Pisanie przy użyciu klawiatury ekranowej

Windows 10

Istnieje kilka rodzajów klawiatur komputerowych. Najpopularniejsza jest zewnętrzna klawiatura fizyczna podłączana do komputera. Jednak system Windows zawiera także narzędzie ułatwiające dostęp — klawiaturę ekranową. Można jej używać zamiast klawiatury fizycznej do nawigacji po ekranie komputera lub wprowadzania tekstu. Do używania klawiatury ekranowej nie jest wymagany ekran dotykowy. Wszystkie klawisze standardowe są wyświetlane na ekranie, więc można je wybierać za pomocą myszy lub innego urządzenia wskazującego. Można też użyć pojedynczego klawisza fizycznego lub grupy klawiszy do przechodzenia między kolejnymi klawiszami na ekranie.

Aby otworzyć klawiaturę ekranową

Przejdź do przycisku Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Klawiatura, po czym przesuń suwak w obszarze Klawiatura ekranowa. Na ekranie pojawi się klawiatura, za pomocą której można nawigować po ekranie i wprowadzać tekst. Klawiatura pozostanie wyświetlona na ekranie, aż ją zamkniesz.

Aby zmienić sposób wprowadzania informacji przy użyciu klawiatury ekranowej

Po otwarciu klawiatury ekranowej wybierz klawisz Opcje, a następnie wybierz odpowiednie opcje:
  • Używaj dźwięku kliknięcia. Użyj tej opcji, aby po naciśnięciu klawisza był odtwarzany dźwięk.
  • Pokaż klawisze, aby ułatwić poruszanie się po ekranie. Użyj tej opcji, aby podświetlać klawisze podczas pisania.
  • Włącz klawiaturę numeryczną. Użyj tej opcji, aby wyświetlić klawiaturę numeryczną razem z klawiaturą ekranową.
  • Klikaj klawisze. Użyj tego trybu, jeśli wolisz wprowadzać tekst przez klikanie lub naciskanie klawiszy ekranowych.
  • Aktywuj klawisze wskaźnikiem. Użyj tego trybu, aby wskazywać klawisze za pomocą myszy lub joysticka. Wskazywane znaki są wprowadzane automatycznie po określonym czasie wskazywania.
  • Przeglądaj klawisze. Użyj tego trybu, jeśli klawiatura ekranowa ma ciągle przeglądać klawiaturę. W trybie przeglądania są wyróżniane obszary, w których można wpisywać znaki klawiatury przez naciśnięcie skrótu klawiaturowego albo za pomocą przełącznikowego urządzenia wejściowego bądź urządzenia symulującego kliknięcie myszą.
  • Użyj podpowiadania tekstu. Użyj tej opcji, jeśli klawiatura ekranowa ma sugerować wyrazy podczas pisania, aby wyeliminować konieczność wpisywania całych wyrazów.


Windows 8.1

Istnieje kilka rodzajów klawiatur. Najpopularniejsza jest zewnętrzna klawiatura fizyczna, podłączana do komputera.

System Windows udostępnia też klawiaturę ekranową należącą do narzędzi ułatwień dostępu. Klawiatury ekranowej można używać zamiast klawiatury fizycznej do poruszania się po komputerze i wprowadzania tekstu. Do używania klawiatury ekranowej nie jest wymagany ekran dotykowy. Klawiatura ekranowa to wizualna klawiatura ze wszystkimi standardowymi klawiszami. Klawisze można wybierać za pomocą myszy lub innego urządzenia wskazującego. Można też użyć pojedynczego klawisza fizycznego lub grupy klawiszy do przechodzenia między kolejnymi klawiszami na ekranie.

Aby otworzyć klawiaturę ekranową

 1. Szybko przesuń palcem do środka od prawej krawędzi ekranu, a następnie naciśnij pozycję Wyszukiwanie.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij pozycję Wyszukiwanie).
 2. W polu wyszukiwania wpisz hasło Klawiatura ekranowa, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Klawiatura ekranowa.

  Na ekranie pojawi się klawiatura, której możesz używać do poruszania się po komputerze i wpisywania tekstu. Klawiatura pozostanie wyświetlona na ekranie, aż ją zamkniesz.

Aby zmienić sposób wprowadzania informacji przy użyciu klawiatury ekranowej

Po otwarciu klawiatury ekranowej naciśnij lub kliknij klawisz Opcje, a następnie wybierz odpowiednie opcje:
  • Używaj dźwięku kliknięcia. Użyj tej opcji, aby po naciśnięciu klawisza był odtwarzany dźwięk.
  • Pokaż klawisze, aby ułatwić poruszanie się po ekranie. Użyj tej opcji, aby podświetlać klawisze podczas pisania.
  • Włącz klawiaturę numeryczną. Użyj tej opcji, aby wyświetlić klawiaturę numeryczną razem z klawiaturą ekranową.
  • Klikaj klawisze. Użyj tego trybu, jeśli wolisz wprowadzać tekst przez klikanie lub naciskanie klawiszy ekranowych.
  • Aktywuj klawisze wskaźnikiem. Użyj tego trybu, aby wskazywać klawisze za pomocą myszy lub joysticka. Wskazywane znaki są wprowadzane automatycznie po określonym czasie wskazywania.
  • Przeglądaj klawisze. Użyj tego trybu, jeśli klawiatura ekranowa ma ciągle przeglądać klawiaturę. W trybie przeglądania są wyróżniane obszary, w których można wpisywać znaki klawiatury przez naciśnięcie skrótu klawiaturowego albo za pomocą przełącznikowego urządzenia wejściowego bądź urządzenia symulującego kliknięcie myszą.
  • Użyj podpowiadania tekstu. Użyj tej opcji, jeśli klawiatura ekranowa ma sugerować wyrazy podczas pisania, aby wyeliminować konieczność wpisywania całych wyrazów.


Windows 7

Klawiatury ekranowej można używać zamiast klawiatury fizycznej do wpisywania i wprowadzania danych. Klawiatura ekranowa to wizualna klawiatura ze wszystkimi standardowymi klawiszami. Klawisze można wybierać za pomocą myszy lub innego urządzenia wskazującego. Można też użyć pojedynczego klawisza lub grupy klawiszy do przechodzenia między kolejnymi klawiszami na ekranie.

Pisanie bez użycia klawiatury

Otwórz klawiaturę ekranową, klikając przycisk Start 

Obraz przedstawiający przycisk Start
, pozycję Wszystkie programy, pozycję Akcesoria, pozycję Ułatwienia dostępu, a następnie pozycję Klawiatura ekranowa.

Aby zmienić sposób wprowadzania informacji przy użyciu klawiatury ekranowej
Aby ustawić dźwięki kliknięcia dla klawiatury ekranowej
Aby korzystać z klawiatury numerycznej na klawiaturze ekranowej
Aby włączyć podpowiadanie tekstu na klawiaturze ekranowej


Właściwości

Identyfikator artykułu: 10762 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia