Usługa Moja rodzina dla systemu Windows Phone

Dostępna w ramach funkcji rodziny Microsoft usługa Moja rodzina umożliwia włączenie oraz zarządzanie pobieraniem aplikacji i gier na telefonie z systemem Windows Phone używanym przez dziecko. Po skonfigurowaniu „rodziny”, obejmującej konto dziecka i co najmniej jedno konto rodzica, możesz wybrać typy aplikacji, na których pobieranie chcesz pozwolić (bezpłatne, płatne, oba rodzaje, żadne). Możesz również określić poziom klasyfikacji gier, które dziecko będzie mogło instalować.

Funkcje rodziny firmy Microsoft są przeznaczone do kontrolowania aktywności dzieci na komputerze i w Internecie. Jeśli Twoje dziecko używa komputera z systemem Windows lub konsoli Xbox, możliwe, że rodzina została już przez Ciebie skonfigurowana w celu stosowania kontroli rodzicielskiej. Możesz zarządzać swoją rodziną w witrynie internetowej konta Microsoft, w sekcji Rodzina.

Konfigurowanie usługi Moja rodzina w celu umożliwienia dziecku pobierania gier i aplikacji

  1. Zaloguj się na stronie account.microsoft.com/family za pomocą konta Microsoft rodzica lub opiekuna.
  2. Jeśli określasz konfigurację rodziny po raz pierwszy, wybierz pozycję Dodaj dziecko.

    Jeśli konta dzieci zostały już dodane do rodziny, przejdź do pozycji Wybierz dziecko, aby wyświetlić lub edytować jego ustawienia, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

  3. Wprowadź adres e-mail, z którego dziecko korzysta do logowania się na telefonie, i wybierz pozycję Wyślij zaproszenie. Jeśli dziecko nie ma adresu e-mail, wybierz pozycję Utwórz nowy adres e-mail dla dziecka i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
  4. Dziecko musi zaakceptować zaproszenie z poziomu swojego konta e-mail.

  5. Aby dodać drugiego rodzica lub opiekuna, na stronie Rodzina przejdź do pozycji Osoby dorosłe i wybierz pozycję Dodaj. Osoby dorosłe w rodzinie mogą zarządzać ustawieniami dotyczącymi dziecka, ale nie mogą zmieniać nawzajem swoich ustawień.

Zmiana ustawień pobierania aplikacji dla dziecka

Możesz zdecydować, czy dziecko może pobierać gry i aplikacje ze Sklepu Windows Phone, oraz określić klasyfikację gier, które może ono wyświetlać i pobierać.

  1. Na komputerze przejdź do sekcji Rodzina w witrynie konta Microsoft i zaloguj się przy użyciu konta Microsoft skonfigurowanego jako konto rodzica.
  2. Wybierz z listy konto dziecka.
  3. Aby pozwolić dziecku na pobieranie bezpłatnych i/lub płatnych elementów ze Sklepu Windows Phone bądź uniemożliwić ich pobieranie, przejdź do strony Zakupy i wydatki, a następnie użyj kontrolki zakupów w systemie Windows Phone 8.

Wystąpiły problemy? Oto odpowiedzi na niektóre typowe pytania dotyczące konfiguracji.

Moje dziecko ma telefon z systemem Windows Phone, ale ja nie. Czy mimo to mogę korzystać z usługi Moja rodzina?
Na stronie usługi Moja rodzina wyświetlany jest komunikat o braku telefonu z systemem Windows Phone 8, mimo że dziecko ma telefon z systemem Windows Phone 8/Windows Phone 8.1.
Przy próbie dodania członka do usługi Moja rodzina jest wyświetlany komunikat z prośbą o więcej informacji na temat jego konta.
Podczas próby dodania konta do usługi Moja rodzina jest wyświetlany błąd informujący, że konto należy już do innej rodziny.
Na telefonie jest wyświetlany komunikat o potrzebie skonfigurowania usługi Moja rodzina.
Dlaczego do utworzenia konta dla dziecka potrzebna jest karta kredytowa i dlaczego firma Microsoft pobiera ode mnie opłatę?


Właściwości

Identyfikator artykułu: 11692 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 8

Opinia