Ustawienia sieci komórkowej w systemie Windows 10

W niektórych komputerach z systemem Windows 10 znajduje się karta SIM umożliwiająca nawiązanie połączenia z siecią komórkową i uzyskanie dostępu do Internetu w lokalizacjach, w których jest dostępny sygnał sieci komórkowej. Nawet jeśli komputer nie ma karty SIM, możesz nawiązać połączenie z siecią komórkową w inny sposób, na przykład podłączając zewnętrzne urządzenie komórkowe (nazywane także modemem komórkowym lub szerokopasmowym urządzeniem przenośnym). W obu przypadkach musisz mieć odpowiedni plan taryfowy u operatora sieci komórkowej, aby nawiązać połączenie.

Aby po raz pierwszy połączyć się z siecią komórkową do transmisji danych

 1. Wybierz ikonę Sieć (
  Ikona sieci Wi-Fi
  lub
  Ikona Ethernet
  ) w prawym dolnym rogu paska zadań, a następnie wybierz ikonę Sieć komórkowa  z listy > Połącz.

  Często obok ikony Sieć komórkowa  jest widoczna nazwa operatora sieci komórkowej.

 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wpisz nazwę użytkownika i hasło oraz nazwę punktu dostępu (APN, access point name).

  W razie konieczności sprawdź informacje, które zostały dostarczone z komputerem, kartą SIM lub urządzeniem komórkowym, aby dowiedzieć się więcej na temat dostępnych ustawień.

W większości przypadków zmiana ustawień sieci komórkowej nie jest konieczna, jeśli połączenie danych komórkowych działa zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli jednak występują problemy z połączeniem komórkowym, można je rozwiązać, zmieniając jedno lub kilka ustawień. Wyświetlane ustawienia są zależne od modelu komputera i operatora sieci komórkowej.

 Ustawienie Działanie
Połącz automatycznie

Określa, czy komputer będzie automatycznie łączyć się z siecią komórkową do transmisji danych, jeśli jest dostępna. Wyczyść to pole wyboru, jeśli chcesz za każdym razem ręcznie nawiązywać połączenie danych komórkowych.

Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, wybierz przycisk Start , a następnie pozycję Ustawienia  > Sieć i Internet > Sieć komórkowa > nazwa połączenia > Połącz automatycznie. To ustawienie jest dostępne, gdy nie ma aktywnego połączenia z siecią komórkową do transmisji danych, i jest stosowane, kiedy wybierzesz pozycję Połącz.

Zezwalaj na roaming

Określa, czy połączenie danych komórkowych zostanie zachowane na komputerze w lokalizacjach poza zasięgiem sieci bieżącego operatora komórkowego. Pozostawiając to pole wyboru wyczyszczone, można uniknąć opłat za roaming.

Jeśli zezwolisz na roaming, możesz korzystać z transmisji danych w sieci komórkowej, gdy komputer znajduje się w zasięgu roamingu. W zależności od planu taryfowego możesz zapłacić więcej za transmisję danych w trybie roamingu.

Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, naciśnij przycisk Start , wybierz pozycję Ustawienia  > Sieć i Internet > Sieć komórkowa > nazwa połączenia komórkowego > Zezwalaj na roaming. To ustawienie jest dostępne, gdy nie ma aktywnego połączenia z siecią komórkową do transmisji danych, i jest stosowane, kiedy wybierzesz pozycję Połącz.

Wybór sieci

Pojawia się podczas roamingu i określa, której sieci komórkowej należy użyć. Ustawienie domyślne to Automatycznie.

Jeśli próbujesz nawiązać połączenie z siecią komórkową i zostanie wyświetlony komunikat informujący, że wybrana sieć jest niedostępna, możesz wybrać przycisk Wyszukaj sieci, a następnie wybrać inną sieć komórkową.

Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, wybierz przycisk Start , a następnie pozycję Ustawienia  > Sieć i Internet > Sieć komórkowa > nazwa połączenia komórkowego > Opcje zaawansowane.

Aktywna sieć

Wyświetla nazwę używanej sieci komórkowej.

Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, wybierz przycisk Start , a następnie pozycję Ustawienia  > Sieć i Internet > Sieć komórkowa > nazwa połączenia komórkowego > Opcje zaawansowane.

Aktualizuj ustawienia

Pobiera najnowsze ustawienia sieci komórkowej od operatora. Pobranie najnowszych ustawień ułatwia prawidłową obsługę połączenia danych komórkowych.

Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, wybierz przycisk Start , a następnie pozycję Ustawienia  > Sieć i Internet > Sieć komórkowa > nazwa połączenia komórkowego > Opcje zaawansowane > Aktualizuj ustawienia.

Dodaj nazwę punktu dostępu do Internetu

Nazwa punktu dostępu do Internetu (APN, access point name) jest adresem używanym przez komputer do łączenia się z Internetem podczas korzystania z połączenia danych komórkowych. Zazwyczaj nazwa punktu dostępu do Internetu jest ustawiana automatycznie.

Jeśli połączenie danych komórkowych nie działa, spróbuj wprowadzić nową nazwę APN na podstawie informacji o lokalizacji i operatorze sieci komórkowej. Jeśli możesz nawiązać na komputerze połączenie z siecią Wi-Fi lub masz pod ręką telefon, spróbuj znaleźć w Internecie ustawienia nazwy APN operatora sieci komórkowej.

Aby dodać nazwę punktu dostępu do Internetu, musisz wpisać adres w polu Nazwa punktu dostępu. Pozostałe ustawienia są opcjonalne i zależne od operatora sieci komórkowej.

 1. Wybierz przycisk Start , następnie wybierz pozycję Ustawienia  > Sieć i Internet > Sieć komórkowa > wybierz nazwę połączenia komórkowego, a następnie pozycję Opcje zaawansowane > Dodaj nazwę punktu dostępu do Internetu.
 2. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:
  • W polu Nazwa profilu wpisz nazwę profilu APN.
  • W polu Nazwa punktu dostępu wpisz adres, który ma być używany z nazwą APN.
  • W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika konta sieci komórkowej.
  • W polu Hasło wpisz hasło konta sieci komórkowej.
  • Zaznacz pole Typ informacji logowania, a następnie wybierz metodę uwierzytelniania, która ma być używana.
  • Zaznacz pole Typ adresu IP, a następnie wybierz typ adresu IP, który ma być używany.
 3. Zaznacz pole wyboru Zastosuj ten profil, jeśli chcesz, aby profil APN został użyty bezpośrednio po zapisaniu.
 4. Wybierz pozycję Zapisz > OK.
 5. Aby wrócić i wyświetlić listę profilów nazw punktów dostępu, wybierz przycisk Wstecz, a następnie przejrzyj zawartość obszaru Punkt dostępu do Internetu.
Właściwości

Wyświetla informacje dotyczące karty SIM i połączenia danych komórkowych. Wybierz przycisk Kopiuj, aby skopiować informacje w celu wklejenia ich do wiadomości e-mail lub innego miejsca. Może to być przydatne, jeśli występują problemy z połączeniem i konieczne jest wysyłanie informacji do operatora sieci komórkowej lub działu pomocy technicznej.

Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, wybierz przycisk Start , a następnie pozycję Ustawienia  > Sieć i Internet > Sieć komórkowa > nazwa połączenia komórkowego > Opcje zaawansowane.

Użyj numeru PIN karty SIM

Określa, czy chcesz użyć numeru PIN karty SIM na komputerze, aby uniemożliwić innym osobom korzystanie z połączenia danych komórkowych bez zezwolenia. Po skonfigurowaniu numeru PIN karty SIM podczas próby nawiązania połączenia będzie wyświetlany monit o wprowadzenie tego numeru.

Po wyświetleniu monitu wpisz numer PIN karty SIM. Jeśli używasz tej opcji po raz pierwszy, wpisz domyślny numer PIN karty SIM. Jeśli nie znasz domyślnego numeru PIN karty SIM, poszukaj go w witrynie internetowej operatora sieci komórkowej. Musisz ponownie uruchomić komputer, aby połączenie danych komórkowych zostało zablokowane za pomocą numeru PIN karty SIM.

Jeśli masz już skonfigurowany numer PIN karty SIM, wpisz go po wyświetleniu monitu, a następnie wybierz przycisk OK.

Aby uzyskać dostęp do ustawienia numeru PIN karty SIM, wybierz przycisk Start , a następnie pozycję Ustawienia  > Sieć i Internet > Sieć komórkowa > nazwa połączenia komórkowego > Opcje zaawansowane > Użyj numeru PIN karty SIM w sekcji Zabezpieczenia.

Usuń numer PIN karty SIM

Ta opcja jest dostępna w przypadku korzystania z numeru PIN karty SIM. Jeśli używasz numeru PIN karty SIM i chcesz przestać używać tej funkcji, wybierz pozycję Usuń numer PIN karty SIM, wprowadź bieżący numer PIN karty SIM, a następnie wybierz przycisk OK.

Aby uzyskać dostęp do ustawienia numeru PIN karty SIM, wybierz przycisk Start , a następnie pozycję Ustawienia  > Sieć i Internet > Sieć komórkowa > nazwa połączenia komórkowego > Opcje zaawansowane > Usuń numer PIN karty SIM w sekcji Zabezpieczenia.

Zmień numer PIN karty SIM

Ta opcja jest dostępna w przypadku korzystania z numeru PIN karty SIM. Aby zmienić numer PIN karty SIM (o ile go używasz), wybierz pozycję Zmień numer PIN karty SIM, wpisz bieżący numer PIN w polu Bieżący numer PIN karty SIM, wpisz nowy numer PIN w polu Nowy numer PIN karty SIM, wpisz ponownie nowy numer PIN w polu Potwierdź nowy numer PIN karty SIM, a następnie wybierz przycisk OK.

Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, wybierz przycisk Start , a następnie pozycję Ustawienia  > Sieć i Internet > Sieć komórkowa > nazwa połączenia komórkowego > Opcje zaawansowane > Zmień numer PIN karty SIM w sekcji Zabezpieczenia.

Odblokuj numer PIN karty SIM

Ta opcja jest wyświetlana, jeśli używany jest numer PIN karty SIM i trzy razy został podany nieprawidłowy numer. W takim przypadku karta SIM zostanie zablokowana i nie będzie można jej używać do czasu odblokowania. Aby odblokować kartę, najpierw musisz skontaktować się z operatorem sieci komórkowej w celu uzyskania kodu odblokowującego numer PIN (PUK). Następnie wybierz pozycję Odblokuj numer PIN karty SIM i wprowadź kod PUK. Jeśli zbyt wiele razy wprowadzisz nieprawidłowy kod PUK, karta SIM zostanie trwale zablokowana i trzeba będzie uzyskać nową kartę SIM od operatora sieci komórkowej.

Aby znaleźć to ustawienie, jeśli karta SIM jest zablokowana, wybierz przycisk Start , a następnie pozycję Ustawienia  > Sieć i Internet > Sieć komórkowa > nazwa połączenia komórkowego > Opcje zaawansowane > Odblokuj numer PIN karty SIM w sekcji Zabezpieczenia.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 10739 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 4

Opinia