Jak zminimalizować zużycie danych?

Jeśli nie korzystasz z nieograniczonego planu taryfowego na transmisję danych (a mało kto taki obecnie ma), ważne jest, aby wiedzieć, ile danych zostało pobranych i jak ograniczyć transmisję danych na telefonie Windows Phone.

Korzystanie z Czujnika danych

Czujnik danych śledzi wykorzystanie danych, wskazuje aplikacje, które przesyłają ich najwięcej, oraz ogranicza ich transmisję. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Korzystanie z Czujnika danych do zarządzania ilością przesyłanych danych.

 • Aby skonfigurować tę funkcję, szybko przesuń do listy Aplikacje, a następnie naciśnij ikonę Czujnik danych 

  Data Sense Icon
  .

Ograniczanie transmisji danych podczas przeglądania stron internetowych

Czujnik danych może pomóc w ograniczeniu transmisji danych podczas przeglądania stron internetowych dzięki zmniejszeniu obrazów na stronach i zablokowaniu niektórych reklam. Aby skorzystać z tej opcji, wykonaj następujące czynności:

 1. Na liście Aplikacje naciśnij pozycję Czujnik danych 

  Data Sense Icon

 2. Naciśnij pozycję Ustawienia 

  Settings Icon
  .

 3. W polu Kompresja danych w przeglądarce wybierz opcję standardowa, wysoka lub automatyczna. Zalecamy włączenie kompresji automatycznej — telefon wybierze wtedy najlepsze ustawienie.

Łączenie z siecią Wi-Fi

Najskuteczniejszym sposobem ograniczenia transmisji danych jest prawdopodobnie połączenie się z siecią Wi-Fi, gdy tylko jest to możliwe. Dzięki temu do przesyłania i odbierania danych telefon będzie wykorzystywał sieć Wi-Fi.

 • Aby włączyć obsługę sieci Wi-Fi, na liście Aplikacje naciśnij pozycję Ustawienia 

  Settings Icon
   > Wi-Fi, a następnie włącz opcję Sieci Wi-Fi 
  Toggle On Icon
  .

Wyłączanie zadań w tle

Niektóre aplikacje mogą nadal korzystać z danych komórkowych nawet wtedy, gdy nie są otwarte. Przesyłanie danych można ograniczyć, wyłączając niepotrzebne zadania w tle.

 1. Na liście Aplikacje naciśnij pozycję Ustawienia 

  Settings Icon
   > Oszczędzanie baterii, a następnie szybko przesuń do obszaru Wykorzystanie.

 2. Naciśnij dowolne aplikacje z uruchomionymi zadaniami w tle, a następnie wyłącz opcję Zezwól aplikacji na działanie w tle 

  Toggle Off Icon
  .

Włączanie oszczędzania baterii

Opcja oszczędzania baterii umożliwia wyłączenie niektórych (ale nie wszystkich) funkcji wymagających transmisji danych. Można ją włączyć w dowolnym momencie lub ustawić włączanie automatyczne, gdy bateria jest bliska wyczerpania.

 1. Na liście Aplikacje naciśnij pozycję Ustawienia 

  Settings Icon
   > Oszczędzanie baterii.

 2. Włącz Oszczędzania baterii 

  Toggle On Icon
  .

 3. W obszarze Oszczędzaj czas pracy baterii naciśnij opcję, której chcesz używać do oszczędzania baterii.

Zmienianie ustawień synchronizacji poczty e-mail

Pocztę e-mail można synchronizować automatycznie z określoną częstotliwością lub ręcznie w dowolnym momencie.

 1. Na liście Aplikacje naciśnij konto e-mail, którego ustawienia chcesz zmienić.

 2. Naciśnij pozycję Więcej 

  More Icon
   > Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia synchronizacji.

 3. W obszarze Pobierz nową zawartość (lub Pobierz nową pocztę e-mail w przypadku niektórych kont) wybierz odpowiednią opcję. Jeśli nie chcesz, aby telefon automatycznie synchronizował pocztę e-mail z tego konta, naciśnij opcję Ręcznie (jeśli ta opcja jest dostępna).

Zapobieganie przesyłaniu danych w sieci komórkowej w warunkach ograniczonej łączności Wi-Fi

Jeśli telefon jest połączony z siecią Wi-Fi, ale z powodu ograniczonej łączności nie może ukończyć zadania wymagającego przesłania znacznej ilości danych (np. pobrania aplikacji), możesz zapobiec jego dokończeniu przez sieć komórkową. (To ustawienie może nie być widoczne na Twoim telefonie, zależnie od sposobu skonfigurowania telefonu przez producenta lub operatora komórkowego).

 1. Na liście Aplikacje naciśnij pozycję Ustawienia 

  Settings Icon
   > Komórkowe+SIM.

 2. Naciśnij pozycję Przy ograniczonej łączności Wi-Fi, a następnie naciśnij pozycję Nie używaj połączenia przesyłania danych.

Wyłączanie połączenia przesyłania danych

Najlepszym sposobem zapewnienia, że połączenie przesyłania danych w sieci komórkowej nie będzie używane, jest jego całkowite wyłączenie.

 1. Na liście Aplikacje naciśnij pozycję Ustawienia 

  Settings Icon
   > Komórkowe+SIM.

 2. Wyłącz opcję Transmisja danych 

  Toggle Off Icon
  .

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10894 — ostatni przegląd: 26.05.2016 — zmiana: 7

Opinia