Rezygnowanie z otrzymywania kompilacji systemu Windows 10 w Niejawnym programie testów

Gdy już przetestujesz przez jakiś czas najnowsze kompilacje niejawnego programu testów, możesz zrezygnować z ich otrzymywania na swój komputer lub telefon — zwłaszcza, jeśli na urządzeniu jest obecnie zainstalowana kompilacja produkcyjna. Możesz zrezygnować przy okazji następnej kompilacji produkcyjnej (czyli udostępnionej publicznie) bądź przywrócić pierwotny system operacyjny urządzenia.

Rezygnowanie po zainstalowaniu kolejnej kompilacji produkcyjnej

Zalecamy zrezygnowanie z otrzymywania kompilacji niejawnego programu testów wtedy, gdy na komputerze lub telefonie jest zainstalowana kompilacja produkcyjna — stabilniejsza wersja systemu, której można używać na urządzeniu przez dłuższy czas. Kompilacje niejawnego programu testów są mniej stabilne od kompilacji produkcyjnych, nie są obsługiwane i po pewnym czasie wygasają.
 1. Poczekaj na zapowiedź kolejnej kompilacji. Aby uzyskać tę informację, możesz skorzystać z aplikacji Centrum opinii.
 2. Upewnij się, że na urządzeniu jest zainstalowana kompilacja produkcyjna. Na komputerze wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz przycisk Start , a następnie pozycję Ustawienia  > System  > Informacje i poszukaj informacji o edycji, wersji i numerze kompilacji.
  • W polu wyszukiwania wpisz ciąg winver lub naciśnij klawisze logo systemu Windows [ikona] + R, a następnie poszukaj numeru kompilacji.
 3. Jeśli rezygnujesz z otrzymywania kompilacji na telefon, aby sprawdzić, czy jest na nim zainstalowana kompilacja produkcyjna, naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia  > System  > Informacje i poszukaj numeru kompilacji.
 4. Wybierz przycisk Start , następnie pozycję Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Niejawny program testów systemu Windows, a następnie pozycję Przestań uzyskiwać kompilacje niejawnego programu testów.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zrezygnować z otrzymywania kompilacji na urządzenie.

Rezygnowanie przez przywrócenie pierwotnego systemu operacyjnego urządzenia

Aby wrócić do stabilnej kompilacji, przywróć system operacyjny, który był zainstalowany na urządzeniu w momencie zakupu. Użyj jednego z następujących odpowiednich obrazów odzyskiwania w celu przywrócenia pierwotnego systemu operacyjnego urządzenia.

Aby przywrócić system na komputerze:

 1. Utwórz kopię zapasową wszelkich informacji, które chcesz zachować.
 2. Użyj jednego z następujących obrazów odzyskiwania: Windows 7, Windows 8.1 lub Windows 10.
Aby przywrócić system na telefonie:

 1. Utwórz kopię zapasową wszelkich informacji, które chcesz zachować.
 2. Aby wrócić do systemu Windows Phone 8.1: pobierz na komputer narzędzie Windows Device Recovery Tool, a następnie podłącz telefon do tego komputera w celu ponownego zainstalowania systemu Windows Phone 8.1.
 3. Aby przywrócić system Windows 10 Mobile lub zresetować jego ustawienia: wybierz przycisk Start , a następnie pozycję Ustawienia  > System  > Informacje > Zresetuj telefon.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10584 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia