Rozwiązywanie problemów i naprawa telefonu Lumia

Dotyczy: Mobile DeviceNokia devices

Możesz łatwo samodzielnie rozwiązać wiele problemów. Najpierw jednak wypróbuj nasze narzędzie do rozwiązywania problemów. Jeśli to nie pomoże, otrzymasz instrukcje dotyczące dalszego postępowania.

Jeśli Twój telefon zawiesi się lub nie będzie można go uruchomić, skorzystaj z narzędzia Windows Device Recovery Tool, aby w domu zresetować urządzenie i przywrócić jego oprogramowanie. To narzędzie jest przydatne także w przypadku telefonów, które można uruchomić, ale wyświetla się na nich ekran odzyskiwania funkcji BitLocker.

 • Ważne! Użycie narzędzia Windows Device Recovery Tool spowoduje wymazanie całej zawartości telefonu, takiej jak aplikacje i gry (wraz z danymi aplikacji i zapisanym stanem gier), wiadomości SMS, historia połączeń, muzyka, zdjęcia i inne. Jeśli jest to możliwe, należy najpierw wykonać kopię zapasową zawartości telefonu (naciśnij pozycję ustawienia > kopia zapasowa). Po ukończeniu odzyskiwania będzie możliwe przywrócenie plików z kopii zapasowej.
 • Uwaga: Proces odzyskiwania może być czasochłonny — jest to zależne od prędkości połączenia internetowego. Ponadto podczas instalacji nie można korzystać z telefonu. Zostanie zainstalowana najnowsza zatwierdzona wersja oprogramowania dla Twojego telefonu i modelu.
Pobierz i zainstaluj narzędzie Windows Device Recovery Tool na komputerze (dostępne w systemie Windows 7 lub nowszym). Jeśli to możliwe, upewnij się, że bateria telefonu jest dostatecznie naładowana. Po zakończeniu instalacji uruchom aplikację. Pojawi się ekran główny.


 1. Jeśli telefon nie zostanie automatycznie wykryty, odłącz wszystkie telefony od komputera i naciśnij pozycję Mój telefon nie został wykryty w dolnej części ekranu głównego.
 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz producenta telefonu.
 3. Podłącz telefon do komputera za pomocą zgodnego kabla USB.
 4. Zaczekaj, aż komputer wykryje podłączony telefon, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Jeśli telefon nie zostanie połączony w ciągu minuty, spróbuj go ponownie uruchomić: nie odłączając kabla USB, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze zasilania i zmniejszania głośności. Gdy telefon zawibruje, zwolnij klawisze.
 5. Naciśnij pozycję Zainstaluj oprogramowanie, aby rozpocząć instalację oprogramowania na telefonie.
 6. Po zakończeniu instalacji telefon zostanie ponownie uruchomiony. Jeśli karta SIM ma kod PIN, w tym momencie konieczne będzie jego wprowadzenie.

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

 1. Zdejmij z ekranu folię lub taśmę ochronną, aby sprawdzić, czy nie jest ona odpowiedzialna za brak reakcji ekranu dotykowego. Jeśli na powierzchni ekranu znajduje się jakikolwiek obiekt, ekran pozostanie czarny.
  Proximity sensor location
 2. Wyczyść ekran miękką, czystą i suchą szmatką.
 3. Uruchom ponownie telefon. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze zasilania i zmniejszania głośności przez 10–15 sekund. Zwolnij klawisze. Telefon uruchomi się ponownie.
  Keys to press to perform soft reset
 4. Dostosuj czułość ekranu na dotyk, aby sprawdzić, czy to pomoże. W tym celu naciśnij pozycję Ustawienia > ekran dotykowy > Czułość na dotyk (ta funkcja nie jest dostępna na wszystkich telefonach).
Uwaga! Aby uniknąć nieprawidłowego lub przypadkowego dotykania ekranu, upewnij się, że trzymając telefon, nie dotykasz narożników wyświetlacza.

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

Gratulacje! Cieszymy się, że ten przewodnik pomógł w rozwiązaniu Twojego problemu.

Jeśli te czynności nie umożliwiły rozwiązania problemu z telefonem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej pomocy od naszych partnerów z firmy B2X, która jest autoryzowanym dostawcą obsługi klienta firmy Microsoft.

Jeśli na przykład na telefonie losowo wykonuje ponowny rozruch, zawiesza się lub nie przełącza, w przypadku awarii aplikacji, jeśli masz problemy z dźwiękiem, czy ekran jest pusty, wypróbuj te poprawki:

1. Ładowanie telefonu


Ładuj telefon przez co najmniej 20 minut.

2. Ponowne uruchamianie telefonu


Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze zasilania i zmniejszania głośności przez 10–15 sekund. Zwolnij klawisze. Telefon uruchomi się ponownie. Po wykonaniu tej operacji może być konieczne ustawienie w telefonie daty i godziny.
Keys to press to perform soft reset

Jeśli problem będzie się powtarzać, zresetuj i przywróć ustawienia telefonu poniższych instrukcji.

3. Resetowanie telefonuPrzed przystąpieniem do resetowania upewnij się, że poziom baterii w telefonie jest większy niż 50%.
Aby sprawdzić pozostały czas pracy baterii, otwórz Ustawienia > System > Oszczędzanie baterii (Lumia z systemem Windows Phone 8: Ustawienia > Oszczędzanie baterii). Jeśli nie możesz tego sprawdzić lub poziom naładowania baterii jest zbyt niski, naładuj telefon przez co najmniej 20 minut.

Zresetuj telefon za pomocą ustawień telefonu.
Wybierz Ustawienia > System > Informacje > Zresetuj telefon (Lumia z systemu Windows Phone 8: Ustawienia > Informacje > Zresetuj telefon).

Jeśli nie możesz otworzyć ustawień telefonu, wykonaj następujące czynności:

 1. Odłącz ładowarkę. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze zasilania i zmniejszania głośności. Zwolnij klawisze, gdy tylko telefon zawibruje i natychmiast naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności w dół aż telefon wyświetli na ekranie symbol wykrzyknika (!). Zwolnij klawisz zmniejszania głośności.
  Keys to press in phase two of performing hard reset without a charger

 2. Naciśnij klawisze regulacji głośności i zasilania w następującej kolejności: zwiększanie głośność, zmniejszanie głośności, zasilanie i zmniejszanie głośności.

  Sequence of keys to press to perform hard reset without charger

  Użytkownicy telefonu Lumia 950 XL: kombinacje klawiszy fizycznych są nieco inne niż w innych telefonach Lumia.

 3. Poczekaj na zresetowanie telefonu. W trakcie tej operacji na ekranie będą widoczne obracające się koła zębate. Może to potrwać maksymalnie 5 minut. Następnie ekran zgaśnie na ok. 30 sekund, po czym telefon uruchomi się ponownie.
 4. Przejdź przez procedurę początkowej konfiguracji telefonu. Sprawdź, czy data i godzina są prawidłowo ustawione. Wybierz Ustawienia > Czas i język > Data i godzina (Lumia z systemu Windows Phone 8: Ustawienia > Data + Godzina).

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

Aby sprawdzić, czy dla Twojego telefonu jest dostępne nowe oprogramowanie, wykonaj następujące czynności:

Telefon Lumia z systemem Windows 10:

 • Naciśnij pozycję Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Aktualizacja telefonu, a następnie naciśnij pozycję Sprawdź aktualizacje.

Telefon Lumia z systemem Windows Phone 8:

 • Naciśnij pozycję Ustawienia > Aktualizacja telefonu, a następnie naciśnij pozycję Sprawdź aktualizacje.

Jeśli nie ma dostępnego żadnego nowego oprogramowania, przejdź do następnego kroku. Jeśli jest, poniżej znajdują się instrukcje dotyczące przygotowywania telefonu do przeprowadzenia aktualizacji oraz lista czynności, które należy wykonać po aktualizacji.

Przed instalacją

Zwolnij miejsce. Najlepsze oprogramowanie zajmuje dużo miejsca! Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania zalecamy zadbanie o to, aby w pamięci telefonu było dosyć miejsca.

 • Aby aktualizacja przebiegła bez problemów, może być potrzebne do 1,5 GB wolnej pamięci telefonu (w zależności od modelu telefonu i wersji oprogramowania).
 • Aby sprawdzić ilość dostępnego miejsca, naciśnij pozycję Ustawienia > System > Pamięć (system Windows 10) lub Ustawienia > czujnik pamięci (system Windows Phone 8).

Naładuj telefon. Przed rozpoczęciem aktualizacji podłącz ładowarkę lub upewnij się, że telefon jest dostatecznie naładowany (co najmniej w 50%).

Bądź w trybie online. Telefon obsługuje aktualizacje bezprzewodowe, dlatego nie trzeba używać kabli ani komputera. Wystarczy pobrać i zainstalować aktualizację przy użyciu telefonu.

 • Pobierz aktualizacje za pośrednictwem sieci Wi-Fi, aby uniknąć kosztów transmisji danych komórkowych.
 • Aktualizacja offline nie jest możliwa.

Włącz tworzenie kopii zapasowych. Upewnij się, że Twoje ustawienia, aplikacje, zdjęcia i wiadomości SMS są bezpieczne.

Telefon Lumia z systemem Windows 10:

 • Aby utworzyć kopię zapasową danych aplikacji i ustawień systemu, naciśnij pozycję Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Kopia zapasowa.
 • Aby utworzyć kopię zapasową zdjęć i plików wideo, naciśnij pozycję Ustawienia > Urządzenia > Aparat domyślny > Zarządzaj ustawieniami przekazywania usługi OneDrive.
 • Aby utworzyć kopię zapasową wiadomości SMS, naciśnij pozycję Ustawienia > System > Wiadomości > Synchronizowanie wiadomości między urządzeniami.

Telefon Lumia z systemem Windows Phone 8:

 • Naciśnij pozycję Ustawienia > kopia zapasowa.
 • Na tym ekranie wyświetlone zostaną osobne opcje dotyczące tworzenia kopii zapasowych aplikacji i ustawień, wiadomości SMS oraz zdjęć i plików wideo.

W trakcie instalacji

Wróć do ustawień i rozpocznij aktualizację oprogramowania.

 • Aktualizacja powinna zająć około 15–30 minut, ale główna aktualizacja może też potrwać do dwóch godzin w zależności od modelu telefonu i liczby zainstalowanych aplikacji.
 • Podczas instalowania aktualizacji nie można używać telefonu.
 • Postępuj zgodnie ze wszystkimi wyświetlanymi monitami aktualizacji i nie przejmuj się wielokrotnym ponownym uruchamianiem telefonu podczas tego procesu — jest to zupełnie normalne.

W zależności od bieżącej wersji oprogramowania może być dostępnych kilka aktualizacji dla telefonu, dlatego sprawdź ponownie dostępne oprogramowanie, aby pobrać jego najnowszą wersję.

Po instalacji

Upewnij się, że aplikacje są w najnowszej wersji. Aby po aktualizacji oprogramowania móc w pełni korzystać z nowych funkcji telefonu, konieczne może być zainstalowanie dodatkowych aktualizacji aplikacji ze Sklepu.

Telefon Lumia z systemem Windows 10:

 • Aby sprawdzić dostępność aktualizacji aplikacji, naciśnij pozycję Sklep > Menu > Pliki do pobrania i aktualizacje, a następnie naciśnij pozycję Sprawdź aktualizacje. Po zakończeniu sprawdzania dostępnych aktualizacji naciśnij pozycję Aktualizuj wszystko.

Telefon Lumia z systemem Windows Phone 8:

 • Aby sprawdzić dostępność aktualizacji aplikacji, naciśnij pozycję Sklep > > ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Sprawdź aktualizacje.

Coś poszło niezgodnie z planem? Odpowiedzi na niektóre problematyczne kwestie możesz uzyskać od naszej społeczności.


Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

Zatrzymanie aplikacji działających w tle

 • Aby wyświetlić listę aplikacji działających w tle, przytrzymaj naciśnięty klawisz wstecz. Przesuwaj listę aplikacji — aby zamknąć zbędną aplikację, naciśnij pozycję X.
 • Po wyłączeniu niepotrzebnej aplikacji naciśnij klawisz menu, aby wrócić do ekranu startowego.
 • Sprawdź, które aplikacje uruchamiają zadania w tle, i zablokuj te, których nie potrzebujesz: Naciśnij pozycję Ustawienia > System > oszczędzanie baterii, a następnie naciśnij pozycję Użycie baterii (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > oszczędzanie baterii, a następnie szybko przesuń do pozycji użycie). Naciśnij dowolną aplikację, aby nią zarządzać. Dla każdej aplikacji możesz nacisnąć pozycję Szczegóły i wybrać, czy chcesz zezwolić danej aplikacji na działanie w tle (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij link powyżej listy aplikacji, a następnie wybierz pozycję pokaż aplikacje, które mogą działać w tle).

Aplikacje na karcie SD

Aby uzyskać optymalną wydajność aplikacji, jeśli to możliwe, zainstaluj aplikację lub grę w pamięci telefonu zamiast na karcie SD.

 1. Na liście aplikacji naciśnij pozycję Pamięć (telefon Lumia z systemu Windows Phone 8: naciśnij pozycję Czujnik pamięci).
 2. Naciśnij pasek Karta SD w górnej części ekranu.
 3. Naciśnij pozycję Aplikacje i gry (telefon Lumia z systemu Windows Phone 8: naciśnij pozycję aplikacje+gry).
 4. Naciśnij aplikację, którą chcesz przenieść, a następnie naciśnij pozycję Przenieś do telefonu.

Uwaga! Jeśli na karcie SD pamięci zapisano tysiące plików multimedialnych, skanowanie systemu plików może zużywać znaczną ilość mocy obliczeniowej telefonu, nawet jeśli działa w tle. Jeśli uważasz, że to może być problemem, przejdź do listy Aplikacje, wybierz pozycję Pamięć (telefon Lumia z systemu Windows Phone 8: naciśnij pozycję Czujnik pamięci), naciśnij pasek Karta SD, a następnie naciśnij pozycję Wyjmij kartę SD. Dostęp do karty SD będzie możliwy po ponownym uruchomieniu telefonu.

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

Telefon Lumia z systemem Windows 10:
 1. Naciśnij kafelek Sklep, aby sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje Twojej aplikacji do obsługi aparatu. Naciśnij pozycję  Menu > Pliki do pobrania i aktualizacje. Przewiń w dół. Zostanie wyświetlona pozycja Sprawdź aktualizacje. Po sprawdzeniu dostępności aktualizacji naciśnij pozycję Aktualizuj wszystko w górnej części ekranu.
 2. Jeśli masz więcej niż jedną aplikację do obsługi aparatu, naciśnij pozycję Ustawienia > Urządzenia > Aparat domyślny, a następnie wybierz domyślną aplikację do obsługi aparatu.
Telefon Lumia z systemem Windows Phone 8:
 1. Naciśnij kafelek Sklep, aby sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje Twojej aplikacji do obsługi aparatu.
 2. Przywróć domyślne ustawienia aparatu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie szybko przesuń w lewo do pozycji aplikacje > zdjęcia+aparat (obrazy+aparat). Przewiń w dół, a następnie naciśnij pozycję resetuj aparat.

Aplikacja do obsługi aparatu nie otwiera się i ponownie zostaje wyświetlony ekran startowy

 1. Uruchom ponownie telefon. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze zasilania i zmniejszania głośności, aż telefon zawibruje. Po wykonaniu tej operacji może być konieczne ustawienie w telefonie daty i godziny.
 2. Spróbuj uruchomić inną aplikację do obsługi aparatu. Jeśli problem dotyczy tylko jednej aplikacji, zainstaluj ją ponownie ze Sklepu, aby rozwiązać ten problem.
Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

Nie rozpoznano karty pamięci

Zapewnij następujące:

 • Szybka karta pamięci microSD o pojemności od 4 do 200 GB (Lumia z systemem Windows Phone 8: microSD 4-128 GB) znanego producenta.
 • Karta pamięci nie jest pełna (co najmniej około 50 MB wolnej pamięci na karcie).
 • Karta pamięci nie jest chroniona hasłem. Aby sprawdzić, czy karty pamięci jest chroniona hasłem, podłącz ją do komputera z czytnikiem USB, który ma gniazdo karty microSD. Jeśli karta jest niedostępna, to znaczy, że jest chroniona hasłem. Usuń hasło z karty pamięci za pomocą urządzenia, w którym była wcześniej używana.

Karta pamięci nie działa zgodnie z oczekiwaniami

Jeśli na karcie pamięci zapisano tysiące plików multimedialnych, skanowanie systemu plików może zużywać znaczną ilość mocy obliczeniowej telefonu, nawet jeśli działa w tle. Jeśli uważasz, że to jest problem, przejdź do menu Ustawienia > System > Pamięć, wybierz Karta SD (D:) i u dołu ekranu naciśnij Usuń (Lumia z systemu Windows Phone 8: lista Aplikacje, wybierz Czujnik pamięci, naciśnij pasek Karta SD i wybierz Wyjmij kartę SD). Dostęp do karty pamięci będzie możliwy po ponownym uruchomieniu telefonu.

Jeśli pojawia się monit o skanowanie karty SD i komunikat o błędzie, wybierz Tak, aby telefon zeskanował kartę i spróbował naprawić błędy. Jeśli widzisz komunikat o błędzie skanowania karty SD, włóż kartę pamięci do komputera i spróbuj rozwiązać problem za pomocą tych kroków.

Formatowanie karty pamięci na komputerze

Ważne! Przed sformatowaniem karty pamięci upewnij się, że masz kopię zapasową danych, ponieważ podczas formatowania możesz utracić dane:

 1. Podłącz kartę pamięci do komputera z czytnikiem USB, który ma gniazdo karty microSD. Jeśli czytnik kart lub komputer ma zwykłe gniazdo kart SD, użyj adaptera karty microSD.
 2. W Eksploratorze plików przejdź do magazynu wymiennego na komputerze, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę pamięci i wybierz Formatuj.
 3. W przypadku kart o pojemności od 4 do 32 GB wybierz system plików FAT32 i rozmiar jednostki alokacji 32 kB, a następnie naciśnij Start. Dla kart o pojemności od 64 do 200 GB wybierz system plików exFAT i rozmiar jednostki alokacji 128 kB.
 4. Naciśnij OK, aby potwierdzić komunikat ostrzegawczy utraty danych. Po zakończeniu formatowania naciśnij OK.
 5. Przywróć tylko dane zgodne z telefonem (JPEG lub MP4 w folderze zdjęć lub MP3 w folderze muzyki).
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę pamięci, wybierz opcję Wysuń i poczekaj, aż można będzie bezpiecznie usunąć kartę.
 7. Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci w telefonie, aż zablokuje się na swoim miejscu.

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

 1. Uruchom ponownie telefon.
 2. Włącz tryb oszczędzania baterii: naciśnij pozycję Start, szybko przesuń w lewo do listy aplikacji, naciśnij pozycję Ustawienia > System > Oszczędzanie baterii, a następnie przełącz pozycję Oszczędzanie baterii na wartość Wł. (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > oszczędzanie baterii).
 • Jeśli chcesz, aby funkcja oszczędzania baterii włączała się zawsze wtedy, gdy poziom baterii spadnie do 20%, wybierz pozycję Gdy bateria jest prawie rozładowana.
 • Jeśli chcesz włączyć funkcję oszczędzania baterii i pozostawić ją włączoną do momentu ponownego naładowania baterii, wybierz pozycję Od teraz do następnego ładowania.

Po włączeniu funkcji oszczędzania baterii na ikonie baterii pojawi się mała ikona serca. Oznacza to, że telefon nie będzie automatycznie pobierać poczty ani aktualizacji kalendarza, aktualizować niektórych dynamicznych kafelków czy zezwalać na uruchamianie aplikacji w tle.

Możesz także wykonać następujące czynności:

 • Uwaga! Dostępne funkcje na telefonie mogą się różnić, na przykład w zależności od języka, regionu, usługodawcy lub modelu telefonu.

Wyłącz usługi i funkcje, z których nie korzystasz:

 1. Zamknij nieużywane aplikacje: naciśnij i przytrzymaj przycisk wstecz, aby wyświetlić listę aplikacji działających w tle. Przesuwaj listę aplikacji — aby zamknąć zbędną aplikację, naciśnij pozycję X.
 2. Wyłącz usługi lokalizacyjne: naciśnij pozycję Ustawienia > Prywatność > Lokalizacja (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > Lokalizacja), a następnie przełącz pozycję Usługi lokalizacyjne na wartość Wył.
 3. Wyłącz funkcję Bluetooth: naciśnij pozycję Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > Bluetooth), a następnie przełącz pozycję Stan na wartość Wył.
 4. Wyłącz funkcję NFC: naciśnij pozycję Ustawienia > Urządzenia > NFC (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > NFC — Dotknij+wyślij), a następnie przełącz pozycję Dotknij, aby udostępnić na wartość Wył.
 5. Telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: wyłącz nawiązywanie przez telefon połączenia z kolekcją muzyki w chmurze. Uruchom aplikację Muzyka, naciśnij pozycję ... > Ustawienia, a następnie wyłącz ustawienia.
 6. Sprawdź, które aplikacje uruchamiają zadania w tle, i zablokuj te, których nie potrzebujesz: naciśnij pozycję Ustawienia > System > Oszczędzanie baterii > Zużycie baterii (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > oszczędzanie baterii), a następnie szybko przesuń w lewo. Zostaną wyświetlone informacje Ostatnie wykorzystanie baterii wraz z listą aplikacji. W tym miejscu możesz nacisnąć dowolną aplikację, aby nią zarządzać. (Telefony z oprogramowaniem Lumia Black i Amber: naciśnij pozycję Ustawienia, szybko przesuń do pozycji aplikacje, a następnie naciśnij pozycję zadania w tle. Naciśnij aplikację, którą chcesz zablokować, a następnie naciśnij pozycję blokuj).
Zmień częstotliwość określonych zdarzeń:

 1. Zmień ustawienia poczty w taki sposób, aby wiadomości e-mail były pobierane rzadziej: na ekranie startowym otwórz konto e-mail, które chcesz zmodyfikować, naciśnij pozycję ... > Ustawienia > Konta, wybierz konto e-mail, które chcesz zmodyfikować, i naciśnij pozycję Zmień ustawienia synchronizacji skrzynki pocztowej, a następnie wybierz częstotliwość dla pozycji Pobierz nową zawartość (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > ustawienia synchronizacji, a następnie zmień ustawienie pozycji Pobierz nową zawartość lub ustaw je na wartość sterowanie ręczne).
 2. Ustaw na telefonie wyłączanie ekranu po krótszym czasie: naciśnij pozycję Ustawienia > Personalizacja > Ekran blokady (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > ekran blokady), a następnie zmień ustawienie dla pozycji Ekran wyłącza się, kiedy minie.
Inne porady:

 1. Zmniejsz jasność ekranu: naciśnij pozycję Ustawienia > System > Ekran, przełącz pozycję Automatycznie reguluj jasność ekranu na wartość Wył., a następnie zmniejsz wartość pozycji Poziom jasności. (Telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > jasność, przełącz pozycję Dopasuj automatycznie na wartość Wył., a następnie przełącz pozycję Poziom na wartość niski).
 2. Zmień ustawienia ekranu podglądu: naciśnij pozycję Ustawienia > Dodatki > Ekran podglądu> Tryb > Wył. (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > ekran podglądu i przełącz pozycję ekran podglądu na wartość Wył.).
 3. Telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: w razie potrzeby naciśnij dwukrotnie ekran, aby go włączyć. Naciśnij pozycję Ustawienia > dotknij i przełącz pozycję budzenie na wartość Wył.
 4. Skonfiguruj telefon do korzystania wyłącznie z sieci 2G (GSM): naciśnij pozycję Ustawienia > sieć komórkowa > Najwyższa szybkość połączenia.
 5. Wyłącz połączenie Wi-Fi: naciśnij pozycję Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Wi-Fi (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > Wi-Fi), a następnie przełącz pozycję Wi-Fi na wartość Wył.
 6. Naładuj baterię telefonu do wartości 100%. Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, naciśnij pozycję Ustawienia > System > Oszczędzanie baterii > Przegląd (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > oszczędzanie baterii > Pozostały czas pracy baterii).
 7. Zamiast głośnika używaj słuchawek przewodowych.
 8. Sprawdź, czy aplikacje są aktualne: uruchom Sklep, a następnie naciśnij pozycję Menu > Pliki do pobrania i aktualizacje. Przewiń w dół. Zostanie wyświetlona pozycja Sprawdź aktualizacje. W górnej części strony możesz nacisnąć pozycję Aktualizuj wszystko. Telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: otwórz Sklep, a następnie naciśnij pozycję ... > Ustawienia > sprawdź aktualizacje. (Telefony z oprogramowaniem Lumia Black i Amber: jeśli są dostępne aktualizacje, naciśnij pozycję Aktualizacje w dolnej części strony głównej Sklepu).
Jeśli bateria szybko się rozładowuje:

 1. Telefon Lumia z systemem Windows 10: upewnij się, że na Twoim telefonie nie ma oczekujących aktualizacji oprogramowania, naciskając pozycję Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Aktualizacja telefonu
 2. Nieaktualne lub nieprawidłowe hasła do kont poczty e-mail i kont w mediach społecznościowych wpływają na czas pracy baterii. Usuń i ponownie utwórz profile kont, naciskając i przytrzymując odpowiedni profil konta w obszarze Ustawienia > Konta > Twoja poczta e-mail i konta (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > poczta+konta). Jeśli to się nie uda, włącz tryb samolotowy i ponownie uruchom telefon. Następnie usuń profil poczty e-mail, wyłącz tryb samolotowy i ponownie utwórz profil poczty e-mail. Wykonaj tę czynność w przypadku wszystkich zablokowanych profilów kont (konta pocztowego ustawionego jako konto Microsoft na telefonie nie można usunąć ręcznie).
 3. Bateria może być zużyta i wymagać wymiany.

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

Wskaźnik baterii nie pojawia się na ekranie

 1. Ładuj telefon co najmniej 20 minut przy użyciu tradycyjnej ładowarki telefonu.
 2. Następnie ponownie spróbuj włączyć telefon.
 • Uwaga! Czas ładowania przez kabel USB komputera jest znacznie dłuższy.

Ładowanie baterii jest niestabilne

 1. Sprawdź, czy ładowarka działa prawidłowo. Spróbuj użyć ładowarki z innym zgodnym telefonem.
 2. Uruchom ponownie telefon. Jeśli to nie pomoże, ostrożnie dociśnij, a następnie wyjmij wtyczkę ładowarki. Jeśli to pomoże, sprawdź, czy złącze ładowarki nie jest zakurzone lub zabrudzone.

Bateria szybko się wyczerpuje

 • Bateria może być zużyta i wymagać wymiany.

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

 1. Używaj ładowarki dostarczonej z telefonem. Starsze ładowarki mogą nie naładować baterii do pełna.
 2. Zresetuj telefon. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze zasilania i zmniejszania głośności, aż telefon zawibruje. Po wykonaniu tej operacji może być konieczne ustawienie w telefonie daty i godziny. Pamiętaj, że nie spowoduje to usunięcia żadnych ustawień ani zawartości osobistej.

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

 1. Uruchom ponownie telefon, sprawdź ikonę połączenia Wi-Fi na ekranie telefonu i podejdź bliżej punktu dostępu do sieci Wi-Fi, aby uzyskać lepszy sygnał.
 2. Upewnij się, że na telefonie nie został włączony tryb oszczędzania baterii: naciśnij pozycję Ustawienia > System > Oszczędzanie baterii (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > oszczędzanie baterii).
 3. Wyłącz łączność Bluetooth, gdy telefon jest połączony z siecią Wi-Fi: naciśnij pozycję Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > Bluetooth). Funkcja Bluetooth i połączenie Wi-Fi działają w tym samym zakresie częstotliwości, co może powodować zakłócenia.
 4. Jeśli nie możesz połączyć się z siecią, z którą telefon wcześniej nawiązywał połączenie, spróbuj usunąć z telefonu tę sieć. Naciśnij pozycję Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Wi-Fi > Zarządzaj, w obszarze Znane sieci naciśnij i przytrzymaj nazwę sieci, a następnie naciśnij pozycję Usuń. Telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > Wi-Fi > zarządzaj (zaawansowane), w obszarze Znane sieci naciśnij i przytrzymaj nazwę sieci, a następnie naciśnij pozycję Usuń. Usunięcie sieci spowoduje usunięcie z telefonu powiązanych z nią ustawień. Następnie naciśnij nazwę sieci Wi-Fi na liście sieci i spróbuj ponownie nawiązać połączenie.
 5. Jeśli w telefonie nie ma karty SIM, spróbuj ją włożyć, a następnie sprawdź, czy nie został włączony tryb samolotowy. Jeśli w telefonie nie ma karty SIM, niektóre funkcje sieci Wi-Fi dla danego kraju mogą nie być dostępne ze względu na to, że telefon nie może określić swojej lokalizacji.
 6. Sprawdź, czy telefon może połączyć się z innymi sieciami Wi-Fi (na przykład przy użyciu funkcji udostępniania Internetu innego telefonu).
 7. Korzystając z komórkowej transmisji danych sprawdź, czy dla telefonu dostępne jest nowe oprogramowanie: naciśnij pozycję Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Aktualizacja telefonu (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > aktualizacja telefonu).

Jeśli masz problemy z połączeniem się z domową siecią Wi-Fi

 1. Uruchom ponownie router (niektóre routery należy okresowo wyłączać na 2 minuty, aby umożliwić przeprowadzanie aktualizacji w tle).
 2. Sprawdź, czy hasło w zabezpieczonej sieci telefonu jest poprawnie skonfigurowane oraz czy ustawienia zabezpieczeń telefonu są zgodne z ustawieniami domowej sieci Wi-Fi. Jeśli wciąż wyświetlany jest błąd Nieprawidłowe hasło, zaloguj się do swojego routera bezprzewodowego, zmień tryb operacyjny 802.11b/g/n na 802.11g only (tylko 802.11g), uruchom ponownie lub zresetuj router, a następnie spróbuj ponownie utworzyć połączenie.
 3. Sprawdź, czy sieć Wi-Fi nie została skonfigurowana na filtrowanie dostępu na podstawie adresu MAC urządzenia. Jeśli używana jest funkcja filtrowania adresów MAC, adres MAC telefonu należy dodać do listy filtrów. Adres MAC telefonu możesz znaleźć, naciskając pozycję Ustawienia > System > Informacje > Więcej informacji (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > informacje > więcej informacji). Powinien znajdować się w obszarze Informacje o urządzeniu.
 4. Wyłącz inne aktywne usługi sieciowe, takie jak strumieniowe przesyłanie wideo i gry online.
 5. Na stronie pomocy technicznej routera sprawdź, czy jest na nim zainstalowane najnowsze oprogramowanie układowe.

Jeśli masz problemy z połączeniem się z publicznym hotspotem Wi-Fi

 1. Sprawdź, czy do połączenia z publicznym hotspotem Wi-Fi wymagane jest uwierzytelnienie. Nawet jeśli sieć Wi-Fi jest otwarta, nadal może być wymagane uwierzytelnienie przez podanie w przeglądarce telefonu nazwy użytkownika i hasła, zanim będzie możliwe uzyskanie dostępu do Internetu. Jeśli natomiast ważność danych uwierzytelniania wygasła, konieczne może być ponowne uwierzytelnienie. Rozłącz się z siecią Wi-Fi, a następnie połącz się z nią ponownie, naciskając pozycję Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe> WiFi (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > WiFi), jeśli nie otrzymasz monitu o uwierzytelnienie.
 2. Szczególnie w przypadku publicznych hotspotów Wi-Fi może okazać się, że została już osiągnięta maksymalna liczba połączonych użytkowników. Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie lub poszukaj innego hotspotu Wi-Fi.

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

Uruchom ponownie telefon z włożoną kartą SIM (telefon ładuje z niej ustawienia) i wypróbuj połączenie transmisji danych komórkowych, na przykład za pomocą przeglądarki internetowej.

Jeśli nie możesz połączyć się z Internetem przy użyciu połączenia danych komórkowych

 1. Włącz na telefonie połączenie danych komórkowych.
  Przejdź do pozycji Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i SIM (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > komórkowe+SIM), a następnie przełącz pozycję Połączenie danych na wartość .
 2. Gdy jesteś poza zasięgiem sieci macierzystej, sprawdź, czy został włączony roaming danych.
  Przejdź do pozycji Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i SIM, a następnie wybierz pozycję Opcje roamingu danych > korzystaj z roamingu (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > komórkowe+SIM i wybierz pozycję opcje roamingu danych).
 3. Upewnij się, że nie został osiągnięty limit transferu.
  Aby wyświetlić zużycie danych, przejdź do pozycji Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Zużycie danych. Telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: Na ekranie startowym szybko przesuń w lewo do listy Aplikacje, a następnie uruchom aplikację Czujnik danych. Przełącz pozycję Ogranicz zużycie danych w tle i/lub Ogranicz zużycie danych w tle podczas korzystania z roamingu na wartość Wył.
 4. Sprawdź u operatora sieci komórkowej, czy dla Twojej karty SIM jest aktywna subskrypcja danych komórkowych (dostęp do Internetu).

Jeśli połączenie danych komórkowych nadal nie działa, wprowadź nowe ustawienia ręcznie

Jeśli możesz połączyć się na telefonie z siecią Wi-Fi lub jesteś blisko komputera, wyszukaj w Internecie ustawienia internetowe dla swojego operatora komórkowego. Aby dodać ustawienia ręcznie:

Telefon Lumia z systemem Windows 10:

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i SIM > Ustawienia karty SIM > Dodaj nazwę punktu dostępu do Internetu.

Telefon Lumia z systemem Windows Phone 8:
 1. Opcja 1 — przejdź do pozycji Ustawienia > punkt dostępu, a następnie naciśnij pozycję +.
 2. Opcja 2 — przejdź do pozycji Ustawienia > komórkowe+SIM > Ustawienia karty SIM > Karta SIM, a następnie naciśnij pozycję dodaj APN do Internetu lub przełącz pozycję Ręczny APN do Internetu na wartość .

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

 1. Wyłącz tryb oszczędzania baterii lub podłącz ładowarkę do telefonu: naciśnij pozycję Ustawienia > System > Oszczędzanie baterii, a następnie przełącz pozycję Oszczędzanie baterii jest obecnie na wartość Wył. (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > oszczędzanie baterii > Wył.).
 2. Sprawdź siłę sygnału na ekranie telefonu. Aby zwiększyć siłę sygnału, spróbuj przejść w inne miejsce lub podejdź do okna, jeśli znajdujesz się wewnątrz budynku.
 3. Zakończ wszystkie połączenia telefoniczne. Połączenia przychodzące lub wychodzące powodują przerwy w transferze danych.
 4. Sprawdź wskaźnik połączenia komórkowego (E, 2G, 3G, H+, 4G) w lewym górnym rogu ekranu telefonu. Zmień ustawienie najwyższej szybkości połączenia sieciowego z 3G/4G na 2G i z powrotem, aby upewnić się, że telefon prawidłowo nawiązuje połączenie z siecią. Przejdź do pozycji Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i SIM > Ustawienia karty SIM > Najwyższa szybkość połączenia (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > sieć komórkowa lub komórkowe bądź komórkowe+SIM).
 5. Upewnij się, że typ zabezpieczeń udostępniania Internetu (jeśli nie ma możliwości wyboru, zostanie użyty WPA2) oraz hasło są zgodne na telefonie i łączonym urządzeniu (naciśnij pozycję Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Hotspot mobilny > Hasło sieciowe; telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > udostępnianie Internetu).
 6. Upewnij się, że abonament obejmujący transmisję danych komórkowych u operatora zawiera opcję korzystania z urządzenia jako modemu Wi-Fi, a operator sieci włączył funkcję udostępniania Internetu na telefonie.
 7. Jeśli to możliwe, spróbuj utworzyć połączenie z innym urządzeniem lub wymuś używanie przez kartę sieci Wi-Fi na łączonym urządzeniu standardu 802.11g — wyłącz tryb 802.11n. Na komputerze z systemem Windows przejdź do pozycji Panel sterowania > Sieć i Internet > Połączenia sieciowe, kliknij prawym przyciskiem myszy aktywną pozycję Połączenie sieci bezprzewodowej, otwórz okno Właściwości > Konfiguruj > Zaawansowane, a następnie wybierz pozycję 802.11n i ustaw wartość na Wyłączony. Po zakończeniu naciśnij przycisk OK.
 8. Ponownie nawiąż połączenie — funkcja udostępniania Internetu wyłącza się po pięciu minutach nieaktywności.

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

Jeśli nie możesz połączyć się z żadnym urządzeniem Bluetooth, uruchom ponownie telefon i sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli nie, kontynuuj rozwiązywanie problemów, wykonując poniższe czynności:

 1. Upewnij się, że w telefonie nie jest włączony tryb oszczędzania baterii ani tryb samolotowy.
 2. Upewnij się, że parowane urządzenia są ustawione jako widoczne dla siebie na wzajem i że nie ma między nimi żadnych przeszkód.
 3. Jeśli nie można nawiązać połączenia lub zostało ono utracone krótko po sparowaniu, upewnij się, że w nazwach Twoich kontaktów w książce telefonicznej nie występują znaki specjalne ani że przed nazwami kontaktów nie występują spacje. Jeśli występują, zmień nazwę kontaktu lub go usuń.
Jeśli powyższe czynności nie pomogą, rozpocznij proces parowania od początku:

 1. W ustawieniach funkcji Bluetooth wyczyść listę urządzeń sparowanych.
 2. Zresetuj parowane urządzenie Bluetooth, aby wyczyścić informacje o ostatnich urządzeniach Bluetooth i rozpocznij proces parowania (instrukcje dotyczące resetowania i parowania znajdziesz w podręczniku użytkownika parowanego urządzenia).
 3. Jeśli połączenie zostanie nawiązane, na ekranie telefonu pojawi się symbol funkcji Bluetooth.
Pamiętaj, że zgodność z urządzeniami innych firm (np. akcesoriami) zależy od standardów funkcji Bluetooth i aplikacji związanych z producentami takich urządzeń.

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

Podłącz telefon Lumia do komputera za pomocą kabla USB dołączonego do zestawu i szybko przesuń palcem w górę na ekranie telefonu, aby go odblokować. Zwykle gdy telefon zostanie wykryty przez system Windows, powinien się on pojawić w folderze Urządzenia przenośne w Menedżerze urządzeń.

Aby to sprawdzić:

 1. Naciśnij przycisk Start, wpisz Menedżer urządzeń, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 2. Rozwiń kategorię Urządzenia przenośne.

Jeśli Twój telefon Lumia nie jest wyświetlony w folderze Urządzenia przenośne, wypróbuj następujące rozwiązania:

Sprawdzenie połączenia USB

Możesz użyć innego portu na komputerze, ale nie używaj koncentratora USB ani portów znajdujących się z przodu komputera. Jeśli to możliwe, spróbuj użyć innego kabla.

Sprawdzenie, czy pliki obsługujące program Windows Media Player są zainstalowane

Jeśli na komputerze nie został zainstalowany program Windows Media Player, zainstaluj pakiet Media Feature Pack w wersji odpowiedniej dla Twojego systemu operacyjnego.

Odinstalowanie oprogramowania sterownika i zainstalowanie go ponownie

Jeśli problem nadal występuje, kontynuuj rozwiązywanie problemów ze sterownikiem USB, wykonując następujące czynności:

 1. Na komputerze naciśnij przycisk Start, wpisz Menedżer urządzeń, a następnie naciśnij klawisz Enter. (Uwaga! Podczas odinstalowywania sterowników telefonu pozostaw telefon Lumia podłączony do komputera).
 2. Jeśli Twój telefon Lumia jest wyświetlany w kategorii Nieznane urządzenie obok żółtego znaku zapytania, naciśnij dwukrotnie to nieznane urządzenie, aby otworzyć okno Właściwości.
 3. Przejdź do karty Dysk, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj
 4. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie dezinstalacji. Jeśli pojawi się opcja usunięcia oprogramowania sterownika, wybierz ją.
 5. Po odinstalowaniu wszystkich tych elementów odłącz swój telefon Lumia.
 6. Podłącz telefon Lumia ponownie i poczekaj, aż komputer go wykryje.
 7. Przejdź do Menedżera urządzeń i sprawdź, czy telefon Lumia jest wyświetlony w kategorii Urządzenia przenośne.

Pobranie i zainstalowanie sterownika telefonu Lumia z Wykazu usługi Windows Update

Aby ręcznie zainstalować oprogramowanie sterownika, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź na stronę z wykazem plików do pobrania usługi Microsoft Update (link działa tylko w przeglądarce IE) http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/home.aspx.
 2. Wyszukaj tekst Windows Phone WinUSB.
 3. Dodaj sterownik do koszyka z zakupami, a następnie naciśnij pozycję wyświetl koszyk, aby kontynuować realizację transakcji.
 4. Pobierz plik na komputer.
 5. Przejdź do pobranego pliku i wypakuj plik .cab, na przykład za pomocą programu Winzip.
 6. W Menedżerze urządzeń kliknij pozycję Aktualizuj oprogramowanie sterownika, wybierz pozycję Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika, wyszukaj katalog z wypakowanymi plikami, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. Ponownie podłącz telefon Lumia i sprawdź stan w Menedżerze urządzeń.

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

 1. Uruchom ponownie telefon i upewnij się, że nie działa on w trybie samolotowym.
 2. Sprawdź siłę sygnału na ekranie telefonu i przejdź do miejsca, w którym odbiór sygnału jest lepszy. Jeśli w określonym obszarze siła sygnału jest zawsze niska, być może zasięg sieci komórkowej w tym miejscu jest niewystarczający. Za pomocą aplikacji Netradar możesz sprawdzić mapy zasięgu operatorów komórkowych. Te mapy są dostępne pod adresem www.netradar.org.
 3. Zmień tryb wyboru sieci na automatyczny. Wybierz pozycję Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i SIM > Ustawienia karty SIM (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > komórkowe+SIM, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia karty SIM). Upewnij się, że pozycja Wybór sieci jest ustawiona na wartość automatycznie.
 4. Zdejmij etui lub osłonę telefonu, aby sprawdzić, czy nie obniżają one siły sygnału.
 5. Sprawdź, czy karta SIM została włożona do końca. Jeśli to możliwe, spróbuj użyć swojej karty SIM w innym telefonie lub innej karty SIM w swoim telefonie.
 • Uwaga: Jeśli karta SIM została zmodyfikowana tak, aby pasowała do gniazda karty SIM, nie należy jej używać. Jeśli zwykła karta SIM została przycięta do mniejszego formatu, skontaktuj się z operatorem w celu wymiany karty SIM.

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

Nie mogę nawiązać połączenia:

 1. Uruchom ponownie telefon.
 2. Sprawdź moc sygnału na ekranie telefonu i przejdź do miejsca, w którym odbiór sygnału jest lepszy.
 3. Sprawdź, czy karta SIM została włożona do końca. Jeśli karta SIM została zmodyfikowana tak, aby pasowała do gniazda karty SIM, nie należy jej używać.
 4. Jeśli to możliwe, spróbuj użyć swojej karty SIM w innym telefonie lub innej karty SIM w swoim telefonie.

Nie mogę odbierać żadnych połączeń:

 1. Uruchom ponownie telefon.
 2. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej na ekranie telefonu i przejdź do miejsca, w którym odbiór sygnału jest lepszy.
 3. Sprawdź, czy karta SIM została włożona do końca. Jeśli karta SIM została zmodyfikowana tak, aby pasowała do gniazda karty SIM, nie należy jej używać.
 4. Przełącz pozycję Przekazywanie połączeń na wartość Wył.: Na ekranie startowym naciśnij pozycję Telefon > ... > ustawienia.
 5. Zdejmij z ekranu folię lub taśmę ochronną, aby sprawdzić, czy nie jest ona odpowiedzialna za brak reakcji ekranu dotykowego.

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

Nie używaj adapterów kart SIM ani kart SIM, które zostały zmodyfikowane tak, aby pasowały do gniazda karty SIM. Jeśli potrzebujesz karty SIM w innym rozmiarze, skontaktuj się z operatorem.

Wypróbuj także następujące rozwiązania:

 1. Uruchom ponownie telefon.
 2. Sprawdź, czy karta SIM została włożona do końca.
 3. Jeśli to możliwe, spróbuj użyć swojej karty SIM w innym telefonie lub innej karty SIM w swoim telefonie.
 4. Być może w telefonie została włączona blokada karty SIM, która uniemożliwia korzystanie z kart SIM innego operatora. Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy telefon jest zablokowany. Operator może udostępnić kod blokady i instrukcje dotyczące sposobu jego użycia.
Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

 1. Naciśnij klawisz zasilania (blokady), aby włączyć ekran, a następnie naciśnij pozycję zakończ połączenie.
 2. Jeśli ekran pozostaje czarny, uruchom ponownie telefon, naciskając i przytrzymując jednocześnie klawisze zasilania i zmniejszania głośności przez 10–15 sekund.

Jeśli problem nadal występuje, zdejmij folię ochronną i etui, aby sprawdzić, czy te akcesoria nie odpowiadają za nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

 1. Uruchom ponownie telefon.
  Po ponownym uruchomieniu telefonu ustawienia daty i godziny mogą być nieprawidłowe. Aby ustawić godzinę poprawnie, naciśnij pozycję Ustawienia > Czas i język > Data i godzina (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > data+godzina).
 2. Sprawdź siłę sygnału na ekranie i przejdź do miejsca, w którym odbiór sygnału jest lepszy.
 3. Wyślij wiadomość SMS pod własny numer telefonu komórkowego. Pozwoli to na jednoczesne przetestowanie funkcji wysyłania i odbierania wiadomości. 
 4. Sprawdź numer centrum SMS (Wiadomości > ... > ustawienia > Numer centrum SMS). Jeśli nie masz tego numeru lub jest on nieprawidłowy, potwierdź ten numer u operatora sieci komórkowej.
 5. Jeśli korzystasz z funkcji Multi-SIM (dwie karty SIM z jednym numerem telefonu komórkowego), pamiętaj, że niektóre wiadomości SMS można odebrać tylko na karcie SIM, która została przypisana jako podstawowa.

Jeśli wykonanie czynności opisanych powyżej nie rozwiąże problemu, włóż do telefonu kartę SIM innego operatora, aby sprawdzić, czy telefon działa poprawnie.

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

Jeśli nikt z rozmówców Cię nie słyszy, może to oznaczać problemy z mikrofonem w Twoim telefonie. Spróbuj najpierw wykonać poniższe proste czynności:

 1. Sprawdź, czy mikrofon nie został wyciszony lub, jeśli znajdujesz się w hałaśliwym otoczeniu, przejdź w miejsce, gdzie jest ciszej.
 2. Spróbuj ponownie. Czasami wystarczy jeszcze raz wybrać numer. Ponowne uruchomienie telefonu także może rozwiązać problem.
 3. Sprawdź, czy problem dotyczy określonego numeru telefonu w przypadku połączeń wychodzących lub przychodzących. Czy osoba, z którą próbujesz porozmawiać, słyszy innych rozmówców?
 4. Nawiąż połączenie lub spróbuj odtworzyć na telefonie wiadomość z poczty głosowej. Użyj opcji dostępnych podczas połączenia — przełącz się na tryb głośnika, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem (więcej informacji znajdziesz w podręczniku użytkownika telefonu).
 5. Jeśli w trybie głośnika rozmówca Cię nie słyszy, sprawdź, czy otwory wewnętrznego mikrofonu w telefonie nie są zablokowane lub zakryte, np. etui bądź pokrowcem.
 6. Jeśli problem nadal występuje, podłącz zgodne słuchawki przewodowe. Delikatnie dociśnij palcami wtyczkę audio i wyjmij ją. Jeśli to pomoże, sprawdź, czy wtyczka złącza audio nie jest zakurzona lub zabrudzona.
Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?
 1. Upewnij się, że głośność dzwonka nie jest zbyt niska. Na ekranie startowym naciśnij kilka razy klawisz zwiększania głośności, co spowoduje wyświetlanie w lewym górnym rogu zwiększającej się liczby.
 2. Sprawdź, czy przyczyną problemu nie jest określony dźwięku dzwonka: Naciśnij pozycję Ustawienia > Personalizacja > Dźwięki (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > dzwonki+dźwięki). W obszarze Dzwonek otwórz listę i wybierz element. Naciśnij przycisk odtwarzaj, aby odsłuchać dzwonek.
 3. Upewnij się, że funkcja przekazywania połączeń jest wyłączona: Naciśnij pozycję Ustawienia > Dodatki > Usługi sieciowe. W obszarze Ustawienia połączeń naciśnij pozycję SIM i poczekaj, aż od operatora zostaną pobrane informacje. Po wyświetleniu informacji upewnij się, że w obszarze Przekazywanie połączeń pozycja Wszystkie połączenia jest ustawiona na wartość Wył. Telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: Na ekranie startowym naciśnij pozycję Telefon > ... > ustawienia i przełącz pozycję Przekazywanie połączeń na wartość Wył.
 4. Podłącz zgodne słuchawki przewodowe. Jeśli słuchawki działają, odłącz je, uruchom ponownie telefon i spróbuj rozwiązać problem z głośnikami wewnętrznymi urządzenia.


Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

Jeśli nie słyszysz rozmówców, ale oni słyszą Ciebie, może to oznaczać problem z wewnętrznym głośnikiem w Twoim telefonie. Spróbuj najpierw wykonać poniższe proste czynności:

 1. Ponownie uruchom telefon i odłącz od niego wszystkie zewnętrzne urządzenia dźwiękowe, takie jak słuchawki przewodowe i urządzenia Bluetooth.
 2. Nawiąż połączenie lub odsłuchaj nagranie na poczcie głosowej i zwiększ głośność za pomocą odpowiednich klawiszy (w zależności od modelu telefonu na ekranie telefonu po naciśnięciu klawiszy głośności może zostać wyświetlony pasek głośności).
 3. Użyj opcji dostępnych podczas połączenia — przełącz się na tryb głośnika, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem (więcej informacji znajdziesz w podręczniku użytkownika telefonu).
 4. Jeśli po włączeniu trybu głośnika słyszysz rozmówcę, sprawdź, czy otwory wewnętrznego głośnika w telefonie nie są zablokowane lub zakryte, na przykład przez etui bądź folię ochronną.
 5. Jeśli nadal nie słyszysz dźwięku z głośnika wewnętrznego, podłącz zgodne słuchawki przewodowe. Delikatnie dociśnij palcem wtyczkę audio i wyjmij ją. Jeśli to pomoże, sprawdź, czy wtyczka złącza audio nie jest zakurzona lub zabrudzona.

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

Jeśli możesz połączyć się z Internetem za pomocą przeglądarki telefonu, ale poczta e-mail nie synchronizuje się z serwerem lub wyświetlany jest komunikat o błędzie, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź ustawienia daty i godziny na telefonie. Jeśli godzina jest nieprawidłowo ustawiona, telefon może nie uzyskać dostępu do Twojej poczty e-mail.
 2. Sprawdź, czy konto e-mail na telefonie nie wymaga wykonania żadnych czynności.
 3. Za pomocą przeglądarki zaloguj się do swojej skrzynki pocztowej online dostawcy poczty e-mail, aby upewnić się, że Twoje hasło jest poprawne, a usługa pocztowa aktywna.
 4. Wyczyść skrzynkę odbiorczą. Przenieś wiadomości e-mail ze skrzynki odbiorczej do folderu tymczasowego. W ten sposób sprawdzisz, czy nie masz uszkodzonych wiadomości e-mail powodujących problemy z synchronizacją. Następnie wyloguj się.
 5. Zamknij wszystkie inne programy do obsługi poczty e-mail, aby upewnić się, że w danym momencie tylko jedno urządzenie próbuje nawiązać połączenie z Twoim kontem pocztowym, i spróbuj ponownie.

Nie mogę odbierać wiadomości e-mail na telefonie

 1. Sprawdź foldery z wiadomościami-śmieciami. Być może wiadomość została odebrana, ale została przypadkowo odfiltrowana.
 2. Zmień ustawienie synchronizacji poczty e-mail, które określa w dniach wiek elementów, jakie powinny być pobierane z serwera. W ten sposób możesz rozwiązać problem dotyczący niewyświetlania starszych wiadomości e-mail na telefonie.

Mogę odbierać wiadomości e-mail na telefonie, ale nie mogę ich wysyłać

 1. Spróbuj użyć sieci Wi-Fi zamiast połączenia danych komórkowych.
 2. Sprawdź konkretne ustawienia u usługodawcy poczty e-mail lub porównaj te ustawienia z ustawieniami na innym telefonie. Często usługodawcy poczty e-mail stosują różne ustawienia wysyłania wiadomości zależnie od sieci, w której znajduje się użytkownik. Być może konieczne będzie korzystanie z serwera własnego dostawcy poczty e-mail do wysyłania wiadomości e-mail lub używanie innych ustawień szyfrowania podczas wysyłania wiadomości e-mail.

Wyświetlany jest komunikat o błędzie

 • Za pomocą przeglądarki spróbuj znaleźć w Internecie artykuł pomocy technicznej dotyczący danego komunikatu o błędzie.

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

Uruchom ponownie telefon z włożoną kartą SIM i ponów próbę wysłania wiadomości MMS (telefon ładuje ustawienia z karty SIM).

 • Porada! Wyślij wiadomość MMS pod swój własny numer telefonu komórkowego. Pozwoli to na jednoczesne przetestowanie funkcji wysyłania i odbierania wiadomości.
 • Ważne! Do odbierania i wysyłania wiadomości MMS wymagane jest połączenie danych komórkowych.
 • Uwaga! Jeśli masz dwie karty SIM przypisane do tego samego numeru telefonu komórkowego, wiadomości MMS można odebrać tylko na podstawowej karcie SIM.

Jeśli możesz połączyć się z Internetem, ale nie możesz wysłać wiadomości MMS, spróbuj wprowadzić ustawienia ręcznie

 1. Spróbuj znaleźć w Internecie ustawienia multimedialne dla swojego operatora komórkowego. Aby dodać ustawienia ręcznie, przejdź do pozycji Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe> Komórkowe i SIM > Ustawienia karty SIM. U dołu powinna zostać wyświetlona pozycja APN do MMS-ów. Naciśnij pozycję +.

  Telefon Lumia z systemu Windows Phone 8 (w zależności od modelu telefonu):
  • Opcja 1 — przejdź do pozycji Ustawienia > punkt dostępu, a następnie naciśnij pozycję +.
  • Opcja 2 — przejdź do pozycji Ustawienia > komórkowe+SIM > Ustawienia karty SIM > Karta SIM, a następnie naciśnij pozycję dodaj APN do MMS-ów.

Jeśli nie możesz połączyć się z Internetem przy użyciu połączenia danych komórkowych

 1. Włącz na telefonie połączenie danych komórkowych. Przejdź do pozycji Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i SIM (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > komórkowe+SIM), a następnie przełącz pozycję Połączenie danych na wartość .
 2. Gdy jesteś poza zasięgiem sieci macierzystej, sprawdź, czy został włączony roaming danych. Przejdź do pozycji Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i SIM (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > komórkowe+SIM i wybierz pozycję Opcje roamingu danych).
 3. Upewnij się, że nie został osiągnięty limit transferu. Przejdź do pozycji Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Zużycie danych.
 4. Upewnij się, że dane w tle nie są ograniczone. Przejdź do pozycji Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Zużycie danych > Edytuj. Przełącz pozycję Ograniczaj dane w tle na wartość Nigdy i/lub Ogranicz zużycie danych w tle podczas korzystania z roamingu na wartość Wył.
  Telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: Na ekranie startowym szybko przesuń w lewo do listy Aplikacje, a następnie uruchom aplikację Czujnik danych. Przełącz pozycję Ogranicz zużycie danych w tle i/lub Ogranicz zużycie danych w tle podczas korzystania z roamingu na wartość Wył.
 5. Sprawdź u operatora sieci komórkowej, czy dla Twojej karty SIM jest aktywna subskrypcja danych komórkowych (dostęp do Internetu).

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

W przeglądarce przejdź do strony account.live.com/password/reset i postępuj zgodnie z instrukcjami.


Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

Logowanie na koncie Microsoft może się nie powieść, jeśli data ustawiona na telefonie jest niepoprawna. Logowanie może się nie powieść także wtedy, gdy połączenie nie działa prawidłowo lub próbujesz utworzyć nowe konto Microsoft za pomocą adresu e-mail z domeny live.com. Przed skonfigurowaniem konta Microsoft może być także wymagane zweryfikowanie Twojej tożsamości.

Sprawdzanie ustawienia godziny i połączenia sieciowego

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia > data+godzina i ręcznie ustaw odpowiednią strefę czasową, datę i godzinę. Spróbuj zalogować się ponownie.
 2. Jeśli powyższe działanie nie pomoże rozwiązać problemu, połącz się z siecią Wi-Fi i spróbuj się zalogować za pośrednictwem tej sieci.

Jeśli jest wyświetlany komunikat „Nie można nawiązać połączenia”

 1. W takiej sytuacji podczas konfiguracji początkowej pomiń Kreatora konfiguracji konta, naciskając pozycję zaloguj się później.
 2. Zaktualizuj telefon, naciskając pozycję Ustawienia > aktualizacja telefonu > sprawdź aktualizacje.
 3. Po zaktualizowaniu telefonu naciśnij pozycję Ustawienia > poczta+konta > dodaj konto, a następnie naciśnij pozycję Konto Microsoft.
 4. Jeśli masz już konto, którego używasz w usłudze Xbox, systemie Windows 8, usłudze Outlook.com, Skype lub innej usłudze firmy Microsoft, naciśnij pozycję zaloguj się. Jeśli nie, naciśnij pozycję utwórz konto. Wypełnij formularz na ekranie, aby uzyskać nowy adres e-mail w usłudze Outlook.com, lub naciśnij pozycję używaj istniejącego adresu e-mail.
 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zweryfikowanie Twojej tożsamości przy użyciu kodu zabezpieczającego, wybierz opcję weryfikacji (wiadomość SMS, połączenie telefoniczne lub wiadomość e-mail), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli nie otrzymasz kodu weryfikacyjnego

 1. W przypadku korzystania z opcji weryfikacji przy użyciu wiadomości e-mail sprawdź, czy po wyświetleniu monitu o podanie adresu e-mail został on wprowadzony poprawnie.
 2. W przypadku opcji weryfikacji przy użyciu wiadomości SMS lub połączenia telefonicznego Kreator konfiguracji poprosi o wprowadzenie 4 ostatnich cyfr numeru telefonu podanego podczas tworzenia konta. Sprawdź, czy cyfry zostały poprawnie wprowadzone. Sprawdź również, czy karta SIM jest w telefonie i czy telefon jest połączony z siecią. Jeśli cyfry są zgodne z 4 ostatnimi cyframi numeru telefonu skojarzonego z Twoim kontem, otrzymasz kod weryfikacyjny w wiadomości SMS lub za pośrednictwem połączenia telefonicznego.
 3. Jeśli nie otrzymasz żadnego kodu weryfikacyjnego, spróbuj użyć innej opcji weryfikacji.

Jeśli został wyświetlony kod błędu

Za pomocą przeglądarki spróbuj znaleźć w Internecie artykuł pomocy technicznej dotyczący danego kodu błędu.

Jeśli nadal nie możesz się zalogować za pomocą telefonu, sprawdź w przeglądarce, czy możesz pomyślnie zalogować się za pomocą konta, lub utwórz nowe konto.

Jeśli możesz się zalogować, ale konto Microsoft nie działa prawidłowo

Sprawdź w ustawieniach konta, czy masz poprawnie podaną swoją datę urodzenia. Jeśli data urodzenia wskazuje, że jesteś dzieckiem, mają zastosowanie ograniczenia dotyczące konta Microsoft.


Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

Zresetuj telefon.

Ważne: Zresetowanie telefonu spowoduje usunięcie z niego całej zawartości osobistej, w tym aplikacji, oraz przywrócenie jego ustawień fabrycznych.

 1. Upewnij się, że bateria telefonu jest dostatecznie naładowana, a w razie potrzeby ładuj ją przez co najmniej 20 minut.
 2. Wyłącz telefon i odłącz ładowarkę.
 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz zmniejszania głośności, a następnie podłącz ładowarkę. Na ekranie pojawi się znak wykrzyknika (!).
  Connecting the charger to perform hard reset
 4. Naciśnij klawisze w następującej kolejności: zwiększanie głośność, zmniejszanie głośności, zasilanie i zmniejszanie głośności.
  Sequence of keys to press to complete hard reset.

  Użytkownicy telefonu Lumia 950 XL: Kombinacje klawiszy fizycznych są nieco inne niż w innych telefonach Lumia.
 5. Poczekaj na zresetowanie telefonu. W trakcie tej operacji na ekranie będą widoczne obracające się koła zębate. Może to potrwać maksymalnie 5 minut. Następnie ekran zgaśnie na ok. 30 sekund, po czym telefon uruchomi się ponownie.
 6. Przejdź przez procedurę początkowej konfiguracji telefonu. Jeśli zostaną wyświetlone data i godzina, upewnij się, że są poprawne.
 7. Odłącz ładowarkę.
Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

Skontaktuj się z operatorem sieci. Tylko operator sieci może udostępnić kod blokady i instrukcje dotyczące sposobu jego użycia.

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

Jeśli nie pamiętasz tych kodów lub ich nie znasz, skontaktuj się z operatorem sieci.

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

 1. Sprawdź siłę sygnału na ekranie i przejdź do miejsca, w którym odbiór sygnału jest lepszy.
 2. Sprawdź, czy problem występuje po włączeniu głośnika telefonu lub podłączeniu przewodowego zestawu słuchawkowego.
 3. Sprawdź, czy problem dotyczy określonego numeru podczas połączeń wychodzących lub przychodzących oraz czy zależy od tego, kto rozpoczyna rozmowę.
 4. Za pomocą klawiszy głośności ustaw najbardziej komfortową głośność dźwięku.
 5. Nagraj klip audio i odtwórz nagranie. Pozwoli to na jednoczesne przetestowanie mikrofonu i głośnika.

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

 1. Uruchom ponownie telefon, naciskając i przytrzymując jednocześnie klawisze zasilania i zmniejszania głośności do momentu, gdy telefon zawibruje. Zwolnij klawisze. Telefon uruchomi się ponownie.
 2. Po wykonaniu tej czynności konieczne może być ponowne dostosowanie głośności. Za pomocą klawiszy głośności ustaw najbardziej komfortową głośność dźwięku.
 3. Jeśli to możliwe, użyj przewodowego zestawu słuchawkowego.
Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

Opcja 1. Zwolnienie miejsca w pamięci wewnętrznej telefonu

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Przenieś często używane aplikacje na kartę pamięci (SD) albo, jeśli Twój telefon nie ma karty pamięci, odinstaluj aplikacje, których już nie używasz lub nie potrzebujesz:

 1. Na ekranie startowym szybko przesuń w lewo do listy aplikacji, a następnie naciśnij pozycję czujnik pamięci.
 2. Naciśnij pozycję telefon > aplikacje+gry, wybierz aplikację, a następnie naciśnij pozycję przenieś na kartę SD lub odinstaluj.

Utwórz kopie zapasowe zdjęć i plików wideo w usłudze OneDrive, aby mieć do nich łatwy dostęp z telefonu, tabletu i komputera. Jeśli masz włączoną funkcję automatycznego przekazywania do usługi OneDrive, zdjęcia i pliki wideo zostaną przekazane automatycznie. Jeśli nie, możesz je znaleźć za pomocą centrum Zdjęcia na telefonie.

 1. Wybierz zdjęcia i pliki wideo z albumów, naciśnij pozycję udostępnij, a następnie wybierz pozycję OneDrive.
 2. Poczekaj na zakończenie przekazywania. Może to chwilę potrwać — jest to zależne od szybkości połączenia internetowego.
 3. Następnie po prostu usuń zdjęcia i pliki wideo z pamięci wewnętrznej telefonu w celu zwolnienia miejsca.

Przenoszenie muzyki, zdjęć i plików wideo za pomocą komputera

 1. Podłącz telefon do komputera za pomocą zgodnego kabla USB. Na komputerze wykonaj następujące czynności za pomocą Eksploratora plików:
 2. Przejdź do folderu phone na swoim telefonie z systemem Windows Phone.
 3. Przenieś zawartość, taką jak muzyka, pliki wideo, zdjęcia i dokumenty pakietu Office, z pamięci wewnętrznej telefonu na komputer. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane pliki, a następnie wybierz pozycję Wytnij. Aby wkleić pliki, przejdź na komputerze do folderu, do którego chcesz dodać pliki, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Wklej.
 • Aby aktualizacja przebiegła bez problemów, potrzebne jest do 1,5 GB wolnej pamięci telefonu (w zależności od modelu telefonu). Aby sprawdzić ilość dostępnego miejsca, przejdź do pozycji Ustawienia > czujnik pamięci.

Opcja 2. Przywrócenie ustawień fabrycznych

Jeśli nie masz karty SD lub nie możesz zwolnić wystarczającej ilości pamięci na podstawie instrukcji z opcji nr 1, możesz rozważyć zresetowanie telefonu.

 1. Przed zresetowaniem telefonu utwórz kopię zapasową jego zawartości. Na ekranie startowym szybko przesuń w lewo do listy Aplikacje, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia > kopia zapasowa. Jeśli korzystasz z zabezpieczonej sieci Wi-Fi, pamiętaj o przygotowaniu hasła, aby zachować dostęp do tej sieci po zresetowaniu telefonu.
 2. Przywróć ustawienia fabryczne (naciśnij pozycję Ustawienia > informacje > zresetuj telefon).
 3. Poczekaj, aż telefon się zresetuje. W trakcie tej operacji na ekranie będą widoczne obracające się koła zębate. Może to potrwać maksymalnie 5 minut. Następnie telefon zostanie uruchomiony ponownie.
 4. Po zrestartowaniu telefonu połącz się z siecią, ale nie loguj się na konto Microsoft (nie przywracaj kopii zapasowej).
 5. Pobierz i zainstaluj nowe oprogramowanie (naciśnij pozycję Ustawienia > aktualizacja telefonu > sprawdź aktualizacje).
 6. Zresetuj telefon ponownie, aby rozpocząć proces przywracania (naciśnij pozycję Ustawienia > informacje > zresetuj telefon).
 7. Zaczekaj, aż telefon się zresetuje, połącz się z siecią, zaloguj się na konto Microsoft i wybierz wcześniej utworzoną kopię zapasową.
 8. Telefon wyświetli prośbę o weryfikację Twojej tożsamości za pomocą kodu zabezpieczającego. W obszarze Jak chcesz otrzymać kod otwórz listę i wybierz opcję weryfikacji (wiadomość SMS, połączenie telefoniczne lub wiadomość e-mail), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Opcja 3. Użycie narzędzia Software Recovery Tool

Jeśli nie możesz zaktualizować telefonu na podstawie instrukcji z opcji nr 2, możesz rozważyć użycie komputera.

 1. Jeśli to możliwe, przed uruchomieniem instalacji utwórz kopię zapasową zawartości telefonu. Na ekranie startowym szybko przesuń w lewo do listy Aplikacje, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia > kopia zapasowa. Jeśli korzystasz z zabezpieczonej sieci Wi-Fi, pamiętaj o przygotowaniu hasła, aby zachować dostęp do tej sieci po zresetowaniu telefonu.
 2. Pobierz i zainstaluj narzędzie Software Recovery Tool (dostępne w systemie Windows 7 lub nowszym).
 3. Podłącz telefon do komputera i zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania telefonu, korzystając z narzędzia Software Recovery Tool.
 4. Zaczekaj, aż telefon się zresetuje, połącz się z siecią, zaloguj się na konto Microsoft i wybierz wcześniej utworzoną kopię zapasową.
 5. Telefon wyświetli prośbę o weryfikację Twojej tożsamości za pomocą kodu zabezpieczającego. W obszarze Jak chcesz otrzymać kod otwórz listę i wybierz opcję weryfikacji (wiadomość SMS, połączenie telefoniczne lub wiadomość e-mail), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.


Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

 1. Wyłącz i włącz telefon. Po wykonaniu tej czynności konieczne może być ponowne dostosowanie głośności.
 2. Sprawdź, czy używany zgodny przewodowy zestaw słuchawkowy jest poprawnie podłączony do telefonu.
 3. Podłącz zestaw słuchawkowy do innego telefonu, aby sprawdzić, czy problem dotyczy zestawu słuchawkowego, czy telefonu.

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

 1. Podłącz ładowarkę i ładuj telefon przez co najmniej 60 minut.
 2. Jeśli jednak na telefonie nie można załadować ekranu startowego, zresetuj go i przywróć według poniższych instrukcji.

a. Odłącz ładowarkę. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze zasilania i zmniejszania głośności. Gdy telefon zawibruje, zwolnij klawisze.

Keys to press to perform soft reset

b. Gdy tylko telefon zawibruje (lub jeśli telefon jest wyłączony, włącz go), naciśnij i przytrzymaj klawisz zmniejszania głośności do momentu wyświetlenia na ekranie znaku wykrzyknika (!). Zwolnij klawisz zmniejszania głośności.

Keys to press in phase two of performing hard reset without a charger

c. Następnie naciśnij klawisze regulacji głośności i zasilania w następującej kolejności: zwiększanie głośność, zmniejszanie głośności, zasilanie i zmniejszanie głośności.

Sequence of keys to press to perform hard reset without charger

d. Poczekaj na zresetowanie telefonu. W trakcie tej operacji na ekranie będą widoczne obracające się koła zębate. Może to potrwać maksymalnie 5 minut. Następnie ekran zgaśnie na ok. 30 sekund, po czym telefon uruchomi się ponownie.

e. Przejdź przez procedurę początkowej konfiguracji telefonu. Jeśli zostaną wyświetlone data i godzina, upewnij się, że są poprawne.

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

Uruchom ponownie telefon.

Spróbuj ograniczyć aplikacje i funkcje używane jednocześnie.

Upewnij się, że na Twoim telefonie nie ma żadnych oczekujących aktualizacji oprogramowania ani aplikacji. Jeśli istnieją jakiekolwiek oczekujące aktualizacje aplikacji w Sklepie, zakończ je lub anuluj.

W większości przypadków nagrzewanie się telefonu jest zjawiskiem normalnym, na przykład podczas korzystania z wielu bardzo obciążających aplikacji, słuchania muzyki przez dłuższy czas lub pobierania dużej ilości danych albo w trakcie ładowania.

Twój telefon spełnia restrykcyjne normy bezpieczeństwa producenta, międzynarodowe standardy dotyczące bezpieczeństwa (IEC 60950-1) oraz wymagania specyficzne dla kraju.

Aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia, telefon może automatycznie spowolnić działanie, zamknąć aplikacje, a nawet, jeśli to konieczne, wyłączyć się.

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

Spróbuj wykonać poniższe czynności, jeśli możesz połączyć się z Internetem przy użyciu przeglądarki na telefonie, ale nie możesz pobierać ani aktualizować aplikacji i gier ze Sklepu:

Na telefonie
Sprawdź, czy na telefonie jest ustawiona prawidłowa data i godzina.
 1. Naciśnij pozycję Ustawienia > Czas i język > Data+godzina (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > data+godzina).
 2. Przełącz pozycję Ustaw datę i godzinę automatycznie na wartość Wył., a następnie ręcznie ustaw bieżącą datę, godzinę i strefę czasową.
Zsynchronizuj ręcznie konto Microsoft i sprawdź jego stan.
 1. Wybierz pozycję Kontakty > ... > Ustawienia, naciśnij i przytrzymaj konto Microsoft (Outlook), a następnie wybierz pozycję Synchronizuj (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > poczta+konta, naciśnij i przytrzymaj konto Microsoft (Windows Live), a następnie wybierz pozycję synchronizuj).
 2. Zaczekaj na zakończenie synchronizacji, a następnie przejdź do następnego kroku. Jeśli zostanie wyświetlony błąd, spróbuj za pomocą przeglądarki wyszukać w Internecie artykuł pomocy technicznej dotyczący danego kodu błędu.
Przejdź do Sklepu i sprawdź, czy trwa pobieranie jakichkolwiek aplikacji lub gier, a następnie anuluj wszystkie elementy oczekujące na pobranie. Ponownie uruchom telefon i ręcznie sprawdź dostępność aktualizacji aplikacji lub gier w Sklepie. Zalecamy, aby podczas sprawdzania dostępności aktualizacji telefon był podłączony do ładowarki i połączony z siecią Wi-Fi.

 1. Wybierz pozycję Sklep > Menu > Pliki do pobrania i aktualizacje (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Sklep > ... > pliki do pobrania) lub naciśnij ikonę z liczbą oczekujących plików do pobrania.
 2. Jeśli jakikolwiek element wskazuje na to, że wystąpił błąd, wyświetl szczegóły, a następnie naciśnij taki element, aby uzyskać więcej szczegółów. W celu usunięcia aplikacji z kolejki naciśnij ją, a następnie naciśnij znak X, aby zatrzymać pobieranie i usunąć ją z kolejki. Telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: Jeśli jakikolwiek element wskazuje, że wymaga uwagi, naciśnij go, aby uzyskać więcej szczegółów. Aby usunąć aplikację z kolejki, naciśnij ją i przytrzymaj, a następnie wybierz pozycję anuluj pobieranie.
 3. Telefon Lumia z systemem Windows 10: Upewnij się, że na Twoim telefonie nie ma oczekujących aktualizacji oprogramowania, naciskając pozycję Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Aktualizacja telefonu.
 4. Uruchom ponownie telefon i ręcznie sprawdź dostępność aktualizacji aplikacji. Przejdź do pozycji Sklep > Menu > Pliki do pobrania i aktualizacje (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Sklep > ... > ustawienia, a następnie naciśnij pozycję sprawdź aktualizacje). W dolnej części ekranu zostanie wyświetlona pozycja Sprawdź aktualizacje. Po sprawdzeniu dostępności aktualizacji naciśnij pozycję Aktualizuj wszystko w górnej części ekranu.
 5. Podczas próby pobrania aktualizacji aplikacji pozostaw telefon podłączony do ładowarki i połączony z siecią Wi-Fi oraz nie wykonuj na nim żadnych czynności.
Na koncie Microsoft
Sprawdź, czy problem nie jest spowodowany niekompletnymi informacjami w profilu Twojego konta Microsoft.
 • Jeśli nie masz jeszcze konta Microsoft, możesz je utworzyć tutaj lub przy użyciu telefonu.
 • Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do konta, zresetuj swoje hasło do konta Microsoft online, a następnie wpisz nowe hasło do konta na telefonie: przejdź do pozycji Ustawienia > Konta > Twoja poczta e-mail i konta (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > poczta+konta), a następnie zaznacz pole wyboru e-mail, które zostanie wyświetlone w obszarze konta Microsoft.
 1. Za pomocą przeglądarki zaloguj się na stronie account.microsoft.com, podając adres e-mail konta Microsoft.
 2. Jeśli Twój adres e-mail nie został zweryfikowany, po prostu naciśnij link zweryfikuj adres e-mail. Otrzymasz wiadomość e-mail od zespołu kont Microsoft z instrukcjami dotyczącymi weryfikacji adresu.
 3. Naciśnij pozycję Informacje podstawowe i upewnij się, że wprowadzona data urodzenia jest prawidłowa. Jest to konieczne do zweryfikowania Twojego wieku.
Jeśli masz nowe urządzenie skojarzone z kontem Microsoft, być może został osiągnięty limit urządzeń. Usuń urządzenia, których już nie posiadasz lub z których już nie korzystasz:
 • Ważne: Spowoduje to usunięcie obsługi telefonu ze wszystkich usług firmy Microsoft i przed ponownym użyciem telefonu będzie konieczne zresetowanie go do ustawień fabrycznych.
 1. Przejdź do strony account.microsoft.com/devices i zaloguj się, podając adres e-mail konta Microsoft.
 2. Obok telefonu, który chcesz usunąć, naciśnij pozycję Usuń.
 3. Zaznacz pole wyboru Mogę już usunąć to urządzenie i potwierdź usunięcie.

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

Jeśli masz jakiekolwiek powody, aby podejrzewać, że wewnętrzne składniki Twojego telefonu, w tym bateria, są uszkodzone lub mokre, przestań używać telefonu. Pamiętaj, że uszkodzenia fizyczne i spowodowane przez zamoczenie telefonu nie są objęte gwarancją. Zapoznaj się ze swoją ograniczoną gwarancją, aby uzyskać dodatkowe szczegółowe informacje.

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?

Więcej pomocy

Jeśli ekran telefonu jest pęknięty albo wystąpiło inne uszkodzenie fizyczne lub wynikające z kontaktu z cieczą, kliknij tutaj, aby uzyskać pomoc od naszych partnerów z firmy B2X, która jest autoryzowanym dostawcą obsługi klienta firmy Microsoft.

Jeśli te czynności nie umożliwiły rozwiązania problemu z telefonem, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej pomocy od naszych partnerów z firmy B2X, która jest autoryzowanym dostawcą obsługi klienta firmy Microsoft.

Jeśli Twój telefon zawiesi się lub nie będzie można go uruchomić, skorzystaj z narzędzia Windows Device Recovery Tool, aby w domu zresetować urządzenie i przywrócić jego oprogramowanie. To narzędzie jest przydatne także w przypadku telefonów, które można uruchomić, ale wyświetla się na nich ekran odzyskiwania funkcji BitLocker.

 • Ważne! Użycie narzędzia Windows Device Recovery Tool spowoduje wymazanie całej zawartości telefonu, takiej jak aplikacje i gry (wraz z danymi aplikacji i zapisanym stanem gier), wiadomości SMS, historia połączeń, muzyka, zdjęcia i inne. Jeśli jest to możliwe, należy najpierw wykonać kopię zapasową zawartości telefonu (naciśnij pozycję ustawienia > kopia zapasowa). Po ukończeniu odzyskiwania będzie możliwe przywrócenie plików z kopii zapasowej.
 • Uwaga: Proces odzyskiwania może być czasochłonny — jest to zależne od prędkości połączenia internetowego. Ponadto podczas instalacji nie można korzystać z telefonu. Zostanie zainstalowana najnowsza zatwierdzona wersja oprogramowania dla Twojego telefonu i modelu.
Pobierz i zainstaluj narzędzie Windows Device Recovery Tool na komputerze (dostępne w systemie Windows 7 lub nowszym). Jeśli to możliwe, upewnij się, że bateria telefonu jest dostatecznie naładowana. Po zakończeniu instalacji uruchom aplikację. Pojawi się ekran główny.


 1. Jeśli telefon nie zostanie automatycznie wykryty, odłącz wszystkie telefony od komputera i naciśnij pozycję Mój telefon nie został wykryty w dolnej części ekranu głównego.
 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz producenta telefonu.
 3. Podłącz telefon do komputera za pomocą zgodnego kabla USB.
 4. Zaczekaj, aż komputer wykryje podłączony telefon, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Jeśli telefon nie zostanie połączony w ciągu minuty, spróbuj go ponownie uruchomić: nie odłączając kabla USB, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze zasilania i zmniejszania głośności. Gdy telefon zawibruje, zwolnij klawisze.
 5. Naciśnij pozycję Zainstaluj oprogramowanie, aby rozpocząć instalację oprogramowania na telefonie.
 6. Po zakończeniu instalacji telefon zostanie ponownie uruchomiony. Jeśli karta SIM ma kod PIN, w tym momencie konieczne będzie jego wprowadzenie.

Czy dzięki tym informacjom problem został rozwiązany?