Zmienianie ustawień powiadomień i akcji w systemie Windows 10

Dotyczy: Windows 10

Get to action center by clicking the action center icon on the taskbar

Centrum akcji dostępne w systemie Windows 10 zawiera powiadomienia i szybkie akcje. W dowolnym momencie można zmienić ustawienia i wybrać inny sposób oraz moment wyświetlania powiadomień, a także zdecydować, dla których aplikacji i ustawień mają być dostępne najważniejsze szybkie akcje.

Wybierz przycisk Start , a następnie pozycję Ustawienia  > System > Powiadomienia i akcje.

Zmienianie ustawień powiadomień wszystkich nadawców

W obszarze Powiadomienia włącz lub wyłącz wszystkie powiadomienia oraz określ, kiedy i gdzie mają być wyświetlane.

Notification settings that can be turned on or off

Zmienianie ustawień powiadomień poszczególnych nadawców

W obszarze Powiadomienia od następujących nadawców wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Włącz lub wyłącz nadawcę powiadomień.
  • Wybierz nazwę nadawcy, a następnie włącz lub wyłącz banery powiadomień, ochronę prywatności na ekranie blokady i dźwięki powiadomień oraz ustaw priorytety powiadomień.

Wybieranie i rozmieszczanie szybkich akcji wyświetlanych w centrum akcji

W obszarze Szybkie akcje przeciągnij szybkie akcje, aby zmienić ich rozmieszczenie. Jest to kolejność, w jakiej zostaną wyświetlone w dolnej części centrum akcji.

Dragging quick actions to arrange them