsenbord met alle standaardtoetsen weergegeven. U kunt toetsen selecteren met de muis of een ander aanwijsapparaat. U kunt de toetsen ook een voor een op het scherm weergeven via één toets of groep toetsen.

Bekijk deze video voor meer informatie over typen zonder het toetsenbord te gebruiken (1:21)

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

Typen zonder het toetsenbord te gebruiken

Open schermtoetsenbord door op de knop Start te klikken, op Alle programma's teklikken,op Accessoires te klikken, op Toegankelijkheid te klikken envervolgens op Schermtoetsenbord te klikken.

 1. Open schermtoetsenbord door op de knop Start te klikken, op Alle programma's teklikken,op Accessoires te klikken, op Toegankelijkheid te klikken envervolgens op Schermtoetsenbord te klikken.

 2. Klik op Opties en selecteer vervolgens de gewenste modus onder Het schermtoetsenbord gebruiken:

Typmodus

Beschrijving

Klikken op toetsen

In de klikmodus klikt u op de schermtoetsen om tekst te typen.

Toetsen aanwijzen

In de aanwijsmodus kunt u een toets gedurende een vooraf ingestelde tijd met een muis of joystick aanwijzen om automatisch een bepaald teken te typen.

Toetsen opeenvolgend weergeven en selecteren

In de scanmodus wordt het schermtoetsenbord voortdurend gescand en worden de gebieden gemarkeerd waarin u toetsenbordtekens kunt typen door op een sneltoets te drukken via een invoerapparaat met schakelaars of een apparaat dat een muisklik simuleert.

Notities: 

 • Als u in de aanwijsmodus of de scanmodus Schermtoetsenbord per ongeluk minimaliseert, kunt u dit programma opnieuw weergeven door het aan te wijzen op de taakbalk (voor de aanwijsmodus) of door op de scantoets te drukken (voor de scanmodus).

 • Als u een muisklik gebruikt om een toets te selecteren in de modus Toetsen opeenvolgend weergeven en selecteren, moet de muisaanwijzer zich boven Schermtoetsenbord bevinden.

 • De toetsenbordindeling van Schermtoetsenbord verandert afhankelijk van de taal die wordt weergegeven in het actieve programma.

U kunt Schermtoetsenbord zo instellen dat er een klik hoorbaar is wanneer u een toets indrukt.

 1. Open schermtoetsenbord door op de knop Start te klikken, op Alle programma's teklikken,op Accessoires te klikken, op Toegankelijkheid te klikken envervolgens op Schermtoetsenbord te klikken.

 2. Klik op Opties, schakel het selectievakje Klikgeluid gebruiken in en klik vervolgens op OK.

U kunt een numeriek toetsenblok gebruiken om nummers met Schermtoetsenbord in te voeren.

 1. Open schermtoetsenbord door op de knop Start te klikken, op Alle programma's teklikken,op Accessoires te klikken, op Toegankelijkheid te klikken envervolgens op Schermtoetsenbord te klikken.

 2. Klik op Opties, schakel het selectievakje Het numerieke toetsenblok inschakelen in en klik vervolgens op OK.

Wanneer tekstvoorspelling is ingeschakeld, wordt door Schermtoetsenbord tijdens het typen een lijst met woorden weergegeven die u mogelijk aan het typen bent.

 1. Open schermtoetsenbord door op de knop Start te klikken, op Alle programma's teklikken,op Accessoires te klikken, op Toegankelijkheid te klikken envervolgens op Schermtoetsenbord te klikken.

 2. Klik op Opties, schakel het selectievakje Tekstvoorspelling gebruiken in en klik vervolgens op OK.

  Als u niet automatisch een spatie wilt toevoegen nadat u een woord hebt invoegen met tekstvoorspelling, schakelt u het selectievakje Spatie invoegen na voorspelde woorden uit en klikt u vervolgens op OK.

Notities: 

 • Tekstvoorspelling is alleen beschikbaar in het Engels, Frans, Italiaans, Duits en Spaans. Als u tekstvoorspelling in een bepaalde taal wilt inschakelen, moet u eerst extra taalbestanden voor die taal installeren. 
   

 • Tekstvoorspelling maakt geen deel uit van Windows 7 Home Basic.


Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×