Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Jeśli aparat nie może przechwycić kodu QR, możesz ręcznie dodać informacje o koncie do aplikacji Microsoft Authenticator w celu weryfikacji dwuskładnikowej. Działa to w przypadku kont służbowych i kont innych niż Microsoft.

Kody udostępnione dla kont nie uwzględniają wielkości liter i nie wymagają spacji po dodaniu ich do aplikacji Authenticator.

Ważne: Zanim będzie można dodać konto, musisz pobrać i zainstalować aplikację Microsoft Authenticator. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, wykonaj czynności opisane w artykule Pobieranie i instalowanie aplikacji.

Dodawanie konta służbowego

 1. Na komputerze zanotuj informacje o kodzie i adresie URL na stronie Konfigurowanie aplikacji mobilnej. Pozostaw tę stronę otwartą, aby można było zobaczyć kod i adres URL.

  Ekran z kodem QR

 2. Otwórz aplikację Authenticator, wybierz pozycję Dodaj konto z ikony Dostosuj i kontrolka w prawym górnym rogu, a następnie wybierz pozycję Konto służbowe lub szkolne.

 3. Wybierz POZYCJĘ LUB WPROWADŹ KOD RĘCZNIE.

  Ekran skanowania kodu QR

 4. Wprowadź kod i adres URL z kroku 1, a następnie wybierz pozycję Zakończ.

 5. Na ekranie Konta aplikacji jest wyświetlana nazwa konta i kod weryfikacyjny. W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa kod weryfikacyjny zmienia się co 30 sekund, uniemożliwiając wielokrotnie korzystanie z kodu.

Dodawanie konta Google

 1. Na komputerze wybierz pozycję NIE MOŻNA ZESKANOWAĆ Z POZIOMU STRONY Konfigurowanie Authenticator z kodem QR.

 2. Zostanie wyświetlona strona Nie można zeskanować kodu kreskowego z kodem tajnym. Pozostaw tę stronę otwartą, aby można było zobaczyć kod tajny.

 3. Otwórz aplikację Authenticator, wybierz pozycję Dodaj konto z ikony Dostosuj i kontrolka w prawym górnym rogu, wybierz pozycję Inne konto (Google, Facebook itp.), a następnie wybierz pozycję LUB WPROWADŹ KOD RĘCZNIE.

 4. Wprowadź nazwę konta (na przykład Google), wpisz klucz tajny w kroku 1, a następnie wybierz pozycję Zakończ.

 5. Na stronie Konfigurowanie Authenticator  na komputerze wpisz kod weryfikacyjny podany w aplikacji dla konta Google, a następnie wybierz pozycję Weryfikuj.

 6. Na ekranie Konta aplikacji jest wyświetlana nazwa konta i kod weryfikacyjny. W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa kod weryfikacyjny zmienia się co 30 sekund, uniemożliwiając wielokrotnie korzystanie z kodu.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat weryfikacji dwuskładnikowej i konta Google, zobacz Włączanie weryfikacji dwuetapowej i Dowiedz się więcej o weryfikacji dwuetapowej.

Dodawanie konta w serwisie Facebook

 1. Na stronie Konfigurowanie za pośrednictwem Authenticator innej firmy, która zawiera kod QR i kod zapisany do wprowadzania do aplikacji. Pozostaw tę stronę otwartą, aby można było zobaczyć kod.

 2. Otwórz aplikację Authenticator, wybierz pozycję Dodaj konto z ikony Dostosuj i kontrolka w prawym górnym rogu, wybierz pozycję Inne konto (Google, Facebook itp.), a następnie wybierz pozycję LUB WPROWADŹ KOD RĘCZNIE.

 3. Wprowadź nazwę konta (na przykład Facebook), wpisz klucz tajny w kroku 1, a następnie wybierz pozycję Zakończ.

 4. Na stronie Authenticator Dwuskładnikowy na komputerze wpisz kod weryfikacyjny podany w aplikacji dla konta serwisu Facebook, a następnie wybierz pozycję Weryfikuj.

 5. Na ekranie Konta aplikacji jest wyświetlana nazwa konta i kod weryfikacyjny. W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa kod weryfikacyjny zmienia się co 30 sekund, uniemożliwiając wielokrotnie korzystanie z kodu.

 Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji na temat weryfikacji dwuskładnikowej i konta na Facebooku, zobacz Co to jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe i jak działa?

Dodaj swoje konto Amazon

Możesz dodać konto Amazon, włączając weryfikację dwuskładnikową, a następnie dodając konto do aplikacji.

 1. Na komputerze wybierz pozycję Nie można zeskanować kodu kreskowego na stronie Wybierz sposób otrzymywania kodów z kodem QR.

 2. Zostanie wyświetlony komunikat Nie można zeskanować kodu kreskowego z kodem tajnym. Pozostaw tę wiadomość otwartą, aby można było zobaczyć kod tajny.

 3. Otwórz aplikację Authenticator, wybierz pozycję Dodaj konto z ikony Dostosuj i kontrolka w prawym górnym rogu, wybierz pozycję Inne konto (Google, Facebook itp.), a następnie wybierz pozycję LUB WPROWADŹ KOD RĘCZNIE.

 4. Wprowadź nazwę klienta (na przykład Amazon), wpisz klucz Tajny w kroku 1, a następnie wybierz pozycję Zakończ.

 5. Wykonaj pozostałą część procesu tworzenia konta, w tym dodaj metodę weryfikacji kopii zapasowej, taką jak wiadomość SMS, a następnie wybierz pozycję Wyślij kod.

 6. Na stronie Dodaj metodę weryfikacji kopii zapasowej na komputerze wpisz kod weryfikacyjny podany przy użyciu metody weryfikacji kopii zapasowej dla konta Amazon, a następnie wybierz pozycję Weryfikuj kod i kontynuuj.

 7. Na stronie Prawie gotowe zdecyduj, czy komputer ma być zaufanym urządzeniem, a następnie wybierz pozycję Mam to. Włącz weryfikację dwuetapową.

 8. Zostanie wyświetlona strona advanced security Ustawienia zawierająca zaktualizowane szczegóły weryfikacji dwuskładnikowej.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat weryfikacji dwuskładnikowej i konta Amazon, zobacz Informacje o weryfikacji Two-Step i logowaniu się za pomocą weryfikacji Two-Step.

Następne kroki

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×