Rozwiązywanie problemów z funkcją Bluetooth w systemie Windows 10

Dotyczy: Windows 10

Jeśli wystąpią problemy z połączeniem z urządzeniem Bluetooth, poniżej przedstawiono rozwiązania, które warto wypróbować.

Rozwiązania do wypróbowania w pierwszej kolejności


Jeśli łączność przez Bluetooth nie działa lub brakuje ikony interfejsu Bluetooth


Jeśli funkcja Bluetooth nie działa po wykonaniu czynności wymienionych w pierwszej sekcji, być może występuje jeden z tych typowych problemów:

  • Brakuje ikony Bluetooth albo funkcji Bluetooth nie można włączyć lub wyłączyć. 
  • Funkcja Bluetooth nie działa po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows 10.
  • Funkcja Bluetooth nie działa po uaktualnieniu do systemu Windows 10 z systemu Windows 8.1 lub Windows 7.
  • W Menedżerze urządzeń nie wyświetla się urządzenie Bluetooth i nie ma żadnych nieznanych urządzeń.

Jeśli którykolwiek z tych scenariuszy w przybliżeniu opisuje Twój problem, spróbuj wykonać czynności naprawcze wymienione poniżej.

Rozwiązywanie problemów z akcesoriami Bluetooth


Jeśli można włączyć funkcję Bluetooth, ale występują problemy z parowaniem lub używaniem akcesorium Bluetooth, zobacz poniższe metody rozwiązywania typowych problemów z akcesoriami Bluetooth.

Należy także sprawdzić witrynę internetową producenta urządzenia, szczególnie w przypadku, gdy inne urządzenia Bluetooth działają. Producent urządzenia prawdopodobnie będzie miał bardziej szczegółowe informacje specyficzne dla danego produktu oraz odnośną procedurę rozwiązywania problemów.

Jeśli żaden krok opisany w tym artykule nie pomógł lub nie widzisz rozwiązania swojego problemu, przejdź do Centrum opinii o systemie Windows i zgłoś błąd. Pomoże to firmie Microsoft ustalić główną przyczynę tego problemu.

Podaj szczegółowe informacje o wykonywanych czynnościach w chwili, gdy wystąpił błąd. Na przykład jeśli problemy z interfejsem Bluetooth zaczęły występować po aktualizacji systemu Windows lub zmianie wersji systemu Windows, dołącz taką informację.

Otwieranie Centrum opinii