Wyświetlanie ekranu telefonu na telewizorze lub komputerze

Czy chcesz obejrzeć na większym ekranie materiały zgromadzone w telefonie Windows Phone 8.1, np. zdjęcia rodzinne lub przygotowaną przez siebie aplikację? To proste, jeśli masz telewizor, projektor lub monitor z obsługą standardu Miracast. Możesz również wyświetlać te materiały na komputerze z systemem Windows, o ile tylko masz aplikację Wyświetl mój ekran i kabel USB.

Project to a TV or PC monitor

Aby bezprzewodowo wyświetlać obraz na telewizorze, monitorze lub projektorze

Upewnij się, że na Twoim telefonie jest włączona sieć Wi-Fi, a następnie wykonaj następujące czynności:

 1. Na liście Aplikacje naciśnij pozycję Ustawienia

  Settings Icon
  > Wyświetl mój ekran.

 2. Naciśnij urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie. Wszystkie pobliskie urządzenia, które obsługują bezprzewodowe przesyłanie ekranów, zostaną automatycznie wykryte.

Aby wyświetlić obraz na komputerze przy użyciu kabla USB

 1. Zainstaluj na komputerze aplikację Wyświetl mój ekran.

 2. Podłącz telefon do komputera przy użyciu kabla USB.

 3. Uruchom aplikację Wyświetl mój ekran na komputerze. Gdy na telefonie pojawi się monit o pozwolenie na wyświetlanie ekranu, naciśnij pozycję Tak.

Aby rozwiązać problemy z wyświetlaniem po aktualizacji do wersji Windows Phone 8.1

Jeśli ostatnio telefon został zaktualizowany do wersji Windows Phone 8.1 i nie można wyświetlić ekranu na komputerze przy użyciu aplikacji Wyświetl mój ekran i kabla USB, spróbuj odinstalować i zainstalować ponownie sterowniki telefonu na komputerze z systemem Windows.

 1. Podłącz telefon do komputera z systemem Windows przy użyciu kabla USB.

 2. W komputerze z systemem Windows przejdź do ekranu startowego i otwórz aplikację Menedżer urządzeń.

 3. Kliknij opcję Urządzenia uniwersalnej magistrali szeregowej, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Windows Phone, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj. Upewnij się, że odinstalowano wszystkie urządzenia Windows Phone znajdujące się na liście. (Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera).

 4. Odłącz telefon do komputera, a następnie podłącz go ponownie. Właściwe sterowniki zostaną zainstalowane automatycznie.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10654 — ostatni przegląd: 19.07.2016 — zmiana: 9

Opinia