Wykonywanie i przywracanie kopii zapasowych komputera

Dotyczy: Windows 8.1

Aby uzyskać informacje o kopii zapasowej i przywracaniu poszczególnych plików na komputerze z systemem Windows:

Aby dowiedzieć się, jak wykonać kopię zapasową i przywracanie w systemie Windows 10:

Kopia zapasowa

Kopię zapasową komputera można utworzyć na kilka sposobów.
 
 1. Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Panel sterowania System i konserwacja > Kopia zapasowa i przywracanie.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli korzystasz z narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows po raz pierwszy bądź jeśli system Windows został niedawno uaktualniony do nowszej wersji, wybierz pozycję Konfiguruj kopię zapasową, a następnie wykonaj kolejne kroki w kreatorze.
  • Jeśli kopia zapasowa została utworzona już wcześniej, możesz poczekać na wykonanie zaplanowanej kopii zapasowej bądź ręcznie utworzyć nową kopię zapasową, wybierając pozycję Wykonaj kopię zapasową teraz.
  • Jeśli kopia zapasowa została wykonana już wcześniej, ale chcesz utworzyć nową, pełną kopię zapasową, zamiast aktualizować starą, wybierz pozycję Utwórz nową, pełną kopię zapasową, a następnie wykonaj kolejne kroki w kreatorze.

Tworzenie obrazu systemu

Obraz systemu zawiera wszystkie informacje na temat komputera w określonym stanie.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Panel sterowania > System i konserwacja > Kopia zapasowa i przywracanie.
 2. W okienku po lewej stronie wybierz Utwórz obraz systemu, a następnie wykonaj kroki w kreatorze. 
  Administrator permission required
  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Przechowywanie różnych wersji obrazów systemu

Możesz przechowywać kilka wersji obrazów systemu. W przypadku wewnętrznych i zewnętrznych dysków twardych, gdy miejsce na dysku się skończy, starsze obrazy systemu zostaną usunięte. Aby oszczędzać miejsce na dysku twardym, usuwaj starsze obrazy systemu.
 
Jeśli zapisujesz obrazy systemu w lokalizacji sieciowej, możesz zachować tylko najnowszy obraz systemu dla każdego komputera. Obrazy systemu są zapisywane w formacie dysk\WindowsImageBackup\nazwa komputera\. Jeśli masz istniejący obraz systemu komputera i tworzysz nowy obraz na tym samym komputerze, to nowy obraz systemu zastąpi istniejący.

Jeśli chcesz zachować stary obraz systemu, możesz go skopiować do innej lokalizacji przed utworzeniem nowego obrazu. W tym celu wykonuj poniższe czynności.
 
 1. Przejdź do lokalizacji obrazu systemu.
 2. Skopiuj folder WindowsImageBackup do nowej lokalizacji.

 

Tworzenie punktu przywracania

Za pomocą punktu przywracania można przywrócić stan plików systemowych komputera z określonego momentu w przeszłości. Punkty przywracania są tworzone automatycznie przez narzędzie Przywracanie systemu co tydzień, a także wtedy, gdy komputer wykryje zmiany, np. gdy zainstalujesz aplikację lub sterownik.

Poniżej opisano, jak utworzyć punkt przywracania.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start  , następnie wybierz Panel sterowania > System i konserwacja > System.
 2. W lewym okienku wybierz pozycję Ochrona systemu.
 3. Wybierz kartę Ochrona systemu, a następnie wybierz pozycję Utwórz.
 4. W oknie dialogowym Ochrona systemu wpisz opis, a następnie wybierz pozycję Utwórz.

Przywracanie

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Panel sterowania > System i konserwacja > Kopia zapasowa i przywracanie.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przywrócić pliki, wybierz pozycję Przywróć moje pliki.
  • Aby przywrócić pliki wszystkich użytkowników, wybierz pozycję Przywrócić pliki wszystkich użytkowników.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przejrzeć zawartości kopii zapasowej, wybierz pozycję Przeglądaj w poszukiwaniu plików lub Przeglądaj w poszukiwaniu folderów. W przypadku przeglądania w poszukiwaniu folderów nie można zobaczyć poszczególnych plików w folderze. Aby wyświetlić poszczególne pliki, użyj opcji Przeglądaj w poszukiwaniu plików.
  • Aby przeszukać zawartość kopii zapasowej, wybierz pozycję Wyszukaj, wpisz całą nazwę pliku lub jej część, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj.

Przywracanie kopii zapasowej utworzonej na innym komputerze

Możesz przywrócić pliki z kopii zapasowej utworzonej na innym komputerze z systemem Windows Vista lub Windows 7.
 1. Wybierz Start  , a następnie  Panel sterowania > System i konserwacja > Kopia zapasowa i przywracanie.
 2. Wybierz Wybierz inną kopię zapasową, z której zostaną przywrócone pliki, a następnie wykonaj kroki w kreatorze. 
  Administrator permission required
  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 

Znajdowanie plików, które zostały przywrócone z kopii zapasowej wykonanej na innym komputerze

Jeśli chcesz przywrócić pliki z kopii zapasowej wykonanej na innym komputerze, to pliki te zostaną przywrócone w folderze z nazwą użytkownika, której użyto podczas tworzenia kopii zapasowej. Jeśli nazwy użytkowników są różne, musisz przejść do folderu, w którym pliki zostały przywrócone. Na przykład jeśli na komputerze, na którym wykonano kopię zapasową, użyto nazwy użytkownika Milena, ale na komputerze, na którym pliki są przywracane, używana jest nazwa MilenaK, to przywrócone pliki zostaną zapisane w folderze o nazwie Milena.
 
Aby znaleźć przywrócone pliki:
 1. Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Komputer.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku, na którym zapisane są pliki, np. C:\.
 3. Kliknij dwukrotnie folder Użytkownicy. Zostaną wyświetlone foldery dla każdego konta użytkownika.
 4. Kliknij dwukrotnie folder z nazwą użytkownika, której użyto podczas tworzenia kopii zapasowej. Przywrócone pliki będą w różnych folderach, w zależności od tego, gdzie znajdowały się pierwotnie.

 

Przywracanie plików z kopii zapasowej plików po przywróceniu komputera z kopii zapasowej obrazu systemu

Po przywróceniu komputera z kopii zapasowej obrazu systemu może okazać się, że w kopii zapasowej plików istnieją nowsze wersje niektórych plików, które możesz chcieć przywrócić.

Aby przywrócić pliki z kopii zapasowej plików utworzonej po wykonaniu kopii zapasowej obrazu systemu, wykonaj następujące czynności.

 1. Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Panel sterowania > System i konserwacja > Kopia zapasowa i przywracanie.
 2. Wybierz Wybierz inną kopię zapasową, z której zostaną przywrócone pliki
  Administrator permission required
   Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
 3. W obszarze Okres kopii zapasowej wybierz zakres dat, w którym wykonano kopię zapasową zawierającą pliki, które chcesz przywrócić, a następnie wykonaj kolejne kroki w kreatorze.