Gdzie są moje kontakty w systemie Windows 10?

Użyj aplikacji Kontakty, aby wyświetlić wszystkie kontakty w jednym miejscu, w porządku alfabetycznym.

Obraz listy kontakt?w w aplikacji Kontakty

Aby otworzyć aplikację, wybierz przycisk Start , a następnie pozycję Kontakty. Wprowadź informacje o koncie, jeśli zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się.

Aby dodać wszystkie kontakty skojarzone z kontem e-mail, wybierz pozycję Ustawienia  > Dodaj konto  i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aby dodać kontakt, wybierz pozycję Dodaj i wybierz konto, na którym chcesz zapisać nowe kontakty. Następnie dodaj nazwę kontaktu i wszelkie inne informacje, które mają być przechowywane. Gdy skończysz, wybierz pozycję Zapisz 
Właściwości

Identyfikator artykułu: 10614 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 4

Opinia