Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym w systemie Windows 10

Jeśli masz problemy z nawiązaniem połączenia z siecią i nie możesz połączyć się z Internetem, oto kilka sposobów rozwiązywania tego problemu w systemie Windows 10.

Rozwiązania do wypróbowania w pierwszej kolejności

Najpierw spróbuj wykonać te czynności, które mogą pomóc w rozwiązaniu lub dokładniejszym zdiagnozowaniu problemu z połączeniem.

 • Uruchom ponownie komputer, aby sprawdzić, czy rozwiąże to problem z połączeniem. W tym celu wybierz przycisk Start > przycisk Zasilanie > Uruchom ponownie (upewnij się, że wybierasz polecenie Uruchom ponownie, a nie Zamknij).
 • Zapoznaj się z artykułem Dlaczego nie mogę się połączyć z Internetem i wypróbuj niektóre z opisanych tam podstawowych procedur rozwiązywania problemów.
 • Wygeneruj raport dotyczący sieci bezprzewodowej. Ten raport może pomóc w zdiagnozowaniu problemu lub przynajmniej dostarczyć dodatkowych informacji do przekazania innym osobom, które będą mogły pomóc.
  1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz ciąg Wiersz polecenia, naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Wiersz polecenia, a następnie wybierz polecenie Uruchom jako administrator > Tak.
  2. W wierszu polecenia wpisz ciąg netsh wlan show wlanreport.
  3. Spowoduje to utworzenie pliku HTML, który możesz otworzyć w przeglądarce internetowej z lokalizacji wskazanej w wierszu polecenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat raportu dotyczącego sieci i sposobu jego analizowania, zobacz Analizowanie raportu dotyczącego sieci bezprzewodowej w części Rozwiązywanie problemów z siecią Wi-Fi w systemie Windows 10.

 • Sprawdź, czy problem nie dotyczy modemu kablowego lub usługodawcy internetowego.
  1. Jeśli tak jest, skontaktuj się z usługodawcą internetowym. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz ciąg Wiersz polecenia, naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Wiersz polecenia, a następnie wybierz polecenie Uruchom jako administrator > Tak.
  2. W wierszu polecenia wpisz ciąg ipconfig.
  3. Znajdź adres IP obok pozycji Brama domyślna. Jeśli to konieczne, zapisz ten adres. Przykład: 192.168.1.1

  4. W wierszu polecenia wpisz ciąg ping <brama_domyślna> i naciśnij klawisz Enter. Na przykład wpisz ciąg ping 192.168.1.1 i naciśnij klawisz Enter.
  5. Wynik powinien wyglądać mniej więcej tak:

   Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=5 ms TTL=64

   Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=5 ms TTL=64

   Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=5 ms TTL=64

   Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=5 ms TTL=64

   Statystyka badania ping dla adresu 192.168.1.1: Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty), Szacunkowy czas błądzenia pakietów w milisekundach: Minimum = 4 ms, Maksimum = 5 ms, Czas średni = 4 ms

   Jeśli polecenie ping zostanie wykonane pomyślnie i zostaną wyświetlone wyniki podobne do powyższych, ale nadal nie będzie można połączyć się z Internetem na komputerze, może to oznaczać problem z modemem lub usługodawcą internetowym.

Aktualizowanie sterownika karty sieciowej

Nieaktualny lub niezgodny sterownik karty sieciowej może powodować problemy z połączeniem. Jeśli niedawno uaktualniono system do wersji Windows 10, możliwe, że obecny sterownik jest przeznaczony dla poprzedniej wersji systemu Windows. Sprawdź, czy jest dostępny zaktualizowany sterownik.

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz Menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń z listy wyników.
 2. W Menedżerze urządzeń wybierz pozycję Karty sieciowe, a następnie wybierz nazwę odpowiedniej karty sieciowej.
 3. Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kartę sieciową, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj oprogramowanie sterownika > Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami, a następnie wybierz pozycję Zamknij.
 4. Po zainstalowaniu zaktualizowanego sterownika, jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, wybierz przycisk Start , a następnie pozycję Zasilanie > Uruchom ponownie i sprawdź, czy problem z połączeniem został rozwiązany.

Jeśli system Windows nie może znaleźć nowego sterownika karty sieciowej, przejdź do witryny internetowej producenta komputera, aby pobrać stamtąd najnowszy sterownik karty sieciowej. Jeśli komputer nie może połączyć się z Internetem, pobierz sterownik na innym komputerze i zapisz go na dysku flash USB, aby móc zainstalować go ręcznie na swoim komputerze. Musisz znać producenta komputera i nazwę lub numer modelu.

Aby ręcznie zainstalować sterownik karty sieciowej

Wykonaj jedną z poniższych czynności w zależności od tego, jaki rodzaj pliku został pobrany z witryny internetowej producenta komputera:

 • W przypadku pobrania pliku wykonywalnego (exe) kliknij dwukrotnie plik, aby go uruchomić i zainstalować sterowniki. To wszystko, co trzeba zrobić.
 • W przypadku pobrania osobnych plików, z których co najmniej jeden ma rozszerzenie nazwy pliku inf, a inny — rozszerzenie sys, wykonaj następujące czynności:
  1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz Menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń z listy wyników.
  2. W Menedżerze urządzeń wybierz pozycję Karty sieciowe, a następnie wybierz nazwę odpowiedniej karty sieciowej. (Jeśli jej tam nie ma, zajrzyj do sekcji Inne urządzenia).
  3. Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kartę sieciową, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj oprogramowanie sterownika > Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika.
  4. Wybierz pozycję Przeglądaj > wybierz lokalizację plików sterownika > wybierz pozycję OK.
  5. Wybierz pozycję Dalej > postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować sterownik > wybierz pozycję Zamknij.
  6. Po zaktualizowaniu sterownika, jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, wybierz przycisk Start , a następnie pozycję Zasilanie > Uruchom ponownie i sprawdź, czy problem z połączeniem został rozwiązany.

Przywracanie sterownika karty sieciowej

Jeśli wcześniej istniało połączenie, a niedawno zainstalowano nowy sterownik karty sieciowej, pomocne może okazać się przywrócenie poprzedniej wersji sterownika.

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz Menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń z listy wyników.
 2. W Menedżerze urządzeń wybierz pozycję Karty sieciowe, a następnie wybierz nazwę odpowiedniej karty sieciowej.
 3. Naciśnij i przytrzymaj kartę sieciową (lub kliknij ją prawym przyciskiem myszy), a następnie wybierz polecenie Właściwości.
 4. W obszarze Właściwości wybierz kartę Sterownik, wybierz pozycję Przywróć sterownik, a następnie wykonaj odpowiednią procedurę.
 5. Jeśli przycisk jest niedostępny, to znaczy, że nie ma sterownika do przywrócenia.

 6. Po przywróceniu poprzedniej wersji sterownika, jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, wybierz przycisk Start , a następnie pozycję Zasilanie > Uruchom ponownie i sprawdź, czy problem z połączeniem został rozwiązany.

Jeśli system Windows nie może znaleźć nowego sterownika karty sieciowej, przejdź do witryny internetowej producenta komputera, aby pobrać stamtąd najnowszy sterownik karty sieciowej. Jeśli komputer nie może połączyć się z Internetem, pobierz sterownik na innym komputerze i zapisz go na dysku flash USB, aby móc zainstalować go ręcznie na swoim komputerze. Musisz znać producenta komputera i nazwę lub numer modelu.

Uruchamianie narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią oraz poleceń związanych z siecią

Narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią może pomóc w zdiagnozowaniu i rozwiązaniu typowych problemów z połączeniem. Użycie tego narzędzia i, w razie potrzeby, uruchomienie pewnych poleceń związanych z siecią może pomóc w nawiązaniu połączenia.

Aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz Rozwiązywanie problemów z siecią, a następnie wybierz pozycję Identyfikuj i napraw problemy z siecią na liście wyników.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez narzędzie do rozwiązywania problemów, a następnie sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Jeśli problem z połączeniem nie został rozwiązany, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Zresetowanie stosu TCP/IP
 • Zwolnienie adresu IP
 • Odnowienie adresu IP
 • Opróżnienie i zresetowanie pamięci podręcznej programu do rozpoznawania nazw klienta DNS

Aby uruchomić te polecenia związane z siecią w oknie wiersza polecenia

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz ciąg Wiersz polecenia, naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Wiersz polecenia, a następnie wybierz polecenie Uruchom jako administrator > Tak.
 2. W wierszu polecenia uruchom następujące polecenia we wskazanej kolejności, a następnie sprawdź, czy problem z połączeniem został rozwiązany:
  • Wpisz ciąg netsh winsock reset i naciśnij klawisz Enter.
  • Wpisz ciąg netsh int ip reset i naciśnij klawisz Enter.
  • Wpisz ciąg ipconfig /release i naciśnij klawisz Enter.
  • Wpisz ciąg ipconfig /renew i naciśnij klawisz Enter.
  • Wpisz ciąg ipconfig /flushdns i naciśnij klawisz Enter.

Tymczasowe wyłączenie zapór

Czasami oprogramowanie zapory uniemożliwia nawiązanie połączenia. Aby sprawdzić, czy problem z połączeniem jest powodowany przez zaporę, wyłącz ją tymczasowo, a następnie spróbuj odwiedzić zaufaną witrynę internetową.

Czynności, które należy wykonać w celu wyłączenia zapory, zależą od używanego oprogramowania zapory. Aby dowiedzieć się, jak wyłączyć zaporę, zapoznaj się z dokumentacją oprogramowania zapory. Pamiętaj, aby ponownie włączyć zaporę, gdy tylko będzie to możliwe. Brak włączonej zapory może narazić komputer na ataki hakerów, robaków i wirusów.

Jeśli masz problem z wyłączeniem zapory, wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć całe oprogramowanie zapory uruchomione na komputerze. W tym przypadku również pamiętaj, aby ponownie włączyć zaporę, gdy tylko będzie to możliwe.

Aby wyłączyć wszystkie zapory

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz ciąg Wiersz polecenia, naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Wiersz polecenia, a następnie wybierz polecenie Uruchom jako administrator > Tak.
 2. W wierszu polecenia wpisz ciąg netsh advfirewall set allprofiles state off, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Otwórz przeglądarkę internetową, odwiedź zaufaną witrynę i sprawdź, czy uda Ci się nawiązać z nią połączenie.
 4. Aby włączyć wszystkie zainstalowane zapory, w wierszu polecenia wpisz ciąg netsh advfirewall set allprofiles state on, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Jeśli okaże się, że oprogramowanie zapory powoduje problemy z połączeniem, skontaktuj się z producentem lub odwiedź jego witrynę internetową i sprawdź, czy jest dostępne zaktualizowane oprogramowanie.

Tymczasowe wyłączanie oprogramowania antywirusowego lub chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem

Czasami oprogramowanie antywirusowe lub chroniące przed złośliwym oprogramowaniem uniemożliwia nawiązanie połączenia. Aby sprawdzić, czy problem z połączeniem jest powodowany przez oprogramowanie antywirusowe lub chroniące przed złośliwym oprogramowaniem, wyłącz je tymczasowo, a następnie spróbuj odwiedzić zaufaną witrynę internetową. Jeśli okaże się, że to oprogramowanie powoduje problemy z połączeniem, skontaktuj się z producentem lub odwiedź jego witrynę internetową i sprawdź, czy jest dostępne zaktualizowane oprogramowanie.

Czynności, które należy wykonać w celu wyłączenia oprogramowania antywirusowego lub chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem, zależą od używanego oprogramowania. Zapoznaj się z dokumentacją oprogramowania, aby dowiedzieć się, jak je wyłączyć. Pamiętaj, aby włączyć je ponownie, gdy tylko będzie to możliwe. Brak włączonego oprogramowania antywirusowego lub chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem może narazić komputer na ataki hakerów, robaków i wirusów.

Jeśli nie masz pewności, jakie programy antywirusowe lub chroniące przed złośliwym oprogramowaniem zainstalowano, system Windows może Ci je wskazać.

Aby dowiedzieć się, jakie oprogramowanie antywirusowe lub chroniące przed złośliwym oprogramowaniem jest zainstalowane

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz System i zabezpieczenia, a następnie wybierz pozycję Sprawdź stan komputera i rozwiąż problemy.
 2. Kliknij strzałkę w dół obok pozycji Zabezpieczenia.
 3. Jeśli system Windows wykryje oprogramowanie antywirusowe, zostanie ono wyświetlone w obszarze Ochrona przed wirusami. Oprogramowanie chroniące przed złośliwym oprogramowaniem zostanie wyświetlone w obszarze Ochrona przed programami szpiegującymi i nie tylko.

 4. Jeśli oprogramowanie antywirusowe lub chroniące przed złośliwym oprogramowaniem jest włączone, sprawdź jego dokumentację, aby dowiedzieć się, jak je wyłączyć.

Pamiętaj o ponownym włączeniu oprogramowania antywirusowego lub chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem, gdy tylko będzie to możliwe, aby zapewnić lepszą ochronę komputera.

Odinstalowywanie sterownika karty sieciowej i ponowne uruchomienie komputera

Jeśli opisane powyżej czynności nie rozwiązały problemu, spróbuj odinstalować sterownik karty sieciowej, a następnie ponownie uruchomić komputer, aby system Windows automatycznie zainstalował najnowszy sterownik. Rozważ zastosowanie tego rozwiązania, jeśli połączenie sieciowe przestało działać prawidłowo po przeprowadzonej niedawno aktualizacji.

Przed odinstalowaniem upewnij się, że dysponujesz kopią zapasową sterowników. Odwiedź witrynę internetową producenta, aby pobrać najnowszy sterownik karty sieciowej. Jeśli komputer nie może połączyć się z Internetem, pobierz sterownik na innym komputerze i zapisz go na dysku flash USB, aby można go było zainstalować na Twoim komputerze. Musisz znać producenta komputera i nazwę lub numer modelu.

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz Menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń z listy wyników.
 2. W Menedżerze urządzeń wybierz pozycję Karty sieciowe, a następnie wybierz nazwę odpowiedniej karty sieciowej.
 3. Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) kartę sieciową, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj, pole wyboru Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia i przycisk OK, aby potwierdzić chęć odinstalowania sterownika.
 4. Po odinstalowaniu sterownika wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Zasilanie > Uruchom ponownie.
 5. Po ponownym uruchomieniu komputera system Windows automatycznie wyszuka i zainstaluje sterownik karty sieciowej. Sprawdź, czy problem z połączeniem został rozwiązany. Jeśli system Windows nie zainstaluje automatycznie sterownika, spróbuj zainstalować sterownik z kopii zapasowej zapisanej przed odinstalowaniem.

Resetowanie sieci w celu ponownej instalacji urządzeń sieciowych

Resetowanie sieci powinno być ostatnim rozwiązaniem, które wypróbujesz. Rozważ zastosowanie tej funkcji, jeśli wyżej opisane czynności nie pomogły w nawiązaniu połączenia.

Może to pomóc w rozwiązaniu problemów pojawiających się po uaktualnieniu wcześniejszej wersji systemu Windows do systemu Windows 10 oraz w sytuacji, gdy możesz nawiązać połączenie z Internetem, ale nie z udostępnionymi dyskami sieciowymi. Spowoduje to usunięcie wszystkich zainstalowanych kart sieciowych wraz z ich ustawieniami. Po ponownym uruchomieniu komputera wszystkie karty sieciowe zostaną ponownie zainstalowane z domyślnymi ustawieniami.

 1. Wybierz przycisk Start , a następnie pozycję Ustawienia  > Sieć i Internet > Stan > Resetowanie sieci.
 2. Na ekranie Resetowanie sieci wybierz pozycję Zresetuj teraz i potwierdź, wybierając przycisk Tak.

  Poczekaj, aż komputer zostanie uruchomiony ponownie, i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10741 — ostatni przegląd: 12.12.2016 — zmiana: 8

Opinia