Zmienianie ustawień protokołu TCP/IP

Dotyczy: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Protokół TCP/IP określa sposób, w jaki komputer komunikuje się z innymi komputerami.

Aby łatwiej zarządzać ustawieniami protokołu TCP/IP, zaleca się korzystanie z automatycznego protokołu dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol). O ile sieć go obsługuje, protokół DHCP automatycznie przypisuje komputerom w sieci adresy protokołu internetowego (IP, Internet Protocol). Korzystając z protokołu DHCP, nie musisz zmieniać ustawień protokołu TCP/IP po przeniesieniu komputera w nowe miejsce, a także nie musisz ręcznie konfigurować ustawień TCP/IP, takich jak system nazw domen DNS (Domain Name System) czy usługa nazw internetowych systemu Windows (WINS).

Windows 10


Aby włączyć protokół DHCP lub zmienić inne ustawienia protokołu TCP/IP

 1. Wybierz opcję Start , a następnie opcję Ustawienia  > Sieć i Internet .
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W przypadku sieci Wi-Fi wybierz pozycję Wi-Fi > Zarządzaj znanymi sieciami. Wybierz sieć, której ustawienia chcesz zmienić, a następnie opcję Właściwości.
  • W przypadku sieci Ethernet wybierz opcję Ethernet , a następnie sieć Ethernet, z którą urządzenie jest połączone. 
 3. W obszarze Przypisanie adresu IP wybierz opcję Edytuj.
 4. W obszarze Edytowanie ustawień protokołu IP wybierz opcję Automatycznie (DHCP) lub Ręcznie.
  • Po wybraniu opcji Automatycznie (DHCP) ustawienia adresu IP i ustawienia adresu serwera DNS są konfigurowane automatycznie przez router lub inny punkt dostępu (zalecane).
  • Po wybraniu opcji Ręcznie można ręcznie ustawić ustawienia adresu IP i adres serwera DNS.
 5. Gdy skończysz, wybierz pozycję Zapisz.