Połączenia internetowe — często zadawane pytania

Nie mogę połączyć się z Internetem przy użyciu połączenia danych komórkowych


Uruchom ponownie telefon z włożoną kartą SIM (telefon ładuje z niej ustawienia) i wypróbuj połączenie transmisji danych komórkowych, na przykład za pomocą przeglądarki internetowej.

Jeśli nie możesz połączyć się z Internetem przy użyciu połączenia danych komórkowych

 1. Włącz na telefonie połączenie danych komórkowych.
  Przejdź do pozycji Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i SIM (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > komórkowe+SIM), a następnie przełącz pozycję Połączenie danych na wartość .
 2. Gdy jesteś poza zasięgiem sieci macierzystej, sprawdź, czy został włączony roaming danych.
  Przejdź do pozycji Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i SIM, a następnie wybierz pozycję Opcje roamingu danych > korzystaj z roamingu (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > komórkowe+SIM i wybierz pozycję opcje roamingu danych).
 3. Upewnij się, że nie został osiągnięty limit transferu.
  Aby wyświetlić zużycie danych, przejdź do pozycji Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Zużycie danych. Telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: Na ekranie startowym szybko przesuń w lewo do listy Aplikacje, a następnie uruchom aplikację Czujnik danych. Przełącz pozycję Ogranicz zużycie danych w tle i/lub Ogranicz zużycie danych w tle podczas korzystania z roamingu na wartość Wył.
 4. Sprawdź u operatora sieci komórkowej, czy dla Twojej karty SIM jest aktywna subskrypcja danych komórkowych (dostęp do Internetu).

Jeśli połączenie danych komórkowych nadal nie działa, wprowadź nowe ustawienia ręcznie

Jeśli możesz połączyć się na telefonie z siecią Wi-Fi lub jesteś blisko komputera, wyszukaj w Internecie ustawienia internetowe dla swojego operatora komórkowego. Aby dodać ustawienia ręcznie:

Telefon Lumia z systemem Windows 10:

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i SIM > Ustawienia karty SIM > Dodaj nazwę punktu dostępu do Internetu.

Telefon Lumia z systemem Windows Phone 8:
 1. Opcja 1 — przejdź do pozycji Ustawienia > punkt dostępu, a następnie naciśnij pozycję +.
 2. Opcja 2 — przejdź do pozycji Ustawienia > komórkowe+SIM > Ustawienia karty SIM > Karta SIM, a następnie naciśnij pozycję dodaj APN do Internetu lub przełącz pozycję Ręczny APN do Internetu na wartość .

Telefon ma problemy z łączeniem się z sieciami Wi-Fi

 1. Uruchom ponownie telefon, sprawdź ikonę połączenia Wi-Fi na ekranie telefonu i podejdź bliżej punktu dostępu do sieci Wi-Fi, aby uzyskać lepszy sygnał.
 2. Upewnij się, że na telefonie nie został włączony tryb oszczędzania baterii: naciśnij pozycję Ustawienia > System > Oszczędzanie baterii (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > oszczędzanie baterii).
 3. Wyłącz łączność Bluetooth, gdy telefon jest połączony z siecią Wi-Fi: naciśnij pozycję Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > Bluetooth). Funkcja Bluetooth i połączenie Wi-Fi działają w tym samym zakresie częstotliwości, co może powodować zakłócenia.
 4. Jeśli nie możesz połączyć się z siecią, z którą telefon wcześniej nawiązywał połączenie, spróbuj usunąć z telefonu tę sieć. Naciśnij pozycję Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Wi-Fi > Zarządzaj, w obszarze Znane sieci naciśnij i przytrzymaj nazwę sieci, a następnie naciśnij pozycję Usuń. Telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > Wi-Fi > zarządzaj (zaawansowane), w obszarze Znane sieci naciśnij i przytrzymaj nazwę sieci, a następnie naciśnij pozycję Usuń. Usunięcie sieci spowoduje usunięcie z telefonu powiązanych z nią ustawień. Następnie naciśnij nazwę sieci Wi-Fi na liście sieci i spróbuj ponownie nawiązać połączenie.
 5. Jeśli w telefonie nie ma karty SIM, spróbuj ją włożyć, a następnie sprawdź, czy nie został włączony tryb samolotowy. Jeśli w telefonie nie ma karty SIM, niektóre funkcje sieci Wi-Fi dla danego kraju mogą nie być dostępne ze względu na to, że telefon nie może określić swojej lokalizacji.
 6. Sprawdź, czy telefon może połączyć się z innymi sieciami Wi-Fi (na przykład przy użyciu funkcji udostępniania Internetu innego telefonu).
 7. Korzystając z komórkowej transmisji danych sprawdź, czy dla telefonu dostępne jest nowe oprogramowanie: naciśnij pozycję Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Aktualizacja telefonu (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > aktualizacja telefonu).

Jeśli masz problemy z połączeniem się z domową siecią Wi-Fi

 1. Uruchom ponownie router (niektóre routery należy okresowo wyłączać na 2 minuty, aby umożliwić przeprowadzanie aktualizacji w tle).
 2. Sprawdź, czy hasło w zabezpieczonej sieci telefonu jest poprawnie skonfigurowane oraz czy ustawienia zabezpieczeń telefonu są zgodne z ustawieniami domowej sieci Wi-Fi. Jeśli wciąż wyświetlany jest błąd Nieprawidłowe hasło, zaloguj się do swojego routera bezprzewodowego, zmień tryb operacyjny 802.11b/g/n na 802.11g only (tylko 802.11g), uruchom ponownie lub zresetuj router, a następnie spróbuj ponownie utworzyć połączenie.
 3. Sprawdź, czy sieć Wi-Fi nie została skonfigurowana na filtrowanie dostępu na podstawie adresu MAC urządzenia. Jeśli używana jest funkcja filtrowania adresów MAC, adres MAC telefonu należy dodać do listy filtrów. Adres MAC telefonu możesz znaleźć, naciskając pozycję Ustawienia > System > Informacje > Więcej informacji (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > informacje > więcej informacji). Powinien znajdować się w obszarze Informacje o urządzeniu.
 4. Wyłącz inne aktywne usługi sieciowe, takie jak strumieniowe przesyłanie wideo i gry online.
 5. Na stronie pomocy technicznej routera sprawdź, czy jest na nim zainstalowane najnowsze oprogramowanie układowe.

Jeśli masz problemy z połączeniem się z publicznym hotspotem Wi-Fi

 1. Sprawdź, czy do połączenia z publicznym hotspotem Wi-Fi wymagane jest uwierzytelnienie. Nawet jeśli sieć Wi-Fi jest otwarta, nadal może być wymagane uwierzytelnienie przez podanie w przeglądarce telefonu nazwy użytkownika i hasła, zanim będzie możliwe uzyskanie dostępu do Internetu. Jeśli natomiast ważność danych uwierzytelniania wygasła, konieczne może być ponowne uwierzytelnienie. Rozłącz się z siecią Wi-Fi, a następnie połącz się z nią ponownie, naciskając pozycję Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe> WiFi (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > WiFi), jeśli nie otrzymasz monitu o uwierzytelnienie.
 2. Szczególnie w przypadku publicznych hotspotów Wi-Fi może okazać się, że została już osiągnięta maksymalna liczba połączonych użytkowników. Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie lub poszukaj innego hotspotu Wi-Fi.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 12497 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 7

Urządzenia Nokia

Opinia