Używanie kodu PIN w celu zablokowania karty SIM

Korzystając z kodu PIN karty SIM znajdującej się w telefonie z systemem Windows Phone, możesz uniemożliwić innym osobom wykonywanie połączeń telefonicznych bez Twojej zgody. Gdy ustawisz kod PIN karty SIM, prośba o jego wprowadzenie będzie wyświetlana po każdym uruchomieniu telefonu.

SIM card

Aby włączyć zabezpieczenie karty SIM

 1. Na ekranie startowym  naciśnij pozycję Telefon 

  Phone Icon
   > Więcej 
  More Icon
   > Ustawienia.

 2. Włącz opcję Zabezpieczenie karty SIM 

  Toggle On Icon
  .

 3. Po wyświetleniu monitu Wprowadź PIN karty SIM wpisz kod PIN swojej karty SIM, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Jeśli po raz pierwszy wprowadzasz kod PIN karty SIM w telefonie, spróbuj wpisać cyfry 1234, a następnie naciśnij pozycję Wprowadź. 1234 to domyślny kod PIN stosowany często w przypadku niektórych kart SIM. Jeśli ten kod PIN nie zadziała, skontaktuj się ze swoim operatorem, aby uzyskać prawidłowy domyślny kod PIN.
  • Jeśli masz już własnoręcznie ustawiony kod PIN karty SIM (nawet jeśli karta SIM znajdowała się wówczas w innym telefonie), wpisz swój kod PIN, a następnie naciśnij pozycję Wprowadź. Zostanie wyświetlony komunikat Włączono numer PIN karty SIM.


Aby wprowadzić kod PIN karty SIM

 1. Gdy jest włączona opcja Zabezpieczenie karty SIM, włącz lub uruchom ponownie telefon.

 2. Po wyświetleniu monitu Wprowadź numer PIN karty SIM wpisz swój kod PIN, a następnie naciśnij pozycję Wprowadź.

Ostrzeżenie

Jeśli zbyt wiele razy wprowadzisz nieprawidłowy kod PIN, karta SIM zostanie zablokowana przez operatora. Musisz wówczas skontaktować się z operatorem w celu uzyskania kodu PUK (PIN Unblocking Key) służącego do odblokowania kodu PIN. Jeśli zbyt wiele razy wprowadzisz nieprawidłowy kod PUK, karta SIM zostanie trwale zablokowana i trzeba będzie uzyskać nową kartę SIM od operatora sieci komórkowej.

Aby zmienić kod PIN karty SIM

 1. Na ekranie startowym  naciśnij pozycję Telefon 

  Phone Icon
   > Więcej 
  More Icon
   > Ustawienia.

 2. Przy włączonym zabezpieczeniu karty SIM naciśnij opcję Zmień numer PIN karty SIM.

 3. Po wyświetleniu monitu Podaj aktualny PIN karty SIM wpisz aktualny kod PIN, a następnie naciśnij pozycję Wprowadź.

 4. Po wyświetleniu monitu Wprowadź nowy PIN karty SIM wpisz nowy kod PIN, a następnie naciśnij pozycję Wprowadź.

 5. Po wyświetleniu monitu Potwierdź nowy PIN karty SIM wpisz ponownie nowy kod PIN, a następnie naciśnij pozycję Wprowadź.

  Zostanie wyświetlony komunikat Zmieniono numer PIN karty SIM.  

Właściwości

Identyfikator artykułu: 11580 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 6

Opinia