Powiązane tematy
×

Jeśli aparat nie może przechwycić kodu QR, możesz ręcznie dodać informacje o koncie do aplikacji Microsoft Authenticator w celu weryfikacji dwuskładnikowej. Działa to w przypadku kont służbowych i kont innych niż Microsoft.

Kody udostępnione dla kont nie uwzględniają wielkości liter i nie wymagają spacji po dodaniu ich do aplikacji Authenticator.

Ważne: Zanim będzie można dodać konto, musisz pobrać i zainstalować aplikację Microsoft Authenticator. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, wykonaj czynności opisane w artykule Pobieranie i instalowanie aplikacji.

Dodawanie konta służbowego

 1. Na komputerze zanotuj informacje o kodzie i adresie URL na stronie Konfigurowanie aplikacji mobilnej. Pozostaw tę stronę otwartą, aby można było zobaczyć kod i adres URL.

  Ekran z kodem QR

 2. Otwórz aplikację Authenticator, wybierz pozycję Dodaj konto z ikony Dostosuj i kontrolka w prawym górnym rogu, a następnie wybierz pozycję Konto służbowe lub szkolne.

 3. Wybierz POZYCJĘ LUB WPROWADŹ KOD RĘCZNIE.

  Ekran skanowania kodu QR

 4. Wprowadź kod i adres URL z kroku 1, a następnie wybierz pozycję Zakończ.

 5. Na ekranie Konta aplikacji jest wyświetlana nazwa konta i kod weryfikacyjny. W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa kod weryfikacyjny zmienia się co 30 sekund, uniemożliwiając wielokrotnie korzystanie z kodu.

Dodawanie konta Google

 1. Na komputerze wybierz pozycję NIE MOŻNA ZESKANOWAĆ Z POZIOMU STRONY Konfigurowanie Authenticator z kodem QR.

 2. Zostanie wyświetlona strona Nie można zeskanować kodu kreskowego z kodem tajnym. Pozostaw tę stronę otwartą, aby można było zobaczyć kod tajny.

 3. Otwórz aplikację Authenticator, wybierz pozycję Dodaj konto z ikony Dostosuj i kontrolka w prawym górnym rogu, wybierz pozycję Inne konto (Google, Facebook itp.), a następnie wybierz pozycję LUB WPROWADŹ KOD RĘCZNIE.

 4. Wprowadź nazwę konta (na przykład Google), wpisz klucz tajny w kroku 1, a następnie wybierz pozycję Zakończ.

 5. Na stronie Konfigurowanie Authenticator  na komputerze wpisz kod weryfikacyjny podany w aplikacji dla konta Google, a następnie wybierz pozycję Weryfikuj.

 6. Na ekranie Konta aplikacji jest wyświetlana nazwa konta i kod weryfikacyjny. W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa kod weryfikacyjny zmienia się co 30 sekund, uniemożliwiając wielokrotnie korzystanie z kodu.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat weryfikacji dwuskładnikowej i konta Google, zobacz Włączanie weryfikacji dwuetapowej i Dowiedz się więcej o weryfikacji dwuetapowej.

Dodawanie konta w serwisie Facebook

 1. Na stronie Konfigurowanie za pośrednictwem Authenticator innej firmy, która zawiera kod QR i kod zapisany do wprowadzania do aplikacji. Pozostaw tę stronę otwartą, aby można było zobaczyć kod.

 2. Otwórz aplikację Authenticator, wybierz pozycję Dodaj konto z ikony Dostosuj i kontrolka w prawym górnym rogu, wybierz pozycję Inne konto (Google, Facebook itp.), a następnie wybierz pozycję LUB WPROWADŹ KOD RĘCZNIE.

 3. Wprowadź nazwę konta (na przykład Facebook), wpisz klucz tajny w kroku 1, a następnie wybierz pozycję Zakończ.

 4. Na stronie Authenticator Dwuskładnikowy na komputerze wpisz kod weryfikacyjny podany w aplikacji dla konta serwisu Facebook, a następnie wybierz pozycję Weryfikuj.

 5. Na ekranie Konta aplikacji jest wyświetlana nazwa konta i kod weryfikacyjny. W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa kod weryfikacyjny zmienia się co 30 sekund, uniemożliwiając wielokrotnie korzystanie z kodu.

 Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji na temat weryfikacji dwuskładnikowej i konta na Facebooku, zobacz Co to jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe i jak działa?

Dodaj swoje konto Amazon

Możesz dodać konto Amazon, włączając weryfikację dwuskładnikową, a następnie dodając konto do aplikacji.

 1. Na komputerze wybierz pozycję Nie można zeskanować kodu kreskowego na stronie Wybierz sposób otrzymywania kodów z kodem QR.

 2. Zostanie wyświetlony komunikat Nie można zeskanować kodu kreskowego z kodem tajnym. Pozostaw tę wiadomość otwartą, aby można było zobaczyć kod tajny.

 3. Otwórz aplikację Authenticator, wybierz pozycję Dodaj konto z ikony Dostosuj i kontrolka w prawym górnym rogu, wybierz pozycję Inne konto (Google, Facebook itp.), a następnie wybierz pozycję LUB WPROWADŹ KOD RĘCZNIE.

 4. Wprowadź nazwę klienta (na przykład Amazon), wpisz klucz Tajny w kroku 1, a następnie wybierz pozycję Zakończ.

 5. Wykonaj pozostałą część procesu tworzenia konta, w tym dodaj metodę weryfikacji kopii zapasowej, taką jak wiadomość SMS, a następnie wybierz pozycję Wyślij kod.

 6. Na stronie Dodaj metodę weryfikacji kopii zapasowej na komputerze wpisz kod weryfikacyjny podany przy użyciu metody weryfikacji kopii zapasowej dla konta Amazon, a następnie wybierz pozycję Weryfikuj kod i kontynuuj.

 7. Na stronie Prawie gotowe zdecyduj, czy komputer ma być zaufanym urządzeniem, a następnie wybierz pozycję Mam to. Włącz weryfikację dwuetapową.

 8. Zostanie wyświetlona strona advanced security Ustawienia zawierająca zaktualizowane szczegóły weryfikacji dwuskładnikowej.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat weryfikacji dwuskładnikowej i konta Amazon, zobacz Informacje o weryfikacji Two-Step i logowaniu się za pomocą weryfikacji Two-Step.

Następne kroki

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×