Naprawianie uszkodzonego profilu użytkownika w systemie Windows

Dotyczy: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Mój komputer należy do domeny

 1. Otwórz aplet Microsoft Management Console, wybierając Start , wpisując w polu wyszukiwania ciąg mmc, a następnie naciskając klawisz Enter. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
 2. W lewym okienku apletu Microsoft Management Console wybierz opcję Użytkownicy i grupy lokalne.

  Jeśli nie widzisz pozycji Użytkownicy i grupy lokalne, prawdopodobnie ta przystawka nie została dodana do programu Microsoft Management Console. Wykonaj poniższe czynności, aby go zainstalować:

  1. W programie Microsoft Management Console wybierz menu plik , a następnie kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.
  2. Wybierz pozycję Użytkownicy i grupy lokalne, a następnie wybierz pozycję Dodaj.
  3. Wybierz Komputer lokalny, kliknij pozycję Zakończ, a następnie wybierz OK.
 3. Wybierz folder Użytkownicy.
 4. Wybierz opcję Akcja, a następnie wybierz Nowy użytkownik.
 5. Wpisz odpowiednie informacje w oknie dialogowym, a następnie wybierz Utwórz.
 6. Po ukończeniu tworzenia kont użytkowników wybierz Zamknij.
 7. Uruchom ponownie komputer.

Mój komputer należy do grupy roboczej

Tworzenie nowego konta administratora lokalnego

 1. Wybierz przycisk Start  i opcję Ustawienia  > Konta  > Rodzina i inni użytkownicy. (W niektórych wersjach systemu Windows zobaczysz innych użytkowników).
 2. Wybierz opcję Dodaj kogoś innego do tego komputera.
 3. Wybierz pozycję Nie mam informacji logowania tej osoby, a następnie wybierz pozycję Dodaj użytkownika bez konta Microsoft.
 4. Wpisz nazwę użytkownika, hasło i wskazówkę dotyczącą hasła (lub wybierz pytania zabezpieczające), a następnie wybierz pozycję Dalej.

Zmienianie nowo utworzonego konta na konto administratora

 1. W obszarze Ustawienia > Konta > Rodzina i inni użytkownicy wybierz nazwę właściciela konta, a następnie wybierz pozycję Zmień typ konta.
 2. W obszarze Typ konta wybierz pozycję Administrator i element OK.
 3. Uruchom ponownie komputer i zaloguj się za pomocą nowego konta administratora.

Kopiowanie plików do nowego profilu użytkownika

Po utworzeniu nowego profilu i zalogowaniu się możesz skopiować pliki z poprzedniego profilu:

 1. Otwórz folder użytkownika, wybierając przycisk Start , wpisując tekst eksplorator plików w polu wyszukiwania, a następnie wybierając pozycję Eksplorator plików na liście wyników.
 2. Wybierz pozycję ten komputer, a następnie wybierz dysk twardy, na którym zainstalowano system Windows (zwykle jest to dysk C: dysk), a następnie folder Użytkownicy , a następnie folder o nazwie swojego konta.
 3. Znajdź folder C:\Users\<Stara_nazwa_użytkownika>, gdzie C oznacza dysk, na którym jest zainstalowany system Windows, a Stara_nazwa_użytkownika to nazwa profilu, z którego chcesz skopiować pliki.
 4. Zaznacz wszystkie pliki i foldery w tym folderze, a następnie wybierz menu Edycja i pozycję Kopiuj.
 5. Znajdź folder C:\Users\<Nowa_nazwa_użytkownika>, gdzie C oznacza dysk, na którym jest zainstalowany system Windows, a Nowa_nazwa_użytkownika to nazwa nowo utworzonego profilu użytkownika.
 6. Wybierz menu Edycja i polecenie Wklej.
 7. Uruchom ponownie komputer, a następnie zaloguj się ponownie jako nowy użytkownik.

Jeśli masz wiadomości e-mail w programie pocztowym, musisz zaimportować wiadomości i adresy e-mail do nowego profilu użytkownika osobno.

Niektóre aplikacje zainstalowane wcześniej mogą wymagać zmiany konfiguracji lub ponownego zainstalowania.

Jeśli zalogowano się do aplikacji ze sklepu Microsoft, takich jak sklep lub filmy & telewizor, może być konieczne zalogowanie się do tych aplikacji w celu wyświetlenia poprzednich ustawień zakupu lub przywrócenia.