Przechwytywanie zrzutów ekranu za pomocą narzędzia Wycinanie

Dotyczy: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Zrób migawkę, aby skopiować słowa lub obrazy z całego ekranu komputera lub jego części. Użyj narzędzia Wycinanie, aby wprowadzić zmiany lub notatki, a następnie je zapisać i udostępnić.

Możesz przechwytywać dowolne z następujących typów wycinków:

Wycinek dowolny Obrysuj obiekt dowolnym kształtem.
Wycinek prostokątny Przeciągnij kursor wokół obiektu w celu utworzenia prostokąta.
Wycinek okna Wybierz okno, na przykład okno przeglądarki lub okno dialogowe, które chcesz przechwycić.
Wycinek pełnoekranowy Przechwyć cały ekran.

 

Po przechwyceniu wycinek jest automatycznie kopiowany do okna narzędzie Wycinanie, gdy wprowadzasz zmiany, zapisujesz i udostępniasz. 

Otwieranie narzędzia Wycinanie

W systemie Windows 10 Wybierz przycisk Start , w polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz wyrażenie narzędzie wycinanie, a następnie wybierz Narzędzie Wycinanie z listy wyników.
W systemie Windows 8.1 lub Windows RT 8.1 Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij pozycję Wyszukiwanie (lub jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij pozycję Wyszukiwanie), w polu wyszukiwania wpisz narzędzie wycinanie, a następnie wybierz pozycję Narzędzie Wycinanie z listy wyników.
W systemie Windows 7 Wybierz przycisk Start , a następnie w polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz wyrażenie narzędzie wycinanie i wybierz pozycję Narzędzie Wycinanie z listy wyników.


Otwórz narzędzie Wycinanie, wybierz jedną z następujących czynności, aby utworzyć skrót ekranu i z nim pracować.

Szukasz najnowszych narzędzi przechwytywania ekranu Windows 10?

Windows 10 zawiera narzędzie Wycinanie, ale możesz także wypróbować Wycinek i szkic. Aby uzyskać więcej informacji o tej aplikacji i innych funkcjach systemu Windows 10, zobacz Co nowego w ostatnich aktualizacjach Windows 10