Przechwytywanie zrzutów ekranu za pomocą narzędzia Wycinanie


Czasami najłatwiejszym sposobem utworzenia kopii elementu jest utworzenie migawki ekranu. Do tego służy narzędzie Wycinanie. Umożliwia ono zapisywanie i udostępnianie wiadomości, recenzji filmów lub przepisów.

Przechwyć całą zawartość ekranu lub jego część, dodaj notatki, zapisz wycinek lub wyślij go pocztą e-mail z okna narzędzia Wycinanie. Możesz przechwytywać dowolne z następujących typów wycinków:

 • Wycinek dowolny. Obrysuj obiekt dowolnym kształtem.
 • Wycinek prostokątny. Przeciągnij kursor wokół obiektu w celu utworzenia prostokąta.
 • Wycinek okna. Wybierz okno, na przykład okno przeglądarki lub okno dialogowe, które chcesz przechwycić.
 • Wycinek pełnoekranowy. Przechwyć cały ekran.

Po przechwyceniu wycinek jest automatycznie kopiowany do okna narzędzia Wycinanie. W tym oknie można opatrzyć wycinek adnotacją, zapisać lub udostępnić. W poniższych procedurach opisano sposoby korzystania z narzędzia Wycinanie.

Otwieranie narzędzia Wycinanie

W systemie Windows 10Wybierz przycisk Start , w polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz wyrażenie narzędzie wycinanie, a następnie wybierz Narzędzie Wycinanie z listy wyników.
W systemie Windows 8.1/Windows RT 8.1Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij pozycję Wyszukiwanie (lub jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij pozycję Wyszukiwanie), w polu wyszukiwania wpisz narzędzie wycinanie, a następnie wybierz pozycję Narzędzie Wycinanie z listy wyników.
W systemie Windows 7Wybierz przycisk Start , a następnie w polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz wyrażenie narzędzie wycinanie i wybierz pozycję Narzędzie Wycinanie z listy wyników.

Przechwytywanie wycinka

W narzędziu Wycinanie wybierz Tryb (w starszych wersjach wybierz strzałkę obok przycisku Nowy ), wybierz rodzaj wycinka, a następnie wybierz obszar ekranu, który chcesz przechwycić.

Opcje trybu Narzędzie Wycinanie.

Przechwytywanie wycinka menu

 1. Po otwarciu narzędzia Wycinanie otwórz menu, którego obraz chcesz utworzyć. (W systemie Windows 7 naciśnij klawisz Esc, zanim otworzysz menu).
 2. Naciśnij klawisze Ctrl+PrtScn. Ta kombinacja klawiszy zapisuje cały ekran wraz z otwartym menu.
 3. Wybierz Tryb (w starszych wersjach wybierz strzałkę obok przycisku Nowy), wybierz rodzaj wycinka, a następnie wybierz obszar ekranu, który chcesz przechwycić.
 

Opatrywanie wycinka adnotacją

Po przechwyceniu wycinka możesz pisać lub rysować na nim lub wokół niego, wybierając przycisk Pióro lub Wyróżnienie. Wybierz Gumkę, aby usunąć narysowane linie.

Zapisywanie wycinka

 1. Po przechwyceniu wycinka wybierz przycisk Zapisz wycinek.
 2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wprowadź nazwę, lokalizację i typ pliku, a następnie wybierz pozycję Zapisz.
 

Usuwanie adresu URL

Podczas przechwytywania wycinka z okna przeglądarki i zapisywania go jako pliku HTML adres URL jest wyświetlany poniżej wycinka. Aby zapobiec wyświetlaniu adresu URL:

 1. W narzędziu Wycinanie wybierz przycisk Opcje.
 2. W oknie dialogowym Opcje narzędzia Wycinanie wyczyść pole wyboru Dołącz adres URL pod wycinkami (tylko format HTML), a następnie wybierz przycisk OK.
 

Udostępnianie wycinka

Po przechwyceniu wycinka wybierz strzałkę obok pozycji Wyślij wycinek, a następnie wybierz opcję z listy.

Skróty klawiaturowe w Narzędziu Wycinanie

 
 Naciśnij te klawisze Działanie
 Alt+M Wybierz tryb wycinania.
 Alt+N Utwórz nowy wycinek w tym samym trybie co ostatni
 Shift+klawisze strzałek Przenieś kursor, aby wybrać obszar Wycinek prostokątny
 Alt+D Opóźnienie przechwytywania o 1-5 sekund
 Ctrl+C Kopiuj do wycinek do schowka
 Ctrl+  Zapisz wycinek