Ustawianie opcji mowy w systemie Windows 7

W oknie dialogowym Właściwości mowy można ustawić opcje funkcji rozpoznawania mowy w systemie Windows oraz zamiany tekstu na mowę.

  1. Otwórz funkcję rozpoznawania mowy, klikając przycisk Start 
    Obraz przedstawiający przycisk Start
    , klikając pozycję Panel sterowania, klikając pozycję Ułatwienia dostępu, a następnie klikając pozycję
    Rozpoznawanie mowy. 
  2. W lewym okienku kliknij pozycję Zaawansowane opcje mowy.

Rozpoznawanie mowy
Zamiana tekstu na mowę


Właściwości

Identyfikator artykułu: 14199 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia