Blokowanie połączeń i wiadomości

Masz dość niechcianych połączeń lub wiadomości SMS? Zablokuj je za pomocą aplikacji filtru połączeń i wiadomości ‎SMS.

Aby dodać numer telefonu do listy zablokowanych, naciśnij ekran startowy, naciśnij pozycję , szybko przesuń palcem do pozycji historia, naciśnij i przytrzymaj pozycję dzwoniącego, którego chcesz zablokować, a następnie naciśnij pozycję zablokuj numer.

Możesz także dodać numery do zablokowanych z wiadomości SMS.

Aby zmienić ustawienia aplikacji filtr połączeń i wiadomości ‎SMS, przejdź do opcji ustawienia > filtr połączeń i wiadomości ‎SMS.

Blokowanie połączeń i wiadomości

  1. Przełącz opcję blokowanie połączeń + wiadomości SMS do ustawienia Wł..

Sprawdzanie zablokowanych numerów

  1. Naciśnij pozycję blokowane numery.

Wyświetl powiadomienia o zablokowanych połączeniach i wiadomościach.

  1. Naciśnij pozycję zaawansowane i przełącz opcję Powiadomienia do ustawienia Wł..
Właściwości

Identyfikator artykułu: 11646 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 6

Opinia