Instalowanie aktualizacji Windows 8.1 Update (KB 2919355)

Dotyczy: Windows 8.1

Aktualizacje Windows 8.1 Update i Windows RT 8.1 Update (znane także jako aktualizacja KB 2919355) zawierają usprawnienia ułatwiające znajdowanie i używanie ulubionych aplikacji i ustawień, udostępniają bardziej przyjazne opcje dotyczące myszy i klawiatury oraz aktualizują zabezpieczenia i funkcje wydajności. Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje dotyczące instalowania tej ważnej aktualizacji.

Sprawdzanie, czy ten składnik nie jest już zainstalowany

Jeśli używasz systemu Windows 8.1 lub Windows RT 8.1 i otrzymujesz aktualizacje automatycznie, nie musisz nic robić: w najbliższym tygodniach aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana przez usługę Windows Update. Nie zakłóci to pracy na komputerze. Dostaniesz jedynie powiadomienie o konieczności ponownego uruchomienia komputera w celu ukończenia instalacji.

Aby sprawdzić, czy aktualizacja jest już zainstalowana, przejdź na ekran startowy. Jeśli obok nazwy Twojego konta u góry ekranu startowego jest widoczny przycisk Wyszukaj, to znaczy, że masz już tę aktualizację.


Ręczne instalowanie aktualizacji

Jeśli używasz systemu Windows 8.1 lub Windows RT 8.1 i nie masz jeszcze tej aktualizacji, możesz ręcznie sprawdzić, czy jest dostępna, i zainstalować ją, wykonując następujące czynności:

 1. Upewnij się, że komputer jest podłączony do źródła zasilania i połączony z Internetem przy użycia połączenia innego niż taryfowe. Podczas instalowania aktualizacji nie odłączaj komputera od źródła zasilania ani Internetu i nie wyłączaj komputera.
 2. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera. (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).
 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Aktualizacje i odzyskiwanie, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Windows Update.
 4. Naciśnij lub kliknij pozycję Sprawdź teraz.
 5. Jeśli aktualizacje zostaną znalezione, naciśnij lub kliknij pozycję Wyświetl szczegóły.
 6. Na liście aktualizacji wybierz pozycję zawierającą oznaczenie KB 2919355, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zainstaluj.

  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
 7. Kiedy instalacja zostanie ukończona, uruchom ponownie komputer i zaloguj się.


Zwalnianie miejsca na dysku

Pobranie i zainstalowanie aktualizacji Windows 8.1 Update lub Windows RT 8.1 Update (KB 2919355) z witryny Windows Update wymaga następującej ilości wolnego miejsca na dysku komputera (w zależności od wersji systemu Windows):

 • Windows 8.1 (wersja 64-bitowa): 2 GB
 • Windows 8.1 (wersja 32-bitowa): 0,8 GB
 • Windows RT 8.1: 1,1 GB


Rozwiązywanie problemów występujących podczas instalowania aktualizacji

Jeśli podczas próby zainstalowania aktualizacji Windows 8.1 Update lub Windows RT 8.1 Update (KB 2919355) zobaczysz dowolny z poniższych błędów usługi Windows Update, spróbuj rozwiązać te problemy, korzystając z przedstawionych tu rozwiązań. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Kod 0x800F0922 Ten błąd może sygnalizować, że plik wymagany przez usługę Windows Update jest uszkodzony lub nie ma tego pliku. Oto kilka metod rozwiązywania tego problemu:

 1. Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z aktualizacją Windows 8.1 Update w celu automatycznego rozwiązania problemu.
 2. Zainstaluj aktualizację Windows 8.1 Update lub Windows RT 8.1 Update.
Kod 0x800F0923 Ten błąd może oznaczać, że sterownik lub inne oprogramowanie na danym komputerze nie jest zgodne z aktualizacją. Aby uzyskać informacje o sposobie rozwiązania tego problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.
Kod 0x800F0922 Ten błąd może oznaczać, że komputer nie może połączyć się z serwerami usługi Windows Update. Jeśli łączysz się z siecią w pracy za pomocą połączenia VPN, rozłącz połączenie z siecią i wyłącz oprogramowanie VPN (jeśli jest włączone), a następnie spróbuj ponownie zainstalować aktualizację.

Ten błąd może także sygnalizować, że na zastrzeżonej partycji systemowej jest za mało miejsca. Można spróbować rozwiązać ten problem, zwiększając rozmiar zastrzeżonej partycji systemowej za pomocą oprogramowania innej firmy.
Błąd: Nie można ukończyć instalacji aktualizacji. Wycofywanie zmian. Nie wyłączaj komputera.

Błąd: Niepowodzenie konfigurowania aktualizacji systemu Windows. Wycofywanie zmian.
To ogólne błędy, które mogą wystąpić w przypadku niepomyślnej aktualizacji systemu Windows. Aby znaleźć najlepszy sposób rozwiązania danego problemu, należy sprawdzić, jaki jest jego kod błędu.

Kod błędu aktualizacji zakończonej niepowodzeniem można wyświetlić, przeglądając historię aktualizacji. Poszukaj na liście pozycji KB 2919355, zanotuj kod błędu, a następnie skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Aby wyświetlić historię aktualizacji:

 1. Otwórz usługę Windows Update, szybko przesuwając od prawej krawędzi do środka ekranu (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i przesuń wskaźnik myszy w górę), naciskając lub klikając pozycję Ustawienia, naciskając lub klikając pozycję Zmień ustawienia komputera, a następnie naciskając lub klikając pozycję Aktualizacje i odzyskiwanie.
 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Wyświetl historię aktualizacji.
Błąd: Ta aktualizacja nie ma zastosowania do tego komputera. Ten błąd może oznaczać, że na danym komputerze nie ma zainstalowanej wymaganej aktualizacji KB 2919442. Sprawdź, czy masz zainstalowane na komputerze wszystkie ważne aktualizacje, w tym aktualizację KB 2919442. Jeśli wszystkie aktualizacje są zainstalowane, być może trzeba odświeżyć komputer.

Aby odświeżyć komputer:

 1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera. (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).
 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Aktualizacje i odzyskiwanie, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Odzyskiwanie.
 3. W obszarze Odśwież komputer z zachowaniem istniejących plików naciśnij lub kliknij pozycję Rozpocznij.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.