Mój telefon Lumia nie działa lub nie odpowiada w oczekiwany sposób

Wypróbuj te sposoby, jeśli na przykład telefon losowo uruchamia się ponownie, zawiesza się lub nie chce się włączyć, aplikacje ulegają awarii, występują problemy z dźwiękiem lub jeśli ekran jest pusty:

1. Ładowanie telefonu


Ładuj telefon przez co najmniej 20 minut.

2. Ponowne uruchamianie telefonu


Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze zasilania i zmniejszania głośności przez 10–15 sekund. Zwolnij klawisze. Telefon uruchomi się ponownie. Po wykonaniu tej operacji może być konieczne ustawienie na telefonie daty i godziny.
Keys to press to perform soft reset

Jeśli problem nie ustąpi, zresetuj telefon i przywróć jego zawartość według poniższych instrukcji.

3. Resetowanie telefonuPrzed zresetowaniem telefonu upewnij się, że poziom naładowania baterii jest wyższy niż 50%.
Aby sprawdzić pozostały czas pracy baterii, naciśnij pozycję Ustawienia > System > Oszczędzanie baterii (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > oszczędzanie baterii). Jeśli nie możesz sprawdzić poziomu naładowania baterii lub jest on za niski, ładuj telefon przez co najmniej 20 minut.

Zresetuj telefon przy użyciu jego ustawień.
Naciśnij pozycję Ustawienia > System > Informacje > Zresetuj telefon (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > Informacje > Zresetuj telefon).

Jeśli jednak nie masz dostępu do ustawień telefonu, wykonaj następujące czynności:

  1. Odłącz ładowarkę. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze zasilania i zmniejszania głośności. Gdy telefon zawibruje, zwolnij klawisze, po czym natychmiast naciśnij i przytrzymaj klawisz zmniejszania głośności do momentu wyświetlenia na ekranie znaku wykrzyknika (!). Zwolnij klawisz zmniejszania głośności.
    Keys to press in phase two of performing hard reset without a charger

  2. Następnie naciśnij klawisze regulacji głośności i zasilania w następującej kolejności: zwiększanie głośność, zmniejszanie głośności, zasilanie i zmniejszanie głośności.

    Sequence of keys to press to perform hard reset without charger

    Użytkownicy telefonu Lumia 950 XL: kombinacje klawiszy fizycznych są nieco inne niż w innych telefonach Lumia.

  3. Poczekaj na zresetowanie telefonu. W trakcie tej operacji na ekranie będzie widoczne obracające się koło zębate. Może to potrwać maksymalnie 5 minut. Następnie ekran zgaśnie na ok. 30 sekund, po czym telefon uruchomi się ponownie.
  4. Przejdź przez procedurę początkowej konfiguracji telefonu. Upewnij się, że data i godzina na telefonie zostały poprawnie ustawione. Naciśnij pozycję Ustawienia > Czas i język > Data i godzina (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > data+godzina).

Właściwości

Identyfikator artykułu: 13389 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 6

Opinia