Aktywacja pozwala zweryfikować, czy dana kopia systemu Windows jest oryginalna i nie została użyta na większej liczbie urządzeń, niż jest to dozwolone w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft.

Sprawdzanie stanu aktywacji

Najpierw należy dowiedzieć się, czy system Windows 11 został uaktywniony i połączony z kontem Microsoft.

Ważne jest, aby połączyć swoje konto Microsoft z licencją systemu Windows 11 na urządzeniu. Połączenie konta Microsoft z licencją cyfrową umożliwia ponowną aktywację systemu Windows za pomocą Narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją w przypadku każdej istotnej zmiany sprzętowej.

Aby sprawdzić stan aktywacji w systemie Windows 11, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > System , a następnie pozycję Aktywacja .  Stan Twojej aktywacji będzie wyświetlony obok pozycji Aktywacja.

Sprawdzanie stanu aktywacji w obszarze Ustawienia

Na stronie aktywacji będzie wyświetlany jeden z następujących komunikatów o stanie aktywacji:

Stan aktywacji

Opis

System Windows został aktywowany

 • Aktywowano.

 • Konto Microsoft nie jest połączone.

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w temacie Łączenie konta Microsoft.

System Windows został aktywowany przy użyciu licencji cyfrowej

 • Aktywowano.

 • Twoje konto Microsoft nie jest połączone z licencją cyfrową.

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w temacie Łączenie konta Microsoft.

System Windows został aktywowany przy użyciu licencji cyfrowej połączonej z Twoim kontem Microsoft

 • Aktywowano.

 • Konto Microsoft jest już połączone z licencją cyfrową.

System Windows nie został aktywowany

 • Nie aktywowano.

 • Pojawi się komunikat o błędzie z informacją o przyczynach niepowodzenia.

 • W celu przeprowadzenia aktywowania może być konieczne zakupienie systemu Windows 11.

Jeśli chcesz kupić licencję dla swojego urządzenia, zapoznaj się z tematem „Zakup licencji systemu Windows 11”.

Jeśli licencja na to urządzenie została już kupiona i mimo to jest wyświetlany komunikat o błędzie, przejdź do tematu Metody aktywacji.

Aby połączyć swoje kontro Microsoft, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się jako administrator, aby dodać swoje konto Microsoft. Aby upewnić się, że używasz konta administratora, wybierz przycisk Start , a następnie pozycje Ustawienia  > Konta  > Twoje informacje. W obszarze z Twoją nazwą zobaczysz informację Administrator. Jeśli nie jesteś administratorem, zobacz Tworzenie konta użytkownika lub administratora lokalnego.

  Przejdź do swoich informacji w obszarze Ustawienia

 2. Potwierdź, że konto administratora jest również kontem Microsoft poprzez sprawdzenie, czy nad informacją Administrator jest wyświetlany adres e-mail. Jeśli adres e-mail jest wyświetlany, oznacza to, że jest to konto Microsoft. W przeciwnym razie użytkownik zalogował się przy użyciu konta lokalnego. Jeśli nie masz jeszcze konta Microsoft, zobacz Jak utworzyć nowe konto Microsoft.

 3. Po potwierdzeniu, że jesteś administratorem i używasz konta Microsoft, wróć na stronę Aktywacja , wybierz opcję Dodaj konto, wprowadź konto Microsoft i hasło, a następnie wybierz opcję Zaloguj się.

Po dodaniu swojego konta Microsoft, na stronie Aktywacja zobaczysz informację System Windows został aktywowany przy użyciu licencji cyfrowej połączonej z Twoim kontem Microsoft.

Metody aktywacji

W zależności od sposobu uzyskania systemu Windows 11, do aktywowania go jest potrzebna licencja cyfrowa lub 25-znakowy klucz produktu. Bez dysponowania jednym tych elementów nie będzie można aktywować urządzenia.

 • Licencja cyfrowa (w systemie Windows 11 nazywana uprawnieniami cyfrowymi) to metoda aktywacji w systemie Windows 11, do której nie jest wymagane wprowadzanie klucza produktu.

 • Klucz produktu to 25-znakowy kod służący do aktywacji systemu Windows. To, co widzisz, to KLUCZ PRODUKTU: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

Po ustaleniu używanej metody aktywacji wykonaj kroki opisane w sekcji (odpowiednio) Aktywowanie przy użyciu licencji cyfrowej lub Aktywacja za pomocą klucza produktu.

Metoda aktywacji zależy od tego, jak uzyskano kopię systemu Windows 11.

Sposób uzyskania systemu Windows 11

Metoda aktywacji

Uaktualnienie do systemu Windows 11 bezpłatnie na kwalifikującym się urządzeniu z oryginalnym systemem Windows 10, Windows 8.1 lub Windows 7

Licencja cyfrowa

Jeśli skojarzysz lub zalogujesz się do konta Microsoft lub skojarzysz swoje konto MSA z licencją cyfrową, to jest to Twoje konto MSA zawierające licencję cyfrową.

Kupiono uaktualnienie do systemu Windows 11 Pro w aplikacji Microsoft Store i pomyślnie aktywowano system Windows 11

Licencja cyfrowa

W przypadku zakupu ze sklepu Microsoft Store w celu potwierdzenia zakupu została wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Ten adres e-mail (MSA) zawiera licencję cyfrową.

Jesteś niejawnym testerem systemu Windows i masz wykonane uaktualnienie do najnowszej kompilacji Windows 11 Insider Preview na kwalifikującym się urządzeniu, na którym działała aktywowana wcześniejsza wersja systemu Windows 11 i Windows 11 Preview.

Licencja cyfrowa

Adres e-mail, który był używany na potrzeby logowania niejawnego programu testów systemu Windows, będzie prawdopodobnie kontem MSA z licencją cyfrowym.

Zakup oryginalnego systemu Windows 11 z poziomu aplikacji Microsoft Store

Licencja cyfrowa

W przypadku zakupu ze sklepu Microsoft Store w celu potwierdzenia zakupu została wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Ten adres e-mail (MSA) zawiera licencję cyfrową.

Kupowanie komputera dostarczanego z systemem Windows 11

Klucz produktu

Znajdź klucz produktu na opakowaniu urządzenia lub na certyfikacie autentyczności (COA) dołączonym do Twojego urządzenia.

Zakup pudełkowej kopii systemu Windows 11 od autoryzowanego sprzedawcy

Klucz produktu

Klucz produktu można znaleźć na etykiecie w pudełku z systemem Windows 11.

Kupiono cyfrową kopię systemu Windows 11 od autoryzowanego sprzedawcy

Klucz produktu

Klucz produktu można znaleźć w wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymanej po zakupie systemu Windows 11 lub w skrytce cyfrowej dostępnej za pośrednictwem witryny internetowej sprzedawcy.

Twojemu urządzeniu zostanie przyznana licencja cyfrowa do systemu Windows 11 na podstawie wprowadzonego prawidłowego klucza produktu.

Masz umowę licencjonowania zbiorowego obejmującą system Windows 11 lub subskrypcję MSDN

Klucz produktu

Klucz produktu jest dostępny za pośrednictwem portalu internetowego danego programu.

Kupiono nowe lub odnowione urządzenie z systemem Windows 11

Klucz produktu

Klucz produktu jest preinstalowany na urządzeniu, dołączony do opakowania urządzenia lub występuje w postaci karty albo certyfikatu autentyczności (Certificate of Authenticity, COA) dołączonego do urządzenia.

Jeśli kupiono odnowiony komputer, to dostawca takiego komputera, a nie firma Microsoft, musi dostarczyć klucz produktu.

Kupiono w sklepie Microsoft Store online

Klucz produktu

Klucz produktu znajduje się w wiadomości e-mail z potwierdzeniem, która zawiera historię zamówienia.

Jeśli nie masz klucza produktu ani licencji cyfrowej, możesz kupić licencję cyfrową systemu Windows 11 po zakończeniu instalacji. Oto odpowiednia procedura:

 1. Wybierz przycisk Start .

 2. Wybierz pozycję StartSystem > Aktywacja.

 3. Wybierz opcję Przejdź do Store.

Spowoduje to otwarcie aplikacji Microsoft Store, gdzie możesz kupić licencję cyfrową systemu Windows 11.

Aktywowanie przy użyciu licencji cyfrowej

Licencje cyfrowe są skojarzone z Twoim sprzętem i połączone z Twoim kontem Microsoft, więc nie trzeba niczego szukać na komputerze. Wszystkie wymagane czynności są wykonywane, gdy łączysz komputer z Internetem i logujesz się za pomocą swojego konta Microsoft. 

Jeśli nie masz licencji cyfrowej, system możesz aktywować kluczem produktu.  Aby dowiedzieć się, jak aktywować przy użyciu klucza produktu, wykonaj kroki opisane w artykule Aktywacja za pomocą klucza produktu

Jeśli instalujesz system Windows na nowym urządzeniu lub płycie głównej po raz pierwszy i nie masz klucza produktu, wybierz pozycję Nie mam klucza produktu na ekranach instalacji.  Po wyświetleniu monitu wprowadź konto Microsoft, którego chcesz użyć do zakupu licencji cyfrowej dla tego urządzenia. Po zakończeniu wyświetlania ekranów instalacji i zakończeniu instalowania systemu Windows przejdź do ustawień aktywacji:  Wybierz przycisk Start , następnie wybierz pozycję Ustawienia  > System  > Aktywacja .  Następnie wybierz pozycję Otwórz Microsoft Store aby kupić licencję cyfrową dla aktywacji systemu Windows.

Jeśli masz licencję cyfrową dla swojego urządzenia, możesz ponownie zainstalować tę samą wersję systemu Windows 11 na tym urządzeniu bez konieczności wprowadzania klucza produktu.

Przed próbą ponownego zainstalowania systemu Windows 11 upewnij się, że jest on aktywowany. Aby to ustalić, wybierz przycisk Start , a następnie kolejno pozycje Ustawienia  > System  > Aktywacja . Będzie wymagane potwierdzenie, że system Windows 11 został aktywowany i że Twoje konto Microsoft jest skojarzone z licencją cyfrową.

Sprawdzanie stanu aktywacji w obszarze Ustawienia

Oto możliwe komunikaty wyświetlane na stronie Aktywacja:

Stan aktywacji

Opis

System Windows został aktywowany przy użyciu licencji cyfrowej

Twoje konto Microsoft nie jest połączone z licencją cyfrową. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w temacie Łączenie konta Microsoft.

System Windows został aktywowany przy użyciu licencji cyfrowej połączonej z Twoim kontem Microsoft

Konto Microsoft jest już połączone z licencją cyfrową.

Jeśli system Windows 11 nie został aktywowany na danym urządzeniu, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej błędów aktywacji systemu Windows, aby uzyskać więcej informacji.  

Jeśli licencja cyfrowa nie jest połączona z Twoim kontem Microsoft, wykonaj czynności opisane w temacie Sprawdzanie stanu aktywacji, Łączenie konta Microsoft.

Po połączeniu Twojego konta możesz uruchomić instalatora w celu ponownego zainstalowania systemu Windows 11. Więcej informacji o tworzeniu nośnika instalacyjnego w celu ponownego zainstalowania systemu Windows 11 znajdziesz w witrynie internetowej pobierania oprogramowania firmy Microsoft. Podczas tworzenia nośnika instalacyjnego wybierz wersję systemu Windows 11, która odpowiada wersji zainstalowanej już na Twoim urządzeniu.

Jeśli podczas ponownej instalacji pojawi się monit o wprowadzenie klucza produktu, możesz pominąć ten krok, wybierając opcję Nie mam klucza produktu. Po zakończeniu instalacji system Windows 11 zostanie automatycznie aktywowany online. Jeśli użytkownik połączył licencję cyfrową z kontem Microsoft, należy zalogować się na koncie Microsoft, które jest połączone z licencją cyfrową.  

Jeśli dokonano istotnej zmiany sprzętowej w urządzeniu (takiej jak wymiana płyty głównej), prawdopodobnie system Windows 11 nie będzie już uaktywniony. 

Aby przygotować się do zmian sprzętu, upewnij się, że konto Microsoft zostało skojarzone z licencją cyfrową. To skojarzenie umożliwi ponowne aktywowanie systemu Windows za pomocą Narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją w przypadku późniejszego wprowadzenia istotnej zmiany sprzętowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ponowne aktywowanie systemu Windows po zmianie sprzętowej.

Aktywacja za pomocą klucza produktu

Klucz produktu to 25-znakowy kod, który wygląda następująco:

     KLUCZ PRODUKTU: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Podczas instalacji zostanie wyświetlony monit o podanie klucza produktu.  Po zainstalowaniu możesz także nacisnąć przycisk Start , a następnie wybrać kolejno pozycje Ustawienia  > System > Aktywacja  > Aktualizuj klucz produktu > Zmień klucz produktu.

Zmiana klucza produktu w obszarze Ustawienia

Aby znaleźć klucz produktu, zapoznaj się z tabelą kluczy produktów w sekcji Metody aktywacji (Jakiej metody aktywacji używam?).

Uwaga: Firma Microsoft przechowuje dane dotyczące kluczy produktów tylko w przypadku zakupu w sklepie Microsoft Store online. Aby dowiedzieć się, czy zakupu dokonano bezpośrednio w firmie Microsoft, na koncie Microsoft przejdź do obszaru Historia zamówień. Aby uzyskać dodatkową pomoc, zobacz Znajdowanie klucza produktu systemu Windows.

Jeśli masz klucz produktu, w każdym z poniższych scenariuszy możesz użyć opcji Zmień klucz produktu w celu aktywowania systemu Windows 11. Poniżej zamieszczono dodatkowe informacje, które mogą pomóc w aktywacji:

Należy użyć ważnego klucza produktu w celu aktywowania systemu Windows 11 na urządzeniu, na którym nigdy nie została aktywowana kopia systemu.

Ważny klucz produktu jest też potrzebny w przypadku instalowania wersji systemu Windows 11, która nie została wcześniej aktywowana na danym urządzeniu. Ważny klucz produktu będzie na przykład potrzebny do zainstalowania i aktywowania systemu Windows 11 Pro na urządzeniu, na którym był zainstalowany system Windows 11 Home.

Podczas instalowania zostanie wyświetlony monit o podanie ważnego klucza produktu. Po ukończeniu instalacji system Windows 11 zostanie automatycznie aktywowany online. Aby sprawdzić stan aktywacji w systemie Windows 11, naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > System > Aktywacja .

Sprawdzanie stanu aktywacji w obszarze Ustawienia

Jeśli system Windows 11 nie został aktywowany na danym urządzeniu, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej błędów aktywacji systemu Windows, aby uzyskać więcej informacji.

Uwaga: W niektórych przypadkach może być konieczne podanie klucza produktu systemu Windows 11 dołączonego do opakowania urządzenia albo mającego postać karty lub certyfikatu autentyczności (Certificate of Authenticity, COA) dołączonego do urządzenia. Jeśli nie masz klucza produktu systemu Windows 11, będziesz mieć możliwość jego zakupu podczas instalowania.

Kiedy kupujesz odnowione urządzenie z systemem Windows 11, musisz aktywować system Windows za pomocą klucza produktu na certyfikacie autentyczności (COA) dołączonym do urządzenia. 

W przypadku wymiany płyty głównej przez producenta oryginalnego sprzętu (OEM) komputer powinien aktywować się ponownie automatycznie. Jeśli aktywacja nie nastąpi, być może producent OEM udostępnił kartę COA z 25-znakowym kluczem widocznym po zdrapaniu szarej warstwy zakrywającej. Aby przeprowadzić aktywację, wykonaj następujące kroki:

Uwaga: Aby usunąć szarą powłokę pokrywającą klucz produktu, delikatnie zdrap ją monetą lub paznokciem.

 1. Wybierz przycisk Start, a następnie pozycje Ustawienia  > System  > Aktywacja .

 2. Wybierz pozycję Zmień klucz produktu.

 3. Wpisz klucz produktu znajdujący się na certyfikacie autentyczności (COA) i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  Zmiana klucza produktu w obszarze Ustawienia

Podczas ponownego instalowania zostanie wyświetlony monit o podanie klucza produktu. Po wpisaniu klucza produktu będziesz mieć aktywowaną wersję systemu Windows 11. 

Jeśli już zakończono proces konfigurowania, ale nie wprowadzono klucza produktu, możesz nadal go wprowadzić. Naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Aktywacja  > Aktualizuj klucz produktu > Zmień klucz produktu.

Zmiana klucza produktu w obszarze Ustawienia

Jeśli dokonano istotnej zmiany sprzętowej w urządzeniu (takiej jak wymiana płyty głównej), prawdopodobnie system Windows 11 nie będzie już uaktywniony. 

Jeśli nie masz planów ponownego zainstalowania systemu Windows, możesz wybrać przycisk Start , a następnie opcję Aktywacja  > Aktualizuj klucz produktu > Zmień klucz produktu, aby ponownie aktywować urządzenie. W przeciwnym razie możesz wprowadzić klucz produktu podczas instalowania systemu Windows.

W przypadku wymiany płyty głównej przez producenta oryginalnego sprzętu (OEM) komputer powinien aktywować się ponownie automatycznie. Jeśli aktywacja nie nastąpi, być może producent OEM udostępnił kartę COA z 25-znakowym kluczem widocznym po zdrapaniu szarej warstwy zakrywającej. Aby przeprowadzić aktywację, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Aby usunąć szarą powłokę pokrywającą klucz produktu, delikatnie zdrap ją monetą lub paznokciem.

 1. Naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja .

 2. Wybierz pozycję Zmień klucz produktu.

 3. Wpisz klucz produktu znajdujący się na certyfikacie autentyczności (COA) i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Zmiana klucza produktu w obszarze Ustawienia

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ponowne aktywowanie systemu Windows 11 po zmianie sprzętowej.

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli licencja nie jest zgodna z wersją zakupionego systemu Windows lub wersją, do której użytkownik jest uprawniony, system Windows nie zostanie aktywowany. Sprawdź, którą wersję zakupiono, Windows 11 Home czy Windows 11 Pro. Aby sprawdzić wersję, naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > System > Aktywacja .

Sprawdzanie wersji systemu Windows w obszarze Ustawienia

Jeśli kupiono system w wersji Windows 11 Home, ponownie musisz zainstalować system Windows 11 Home. Jeśli nie chcesz kontynuować używania wersji Windows 11 Home i chcesz ją zmienić, zobacz Uaktualnianie systemu Windows 11 Home do systemu Windows 11 Pro.

Niejawni testerzy systemu Windows, którzy korzystają z kompilacji systemu Windows 11 Insider Preview, automatycznie otrzymają nowe kompilacje, które zostały aktywowane, o ile na konkretnym urządzeniu aktywowano system Windows przed uaktualnieniem do nowej kompilacji. 

Aby sprawdzić stan aktywacji w systemie Windows 11, naciśnij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > System > Aktywacja .

Sprawdzanie stanu aktywacji w obszarze Ustawienia

Jeśli system Windows 11 nie został aktywowany na danym urządzeniu, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej błędów aktywacji systemu Windows, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli nie uczestniczysz jeszcze w niejawnym programie testów systemu Windows, a chcesz do niego dołączyć, naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > System  > Niejawny program testów systemu Windows > Wprowadzenie.

Dołącz do niejawnego programu testów systemu Windows

Uwaga: W przypadku ponownej instalacji systemu Windows 11 Insider Preview w sytuacji, gdy na danym urządzeniu była już aktywowana ta sama wersja systemu Windows 11 lub Windows 11 Insider Preview (kompilacje nowsze niż 10240), Twoja licencja cyfrowa spowoduje automatyczne aktywowanie systemu Windows.

Powiązane linki

Aktywacja pozwala zweryfikować, czy dana kopia systemu Windows jest oryginalna i nie została użyta na większej liczbie urządzeń, niż jest to dozwolone w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft.

Sprawdzanie stanu aktywacji

Najpierw należy dowiedzieć się, czy system Windows 10 został aktywowany i połączony z kontem Microsoft.

Ważne jest, aby połączyć swoje konto Microsoft z licencją systemu Windows 10 na urządzeniu. Połączenie konta Microsoft z licencją cyfrową umożliwia ponowną aktywację systemu Windows za pomocą Narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją w przypadku każdej istotnej zmiany sprzętowej.

Aby sprawdzić stan aktywacji w systemie Windows 10, wybierz przycisk Start , następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia , a następnie pozycję Aktywacja .  Stan Twojej aktywacji będzie wyświetlony obok pozycji Aktywacja.

Sprawdzanie stanu aktywacji w obszarze Ustawienia

Na stronie aktywacji będzie wyświetlany jeden z następujących komunikatów o stanie aktywacji:

Stan aktywacji

Opis

System Windows został aktywowany

 • Aktywowano.

 • Konto Microsoft nie jest połączone.

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w temacie Łączenie konta Microsoft.

System Windows został aktywowany przy użyciu licencji cyfrowej

 • Aktywowano.

 • Twoje konto Microsoft nie jest połączone z licencją cyfrową.

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w temacie Łączenie konta Microsoft.

System Windows został aktywowany przy użyciu licencji cyfrowej połączonej z Twoim kontem Microsoft

 • Aktywowano.

 • Konto Microsoft jest już połączone z licencją cyfrową.

System Windows nie został aktywowany

 • Nie aktywowano.

 • Pojawi się komunikat o błędzie z informacją o przyczynach niepowodzenia.

 • W celu przeprowadzenia aktywowania może być konieczne zakupienie systemu Windows 10.

Jeśli chcesz kupić licencję dla swojego urządzenia, zapoznaj się z tematem „Zakup licencji systemu Windows 10”.

Jeśli licencja na to urządzenie została już kupiona i mimo to jest wyświetlany komunikat o błędzie, przejdź do tematu Metody aktywacji.

Aby połączyć swoje kontro Microsoft, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się jako administrator, aby dodać swoje konto Microsoft. Aby upewnić się, że używasz konta administratora, wybierz przycisk Start , a następnie pozycje Ustawienia  > Konta  > Twoje informacje. W obszarze z Twoją nazwą zobaczysz informację Administrator. Jeśli nie jesteś administratorem, zobacz Tworzenie konta użytkownika lub administratora lokalnego.

  Przejdź do swoich informacji w obszarze Ustawienia

 2. Potwierdź, że konto administratora jest również kontem Microsoft poprzez sprawdzenie, czy nad informacją Administrator jest wyświetlany adres e-mail. Jeśli adres e-mail jest wyświetlany, oznacza to, że jest to konto Microsoft. W przeciwnym razie użytkownik zalogował się przy użyciu konta lokalnego. Jeśli nie masz jeszcze konta Microsoft, zobacz Jak utworzyć nowe konto Microsoft.

 3. Po potwierdzeniu, że jesteś administratorem i używasz konta Microsoft, wróć na stronę Aktywacja , wybierz opcję Dodaj konto, wprowadź konto Microsoft i hasło, a następnie wybierz opcję Zaloguj się.

Po dodaniu swojego konta Microsoft, na stronie Aktywacja zobaczysz informację System Windows został aktywowany przy użyciu licencji cyfrowej połączonej z Twoim kontem Microsoft.

Metody aktywacji

W zależności od sposobu uzyskania systemu Windows 10, do aktywowania go jest potrzebna licencja cyfrowa lub 25-znakowy klucz produktu. Bez dysponowania jednym tych elementów nie będzie można aktywować urządzenia.

 • Licencja cyfrowa (w systemie Windows 10, wersja 1511 nazywana uprawnieniami cyfrowymi) to metoda aktywacji w systemie Windows 10, w przypadku której nie jest wymagane wprowadzanie klucza produktu.

 • Klucz produktu to 25-znakowy kod służący do aktywacji systemu Windows. To, co widzisz, to KLUCZ PRODUKTU: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

Po ustaleniu używanej metody aktywacji wykonaj kroki opisane w sekcji (odpowiednio) Aktywowanie przy użyciu licencji cyfrowej lub Aktywacja za pomocą klucza produktu.

Metoda aktywacji zależy od tego, jak uzyskano kopię systemu Windows 10.

Sposób uzyskania systemu Windows 10

Metoda aktywacji

Uaktualnienie do systemu Windows 10 bezpłatnie na kwalifikującym się urządzeniu z oryginalnym systemem Windows 7 lub Windows 8.1.

Licencja cyfrowa

Jeśli skojarzysz lub zalogujesz się do konta Microsoft lub skojarzysz swoje konto MSA z licencją cyfrową, to jest to Twoje konto MSA zawierające licencję cyfrową.

Kupiono uaktualnienie do systemu Windows 10 Pro w aplikacji Microsoft Store i pomyślnie aktywowano system Windows 10

Licencja cyfrowa

W przypadku zakupu ze sklepu Microsoft Store w celu potwierdzenia zakupu została wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Ten adres e-mail (MSA) zawiera licencję cyfrową.

Jesteś niejawnym testerem systemu Windows i masz wykonane uaktualnienie do najnowszej kompilacji Windows 10 Insider Preview na kwalifikującym się urządzeniu, na którym działała aktywowana wcześniejsza wersja systemu Windows i Windows 10 Preview.

Licencja cyfrowa

Adres e-mail, który był używany na potrzeby logowania niejawnego programu testów systemu Windows, będzie prawdopodobnie kontem MSA z licencją cyfrowym.

Zakup oryginalnego systemu Windows 10 z poziomu aplikacji Microsoft Store

Licencja cyfrowa

W przypadku zakupu ze sklepu Microsoft Store w celu potwierdzenia zakupu została wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Ten adres e-mail (MSA) zawiera licencję cyfrową.

Kupowanie komputera dostarczanego z systemem Windows 10

Klucz produktu

Znajdź klucz produktu na opakowaniu urządzenia lub na certyfikacie autentyczności (COA) dołączonym do Twojego urządzenia.

Zakup pudełkowej kopii systemu Windows 10 od autoryzowanego sprzedawcy

Klucz produktu

Klucz produktu można znaleźć na etykiecie w pudełku z systemem Windows 10.

Kupiono cyfrową kopię systemu Windows 10 od autoryzowanego sprzedawcy

Klucz produktu

Klucz produktu można znaleźć w wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymanej po zakupie systemu Windows 10 lub w skrytce cyfrowej dostępnej za pośrednictwem witryny internetowej sprzedawcy.

Twojemu urządzeniu zostanie przyznana licencja cyfrowa do systemu Windows 10 na podstawie wprowadzonego prawidłowego klucza produktu.

Masz umowę licencjonowania zbiorowego obejmującą system Windows 10 lub subskrypcję MSDN

Klucz produktu

Klucz produktu jest dostępny za pośrednictwem portalu internetowego danego programu.

Kupiono nowe lub odnowione urządzenie z systemem Windows 10

Klucz produktu

Klucz produktu jest preinstalowany na urządzeniu, dołączony do opakowania urządzenia lub występuje w postaci karty albo certyfikatu autentyczności (Certificate of Authenticity, COA) dołączonego do urządzenia.

Jeśli kupiono odnowiony komputer, to dostawca takiego komputera, a nie firma Microsoft, musi dostarczyć klucz produktu.

Kupiono w sklepie Microsoft Store online

Klucz produktu

Klucz produktu znajduje się w wiadomości e-mail z potwierdzeniem, która zawiera historię zamówienia.

Jeśli nie masz klucza produktu ani licencji cyfrowej, możesz kupić licencję cyfrową systemu Windows 10 po zakończeniu instalacji. Oto odpowiednia procedura:

 1. Wybierz przycisk Start .

 2. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia   > Aktywacja  .

 3. Wybierz opcję Przejdź do Store.

Spowoduje to otwarcie aplikacji Microsoft Store, gdzie możesz kupić licencję cyfrową systemu Windows 10.

Aktywowanie przy użyciu licencji cyfrowej

Licencje cyfrowe są skojarzone z Twoim sprzętem i połączone z Twoim kontem Microsoft, więc nie trzeba niczego szukać na komputerze. Wszystkie wymagane czynności są wykonywane, gdy łączysz komputer z Internetem i logujesz się za pomocą swojego konta Microsoft. 

Jeśli nie masz licencji cyfrowej, system możesz aktywować kluczem produktu.  Aby dowiedzieć się, jak aktywować przy użyciu klucza produktu, wykonaj kroki opisane w artykule Aktywacja za pomocą klucza produktu.

Jeśli instalujesz system Windows na nowym urządzeniu lub płycie głównej po raz pierwszy i nie masz klucza produktu, wybierz pozycję Nie mam klucza produktu na ekranach instalacji.  Po wyświetleniu monitu wprowadź konto Microsoft, którego chcesz użyć do zakupu licencji cyfrowej dla tego urządzenia. Po zakończeniu wyświetlania ekranów instalacji i zakończeniu instalowania systemu Windows przejdź do ustawień aktywacji:  Wybierz przycisk Start , następnie wybierz pozycję Ustawienia  > Aktualizacja i bezpieczeństwo  > Aktywacja .  Następnie wybierz pozycję Przejdź do Microsoft Store aby kupić licencję cyfrową dla aktywacji systemu Windows.

Jeśli masz licencję cyfrową dla swojego urządzenia, możesz ponownie zainstalować tę samą wersję systemu Windows 10 na tym urządzeniu bez konieczności wprowadzania klucza produktu.

Przed próbą ponownego zainstalowania systemu Windows 10 upewnij się, że jest on aktywowany. Aby to ustalić, wybierz przycisk Start , a następnie kolejno pozycje Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja . Będzie wymagane potwierdzenie, że system Windows 10 został aktywowany i że Twoje konto Microsoft jest skojarzone z licencją cyfrową.

Sprawdzanie stanu aktywacji w obszarze Ustawienia

Oto możliwe komunikaty wyświetlane na stronie Aktywacja:

Stan aktywacji

Opis

System Windows został aktywowany przy użyciu licencji cyfrowej

Twoje konto Microsoft nie jest połączone z licencją cyfrową. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w temacie Łączenie konta Microsoft.

System Windows został aktywowany przy użyciu licencji cyfrowej połączonej z Twoim kontem Microsoft

Konto Microsoft jest już połączone z licencją cyfrową.

Jeśli system Windows 10 nie został aktywowany na danym urządzeniu, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej błędów aktywacji systemu Windows, aby uzyskać więcej informacji.  

Jeśli licencja cyfrowa nie jest połączona z Twoim kontem Microsoft, wykonaj czynności opisane w temacie Sprawdzanie stanu aktywacji, Łączenie konta Microsoft.

Po połączeniu Twojego konta możesz uruchomić instalatora w celu ponownego zainstalowania systemu Windows 10. Więcej informacji o tworzeniu nośnika instalacyjnego w celu ponownego zainstalowania systemu Windows 10 znajdziesz w witrynie internetowej pobierania oprogramowania firmy Microsoft. Podczas tworzenia nośnika instalacyjnego wybierz wersję systemu Windows 10, która odpowiada wersji zainstalowanej już na Twoim urządzeniu.

Jeśli podczas ponownej instalacji pojawi się monit o wprowadzenie klucza produktu, możesz pominąć ten krok, wybierając opcję Nie mam klucza produktu. Po zakończeniu instalacji system Windows 10 zostanie automatycznie aktywowany w trybie online. Jeśli użytkownik połączył licencję cyfrową z kontem Microsoft, należy zalogować się na koncie Microsoft, które jest połączone z licencją cyfrową.  

Jeśli dokonano istotnej zmiany sprzętowej w urządzeniu (takiej jak wymiana płyty głównej), prawdopodobnie system Windows 10 nie będzie już uaktywniony. 

Aby przygotować się do zmian sprzętu, upewnij się, że konto Microsoft zostało skojarzone z licencją cyfrową. To skojarzenie umożliwi ponowne aktywowanie systemu Windows za pomocą Narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją w przypadku późniejszego wprowadzenia istotnej zmiany sprzętowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ponowne aktywowanie systemu Windows po zmianie sprzętowej.

Aktywacja za pomocą klucza produktu

Klucz produktu to 25-znakowy kod, który wygląda następująco:

     KLUCZ PRODUKTU: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Podczas instalacji zostanie wyświetlony monit o podanie klucza produktu.  Po zainstalowaniu możesz także nacisnąć przycisk Start , a następnie wybrać kolejno pozycje Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja  > Aktualizuj klucz produktu > Zmień klucz produktu.

Zmiana klucza produktu w obszarze Ustawienia

Aby znaleźć klucz produktu, zapoznaj się z tabelą kluczy produktów w sekcji Metody aktywacji (Jakiej metody aktywacji używam?).

Uwaga: Firma Microsoft przechowuje dane dotyczące kluczy produktów tylko w przypadku zakupu w sklepie Microsoft Store online. Aby dowiedzieć się, czy zakupu dokonano bezpośrednio w firmie Microsoft, na koncie Microsoft przejdź do obszaru Historia zamówień. Aby uzyskać dodatkową pomoc, zobacz Znajdowanie klucza produktu systemu Windows.

Jeśli masz klucz produktu, w każdym z poniższych scenariuszy możesz użyć opcji Zmień klucz produktu w celu aktywowania systemu Windows 10. Poniżej zamieszczono dodatkowe informacje, które mogą pomóc w aktywacji:

Należy użyć ważnego klucza produktu w celu aktywowania systemu Windows 10 na urządzeniu, na którym nigdy nie została aktywowana kopia systemu.

Ważny klucz produktu jest też potrzebny w przypadku instalowania wersji systemu Windows 10, która nie została wcześniej aktywowana na danym urządzeniu. Ważny klucz produktu będzie na przykład potrzebny do zainstalowania i aktywowania systemu Windows 10 Pro na urządzeniu, na którym był zainstalowany system Windows 10 Home.

Podczas instalowania zostanie wyświetlony monit o podanie ważnego klucza produktu. Po ukończeniu instalacji system Windows 10 zostanie automatycznie aktywowany w trybie online. Aby sprawdzić stan aktywacji w systemie Windows 10, naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja .

Sprawdzanie stanu aktywacji w obszarze Ustawienia

Jeśli system Windows 10 nie został aktywowany na danym urządzeniu, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej błędów aktywacji systemu Windows, aby uzyskać więcej informacji.

Uwaga: W niektórych przypadkach może być konieczne podanie klucza produktu systemu Windows 10 dołączonego do opakowania urządzenia albo mającego postać karty lub certyfikatu autentyczności (Certificate of Authenticity, COA) dołączonego do urządzenia. Jeśli nie masz klucza produktu systemu Windows 10, będziesz mieć możliwość jego zakupu podczas instalowania.

Kiedy kupujesz odnowione urządzenie z systemem Windows 10, musisz aktywować system Windows za pomocą klucza produktu na certyfikacie autentyczności (COA) dołączonym do urządzenia. 

W przypadku wymiany płyty głównej przez producenta oryginalnego sprzętu (OEM) komputer powinien aktywować się ponownie automatycznie. Jeśli aktywacja nie nastąpi, być może producent OEM udostępnił kartę COA z 25-znakowym kluczem widocznym po zdrapaniu szarej warstwy zakrywającej. Aby przeprowadzić aktywację, wykonaj następujące kroki:

Uwaga: Aby usunąć szarą powłokę pokrywającą klucz produktu, delikatnie zdrap ją monetą lub paznokciem.

 1. Naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja .

 2. Wybierz pozycję Zmień klucz produktu.

 3. Wpisz klucz produktu znajdujący się na certyfikacie autentyczności (COA) i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  Zmiana klucza produktu w obszarze Ustawienia

Podczas ponownego instalowania zostanie wyświetlony monit o podanie klucza produktu. Po wpisaniu klucza produktu będziesz mieć aktywowaną wersję systemu Windows 10.  

Jeśli już zakończono proces konfigurowania, ale nie wprowadzono klucza produktu, możesz nadal go wprowadzić. Naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Aktywacja  > Aktualizuj klucz produktu > Zmień klucz produktu.

Zmiana klucza produktu w obszarze Ustawienia

Jeśli dokonano istotnej zmiany sprzętowej w urządzeniu (takiej jak wymiana płyty głównej), prawdopodobnie system Windows 10 nie będzie już uaktywniony. 

Jeśli nie masz planów ponownego zainstalowania systemu Windows, możesz wybrać przycisk Start , a następnie opcję Aktywacja  > Aktualizuj klucz produktu > Zmień klucz produktu, aby ponownie aktywować urządzenie. W przeciwnym razie możesz wprowadzić klucz produktu podczas instalowania systemu Windows.

W przypadku wymiany płyty głównej przez producenta oryginalnego sprzętu (OEM) komputer powinien aktywować się ponownie automatycznie. Jeśli aktywacja nie nastąpi, być może producent OEM udostępnił kartę COA z 25-znakowym kluczem widocznym po zdrapaniu szarej warstwy zakrywającej. Aby przeprowadzić aktywację, wykonaj następujące kroki.

Uwaga: Aby usunąć szarą powłokę pokrywającą klucz produktu, delikatnie zdrap ją monetą lub paznokciem.

 1. Naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja .

 2. Wybierz pozycję Zmień klucz produktu.

 3. Wpisz klucz produktu znajdujący się na certyfikacie autentyczności (COA) i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Zmiana klucza produktu w obszarze Ustawienia

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ponowne aktywowanie systemu Windows po zmianie sprzętowej.

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli licencja nie jest zgodna z wersją zakupionego systemu Windows lub wersją, do której użytkownik jest uprawniony, system Windows nie zostanie aktywowany. Sprawdź, którą wersję zakupiono, Windows 10 Home czy Windows 10 Pro. Aby sprawdzić wersję, naciśnij przycisk Start  , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Aktywacja .

Sprawdzanie wersji systemu Windows w obszarze Ustawienia

Jeśli kupiono system w wersji Windows 10 Home, ponownie musisz zainstalować system Windows 10 Home. Jeśli nie chcesz kontynuować używania wersji Windows 10 Home i chcesz ją zmienić, zobacz Uaktualnianie systemu Windows 10 Home do systemu Windows 10 Pro.

Niejawni testerzy systemu Windows, którzy korzystają z kompilacji systemu Windows 10 Insider Preview, automatycznie otrzymają nowe kompilacje, które zostały aktywowane, o ile na konkretnym urządzeniu aktywowano system Windows przed uaktualnieniem do nowej kompilacji. 

Aby sprawdzić stan aktywacji w systemie Windows 10, naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja .

Sprawdzanie stanu aktywacji w obszarze Ustawienia

Jeśli system Windows 10 nie został aktywowany na danym urządzeniu, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej błędów aktywacji systemu Windows, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli nie uczestniczysz jeszcze w niejawnym programie testów systemu Windows, a chcesz do niego dołączyć, naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Aktualizacja i zabezpieczenia  > Niejawny program testów systemu Windows > Wprowadzenie.

Dołącz do niejawnego programu testów systemu Windows

Uwaga: W przypadku ponownej instalacji systemu Windows 10 Insider Preview w sytuacji, gdy na danym urządzeniu była już aktywowana ta sama wersja systemu Windows 10 lub Windows 10 Insider Preview (kompilacje nowsze niż 10240), Twoja licencja cyfrowa spowoduje automatyczne aktywowanie systemu Windows.

Powiązane linki

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×