Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Problemy z aplikacją Microsoft Authenticator można rozwiązać, zapoznając się z poradami w tym artykule i przeglądając niektóre znane błędy.

Porady: 

 • Jeśli korzystasz z danych komórkowych, spróbuj przełączyć się na Wi-Fi i odwrotnie. Upewnij się, że tryb samolotowy jest wyłączony.

 • Upewnij się, że używasz najnowszej wersji authenticatora — firma Microsoft nie obsługuje żadnych wersji aplikacji starszych niż 12 miesięcy. Naciśnij pozycję Ustawienia i upewnij się, że aktualizacje aplikacji są włączone. Pobierz najnowsze informacje.

 • Naciśnij pozycję Ustawienia i wybierz pozycję Wyłącz optymalizację baterii , aby poprawić wydajność synchronizacji.

 • Naciśnij pozycję Ustawienia > Ustawienia powiadomień i upewnij się, że opcja Pokaż powiadomienia jest włączona. 

 • Upewnij się, że urządzenie jest aktualne i że wszystkie inne aplikacje zabezpieczające (takie jak Microsoft Defender i Portal firmy Intune) również są aktualne. Upewnij się, że data & godziny na urządzeniu również jest poprawna.

 • Jeśli korzystasz z sieci VPN, spróbuj się rozłączyć, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje.


Wybierz poniższe nagłówki, aby wyświetlić więcej informacji.

Microsoft Authenticator pełni funkcję bezpiecznego repozytorium poświadczeń konta, aby ułatwić ci uwierzytelnianie i wygodny dostęp do różnych aplikacji.

Authenticator może wyświetlić nieaktywne konta utworzone przez inne aplikacje korzystające z aplikacji Authenticator w celu obsługi logowania jednokrotnego. Te nieaktywne konta nie wymagają żadnego zarządzania i można je bezpiecznie zignorować. 

Authenticator odmówi uwierzytelniania w przypadku rozbieżności między lokalizacjami zgłoszonymi przez GPS.

Powiadomienia wypychane authenticator mogą obejmować Twoją lokalizację, aby zapewnić lepsze zabezpieczenia logowania. Aplikacja używa systemu operacyjnego telefonu do podania lokalizacji, a w niektórych przypadkach może pokazywać nieprawidłowy lub przybliżony adres.

Authenticator wymaga zegara urządzenia przenośnego do dokładnego raportowania czasu lokalnego. Jeśli zegar urządzenia jest ustawiony ręcznie, ponownie skonfiguruj zegar systemowy na automatyczny. Po zaktualizowaniu zegara uruchom ponownie urządzenie i upewnij się, że nowa godzina jest ustawiona poprawnie.

Jeśli otrzymujesz powiadomienia, ale nie otrzymujesz alertu, nawet gdy dzwonek jest włączony, sprawdź ustawienia aplikacji. Upewnij się, że aplikacja jest włączona, aby używać dźwięku lub wibracji w celu otrzymywania powiadomień. Jeśli w ogóle nie otrzymujesz powiadomień, sprawdź następujące warunki:

 • Czy twój telefon jest w trybie Nie przeszkadzać lub Cichy? Te tryby mogą uniemożliwiać aplikacjom wysyłanie powiadomień.

 • Czy możesz otrzymywać powiadomienia z innych aplikacji? Jeśli nie, może to być problem z połączeniami sieciowymi w telefonie lub kanał powiadomień z systemu Android lub Apple. Możesz spróbować rozwiązać problemy z połączeniami sieciowymi za pomocą ustawień telefonu. Może być konieczna rozmowa z dostawcą usług, aby uzyskać pomoc dotyczącą kanału powiadomień systemu Android lub apple.

 • Czy możesz otrzymywać powiadomienia dotyczące niektórych kont w aplikacji, ale nie innych? Jeśli tak, usuń problematyczne konto z aplikacji, dodaj je ponownie, zezwalając na powiadomienia i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Przejdź do obszaru Ustawienia urządzenia i upewnij się, że powiadomienia wypychane są włączone i masz łączność z siecią. Możesz również usunąć konto i spróbować zalogować się ponownie. Jeśli nadal nie możesz dodać konta, skontaktuj się z pomocą techniczną w przypadku kont osobistych lub skontaktuj się z administratorem IT w celu uzyskania konta służbowego.

Aby można było korzystać z aplikacji Authenticator w systemie Android na koncie służbowym, należy włączyć powiadomienia wypychane dla aplikacji, a usługi Google Play i Sklep Google Play muszą zostać pobrane i włączone.

Jeśli nadal masz problemy, sprawdź następujące ustawienia:

 • Upewnij się, że do odblokowania urządzenie wymaga numeru PIN lub danych biometrycznych. Spróbuj ponownie włączyć rozpoznawanie twarzy lub linii papilarnych w ustawieniach urządzenia i uruchom ponownie urządzenie. Użyj faceID lub linii papilarnych, aby odblokować urządzenie po ponownym uruchomieniu, a następnie spróbuj ponownie włączyć bez hasła dla konta w aplikacji Microsoft Authenticator.

 • Jeśli używasz systemu Android dla profilu służbowego lub służbowego, upewnij się, że dla profilu w aplikacji Microsoft Authenticator jest włączony kod PIN lub dane biometryczne.

 • Upewnij się, że urządzenie ma włączone szyfrowanie sprzętowe. Aby uzyskać instrukcje dotyczące włączania szyfrowania sprzętu, zobacz Szyfrowanie urządzenia z systemem Android .

 • Upewnij się, że urządzenie jest zarejestrowane. Otwórz aplikację Authenticator > Ustawienia > rejestrację urządzenia. Upewnij się, że konto jest zarejestrowane na potrzeby bez hasła i jest dołączone do Ciebie w pracy lub szkole. Zaloguj się za pomocą tego konta na stronie rejestracji urządzenia, a następnie spróbuj włączyć dla tego konta funkcję bez hasła.

 • Sprawdź, czy na telefonie nie działa żadne złośliwe oprogramowanie, na przykład program typu rootkit.

Jeśli nadal nie możesz dodać konta, skontaktuj się z pomocą techniczną lub skontaktuj się z administratorem IT.

Przejdź do obszaru Ustawienia urządzenia i upewnij się, że powiadomienia wypychane są włączone i masz łączność z siecią. Możesz również usunąć konto i spróbować zalogować się ponownie. Jeśli nadal nie możesz dodać konta, skontaktuj się z pomocą techniczną w przypadku kont osobistych lub skontaktuj się z administratorem IT w celu uzyskania konta służbowego.

Skontaktuj się z pomocą techniczną dla kont osobistych lub skontaktuj się z administratorem IT w przypadku kont służbowych.

Aby można było korzystać z aplikacji Authenticator w systemie Android na koncie służbowym, należy włączyć powiadomienia wypychane dla aplikacji, a usługi Google Play i Sklep Google Play muszą zostać pobrane i włączone.

Jeśli nadal masz problemy, sprawdź następujące ustawienia:

 • Upewnij się, że do odblokowania urządzenie wymaga numeru PIN lub danych biometrycznych. Spróbuj ponownie włączyć rozpoznawanie twarzy lub linii papilarnych w ustawieniach urządzenia i uruchom ponownie urządzenie. Użyj faceID lub linii papilarnych, aby odblokować urządzenie po ponownym uruchomieniu, a następnie spróbuj ponownie włączyć bez hasła dla konta w aplikacji Microsoft Authenticator.

 • Jeśli używasz systemu Android dla profilu służbowego lub służbowego, upewnij się, że dla profilu w aplikacji Microsoft Authenticator jest włączony kod PIN lub dane biometryczne.

 • Upewnij się, że urządzenie ma włączone szyfrowanie sprzętowe. Aby uzyskać instrukcje dotyczące włączania szyfrowania sprzętowego, zobacz Szyfrowanie urządzenia z systemem Android.

 • Upewnij się, że urządzenie jest zarejestrowane. Otwórz aplikację Authenticator > Ustawienia > rejestrację urządzenia. Upewnij się, że konto jest zarejestrowane na potrzeby bez użycia hasła i jest dołączone do Twojej szkoły lub pracy. Zaloguj się za pomocą tego konta na stronie rejestracji urządzenia, a następnie spróbuj włączyć dla tego konta funkcję bez hasła.

 • Sprawdź, czy na telefonie nie działa żadne złośliwe oprogramowanie, na przykład program typu rootkit.

Jeśli nadal nie możesz dodać konta, skontaktuj się z pomocą techniczną lub skontaktuj się z administratorem IT.

Przejdź do obszaru Ustawienia i upewnij się, że powiadomienia wypychane są włączone i że masz łączność z siecią. Możesz również usunąć konto i spróbować zalogować się ponownie. Jeśli nadal nie możesz dodać konta, skontaktuj się z pomocą techniczną lub skontaktuj się z administratorem IT.

Najczęstszą przyczyną niepowodzenia importowania jest nieprawidłowe formatowanie w pliku CSV. Jedna z poniższych czynności może pomóc w rozwiązaniu problemu.

 • Jeśli obecnie nie obsługujemy importowania formatu menedżera haseł, spróbuj utworzyć plik CSV ręcznie, wykonując czynności opisane w artykule Eksportowanie, tworząc powyższy plik CSV.

 • Upewnij się, że pierwszy wiersz eksportowanego pliku CSV zawiera nagłówek z trzema kolumnami: URL, usernamei password, oraz upewnij się, że każdy wiersz zawiera wartość w kolumnach adresów URL i haseł.

Jeśli nic innego nie działa, zgłoś swój problem za pomocą linku Wyślij opinię z ustawień Authenticator.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli mimo wykonania tych wszystkich czynności nadal występują problemy, zalecamy wysłanie plików dziennika do diagnostyki. Otwórz aplikację, przejdź do menu najwyższego poziomu aplikacji, a następnie wybierz pozycję Wyślij opinię, a następnie skontaktuj się z pomocą techniczną. 

Jeśli mimo wykonania tych wszystkich czynności nadal występują problemy, zalecamy wysłanie plików dziennika do diagnostyki. Otwórz aplikację, przejdź do menu najwyższego poziomu aplikacji, a następnie wybierz pozycję Wyślij opinię.

Następnie skontaktuj się z administratorem IT.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×