Zatrzymanie ponownego uruchamiania telefonu

W określonych wersjach systemu Windows Phone 8.1 rozpoznaliśmy problem, który może powodować okresowe ponowne uruchamianie telefonu. Przygotowaliśmy poprawkę, która rozwiązuje ten problem w większości telefonów Windows Phone. Jednak niektóre telefony, które nie są połączone z serwerami Microsoft, nadal wymagają zastosowania tej poprawki.

Najpierw sprawdź, czy aktualizacja jest dostępna. Przejdź do listy Aplikacje, naciśnij pozycję Ustawienia

Settings Icon
 > Aktualizacje telefonu, a następnie naciśnij przycisk Sprawdź aktualizacje. Jeśli jest dostępna aktualizacja, zainstaluj ją.

Aby sprawdzić telefon i naprawić go przy użyciu aplikacji

  1. Pobierz na telefon aplikację zatrzymującą ponowne uruchamianie, otwórz ją, a następnie wykonaj kroki podane w aplikacji. (Najlepiej korzystać przy tym z połączenia Wi-Fi).

  2. Aplikacja wyświetli jeden z dwóch wyników:

    • Telefon działa prawidłowo. Telefon jest naprawiony i nie potrzebujesz nic więcej robić.
    • Trzeba naprawić telefon. Jeśli użycie aplikacji nie rozwiązało problemu, wykonaj kroki podane w części „Aby naprawić telefon przy użyciu komputera” w tym temacie.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 12626 — ostatni przegląd: 06.09.2016 — zmiana: 8

Opinia