Zresetowanie telefonu z systemem Windows spowoduje przywrócenie telefonu do stanu, w jakim był po pierwszym włączeniu. Wszystkie dane osobiste zostaną wymazane i nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych.

Jeśli zdecydujesz się na zresetowanie telefonu, rozważ wcześniejsze utworzenie w chmurze kopii zapasowej aplikacji, wiadomości SMS i innych danych. Aby zobaczyć, jak to się robi, zobacz Tworzenie kopii zapasowej.


Resetowanie telefonu

  1. Na ekranie startowym szybko przesuń zawartość ekranu, aby przejść do listy Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Ustawienia .
  2. Wybierz pozycję System > Informacje > Zresetuj telefon.
  3. Zostaną wyświetlone dwa ostrzeżenia. Jeśli masz całkowitą pewność, że chcesz przywrócić ustawienia fabryczne telefonu, wybierz pozycję Tak, a następnie ponownie wybierz pozycję Tak. Ten proces może chwilę potrwać.

Jeśli telefon nie odpowiada i nie możesz otworzyć obszaru Ustawienia , może być konieczne zresetowanie telefonu za pomocą przycisków sprzętowych. W przypadku telefonów Lumia (i niektórych innych marek) poniższa procedura umożliwia zresetowanie telefonu.

Resetowanie telefonu, który nie odpowiada

  1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Zmniejsz głośność i Zasilanie, aż poczujesz wibracje (od 10 do 15 sekund).
  2. Kiedy poczujesz wibracje, zwolnij przyciski, a następnie natychmiast naciśnij i przytrzymaj przycisk Zmniejsz głośność, aż zobaczysz duży wykrzyknik.
  3. Po pojawieniu się wykrzyknika naciśnij cztery przyciski w następującej kolejności: Zwiększ głośność, Zmniejsz głośność, Zasilanie, Zmniejsz głośność. Telefon powinien zostać teraz zresetowany i ponownie uruchomiony. (Resetowanie może chwilę potrwać).
Właściwości

Identyfikator artykułu: 10768 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Windows 10 Mobile

Opinia