Zresetowanie telefonu z systemem Windows Phone spowoduje przywrócenie telefonu do stanu, w jakim był po pierwszym włączeniu. Cała zawartość osobista zostanie usunięta z telefonu, a w nim samym zostaną przywrócone ustawienia fabryczne.

Jeśli zdecydujesz się zresetować telefon, możesz wcześniej utworzyć kopię zapasową aplikacji, wiadomości SMS, zdjęć i innych danych na koncie Microsoft w chmurze.


Reset warning on Windows Phone image

Aby zresetować telefon

 1. Naciśnij lub kliknij Ustawienia 

  Settings Icon
  na liście aplikacji.

 2. Naciśnij pozycję Informacje, a następnie naciśnij pozycję Zresetuj telefon.

 3. Zostaną wyświetlone dwa ostrzeżenia. Jeśli masz absolutną pewność, że chcesz przywrócić ustawienia fabryczne telefonu, naciśnij pozycję Tak, a następnie naciśnij ponownie pozycję Tak.

  Ten proces może chwilę potrwać.

Aby zresetować telefon, który przestał reagować na polecenia

Jeśli telefon nie odpowiada i nie możesz otworzyć obszaru Ustawienia 

Settings Icon
, może być konieczne zresetowanie telefonu za pomocą przycisków sprzętowych. W przypadku telefonów Lumia (i kilku innych modeli) wykonaj następujące czynności, aby zresetować telefon:

 1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Zmniejsz głośność 

  Volume Down Icon
  i Zasilanie 
  Power Button Icon
  , aż poczujesz wibracje (od 10 do 15 sekund).

 2. Kiedy poczujesz wibracje, zwolnij przyciski, a następnie natychmiast naciśnij i przytrzymaj przycisk Zmniejsz głośność 

  Volume Down Icon
  , aż zobaczysz duży wykrzyknik.

 3. Po pojawieniu się wykrzyknika naciśnij cztery przyciski w następującej kolejności: Zwiększ głośność 

  Volume Up Icon
  , Zmniejsz głośność 
  Volume Down Icon
  , Zasilanie 
  Power Button Icon
  , Zmniejsz głośność 
  Volume Down Icon
  . Telefon powinien zostać teraz zresetowany i ponownie uruchomiony. (Resetowanie może chwilę potrwać).

  

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10666 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 6

Opinia