Pokazywanie ukrytych plików

Dotyczy: Windows 7Windows 10Windows 8.1

Oto jak można wyświetlić ukryte pliki i foldery.

Windows 10 

  1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz ciąg folder, a następnie na liście wyników wybierz pozycję Pokaż ukryte pliki i foldery.
  2. W obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz pozycję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski, a następnie wybierz pozycję OK.

Windows 8.1 

  1. Szybko przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu do środka, a następnie wybierz pozycję Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy, przesuń wskaźnik do prawego górnego rogu ekranu, przesuń go w dół, a następnie wybierz pozycję Wyszukiwanie).
  2. W polu wyszukiwania wpisz ciąg folder, a następnie w wynikach wyszukiwania wybierz pozycję Opcje folderów.
  3. Wybierz kartę Widok.
  4. W obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz pozycję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski, a następnie wybierz pozycję OK.

Windows 7 

  1. Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Panel sterowania > Wygląd i personalizacja.
  2. Wybierz pozycję Opcje folderów, a następnie wybierz kartę Widok.
  3. W obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz pozycję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski, a następnie wybierz pozycję OK.