Zmienianie ustawień protokołu TCP/IP

Protokół TCP/IP określa sposób, w jaki komputer komunikuje się z innymi komputerami.

Aby łatwiej zarządzać ustawieniami protokołu TCP/IP, zaleca się korzystanie z automatycznego protokołu dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol). O ile sieć go obsługuje, protokół DHCP automatycznie przypisuje komputerom w sieci adresy protokołu internetowego (IP, Internet Protocol). Korzystając z protokołu DHCP, nie musisz zmieniać ustawień protokołu TCP/IP po przeniesieniu komputera w nowe miejsce, a także nie musisz ręcznie konfigurować ustawień TCP/IP, takich jak system DNS (Domain Name System) czy usługa nazw internetowych systemu Windows (WINS). Aby włączyć protokół DHCP lub zmienić inne ustawienia protokołu TCP/IP, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W systemie Windows 10 w polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz ciąg Wyświetl połączenia sieciowe, a następnie wybierz pozycję Wyświetl połączenia sieciowe u góry listy.
  • W systemie Windows 8.1 wybierz przycisk Start, zacznij wpisywać ciąg Wyświetl połączenia sieciowe, a następnie wybierz z listy pozycję Wyświetl połączenia sieciowe.
  • W systemie Windows 7 otwórz obszar Połączenia sieciowe, wybierając przycisk Start, a następnie pozycję Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz ciąg karta, a następnie w obszarze Centrum sieci i udostępniania wybierz pozycję Wyświetl połączenia sieciowe.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie, które chcesz zmienić, a następnie wybierz pozycję Właściwości. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
 3. Wybierz kartę Sieć. W obszarze To połączenie wykorzystuje następujące składniki wybierz opcję Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) lub Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6), a następnie wybierz pozycję Właściwości.
 4. Aby określić ustawienia adresu IP w wersji 4, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby automatycznie pobrać ustawienia protokołu IP za pomocą protokołu DHCP, wybierz pozycję Uzyskaj adres IP automatycznie, a następnie przycisk OK.
  • Aby określić adres IP, wybierz pozycję Użyj następującego adresu IP, a następnie wpisz ustawienia adresu IP w polach Adres IP, Maska podsieci i Brama domyślna.
 5. Aby określić ustawienia adresu IP w wersji 6, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby automatycznie pobrać ustawienia protokołu IP za pomocą protokołu DHCP, wybierz pozycję Automatycznie uzyskaj adres IPv6, a następnie przycisk OK.
  • Aby określić adres IP, wybierz pozycję Użyj następującego adresu IPv6, a następnie wpisz ustawienia adresu IP w polach Adres IPv6, Długość prefiksu podsieci i Brama domyślna.
 6. Aby określić ustawienia adresu serwera DNS, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby automatycznie pobrać adres serwera DNS za pomocą protokołu DHCP, wybierz pozycję Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie, a następnie przycisk OK.
  • Aby określić adres serwera DNS, wybierz pozycję Użyj następujących adresów serwerów DNS, a następnie w polach Preferowany serwer DNS i Alternatywny serwer DNS wpisz adresy podstawowego i pomocniczego serwera DNS.
 7. Aby zmienić ustawienia zaawansowane DNS, WINS i IP, wybierz pozycję Zaawansowane.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 15089 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia