Korzystanie z telefonu z dwiema kartami SIM

Na telefonie Windows Phone z dwiema kartami SIM masz więcej możliwości nawiązywania połączeń komórkowych. Na przykład możesz wybrać, która karta SIM ma być używana do transmisji danych komórkowych ze względu na cenę za transfer danych lub lepszy sygnał sieci. Telefon z dwiema kartami SIM pomaga także oddzielić połączenia służbowe od prywatnych — można używać jednej karty SIM do pracy, a drugiej do rozmów prywatnych, korzystając tylko z jednego telefonu.

W przypadku telefonu z dwiema kartami SIM na ekranie startowym są widoczne dwa kafelki Telefon i dwa kafelki Wiadomości. Dzięki temu możesz nacisnąć kafelek dotyczący odpowiedniej karty SIM i używać funkcji połączeń lub wiadomości.

Start screen of a dual SIM phone

Kiedy używasz telefonu z systemem Windows Phone i dwiema kartami SIM, każdej karcie możesz nadać osobną nazwę, aby łatwiej je odróżnić. Możesz również określić, która karta ma być używana do transmisji danych komórkowych, kontrolować szybkość transmisji danych lub całkowicie wyłączyć kartę SIM, aby uniknąć naliczania niespodziewanych opłat.

Aby nazwać karty SIM

Każdej karcie w telefonie możesz nadać inną nazwę, aby łatwiej je odróżnić. Nazwy te będą widoczne w różnych miejscach w systemie Windows Phone — takich jak kafelki Telefon i Wiadomości na ekranie startowym czy ustawienia Komórkowe+SIM.

 1. Na liście Aplikacje naciśnij pozycję Ustawienia 

  Settings Icon
   > Komórkowe+SIM > Ustawienia karty SIM 1.

 2. W obszarze SIM 1 w polu Nazwa karty SIM wpisz nazwę pierwszej karty SIM, a następnie naciśnij przycisk Wstecz 

  Back Icon
  .

 3. Naciśnij pozycję Ustawienia karty SIM 2.

 4. W obszarze SIM 2 w polu Nazwa karty SIM wpisz nazwę drugiej karty SIM.

Aby wybrać kartę SIM do transmisji danych komórkowych

Możesz wybrać kartę SIM, która będzie używana do transmisji danych komórkowych. Wybierając kartę SIM, z którą są związane niższe opłaty, możesz obniżyć koszty. Możesz również używać jednej karty SIM służbowo, a drugiej prywatnie.

 1. Na liście Aplikacje naciśnij pozycję Ustawienia 

  Settings Icon
   > Komórkowe+SIM.

 2. Naciśnij opcję Karta SIM dla transmisji danych, a następnie wybierz kartę SIM, której chcesz używać do transmisji danych komórkowych.

Aby wybrać kartę SIM do wykonania połączenia

 1. Na ekranie startowym naciśnij kafelek Telefon przypisany do karty SIM, której chcesz użyć do wykonania połączenia.

  Phone Tiles image
        

 2. Naciśnij pozycję Klawiatura 

  Dialpad Icon
  .

 3. Aby wykonać połączenie przy użyciu drugiej karty SIM, naciśnij opcję 1 lub 2 — w zależności od karty, której chcesz użyć.

 4. Wybierz numer, a następnie naciśnij przycisk Połącz.

Aby wybrać kartę SIM do wysłania wiadomości SMS

 1. Na ekranie startowym naciśnij kafelek Wiadomości przypisany do karty SIM, której chcesz użyć do wysłania wiadomości SMS.

  Messaging Tiles image
        

 2. Naciśnij pozycję Nowy 

  Plus Icon
  , a potem wpisz numer telefonu komórkowego lub imię i nazwisko kontaktu.

 3. Aby wysłać wiadomość SMS przy użyciu drugiej karty SIM, naciśnij opcję 1 lub 2 — w zależności od karty, której chcesz użyć.

 4. Wpisz wiadomość, a następnie naciśnij pozycję Wyślij 

  Dual Sim One Icon
   lub 
  Dual Sim Two Icon
  .

Aby wybrać kartę SIM podczas zapisywania kontaktu

 1. Na ekranie startowym naciśnij pozycję Kontakty > Nowy 

  Plus Icon
  .

 2. Naciśnij pozycję Zapisz w, a następnie wybierz kartę SIM, na której chcesz zapisać kontakt.

 3. W polu Imię i nazwisko wpisz imię i nazwisko danej osoby.

 4. Wprowadź pozostałe informacje kontaktowe, a następnie naciśnij przycisk Zapisz 

  Save Icon
  .

Właściwości

Identyfikator artykułu: 11593 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 9

Opinia