Gdzie jest Panel sterowania?

Dotyczy: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Panel sterowania służy do zmiany ustawień systemu Windows. Te ustawienia sterują niemal wszystkimi aspektami wyglądu i działania systemu Windows. Dzięki nim możesz dostosować system Windows do swoich potrzeb.

Otwieranie Panelu sterowania

 

W systemie Windows 10 W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz tekst panel sterowania, a następnie wybierz pozycję Panel sterowania.
W systemie Windows 8.1/Windows RT 8.1 Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij pozycję Wyszukiwanie (lub jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół i kliknij pozycję Wyszukiwanie), wpisz w polu wyszukiwania Panel sterowania, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Panel sterowania.
W systemie Windows 7 Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania.

 

Znajdowanie elementów Panelu sterowania

Gdy jesteś w Panelu sterowania:

  • Korzystaj z wyszukiwania. Aby znaleźć ustawienia, które Cię interesują, lub zadanie, które chcesz wykonać, w polu wyszukiwania wpisz wyraz lub frazę. Na przykład wpisz „dźwięk”, aby znaleźć określone ustawienia karty dźwiękowej, dźwięków systemowych i ikony głośności na pasku zadań.
  • Przeglądaj. Możesz eksplorować Panel sterowania, wybierając różne kategorie (na przykład System i zabezpieczenia, Programy lub Ułatwienia dostępu) i przeglądając typowe zadania wymienione w każdej kategorii. Możesz też kliknąć w obszarze Widok według pozycję Duże ikony lub Małe ikony, aby wyświetlić listę wszystkich elementów Panelu sterowania.