Pisanie przy użyciu klawiatury ekranowej

Dotyczy: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Istnieje kilka rodzajów klawiatur komputerowych. Najpopularniejsza jest zewnętrzna klawiatura fizyczna podłączana do komputera. Jednak system Windows zawiera także narzędzie ułatwiające dostęp — klawiaturę ekranową. Można jej używać zamiast klawiatury fizycznej.

Na ekranie dotykowym nie jest potrzebne korzystanie z funkcji ekranowej. Wszystkie klawisze standardowe są wyświetlane na ekranie, więc można je wybierać za pomocą myszy lub innego urządzenia wskazującego. Można też użyć pojedynczego klawisza fizycznego lub grupy klawiszy do przechodzenia między kolejnymi klawiszami na ekranie.

Aby otworzyć klawiaturę ekranową

Wybierz Start , a następnie wybierz opcje Ustawienia  > Ułatwienia dostępu  > Klawiatura, po czym wybierz klawisz przełączania w obszarze Klawiatura ekranowa. Na ekranie pojawi się klawiatura, za pomocą której można nawigować po ekranie i wprowadzać tekst. Klawiatura pozostanie wyświetlona na ekranie, aż ją zamkniesz.

Aby zmienić sposób wprowadzania informacji przy użyciu klawiatury ekranowej

Po otwarciu klawiatury ekranowej wybierz klawisz Opcje, a następnie wybierz odpowiednie opcje:
  • Używaj dźwięku kliknięcia. Użyj tej opcji, aby po naciśnięciu klawisza był odtwarzany dźwięk.
  • Pokaż klawisze, aby ułatwić poruszanie się po ekranie. Użyj tej opcji, aby podświetlać klawisze podczas pisania.
  • Włącz klawiaturę numeryczną. Użyj tej opcji, aby wyświetlić klawiaturę numeryczną razem z klawiaturą ekranową.
  • Klikaj klawisze. Użyj tego trybu, jeśli wolisz wprowadzać tekst przez klikanie lub naciskanie klawiszy ekranowych.
  • Aktywuj klawisze wskaźnikiem. Użyj tego trybu, aby wskazywać klawisze za pomocą myszy lub joysticka. Wskazywane znaki są wprowadzane automatycznie po określonym czasie wskazywania.
  • Przeglądaj klawisze. Użyj tego trybu, jeśli klawiatura ekranowa ma ciągle przeglądać klawiaturę. W trybie przeglądania są wyróżniane obszary, w których można wpisywać znaki klawiatury przez naciśnięcie skrótu klawiaturowego albo za pomocą przełącznikowego urządzenia wejściowego bądź urządzenia symulującego kliknięcie myszą.
  • Użyj podpowiadania tekstu. Użyj tej opcji, jeśli klawiatura ekranowa ma sugerować wyrazy podczas pisania, aby wyeliminować konieczność wpisywania całych wyrazów.