Korzystanie z funkcji rozpoznawania mowy na telefonie

Czy wiesz, że Twój telefon z systemem Windows Phone potrafi słuchać? Dzięki funkcji Mowa możesz zadzwonić, wysłać wiadomość SMS, zrobić notatkę, otworzyć aplikację, znaleźć coś w Internecie i zrobić wiele innych rzeczy, posługując się tylko swoim głosem.

Aby użyć funkcji Mowa

 1. Aby uruchomić funkcję Mowa, naciśnij i przytrzymaj przycisk Szukaj  

  Search Icon
  na telefonie. Gdy funkcja Mowa jest aktywna, możesz w dowolnej chwili powiedzieć „Pomoc”, aby wyświetlić przykłady jej użycia.

  Speech dialog box

  Po uruchomieniu funkcji Mowa telefon oczekuje na polecenie
 2. Oto kilka czynności, które możesz wykonywać, posługując się głosem:

 3. Aby Powiedz to

  Zadzwonić do kontaktu

  „Zadzwoń do nazwa kontaktu”

  (gdzie nazwa kontaktu jest nazwą osoby z Twojej listy kontaktów)

  Przykład: „Zadzwoń do Aneta Duda”

  Jeśli dana osoba ma tylko jeden numer telefonu na wizytówce i niedawno miał miejsce kontakt z nią, zostanie nawiązane połączenie. Jeśli jest wiele numerów danego kontaktu, zostanie wyświetlona opcja wyboru numeru, pod który chcesz zadzwonić.

  Zadzwonić pod dowolny numer telefonu

  „Zadzwoń do numer telefonu”

  (gdzie numer telefonu jest dowolnym numerem telefonu, który nie musi znajdować się na liście kontaktów)

  Przykład: „Zadzwoń do 4255550155”

  Ponownie wybrać ostatnio użyty numer

  „Wybierz ponownie”

  Wysyłać wiadomość SMS

  „Wyślij SMS-a do nazwa kontaktu”

  (gdzie nazwa kontaktu jest nazwą osoby z Twojej listy kontaktów)

  Przykład: „Wyślij SMS-a do Aneta Duda”

  Spowoduje to utworzenie wiadomości SMS do tej osoby. Następnie możesz podyktować treść. Po zakończeniu dyktowania możesz powiedzieć „Wyślij”, aby wysłać wiadomość SMS, „Dodaj więcej”, aby dodać więcej informacji do wiadomości, „Ponów próbę”, aby ponownie powiedzieć treść, lub „Anuluj”, aby odrzucić wiadomość.

  Zanotować coś

  „Notuj co chcesz zanotować”

  (gdzie co chcesz zanotować to tekst, który chcesz umieścić w notatce)

  Przykład: „Notuj Kup chleb w drodze do domu”

  Notatka zostanie zapisana i otwarta w programie OneNote. Następnie możesz przeglądać i edytować tekst notatki lub nacisnąć ikonę Notatka audio 

  Play Icon
  , aby odtworzyć notatkę.

  Połączyć się z pocztą głosową

  „Połącz z pocztą głosową”

  Otworzyć aplikację

  „Otwórz aplikacja” albo „Uruchom aplikacja”

  (gdzie aplikacja to nazwa dowolnej aplikacji na telefonie, np. „Kalendarz”, „Mapy”, „Muzyka”, lub aplikacji pobranej ze Sklepu).

  Przykład: „Otwórz Kalendarz”

  Wyszukać coś w sieci Web

  „Find szukany termin” albo „Search for szukany termin”

  (gdzie szukany termin to coś, czego szukasz)

  Przykład: „Find pizza”

  W usłudze Bing zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania dotyczące wypowiedzianego słowa, na przykład mapa z oznaczeniem pobliskich pizzerii.

 4. Gdy skończysz mówić, naciśnij przycisk Przejdź albo zaczekaj kilka sekund.

Dyktowanie wiadomości e-mail

Otwartą wiadomość e-mail możesz dyktować, zamiast pisać.

 1. Na liście Aplikacje naciśnij nazwę konta e-mail.

 2. Naciśnij ikonę Nowa

  Plus Icon
  , a następnie wpisz nazwę adresata w wierszu Do.

 3. Naciśnij wiersz Temat, naciśnij ikonę Mów

  Microphone Icon
  , a następnie wypowiedz temat.

 4. Naciśnij pole treści wiadomości, naciśnij ikonę Mów

  Microphone Icon
  , a następnie wypowiedz tekst wiadomości.

 5. Naciśnij pozycję Wyślij

  Send Email Icon
  .

Korzystanie z funkcji Mowa podczas połączenia

Możesz także włączyć funkcję Mowa w trakcie połączenia, aby użyć określonych poleceń głosowych.

 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk Szukaj 

  Search Icon
  na telefonie, aby uruchomić funkcję Mowa, a następnie wypowiedz jedno z następujących poleceń:

  • „Naciśnij numer” (gdzie numer to liczba od 0 do 9), aby wybrać cyfrę na klawiaturze numerycznej w celu obsługi poczty głosowej lub interakcyjnego systemu menu sterowanego głosem.
  • „Zadzwoń do nazwa” (gdzie nazwa jest nazwą osoby z listy kontaktów), aby zawiesić bieżące połączenie i zadzwonić do kogoś innego.

Inne polecenia głosowe, które można włączyć

W ustawieniach telefonu możesz także włączyć dodatkowe funkcje i polecenia głosowe, takie jak identyfikacja numeru połączenia przychodzącego i wiadomości SMS. Możesz też wybrać funkcję odczytania odebranej wiadomości SMS na głos za pomocą telefonu, a następnie podyktować odpowiedź i wysłać ją.

 1. Aby włączyć funkcję Mowa w celu ułatwienia dostępu, naciśnij pozycję Ustawienia 

  Settings Icon
  > Ułatwienia dostępu, a następnie włącz opcję Funkcja Mowa ułatwiająca obsługę telefonu
  Toggle On Icon
  . Dzięki temu będzie możliwe:

  • Informowanie o identyfikacji numeru połączenia. W momencie nadejścia połączenia telefon poinformuje o nazwie i numerze dzwoniącej osoby.
  • Szybkie wybieranie. Aby przypisać numer szybkiego wybierania, naciśnij i przytrzymaj przycisk Szukaj, powiedz „Zapisz szybkie wybieranie numerów”, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. Po przypisaniu numerów szybkiego wybierania możesz nawiązywać połączenia za pomocą polecenia „Zadzwoń do szybkiego wybierania”. Powiedz „Zadzwoń do szybkiego wybierania numer” (gdzie numer to przypisany numer szybkiego wybierania).
  • Włączanie i wyłączanie przekazywania połączeń za pomocą funkcji Mowa. Powiedz odpowiednio „Włącz przekazywanie połączeń” lub „Wyłącz przekazywanie połączeń”.
 2. Aby telefon informował o przychodzących wiadomościach SMS i czytał je, naciśnij pozycje Ustawienia 

  Settings Icon
  > Mowa, a następnie w menu rozwijanym Czytaj przychodzące SMS-y na głos wybierz, kiedy chcesz słyszeć ogłoszenia: nigdy, zawsze albo tylko podczas korzystania z zestawu słuchawkowego Bluetooth lub przewodowego.

 3. Gdy telefon powiadomi o przyjściu nowej wiadomości SMS, powiedz „Przeczytaj” lub „Zignoruj”. Następnie możesz podyktować i wysłać odpowiedź.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10645 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 8

Opinia