Przechwytywanie zrzutów ekranu za pomocą narzędzia Wycinanie

Czasami najłatwiejszym sposobem utworzenia kopii elementu jest utworzenie migawki ekranu. Do tego służy narzędzie Wycinanie. Umożliwia ono zapisywanie i udostępnianie wiadomości, recenzji filmów lub przepisów.

Przechwyć całą zawartość ekranu lub jego część, dodaj notatki, zapisz wycinek lub wyślij go pocztą e-mail bezpośrednio z okna narzędzia Wycinanie. Możesz przechwytywać dowolne z następujących typów wycinków:

 • Wycinek dowolny. Obrysuj obiekt dowolnym kształtem.
 • Wycinek prostokątny. Przeciągnij kursor wokół obiektu w celu utworzenia prostokąta.
 • Wycinek okna. Wybierz okno, na przykład okno przeglądarki lub okno dialogowe, które chcesz przechwycić.
 • Wycinek pełnoekranowy. Przechwyć cały ekran.

Po przechwyceniu wycinek jest automatycznie kopiowany do okna narzędzia Wycinanie. W tym oknie można opatrzyć wycinek adnotacją, zapisać lub udostępnić. W poniższych procedurach opisano sposoby korzystania z narzędzia Wycinanie.

Otwieranie narzędzia Wycinanie

W systemie Windows 10
W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz Narzędzie Wycinanie, a następnie wybierz pozycję Narzędzie Wycinanie.
W systemie Windows 8.1/Windows RT 8.1
Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij pozycję Wyszukiwanie (lub jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij pozycję Wyszukiwanie), w polu wyszukiwania wpisz Narzędzie Wycinanie, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Narzędzie Wycinanie.
W systemie Windows 7
Kliknij przycisk Start. W polu wyszukiwania wpisz Narzędzie Wycinanie, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Narzędzie Wycinanie.

Przechwytywanie wycinka

W narzędziu Wycinanie wybierz strzałkę obok przycisku Nowy, wybierz odpowiedni rodzaj wycinka, a następnie wybierz obszar ekranu, który chcesz przechwycić.

Przechwytywanie wycinka menu

 1. Po otwarciu narzędzia Wycinanie otwórz menu, którego obraz chcesz utworzyć. (W systemie Windows 7 naciśnij klawisz Esc, zanim otworzysz menu).
 2. Naciśnij klawisze Ctrl+PrtScn.
 3. Zaznacz strzałkę obok przycisku Nowy, wybierz odpowiedni rodzaj wycinka, a następnie wybierz obszar ekranu, który chcesz przechwycić.

Opatrywanie wycinka adnotacją

Po przechwyceniu wycinka możesz pisać lub rysować na nim lub wokół niego, wybierając przycisk Pióro.

Zapisywanie wycinka

 1. Po przechwyceniu wycinka wybierz przycisk Zapisz wycinek.
 2. W oknie dialogowymZapisywanie jako wprowadź nazwę, lokalizację i typ pliku, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Usuwanie adresu URL

Podczas przechwytywania wycinka z okna przeglądarki i zapisywania go jako pliku HTML adres URL jest wyświetlany poniżej wycinka. Aby zapobiec pokazywaniu adresu URL:

 1. W narzędziu Wycinanie wybierz przycisk Opcje.
 2. W oknie dialogowym Opcje narzędzia Wycinanie wyczyść pole wyboru Dołącz adres URL pod wycinkami (tylko format HTML), a następnie wybierz przycisk OK.

Udostępnianie wycinka

Po przechwyceniu wycinka wybierz strzałkę obok pozycji Wyślij wycinek, a następnie wybierz opcję z listy.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 13776 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia