Problemy z wysyłanie lub odbieraniem wiadomości multimedialnych (MMS) w telefonie Lumia

Uruchom ponownie telefon z włożoną kartą SIM i ponów próbę wysłania wiadomości MMS (telefon ładuje ustawienia z karty SIM).

 • Porada! Wyślij wiadomość MMS pod swój własny numer telefonu komórkowego. Pozwoli to na jednoczesne przetestowanie funkcji wysyłania i odbierania wiadomości.
 • Ważne! Do odbierania i wysyłania wiadomości MMS wymagane jest połączenie danych komórkowych.
 • Uwaga! Jeśli masz dwie karty SIM przypisane do tego samego numeru telefonu komórkowego, wiadomości MMS można odebrać tylko na podstawowej karcie SIM.

Jeśli możesz połączyć się z Internetem, ale nie możesz wysłać wiadomości MMS, spróbuj wprowadzić ustawienia ręcznie

 1. Spróbuj znaleźć w Internecie ustawienia multimedialne dla swojego operatora komórkowego. Aby dodać ustawienia ręcznie, przejdź do pozycji Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe> Komórkowe i SIM > Ustawienia karty SIM. U dołu powinna zostać wyświetlona pozycja APN do MMS-ów. Naciśnij pozycję +.

  Telefon Lumia z systemu Windows Phone 8 (w zależności od modelu telefonu):
  • Opcja 1 — przejdź do pozycji Ustawienia > punkt dostępu, a następnie naciśnij pozycję +.
  • Opcja 2 — przejdź do pozycji Ustawienia > komórkowe+SIM > Ustawienia karty SIM > Karta SIM, a następnie naciśnij pozycję dodaj APN do MMS-ów.

Jeśli nie możesz połączyć się z Internetem przy użyciu połączenia danych komórkowych

 1. Włącz na telefonie połączenie danych komórkowych. Przejdź do pozycji Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i SIM (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > komórkowe+SIM), a następnie przełącz pozycję Połączenie danych na wartość .
 2. Gdy jesteś poza zasięgiem sieci macierzystej, sprawdź, czy został włączony roaming danych. Przejdź do pozycji Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i SIM (telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: naciśnij pozycję Ustawienia > komórkowe+SIM i wybierz pozycję Opcje roamingu danych).
 3. Upewnij się, że nie został osiągnięty limit transferu. Przejdź do pozycji Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Zużycie danych.
 4. Upewnij się, że dane w tle nie są ograniczone. Przejdź do pozycji Ustawienia > Sieć i połączenia bezprzewodowe > Zużycie danych > Edytuj. Przełącz pozycję Ograniczaj dane w tle na wartość Nigdy i/lub Ogranicz zużycie danych w tle podczas korzystania z roamingu na wartość Wył.
  Telefon Lumia z systemem Windows Phone 8: Na ekranie startowym szybko przesuń w lewo do listy Aplikacje, a następnie uruchom aplikację Czujnik danych. Przełącz pozycję Ogranicz zużycie danych w tle i/lub Ogranicz zużycie danych w tle podczas korzystania z roamingu na wartość Wył.
 5. Sprawdź u operatora sieci komórkowej, czy dla Twojej karty SIM jest aktywna subskrypcja danych komórkowych (dostęp do Internetu).

Właściwości

Identyfikator artykułu: 13391 — ostatni przegląd: 17.05.2016 — zmiana: 6

Opinia