Przypinanie aplikacji i folderów do pulpitu lub paska zadań

Aby przypiąć aplikacje do paska zadań

  • Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) aplikację, a następnie wybierz pozycję Więcej > Przypnij do paska zadań.
  • Jeśli aplikacja jest już uruchomiona na pulpicie, naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) przycisk aplikacji na pasku zadań, a następnie wybierz pozycję Przypnij do paska zadań.


Aby dodać skróty na pulpicie

  1. Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pulpit, a następnie wybierz pozycję Nowy > Skrót.
  2. Wprowadź lokalizację wybranego elementu lub wybierz pozycję Przeglądaj, aby wyszukać ten element w Eksploratorze plików.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 15059 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia