Uruchamianie komputera w trybie awaryjnym w systemie Windows 10

Dotyczy: Windows 10

Tryb awaryjny pozwala uruchomić system Windows w stanie podstawowym, z użyciem ograniczonej liczby plików i sterowników. Jeśli problem nie występuje w trybie awaryjnym, oznacza to, że domyślne ustawienia i podstawowy zestaw sterowników urządzeń nie są przyczyną problemu. Obserwowanie systemu Windows w trybie awaryjnym umożliwia zawężenie źródła problemu i może pomóc w rozwiązywaniu problemów z komputerem osobistym.

Dostępne są dwie wersje trybu awaryjnego: Tryb awaryjny i Tryb awaryjny z obsługą sieci. Tryb awaryjny z obsługą sieci uruchamia system Windows w trybie awaryjnym, ale dodatkowo ze sterownikami sieci oraz usługami umożliwiającymi dostęp do Internetu lub innych komputerów w sieci. 
 
Wybierz z następujących sekcji, aby dowiedzieć się, jak uruchomić komputer w trybie awaryjnym z poziomu obszaru Ustawienia, ekranu logowania albo z czarnego lub pustego ekranu.