Korzystanie z Czujnika danych do zarządzania zużyciem danych

Ponieważ nieograniczone plany taryfowe w sieciach komórkowych występują coraz rzadziej, kontrolowanie ilości przesyłanych na telefonie danych komórkowych zyskuje na znaczeniu. W takiej sytuacji przydaje się Czujnik danych.

Czujnik danych pokazuje szczegółowy podział zużycia danych na telefonie z systemem Windows Phone i pomaga uniknąć nieoczekiwanych opłat, ponieważ ostrzega o zbliżaniu się do limitu planu taryfowego. Dodatkową zaletą jest możliwość odkładania zadań przesyłających dużą ilość danych do czasu uzyskania połączenia z siecią Wi-Fi.

Śledzenie zużycia danych

Niektórzy operatorzy mogą automatycznie konfigurować Czujnik danych pod kątem planu taryfowego. W przeciwnym razie trzeba samodzielnie podać te informacje, aby Czujnik danych mógł śledzić zużycie danych komórkowych na telefonie podczas okresu rozliczeniowego.

Aby skonfigurować Czujnik danych

 1. Na liście Aplikacje naciśnij pozycję Czujnik danych 

  Data Sense Icon
  , a następnie naciśnij pozycję Ustaw limit.

 2. W obszarze Typ limitu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli masz do wykorzystania określoną z góry ilość danych i wyznaczony czas na ich wykorzystanie, naciśnij pozycję Jednorazowy.
  • Jeśli masz do wykorzystania ograniczoną ilość danych co miesiąc, po której przekroczeniu są naliczane dodatkowe opłaty, naciśnij pozycję Miesięczny.
  • Jeśli masz nielimitowany transfer danych, ale chcesz śledzić korzystanie z niego, naciśnij pozycję Nieograniczony.
 3. Jeśli wybierzesz pozycję Jednorazowy lub Miesięczny, naciśnij dostępne listy, aby wprowadzić wartości i daty odpowiadające warunkom usługi, z której korzystasz.

 4. Naciśnij pozycję Gotowe 

  Save Icon
  .

Oszczędzanie danych przy użyciu Czujnika danych

Czujnik danych ogranicza ilość danych w tle używanych w telefonie. Wiele aplikacji i funkcji telefonu automatycznie pobiera informacje w tle dla Twojej wygody (np. aplikacja poczty e-mail, która regularnie sprawdza nowe wiadomości). Dzięki Czujnikowi danych możesz wybrać, kiedy ograniczyć działania tego typu.

Aby automatycznie ograniczyć transmisję danych w tle

 1. Na liście Aplikacje naciśnij pozycję Czujnik danych 

  Data Sense Icon
  .

 2. Naciśnij pozycję Ustawienia 

  Settings Icon
  , włącz opcję Ograniczaj dane w tle 
  Toggle On Icon
  , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ograniczyć przesyłanie danych w tle po zbliżeniu się do limitu, naciśnij pozycję Gdy kończy mi się limit.
  • Aby przesyłanie danych w tle było zawsze ograniczane, naciśnij pozycję Zawsze.
 3. Aby ograniczyć przesyłanie danych w tle podczas roamingu, włącz opcję Ogranicz użycie danych w tle podczas korzystania z roamingu 

  Toggle On Icon
  .

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10655 — ostatni przegląd: 19.07.2016 — zmiana: 9

Opinia