Rozwiązywanie problemów typu niebieski ekran

Dotyczy: Windows 10

Błąd typu niebieski ekran (nazywany także „błędem zatrzymania”) może wystąpić, jeśli z powodu problemu urządzenie zostaje nieoczekiwanie zamknięte lub ponownie uruchomione. Zamiast tego może pojawić się niebieski ekran z komunikatem o wystąpieniu problemu i konieczności ponownego uruchomienia urządzenia.

Na tej stronie znajdziesz szereg instrukcji rozwiązywania problemów, które pomogą znaleźć przyczynę błędu typu niebieski ekran i go usunąć. 

Kroki opisane w tym artykule mają ułatwić rozwiązywanie problemów z typowymi błędami zatrzymania o następujących kodach:

 • CRITICAL_PROCESS_DIED
 • SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 • IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
 • VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED
 • PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
 • SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
 • DPC_WATCHDOG_VIOLATION


Na pierwszy rzut oka te instrukcje mogą wyglądać na skomplikowane, jednak wykonywanie ich krok po kroku pomoże Ci w przywróceniu sprawności urządzenia.

Niektóre błędy typu niebieski ekran występują po zainstalowaniu na urządzeniu określonej aktualizacji. Jeśli po aktualizacji napotkasz błąd typu niebieski ekran, spróbuj go naprawić, odinstalowując najnowsze aktualizacje. 

Aby to zrobić, należy zalogować się do systemu Windows w trybie awaryjnym. Tryb awaryjny pozwala uruchomić system Windows w stanie podstawowym z użyciem ograniczonej liczby plików i sterowników, tak aby tylko umożliwić procesy rozwiązywania problemów.

Przed uruchomieniem komputera w trybie awaryjnym trzeba uruchomić Środowisko odzyskiwania systemu Windows (WinRE ). Aby to zrobić:

 1. Przytrzymaj naciśnięty przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.
 2. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.
 3. Gdy zobaczysz, że system Windows się uruchomił (np. niektóre urządzenia podczas ponownego uruchamiania wyświetlają logo producenta), przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.
 4. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.
 5. Podczas ponownego uruchamiania systemu Windows przytrzymaj naciśnięty przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.
 6. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.
 7. Poczekaj, aż proces ponownego uruchamiania urządzenia zostanie zakończony i otworzy się środowisko WinRE.

W środowisku WinRE wykonaj następujące kroki, aby włączyć tryb awaryjny.

 

 

 1. Na ekranie Wybierz opcję wybierz kolejno pozycje Rozwiąż problemy > Opcje zaawansowane > Ustawienia uruchamiania > Ponowne uruchomienie.

  Choose an option screen in the Windows Recovery Environment.


  Troubleshoot screen in the Windows Recovery Environment.


  Advanced options screen in the Windows Recovery Environment.


  Startup Settings screen in the Windows Recovery Environment.

   
 2. Po ponownym uruchomieniu urządzenia zostanie wyświetlona lista opcji. Preferowaną opcją jest wybranie 5 lub naciśnij klawisz F5, aby włączyć tryb awaryjny z obsługą sieci.  

Gdy urządzenie jest w trybie awaryjnym, wykonaj następujące kroki, aby odinstalować najnowszą aktualizację z Panelu sterowania:

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz panel sterowania, a następnie z listy wyników wybierz pozycję Panel sterowania.
 2. W obszarze Programy kliknij pozycję Odinstaluj program. Jeśli używasz widoku Duże/Mały ikony, wybierz opcję Odinstaluj program w obszarze Programy i funkcje.
 3. Po lewej stronie wybierz opcję Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz pozycję Zainstalowano, aby posortować aktualizacje według ich daty instalacji i zobaczyć najnowsze aktualizacje.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy aktualizację, którą chcesz odinstalować, a następnie wybierz pozycję Tak, aby potwierdzić.
 5.  Wybierz opcję Uruchom ponownie teraz, aby całkowicie odinstalować aktualizację.
   

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub pomocy z aktualizacjami, zobacz Windows Update: często zadawane pytania.

Nie zawsze jest oczywiste, co mogło spowodować błąd typu niebieski ekran podczas korzystania z urządzenia. Być może używasz nowego sprzętu lub oprogramowania innej firmy, które jest niezgodne z Twoim urządzeniem z systemem Windows. Wykonaj następujące kroki dotyczące rozwiązywania problemów w celu usunięcia błędu typu niebieski ekran.

Krok 1: Odinstalowanie oprogramowania innych firm 

Wiadomo, że niektóre oprogramowanie antywirusowe innych firm powoduje błędy typu niebieski ekran. Można tymczasowo odinstalować takie oprogramowanie, aby sprawdzić, czy powoduje ono problem, a następnie ponownie je zainstalować, gdy urządzenie znowu będzie działać prawidłowo.

Aby to zrobić, należy zalogować się do systemu Windows w trybie awaryjnym. Tryb awaryjny pozwala uruchomić system Windows w stanie podstawowym z użyciem ograniczonej liczby plików i sterowników, tak aby tylko umożliwić procesy rozwiązywania problemów.

Przed uruchomieniem komputera w trybie awaryjnym trzeba uruchomić Środowisko odzyskiwania systemu Windows (WinRE ). Aby to zrobić:

 1. Przytrzymaj naciśnięty przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.
 2. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.
 3. Gdy zobaczysz, że system Windows się uruchomił (np. niektóre urządzenia podczas ponownego uruchamiania wyświetlają logo producenta), przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.
 4. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.
 5. Podczas ponownego uruchamiania systemu Windows przytrzymaj naciśnięty przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.
 6. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.
 7. Poczekaj, aż proces ponownego uruchamiania urządzenia zostanie zakończony i otworzy się środowisko WinRE.

W środowisku WinRE wykonaj następujące kroki, aby włączyć tryb awaryjny.

 

 

 1. Na ekranie Wybierz opcję wybierz kolejno pozycje Rozwiąż problemy > Opcje zaawansowane > Ustawienia uruchamiania > Ponowne uruchomienie.

  Choose an option screen in the Windows Recovery Environment.


  Troubleshoot screen in the Windows Recovery Environment.


  Advanced options screen in the Windows Recovery Environment.


  Startup Settings screen in the Windows Recovery Environment.

   
 2. Po ponownym uruchomieniu urządzenia zostanie wyświetlona lista opcji. Preferowaną opcją jest wybranie 5 lub naciśnij klawisz F5, aby włączyć tryb awaryjny z obsługą sieci.  

Gdy urządzenie jest w trybie awaryjnym, naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia  > System  > Aplikacje i funkcje. Wybierz opcję Sortuj według nazwy, a następnie zmień ustawienie na Sortuj wg dat instalacji. Wybierz zewnętrzne oprogramowanie, które chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj. Po usunięciu oprogramowania innej firmy należy ponownie uruchomić urządzenie.

Jeśli nadal widzisz niebieski ekran, spróbuj wycofać, wyłączyć lub odinstalować ostatnio zainstalowane sterowniki.

Krok 2: Wycofanie, wyłączenie lub odinstalowanie sterowników

Jeśli ostatnio zainstalowano nowe sterowniki, możesz je wycofać, wyłączyć lub odinstalować, aby stwierdzić, czy to one są przyczyną problemu. 

Najpierw upewnij się, że urządzenie jest w trybie awaryjnym, a następnie w Menedżerze urządzeń wycofaj instalację, wyłącz lub odinstaluj sterowniki.

Wycofywanie sterowników innych firm 

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz menedżer urządzeń, a następnie z listy wyników wybierz pozycję Menedżer urządzeń
 2. W Menedżerze urządzeń rozwiń urządzenie zawierające sterownik, który chcesz wycofać, kliknij prawym przyciskiem myszy sterownik w obszarze urządzenia, a następnie wybierz pozycję Właściwości.
 3. Wybierz kartę Sterownik, a następnie wybierz pozycję Przywróć sterownik > Tak.

   

Jeśli nie udało się wycofać sterownika lub jeśli nadal widzisz błąd niebieskiego ekranu, spróbuj wyłączyć sterownik.

Wyłączanie sterowników innych firm

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz menedżer urządzeń, a następnie z listy wyników wybierz pozycję Menedżer urządzeń
 2. W Menedżerze urządzeń rozwiń urządzenie zawierające sterownik, który chcesz wyłączyć, kliknij prawym przyciskiem myszy sterownik w obszarze urządzenia, a następnie wybierz pozycję Właściwości.
 3. Wybierz kartę Sterownik, a następnie wybierz pozycję Wyłącz urządzenie > Tak.

Jeśli nadal widzisz niebieski ekran, spróbuj odinstalować sterownik.

Odinstalowywanie sterowników innych firm

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz menedżer urządzeń, a następnie z listy wyników wybierz pozycję Menedżer urządzeń
 2. W Menedżerze urządzeń rozwiń urządzenie zawierające sterownik, który chcesz odinstalować, kliknij prawym przyciskiem myszy sterownik w obszarze urządzenia, a następnie wybierz pozycję Właściwości.
 3. Wybierz kartę Sterownik, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj > OK.

   

Jeśli nadal widzisz niebieski ekran, spróbuj usunąć zewnętrzny sprzęt.

Krok 3: Odłączenie zewnętrznego sprzętu

Czasami przyczyną błędów zatrzymania powodujących wyświetlenie niebieskiego ekranu mogą być urządzenia zewnętrzne. Odłącz wszystkie zewnętrzne urządzenia pamięci masowej oraz dyski, stacje dokujące i inne urządzenia, które podłączono do urządzenia, a nie są one konieczne do wykonywania podstawowych funkcji, a następnie ponownie uruchom urządzenie.

Jeśli problem nie występuje po ponownym uruchomieniu urządzenia, to właśnie zewnętrzne urządzenie może być przyczyną problemu. Wtedy skontaktuj się z producentem urządzenia w celu uzyskania pomocy technicznej.

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem wirtualnej pomocy technicznej. Jeśli system został uaktualniony do wersji Windows 10, możesz też użyć aplikacji Uzyskaj pomoc, aby się z nami skontaktować. Naciśnij przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Uzyskaj pomoc.