Znajdowanie adresu IP komputera

Dotyczy: Windows 7Windows 8.1

Adres IP komputera może być potrzebny do skonfigurowania połączenia internetowego, umożliwienia innym osobom połączenia z Twoim komputerem lub podczas rozwiązywania problemów z siecią.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W systemie Windows 8.1 wybierz przycisk Start , zacznij wpisywać Wyświetl połączenia sieciowe, a następnie zaznacz tę pozycję na liście.
  • W systemie Windows 7 otwórz Połączenia sieciowe, wybierając przycisk Start
   Start button icon
   , a następnie Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz karta, a następnie w obszarze Centrum sieci i udostępniania wybierz pozycję Wyświetl połączenia sieciowe.
 2. Wybierz aktywne połączenie sieciowe, a następnie na pasku narzędzi wybierz pozycję Wyświetl stan tego połączenia. (W celu znalezienia tego polecenia może być konieczne wybranie ikony cudzysłowu ostrokątnego).
 3. Wybierz pozycję Szczegóły.

  Adres IP komputera będzie wyświetlany w kolumnie Wartość, obok pozycji Adres IPv4.