Co zrobić, jeśli nie mogę pobrać lub zaktualizować aplikacji ze Sklepu na moim telefonie Lumia?

Spróbuj wykonać poniższe czynności, jeśli możesz połączyć się z Internetem przy użyciu przeglądarki na telefonie, ale nie możesz pobierać ani aktualizować aplikacji i gier ze Sklepu:

Na telefonie
Sprawdź, czy na telefonie jest ustawiona prawidłowa data i godzina.
 1. Naciśnij pozycję Ustawienia > Czas i język > Data+godzina (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > data+godzina).
 2. Przełącz pozycję Ustaw datę i godzinę automatycznie na wartość Wył., a następnie ręcznie ustaw bieżącą datę, godzinę i strefę czasową.
Zsynchronizuj ręcznie konto Microsoft i sprawdź jego stan.
 1. Wybierz pozycję Kontakty > ... > Ustawienia, naciśnij i przytrzymaj konto Microsoft (Outlook), a następnie wybierz pozycję Synchronizuj (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > poczta+konta, naciśnij i przytrzymaj konto Microsoft (Windows Live), a następnie wybierz pozycję synchronizuj).
 2. Zaczekaj na zakończenie synchronizacji, a następnie przejdź do następnego kroku. Jeśli zostanie wyświetlony błąd, spróbuj za pomocą przeglądarki wyszukać w Internecie artykuł pomocy technicznej dotyczący danego kodu błędu.
Przejdź do Sklepu i sprawdź, czy trwa pobieranie jakichkolwiek aplikacji lub gier, a następnie anuluj wszystkie elementy oczekujące na pobranie. Ponownie uruchom telefon i ręcznie sprawdź dostępność aktualizacji aplikacji lub gier w Sklepie. Zalecamy, aby podczas sprawdzania dostępności aktualizacji telefon był podłączony do ładowarki i połączony z siecią Wi-Fi.

 1. Wybierz pozycję Sklep > Menu > Pliki do pobrania i aktualizacje (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Sklep > ... > pliki do pobrania) lub naciśnij ikonę z liczbą oczekujących plików do pobrania.
 2. Jeśli jakikolwiek element wskazuje na to, że wystąpił błąd, wyświetl szczegóły, a następnie naciśnij taki element, aby uzyskać więcej szczegółów. W celu usunięcia aplikacji z kolejki naciśnij ją, a następnie naciśnij znak X, aby zatrzymać pobieranie i usunąć ją z kolejki. Telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: Jeśli jakikolwiek element wskazuje, że wymaga uwagi, naciśnij go, aby uzyskać więcej szczegółów. Aby usunąć aplikację z kolejki, naciśnij ją i przytrzymaj, a następnie wybierz pozycję anuluj pobieranie.
 3. Telefon Lumia z systemem Windows 10: Upewnij się, że na Twoim telefonie nie ma oczekujących aktualizacji oprogramowania, naciskając pozycję Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Aktualizacja telefonu.
 4. Uruchom ponownie telefon i ręcznie sprawdź dostępność aktualizacji aplikacji. Przejdź do pozycji Sklep > Menu > Pliki do pobrania i aktualizacje (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Sklep > ... > ustawienia, a następnie naciśnij pozycję sprawdź aktualizacje). W dolnej części ekranu zostanie wyświetlona pozycja Sprawdź aktualizacje. Po sprawdzeniu dostępności aktualizacji naciśnij pozycję Aktualizuj wszystko w górnej części ekranu.
 5. Podczas próby pobrania aktualizacji aplikacji pozostaw telefon podłączony do ładowarki i połączony z siecią Wi-Fi oraz nie wykonuj na nim żadnych czynności.
Na koncie Microsoft
Sprawdź, czy problem nie jest spowodowany niekompletnymi informacjami w profilu Twojego konta Microsoft.
 • Jeśli nie masz jeszcze konta Microsoft, możesz je utworzyć tutaj lub przy użyciu telefonu.
 • Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do konta, zresetuj swoje hasło do konta Microsoft online, a następnie wpisz nowe hasło do konta na telefonie: przejdź do pozycji Ustawienia > Konta > Twoja poczta e-mail i konta (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > poczta+konta), a następnie zaznacz pole wyboru e-mail, które zostanie wyświetlone w obszarze konta Microsoft.
 1. Za pomocą przeglądarki zaloguj się na stronie account.microsoft.com, podając adres e-mail konta Microsoft.
 2. Jeśli Twój adres e-mail nie został zweryfikowany, po prostu naciśnij link zweryfikuj adres e-mail. Otrzymasz wiadomość e-mail od zespołu kont Microsoft z instrukcjami dotyczącymi weryfikacji adresu.
 3. Naciśnij pozycję Informacje podstawowe i upewnij się, że wprowadzona data urodzenia jest prawidłowa. Jest to konieczne do zweryfikowania Twojego wieku.
Jeśli masz nowe urządzenie skojarzone z kontem Microsoft, być może został osiągnięty limit urządzeń. Usuń urządzenia, których już nie posiadasz lub z których już nie korzystasz:
 • Ważne: Spowoduje to usunięcie obsługi telefonu ze wszystkich usług firmy Microsoft i przed ponownym użyciem telefonu będzie konieczne zresetowanie go do ustawień fabrycznych.
 1. Przejdź do strony account.microsoft.com/devices i zaloguj się, podając adres e-mail konta Microsoft.
 2. Obok telefonu, który chcesz usunąć, naciśnij pozycję Usuń.
 3. Zaznacz pole wyboru Mogę już usunąć to urządzenie i potwierdź usunięcie.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 13390 — ostatni przegląd: 28.06.2016 — zmiana: 8

Opinia