Rozwiązywanie problemów z migotaniem obrazu w systemie Windows 10

Dotyczy: Windows 10

Migotanie obrazu w systemie Windows 10 jest zwykle spowodowane przez niezgodne aplikacje lub sterowniki ekranu. Aby ustalić, czy przyczyną problemu jest aplikacja, czy sterownik ekranu, należy sprawdzić, czy migocze okno Menedżera zadań. W zależności od wyniku należy zaktualizować lub odinstalować aplikację albo zaktualizować, wycofać lub odinstalować sterownik ekranu.

Sprawdzanie, czy migocze okno Menedżera zadań

Naciśnij klawisze Ctrl + Alt + Delete w celu otwarcia Menedżera zadań. Jeśli nie widzisz Menedżera zadań po naciśnięciu klawiszy Ctrl + Alt + Delete, naciśnij Ctrl + Shift + Esc, aby otworzyć Menedżera zadań.

Jeśli występują problemy z prawidłowym wyświetlaniem obrazu na ekranie, może być konieczne uruchomienie komputera w trybie awaryjnym i wykonanie poniższych kroków.