Aplikacje pomocnicze i powiadomienia

Akcesoria są urządzeniami towarzyszącymi, które współdziałają z telefonem Windows Phone lub synchronizują się z nim. Akcesoriami mogą być m.in. inteligentne zegarki, inteligentne obudowy telefonów, czujniki fitness i budziki.

Niektóre akcesoria mogą pobierać powiadomienia z Twojego telefonu. Powiadomienie składa się z odpowiedniego alertu i danych dotyczących treści powiadomienia. Powiadomienia mogą zawierać następujące informacje:

 • Informacje o nachodzących połączeniach telefonicznych, w tym identyfikator osoby dzwoniącej
 • Wiadomości SMS, w tym informacje o nadawcy i treść wiadomości
 • Przypomnienia
 • Alarmy
 • Banery powiadomień pochodzące od innych firm
 • Wiadomości e-mail
 • Metadane odtwarzania multimediów

Dzięki możliwości otrzymywania powiadomień przez akcesorium możesz nosić swój telefon w kieszeni lub torebce i nadal otrzymywać ważne informacje tekstowe lub przypomnienia.

Aplikacje dla akcesoriów.

Akcesoria otrzymują powiadomienia za pośrednictwem aplikacji towarzyszącej akcesoriom, która jest uruchomiona w telefonie. Ta aplikacja jest przygotowana przez producenta akcesorium i jest zazwyczaj pobierana przez właściciela telefonu. Aplikacje dla akcesoriów mogą działać w tle i odbierać dane o powiadomieniach. Aplikacja dla akcesorium może wysyłać dane powiadomienia do urządzenia akcesorium za pośrednictwem łączy Wi-Fi lub Bluetooth.

Producent Twojego telefonu może wstępnie zainstalować aplikację dla akcesorium obsługującą inteligentne obudowy telefonów. Inteligentna obudowa telefonu umożliwia wchodzenie w interakcję z telefonem przy zamkniętej obudowie i zablokowanym telefonie. Na przykład może pokazywać godzinę lub powiadomienia. Jeśli do telefonu dołączona jest inteligentna obudowa, aplikacja dla akcesorium automatycznie może odbierać powiadomienia z telefonu. Ustawienie to można zmienić w każdej chwili.

Sposób korzystania przez aplikację dla akcesorium z informacji znajdujących się w powiadomieniach, takich jak treść wiadomości, zależy od metod zachowania poufności informacji stosowanych przez producenta aplikacji.

Włączanie i wyłączanie powiadomień do aplikacji dla akcesoriów

Możesz włączyć dane o powiadomieniu dla zgodnej aplikacji akcesorium, tak aby Twój telefon wysyłał do niej powiadomienia, lub też wyłączyć dane o powiadomieniu i zakończyć przekazywanie danych o powiadomieniu do aplikacji.

 1. Naciśnij lub kliknij Ustawienia

  Settings Icon
  na liście aplikacji.

 2. Naciśnij pozycję Aplikacje dla akcesoriów, a następnie naciśnij aplikację, dla której chcesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia.

 3. Włącz lub wyłącz dane o powiadomieniach dla aplikacji.  

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10633 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 6

Opinia