Ustawienia sieci komórkowej i karty SIM w systemie Windows 10 Mobile

Ustawienia sieci komórkowej i karty SIM pomagają sterować ustawieniami sieci komórkowej telefonu (w tym ustawieniami połączenia danych komórkowych). Zmiana ustawień nie jest konieczna, jeśli połączenie działa zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli jednak występują problemy z połączeniem komórkowym, można je rozwiązać, zmieniając jedno lub kilka ustawień opisanych poniżej.

Aby otworzyć ustawienia sieci komórkowej i karty SIM, na ekranie startowym szybko przesuń zawartość ekranu, aby przejść do listy Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Ustawienia  > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i SIM.

Ustawienie Działanie

Połączenie danych

Włącza lub wyłącza połączenie danych komórkowych. Połączenie danych można wyłączyć z różnych powodów — w celu zredukowania zużycia danych w przypadku ograniczonego planu taryfowego lub w celu przedłużenia czasu działania baterii.

Wyłączenie połączenia danych nie przeszkadza w nawiązywaniu i odbieraniu połączeń telefonicznych ani w wysyłaniu i odbieraniu wiadomości SMS. Nie można jednak przeglądać Internetu, wyszukiwać informacji online, odbierać ani wysyłać wiadomości e-mail, czy też uzyskiwać zaktualizowanych informacji dotyczących aplikacji, o ile nie masz połączenia z siecią Wi-Fi.

Innym sposobem włączenia lub wyłączenia połączenia danych komórkowych jest szybkie przesunięcie w dół od górnej krawędzi ekranu, a następnie wybranie pozycji Rozwiń > Dane komórkowe.

Nazwa połączenia komórkowego

Pokazuje nazwę połączenia komórkowego, którego używasz. Aby zmienić ustawienia połączenia danych komórkowych, wybierz pozycję Ustawienia karty SIM pod nazwą połączenia komórkowego.

Użyj tej karty SIM na potrzeby danych komórkowych

Określa, która karta SIM jest używana do obsługi połączenia danych komórkowych. Aby mieć lepszą kontrolę nas kosztami połączeń danych komórkowych, możesz wybrać, która karta SIM ma być używana do obsługi tych połączeń. Opłaty za przesyłanie danych w przypadku poszczególnych kart SIM mogą być różne. To ustawienie jest widoczne tylko w przypadku telefonów z systemem Windows mającymi dwie karty SIM.

Opcje roamingu danych

Określa, czy połączenie danych zostanie zachowane na telefonie w lokalizacjach poza zasięgiem sieci danego operatora komórkowego w zasięgu roamingu. Pozostawiając wartość Nie korzystaj z roamingu dla tego ustawienia, można uniknąć opłat za roaming danych.

Jeśli zezwolisz na roaming, możesz korzystać z transmisji danych w sieci komórkowej, gdy telefon znajduje się w zasięgu roamingu. W zależności od planu taryfowego możesz zapłacić więcej za transmisję danych w trybie roamingu. Niektórzy operatorzy komórkowi umożliwiają określenie dopuszczalnego roamingu danych — może to być roaming Krajowy lub Krajowy i międzynarodowy.

Na telefonie z dwiema kartami SIM możesz ustawić inne opcje roamingu dla każdej karty SIM.

Opcje roamingu połączeń głosowych

Określa, czy można nawiązywać połączenia i wysyłać wiadomości SMS, gdy telefon jest poza siecią danego operatora komórkowego. Pozostawiając wartość Nie korzystaj z roamingu dla tego ustawienia, można uniknąć opłat za roaming połączeń głosowych. W przypadku tej wartości nie można dzwonić ani wysyłać wiadomości SMS, kiedy telefon jest w zasięgu roamingu, ale można odbierać połączenia i wiadomości tekstowe. Zapoznaj się z danymi dotyczącymi planu taryfowego, aby dowiedzieć się, jak i kiedy mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

Jeśli zezwalasz na roaming, możesz nawiązywać połączenia i wysyłać wiadomości tekstowe, będąc poza siecią danego operatora komórkowego. W zależności od planu taryfowego możesz zapłacić więcej za te połączenia i wiadomości SMS. Niektórzy operatorzy komórkowi umożliwiają określenie dopuszczalnego rodzaju roamingu — może to być roaming Krajowy lub Krajowy i międzynarodowy.

Numer telefonu

Wyświetla Twój numer telefonu.

Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, w ustawieniach Komórkowe i SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM. Na telefonie z dwiema kartami SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM 1 lub Ustawienia karty SIM 2.

Nazwa karty SIM

Wpisz nazwę karty SIM, aby nadać jej przyjazną nazwę, którą łatwo rozpoznasz.

W przypadku telefonów z dwiema kartami SIM jest to pomocne w odróżnieniu kart SIM, dzięki czemu wiadomo, która służy do obsługi połączeń danych komórkowych, a która do obsługi rozmów i wiadomości SMS. Nazwy kart SIM są wyświetlane w różnych miejscach na telefonie, takich jak kafelki telefonu, kafelki wiadomości, kontakty z karty SIM oraz ustawienia sieci komórkowej i kart SIM.

Aby zmienić nazwę karty SIM, w ustawieniach Komórkowe i SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM > Nazwa karty SIM, wpisz nową nazwę, a następnie wybierz pozycję Zapisz. Na telefonie z dwiema kartami SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM 1 lub Ustawienia karty SIM 2, aby zmienić nazwę danej karty.

Najwyższa szybkość połączenia

Określa najwyższą szybkość połączenia możliwą w telefonie. Jeśli wybierzesz najwyższą wartość, telefon będzie korzystał z najszybszego połączenia komórkowego, które jest dostępne w danym obszarze. Jednak w przypadku słabego sygnału szukanie szybszego połączenia lub jego zachowanie może zużywać dodatkową energię.

W przypadku wybrania wolniejszego połączenia telefon może połączyć się z wolniejszą siecią komórkową, która może mieć lepszy sygnał. To przyczynia się do oszczędzania energii baterii.

Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, w ustawieniach Komórkowe i SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM > Najwyższa szybkość połączenia. Na telefonie z dwiema kartami SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM 1 lub Ustawienia karty SIM 2 > Najwyższa szybkość połączenia.

Wybór sieci

Umożliwia wyświetlenie listy dostępnych sieci na danym obszarze, a następnie podjęcie próby połączenia się z jedną z nich. Ustawienie domyślne to Automatycznie.

Jeśli włączysz telefon i zostanie wyświetlony komunikat informujący, że wybrana sieć jest niedostępna, możesz wybrać przycisk Wyszukaj sieci, a następnie wybrać inną sieć komórkową.

Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, w ustawieniach Komórkowe i SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM. Na telefonie z dwiema kartami SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM 1 lub Ustawienia karty SIM 2.

Aktywna sieć

Wyświetla nazwę używanej sieci komórkowej.

Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, w ustawieniach Komórkowe i SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM. Na telefonie z dwiema kartami SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM 1 lub Ustawienia karty SIM 2.

Aktualizuj ustawienia

Pobiera najnowsze ustawienia sieci komórkowej od operatora, jeśli dany operator sieci komórkowej udostępnia taką możliwość. Pobranie najnowszych ustawień ułatwia prawidłową obsługę połączenia komórkowego.

Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, w ustawieniach Komórkowe i SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM > Ustawienia aktualizacji. Na telefonie z dwiema kartami SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM 1 lub Ustawienia karty SIM 2 > Ustawienia aktualizacji.

Rejestracja IMS

Włączenie tej pozycji zapewnia obsługę połączeń głosowych, połączeń wideo i wiadomości SMS w ramach połączeń komórkowych 4G LTE. To ustawienie i dostępne usługi IMS są zależne od operatora komórkowego i używanego urządzenia.

Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, w ustawieniach Komórkowe i SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM > Rejestracja IMS.

Opcje roamingu IMS

Określa, czy jest możliwa obsługę połączeń głosowych, połączeń wideo i wiadomości SMS w ramach połączeń danych komórkowych 4G LTE, jeśli telefon jest poza siecią operatora komórkowego w zasięgu roamingu. Pozostawiając wartość Nie korzystaj z roamingu dla tego ustawienia, można uniknąć opłat za roaming.

W przypadku zezwolenia na roaming IMS można obsługiwać połączenia głosowe, połączenia wideo i wiadomości SMS w ramach połączenia danych komórkowych 4G LTE, jeśli telefon jest w zasięgu roamingu. W zależności od planu taryfowego możesz zapłacić więcej za transmisję danych w trybie roamingu.

Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, w ustawieniach Komórkowe i SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM > Opcje roamingu IMS.

Preferencja połączeń

Określa, które połączenie — komórkowe czy Wi-Fi — jest preferowane w przypadku nawiązywania i odbierania połączeń telefonicznych. Jeśli wybierzesz pozycję Tylko sieć Wi-Fi, będzie można nawiązywać i odbierać połączenia w przypadku łączności z siecią Wi-Fi. Jeśli wybrano ustawienie Tylko sieć Wi-Fi, to do wykonywania różnych zadań, które wymagają dostępu do Internetu, takich jak przeglądanie Internetu lub używanie poczty e-mail, konieczne będzie połączenie z siecią Wi-Fi.

Aby wyłączyć połączenia telefoniczne w sieci Wi-Fi, wybierz opcję Połączenia przez sieć Wi-Fi są wyłączone.

Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, w ustawieniach Komórkowe i SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM > Preferencja połączeń.

Preferencja połączeń podczas roamingu

Określa, które połączenie — komórkowe czy Wi-Fi — jest preferowane w przypadku nawiązywania i odbierania połączeń telefonicznych podczas korzystania z roamingu. Jeśli wybierzesz pozycję Tylko sieć Wi-Fi, będzie można nawiązywać i odbierać połączenia w przypadku łączności z siecią Wi-Fi. Jeśli wybrano ustawienie Tylko sieć Wi-Fi, to do wykonywania różnych zadań, które wymagają dostępu do Internetu, takich jak przeglądanie Internetu lub używanie poczty e-mail, konieczne będzie połączenie z siecią Wi-Fi.

Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, w ustawieniach Komórkowe i SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM > Preferencja połączeń podczas roamingu.

Adres alarmowy

Wybierz tę opcję, aby przejść do witryny operatora komórkowego w celu wprowadzenia swojego adresu alarmowego. Aby to zrobić, musisz zalogować się do swojego konta mobilnego w witrynie operatora.

Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, w ustawieniach Komórkowe i SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM > Adres alarmowy.

Dodaj nazwę punktu dostępu do Internetu

Nazwa punktu dostępu do Internetu (APN, access point name) jest adresem używanym przez telefon do łączenia się z Internetem podczas korzystania z połączenia danych komórkowych. Zazwyczaj nazwa punktu dostępu do Internetu jest ustawiana automatycznie.

Jeśli połączenia danych komórkowych nie działa, spróbuj wpisać nową nazwę punktu dostępu do Internetu. Możesz na przykład wpisać nową nazwę punktu dostępu do Internetu, jeśli możesz nawiązywać połączenia telefoniczne i wysyłać wiadomości SMS, ale nie możesz przeglądać Internetu na telefonie. Wprowadzane ustawienia nazwy punktu dostępu do Internetu zależą od lokalizacji i operatora komórkowego. Jeśli możesz nawiązać na telefonie połączenie z siecią Wi-Fi lub masz pod ręką komputer, spróbuj znaleźć w Internecie ustawienia nazwy APN operatora sieci komórkowej.

Aby dodać nazwę punktu dostępu do Internetu:

 1. W ustawieniach Komórkowe i SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM > Dodawanie nazwy punktu dostępu do Internetu. Na telefonie z dwiema kartami SIM w obszarze ustawień Komórkowe i SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM 1 lub Ustawienia karty SIM 2.

 2. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • W polu Nazwa profilu wpisz nazwę profilu APN.

  • W polu Nazwa punktu dostępu wpisz adres, który ma być używany z nazwą APN.

  • W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika konta sieci komórkowej.

  • W polu Hasło wpisz hasło konta sieci komórkowej.

  • Zaznacz pole Typ informacji logowania, a następnie wybierz metodę uwierzytelniania, która ma być używana.

  • Zaznacz pole Typ adresu IP, a następnie wybierz typ adresu IP, którego należy użyć.

  • Zaznacz pole wyboru Użyj tej nazwy punktu dostępu podczas połączenia z siecią LTE i zamień nazwę podaną przez mojego operatora komórkowego, jeśli chcesz używać tej nazwy punktu dostępu do połączenia komórkowego LTE zamiast nazwy podanej przez operatora komórkowego. To spowoduje zastąpienie nazwy punktu dostępu podanej przez operatora komórkowego. Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, ale ustawienia nazwy punktu dostępu nie będą prawidłowe, nie uzyskasz połączenia danych komórkowych 4G LTE.

  • W polu Serwer proxy wpisz adres serwera proxy, który ma być używany.

  • W polu Port serwera proxy wpisz numer portu serwera proxy.

 3. Zaznacz pole wyboru Zastosuj ten profil, jeśli chcesz, aby profil APN został użyty bezpośrednio po zapisaniu.

 4. Wybierz pozycję Zapisz > OK.

 5. Aby wrócić i wyświetlić listę profilów nazw punktów dostępu, wybierz przycisk Wstecz, a następnie przejrzyj zawartość obszaru Punkt dostępu do Internetu.

Dodawanie nazwy punktu dostępu do MMS-ów

Nazwa punktu dostępu do MMS-ów to adres, za pomocą którego telefon wysyła i odbiera wiadomości MMS. Nazwa punktu dostępu do MMS-ów jest ustawiana automatycznie podczas pierwszej konfiguracji telefonu.

Jeśli nie możesz wysyłać lub odbierać MMS-ów, spróbuj wpisać nową nazwę punktu dostępu do MMS-ów odpowiadającą bieżącej lokalizacji i operatorowi komórkowemu. Na telefonie lub komputerze spróbuj znaleźć online ustawienia nazwy punktu dostępu do MMS-ów swojego operatora komórkowego.

Aby dodać nazwę punktu dostępu do MMS-ów, wykonaj poniższe kroki. Wpisz adres w polu Adres MMSC (URL). Pozostałe ustawienia są opcjonalne i zależne od operatora sieci komórkowej.

 1. W ustawieniach Komórkowe i SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM > Dodaj nazwę punktu dostępu do MMS-ów. Na telefonie z dwiema kartami SIM w obszarze ustawień Komórkowe i SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM 1 lub Ustawienia karty SIM 2.

 2. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • W polu Nazwa profilu wpisz nazwę profilu nazwy punktu dostępu do MMS-ów.

  • W polu Nazwa punktu dostępu wpisz adres, który ma być używany z nazwą punktu dostępu do MMS-ów.

  • W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika konta sieci komórkowej.

  • W polu Hasło wpisz hasło konta sieci komórkowej.

  • Zaznacz pole Typ informacji logowania, a następnie wybierz metodę uwierzytelniania, która ma być używana.

  • Zaznacz pole Typ adresu IP, a następnie wybierz typ adresu IP, który ma być używany.

  • W polu Serwer proxy wpisz adres serwera proxy, który ma być używany.

  • W polu Port serwera proxy wpisz numer portu serwera proxy.

  • W polu Adres MMSC (URL) wpisz adres centrum obsługi MMS-ów (MMSC) operatora komórkowego zaczynający się od ciągu http://

  • W polu Port MMSC wpisz numer portu MMSC.

  • W polu Maksymalny rozmiar wiadomości MMS (KB) wpisz maksymalny rozmiar (w KB) wiadomości MMS, jaką możesz wysłać.

 3. Zaznacz pole wyboru Zastosuj ten profil, jeśli chcesz, aby profil APN dla wiadomości MMS został użyty bezpośrednio po zapisaniu.

 4. Wybierz pozycję Zapisz > OK.

 5. Aby wrócić i wyświetlić listę profilów nazw punktów dostępu do MMS-ów, wybierz przycisk Wstecz, a następnie przejrzyj zawartość obszaru Punkt dostępu dla MMS-ów.


Używanie numeru PIN karty SIM

Określa, czy chcesz użyć numeru PIN karty SIM w telefonie, aby uniemożliwić innym osobom korzystanie z połączenia danych komórkowych bez autoryzacji. Po skonfigurowaniu numeru PIN karty SIM podczas uruchamiania telefonu będzie wyświetlany monit o wprowadzenie tego numeru.

Po pierwszym wyświetleniu tego monitu wpisz domyślny numer PIN karty SIM. Jeśli nie znasz domyślnego numeru PIN karty SIM, poszukaj go w witrynie internetowej operatora sieci komórkowej. Musisz ponownie uruchomić telefon, aby zablokować go za pomocą numeru PIN karty SIM.

Jeśli masz już skonfigurowany numer PIN karty SIM, wpisz go po wyświetleniu monitu, a następnie wybierz przycisk OK.

Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, w ustawieniach Komórkowe i SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM > Użyj numeru PIN karty SIM w sekcji Zabezpieczenia. Na telefonie z dwiema kartami SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM 1 lub Ustawienia karty SIM 2 > Użyj numeru PIN karty SIM.

Zmień numer PIN karty SIM

Ta opcja jest dostępna w przypadku korzystania z numeru PIN karty SIM. Aby zmienić numer PIN karty SIM, wybierz pozycję Zmień numer PIN karty SIM, wprowadź bieżący numer PIN w polu Numer PIN karty SIM, wprowadź nowy numer PIN w polu Nowy numer PIN karty SIM, wpisz ponownie nowy numer PIN w polu Potwierdź nowy numer PIN karty SIM, a następnie wybierz przycisk OK.

Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, w ustawieniach Komórkowe i SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM > Zmień numer PIN karty SIM w sekcji Zabezpieczenia. Na telefonie z dwiema kartami SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM 1 lub Ustawienia karty SIM 2 > Zmień numer PIN karty SIM.

Usuń numer PIN karty SIM

Ta opcja jest dostępna w przypadku korzystania z numeru PIN karty SIM. Jeśli chcesz przestać używać numeru PIN karty SIM, wybierz pozycję Usuń numer PIN karty SIM, wprowadź bieżący numer PIN karty SIM, a następnie wybierz przycisk OK.

Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, w ustawieniach Komórkowe i SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM > Usuń numer PIN karty SIM w sekcji Zabezpieczenia. Na telefonie z dwiema kartami SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM 1 lub Ustawienia karty SIM 2 > Usuń numer PIN karty SIM.

Odblokuj numer PIN karty SIM

Ta opcja jest wyświetlana, jeśli używany jest numer PIN karty SIM i trzy razy został podany nieprawidłowy numer. W takim przypadku numer PIN karty SIM zostanie zablokowany i nie będzie można go używać do czasu odblokowana. Aby odblokować go, najpierw musisz skontaktować się z operatorem sieci komórkowej w celu uzyskania kodu odblokowującego numer PIN (PUK). Następnie wybierz pozycję Odblokuj numer PIN karty SIM i wprowadź kod PUK. Jeśli zbyt wiele razy wprowadzisz nieprawidłowe kod PUK, karta SIM zostanie trwale zablokowana i trzeba będzie uzyskać nową kartę SIM od operatora sieci komórkowej.

Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, w ustawieniach Komórkowe i SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM > Odblokuj numer PIN karty SIM w sekcji Zabezpieczenia. Na telefonie z dwiema kartami SIM wybierz pozycję Ustawienia karty SIM 1 lub Ustawienia karty SIM 2 (w zależności od tego, którą kartę SIM chcesz odblokować) > Odblokuj numer PIN karty SIM.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10744 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 4

Opinia